Hindi Bengali Dictionary Full Text

Hindi Bangla

अंक অঙ্ক
अंक পয়েন্ট
अंक शास्त्र গণিত
अंक शास्त्र পয়েন্ট শাস্ত্র
अंकगणित গণনা
अंकगणित গনা
अंकगणित পাটীগণিত
अक्टूबर অক্টোবর
अकथ्य অনির্বচনীয়
अक्रम ব্যাধি
अकेले একা
अंकल চাচা
अकल्पनीय কল্পনাতীত
अकेला অনন্য
अकेला এক
अकेला একক
अकेला একমাত্র
अकेला একা
अकेला একাকী
अकेला কেবলমাত্র
अकेला ঠিক
अकेला নির্জন
अकेला নিরিবিলি
अकेला পৃথক
अकेला পুরুষ
अकेला ব্যক্তি
अकेला ব্যক্তিগত
अकेला শুধুমাত্র
अकेला স্বতন্ত্র
अकेलापन অন্তরণ
अकेलापन একাকীত্ব
अकेलापन নির্জনতা
अकेलापन বিচ্ছিন্নতা
अंकुश অঙ্কুশ
अक्षम অক্ষম
अक्षम অপদার্থ
अक्षमता অক্ষমতা
अक्षमता অব্যবসায়
अक्षमता প্রতিবন্ধকতা
अक्षम्य অমার্জনীয়
अक्षय অক্ষয়
अक्षर অক্ষর
अक्षर लोप या सम्बन्ध का चिह्न ঊর্ধকমা
अक्षांश অক্ষাংশ
अक्षांश প্রশস্ত
अक्षांश প্রস্থ
अक्षांश বড়া
अकस्मात অপ্রত্যাশিতভাবে
अकस्मात ঘটনাক্রমে
अकस्मात দৈবক্রমে
अक्सर ঘন
अक्सर ঘনঘন
अक्सर ধারাবাহিক
अक्सर প্রাকৃত
अक्सर প্রায়ই
अक्सर প্রায়শ
अक्सर বহুধা
अक्सर স্বাভাবিকভাবে
अक्सर সাধারণ
अक्सर সাধারণত
अकादमी একাডেমী
अकादमी শিক্ষায়তন
अकाल অকাল
अकाल ক্ষুধা
अकाल দুর্ভিক্ষ
अंकों বর্ণবলয়
अखबार কাগজ
अखबार তক্তি
अखबार পত্রিকা
अखबार সংবাদপত্র
अखरोट আখরোট
अखरोट বাদাম
अखाड़ा বালি
अखाड़ा রঙ্গভূমি
अंग অংশ
अंग অঙ্গ
अंग অঙ্গপ্রত্যঙ্গের
अंग অনেক
अंग অবয়ব
अंग আলাদা
अंग উপকরণ
अंग কুঠরি
अंग খুদ
अंग খেলা
अंग গ্রুপ
अंग ঘর
अंग চ্যুতি
अंग ছে
अंग টুকরা
अंग টুকরো
अंग বিভাগ
अंग বেলন
अंग ভবিতব্য
अंग ভূমিকা
अंग ভাগ
अंग ভাগ্য
अंग মারামারি
अंग শরীর
अंग শাখা
अंग স্থান
अंग সদস্য
अगुआ নেতা
अगुआ প্রধান
अगुआ মুখ্য
अगुआ মনিব
अगुआ মাথা
अगुआ মালিক
अग्न्याशय অগ্ন্যাশয়
अग्नि অগ্নি
अग्नि অঙ্কুর
अग्नि আগুন
अग्नि ফিনিক
अग्निहोत्र का स्थान বেদি
अगर কখন
अगर কিনা
अगर যখন
अगर যদি
अंगूर আঙ্গুর
अंगूर का बाग দ্রাক্ষাক্ষেত্র
अंगरक्षक দেহরক্ষী
अगरचे এখনো
अगरचे কিন্তু
अगरचे তত্রাচ
अगरचे পরন্তু
अगरचे যদ্যপি
अगरचे যদিও
अगरचे শান্ত
अंग्रेज़ी ইংরেজি
अंग्रेज़ी ইংরেজী
अग्रदूत অগ্রদূত
अंगराग অঙ্গরাগ
अग्रिम অগ্রগতি
अग्रिम আগাম
अग्रिम উন্নতি
अंगुल অঙ্গুল
अगला আসন্ন
अगला এ
अगला কাছাকাছি
अगला কো
अगला নিম্নলিখিত
अगला পরবর্তী
अगला বন্ধ করা
अगस्त অগাস্ট
अगस्त আগষ্ট
अगस्त আগস্ট
अगस्त মহিমান্বিত
अगस्त শ্রদ্ধেয়
अंगीकार অঙ্গীকার
अंगीकार অনুমতি
अंगीकार অনুমোদন
अंगीकार কবুল করা
अंगीकार চিনতে পারা
अंगीकार প্রবেশ
अंगीकार ভর্তি
अंगीकार মানা
अंगीकार সত্তয়া
अंगीकार স্বীকার করা
अंगीकार স্বীকারোক্তি
अचूक সঠিক
अच्छे ভাল
अच्छा আচ্ছা
अच्छा জরিমানা
अच्छा ঠিক আছে
अच्छा দয়ালু
अच्छा প্রশংসনীয়
अच्छा পরিষ্কার
अच्छा ভাল
अच्छा মনোরম
अच्छा মেলা
अच्छा সুদর্শন
अच्छा সুন্দর
अच्छा স্বাস্থ্যকর
अच्छा স্বাস্থ্যবান
अच्छा সুস্থ
अच्छा स्वाद ভাল স্বাদ
अच्छी हालत ভাল অবস্থা
अचेत অচেতন করা
अचेत অজ্ঞান
अचेत অসাড়
अचंभा অলৌকিক ঘটনা
अचंभा অলৌকিক ঘটনা
अचंभा আশ্চর্য
अचंभा চমত্কার
अचंभा বিস্ময়
अचम्भा আশ্চর্য
अचम्भा বিস্ময়
अचम्भा বিস্মিত
अचरज আশ্চর্য
अचरज বিস্ময়
अचल অবিচলিত
अचल উদযাপন
अचल কঠিন
अचल দৃঢ়
अचल ধ্রুব
अचल ধারাবাহিক
अचल নিরন্তর
अचल পরব
अचल শক্তসমর্থ
अचल সংঘ
अचल সংশোধন করা হয়েছে
अचल সংস্থা
अचल সঙ্ঘ
अचल স্থায়ী
अचल সমাজ
अचल সাহচর্য্য
अचानक অপ্রত্যাশিতভাবে
अचानक আকস্মিক
अचानक আপতিক
अचानक এলোমেলো
अचानक খাড়া
अचानक নৈমিত্তিক
अचानक হঠা
अचानक হঠাত্
अचिन्त्य অচিন্তনীয়
अचिन्त्य অভাবনীয়
अचिन्त्य ধারণাতীত
अजगर অজগর
अजगर ঘুড়ি বিশেষ
अजगर ময়াল সাপ
अज्ञात অচেনা
अज्ञात অজানা
अज्ञात অদ্ভুত
अज्ञात অনবগত
अज्ञात অপরিচিত
अज्ञात অবিদিত
अज्ञात আগন্তুক
अज्ञात উটকা
अज्ञात নবজাতক
अज्ञात নামহীন
अज्ञात পরক
अज्ञात পরদেশী
अज्ञात বিদেশী
अज्ञात বেনামী
अज्ञात বৈদেশিক
अज्ञानता অজ্ঞতা
अज्ञानी অনবগত
अज्ञानी অনভিজ্ঞ
अज्ञानी অবিজ্ঞ
अज्ञानी জ্ঞানহীন
अज्ञानी মূর্খ
अज्ञानी যুক্তিহীন
अंजन ইঞ্জিন
अजनबी অজানা
अजनबी অদ্ভুত
अजनबी আগন্তুক
अजनबी নবজাতক
अजनबी পরক
अजनबी পরদেশী
अजनबी বিদেশী
अजनबी বৈদেশিক
अजमोद সেলারি
अजय অজয়
अजेय অজেয়
अजेय অপরাজেয়
अजात অজাত
अजीब অদ্ভুত
अजीब অসাধারণ
अजीब পরদেশী
अजीब বিজোড়
अजीर्ण বদহজম
अटक স্তব্ধ
अटक या रुककर बोलना তোতলামি
अटकलें ফটকা খেলা
अटकल करना কল্পনা
अटकल करना ঠাউর
अटकल करना বিশ্বাস
अटकल करना বিশ্বাস করা
अटकल करना ভাবা
अटल হীরক
अटलांटिक অতলান্তিক
अटलांटिक আটলান্টিক
अटारी চিলা
अटारी চিলেকোঠা
अटारी চিলেকোঠা
अठारह আঠার
अठारहवां অষ্টাদশ
अंडे ডিম
अंडे देना ডিম
अंडे देना ডিম দেওয়া
अंडे सेने ডিম পাড়া
अंडे सेने হাফডোর
अड्डा ঘাঁটি
अंडरवियर আন্ডারওয়্যার
अंडा ডিম
अंडा প্ররোচিত করা
अंडाकार উপবৃত্তাকার
अंडाकार ডিম্বাকৃতি
अंडाशय ডিম্বাশয়
अणु অণু
अणु অণুর
अणुका আণবিক
अण्डाकार উপবৃত্তাকার
अण्डाकार ডিম্বাকৃতি
अंत অন্ত
अंत অন্তিম
अंत আপত্তি
अंत উদ্দেশ্য
अंत চূড়ান্ত
अंत প্রতিরোধ
अंत ফুরান
अंत বন্ধ
अंत বন্ধ করা
अंत বিরতি
अंत লক্ষ্য
अंत শেষ
अंत শেষ করা
अंत শেষে
अंत সমাপ্ত করা
अंत সমাপ্তি
अंत का শেষে এর
अंत मे পরিশেষে
अंत मे শেষে মে
अंत में উপসংহারে
अंत में পরিশেষে
अंत में শেষে
अतः অতএব
अतः অনুরূপ
अतः এইভাবে
अतः একই
अतः এমন
अतः তারপর
अतः যদি
अतः সুতরাং
अतः সমান
अतः হিসাবে
अंतःकरण চেতনা
अंतःकरण জ্ঞান
अंतःकरण বিবেক
अंतःकरण সচেতনতা
अंतडियां অন্ত্র
अंतड़ियां অন্ত্র
अंतड़ियां আবর্জনা
अंततः অবশেষে
अंततः পরিশেষে
अत्तार কম্পউণ্ডার
अतृप्त পেটপূজা
अत्युक्ति অত্যুক্তি
अत्यंत অত্যন্ত
अत्यंत অনেক
अत्यंत খুব
अत्यंत সব
अत्यधिक অত্যধিক
अत्यधिक উদ্বৃত্ত
अत्यधिक খুব
अत्यधिक জেয়াদা
अत्यधिक বাড়তি
अत्यन्त অত্যন্ত
अत्याचार অত্যাচার
अत्याचारी অত্যাচারী
अंतर পার্থক্য
अंतरंग অন্তরঙ্গ
अंतरंगी ঘরের লোক
अंतरराज्यीय আন্তঃরাজ্য
अंतरराष्ट्रीय আন্তর্জাতিক
अंतर्राष्ट्रीय আন্তর্জাতিক
अंतराल অন্তরাল
अंतराल এখানে ওখানে
अंतराल দূরত্ব
अंतराल স্থান
अंतरिक्ष অন্তরাল
अंतरिक्ष ঘর
अंतरिक्ष ছেদ
अंतरिक्ष দূরত্ব
अंतरिक्ष ফাঁক
अंतरिक्ष মহাকাশচারী
अंतरिक्ष স্থান
अंतरिक्ष স্পেস
अंतरिक्ष यान ব্যোমযান
अतेव অতএব
अतेव অনুরূপ
अतेव এইভাবে
अतेव একই
अतेव এমন
अतेव তারপর
अतेव যদি
अतेव সুতরাং
अतेव সমান
अतेव হিসাবে
अति অতি
अति প্রচন্ড
अति उत्तम প্রচন্ড উত্তম
अति उत्तम শ্রেষ্ঠ
अति उत्तम সেরা
अतिथि অতিথি
अतिथि গেস্ট
अतिथि कक्ष অতিথি কক্ষ
अतिथीयाँ অতিথি
अतिप्रवाह উছল
अंतिम অন্ত
अंतिम অন্তিম
अंतिम উদ্দেশ্য
अंतिम চূড়ান্ত
अंतिम থাকা
अंतिम ফাইনাল
अंतिम বিগত
अंतिम শেষ
अंतिम সর্বশেষ
अंतिम সীমানির্দেশক
अंतिम चेतावनी চরমপত্র
अंतिम चरण শেষ পর্যায়ে
अंतिम संस्कार শবানুগমন
अंतिम संस्कार শেষ संस्कार
अंतिम संस्कार শোক
अंतिम संस्कार সমাধি
अतिरिक्त অতিরিক্ত
अतिरिक्त অমিতাচার
अतिरिक्त বাড়তি
अतिरिक्त বিশেষত
अतिरिक्त कर অতিরিক্ত করতে
अतिशय অত্যধিক
अतिशय জেয়াদা
अतिशयोक्तिपूर्ण ফলাও
अतिशयोक्तिपूर्ण স্ফীত
अथवा অথবা
अथवा বা
अथाह অতল
अदत्त অবৈতনিক
अद्भुत অদ্ভুত
अद्भुत অলৌকিক
अद्भुत অসাধারণ
अद्भुत আশ্চর্যজনক
अद्भुत উদ্ভট
अद्भुत কিম্ভূতকিমাকার
अद्भुत খামখেয়াল
अद्भुत চমকপ্রদ
अद्भुत জিজ্ঞাসু
अद्भुत পরদেশী
अद्भुत বিজোড়
अद्भुत বিষ্ময়কর
अद्भुत বিস্ময়কর
अद्भुत মজার
अद्भुत মহ
अद्भुत মহান
अदम्य অদম্য
अद्यतन আপডেট
अद्यतन হালনাগাদ
अद्यतन करना আপডেট
अद्यतन करना হালনাগাদ
अंदर অন্তর্মুখ
अंदर অন্তরস্থ
अंदर অভ্যন্তরীণ
अंदर আন্তরিক
अंदर আপ
अंदर উপর
अंदर এ
अंदर এর
अंदर কা
अंदर কারণ
अंदर কো
अंदर জন্য
अंदर থেকে
अंदर দ্বারা
अंदर দিকে
अंदर পর
अंदर ভিতরে
अंदर ভিতরের
अंदर ভেতরের
अंदर মধ্যে
अंदर সঙ্গে
अंदर সম্মুখের দিকে
अंदर সময়
अदरक আদা
अदर्शन অন্তর্ধান
अद्वितीय অনন্য
अद्वितीय এক
अद्वितीय একক
अद्वितीय একমাত্র
अद्वितीय একা
अद्वितीय একাকী
अद्वितीय কেবলমাত্র
अद्वितीय ঠিক
अद्वितीय তুলনাহীন
अद्वितीय নির্জন
अद्वितीय নিরিবিলি
अद्वितीय পৃথক
अद्वितीय শুধুমাত্র
अद्वितीय স্বতন্ত্র
अदृश्य অদৃশ্য
अदृष्ट অলক্ষিত
अदालत আদালত
अदालत আদালতের
अदालत বিচারসভা
अध : पतन অবনতি
अध : पतन পতন
अध : पतन সহযোগে: পতন
अंधकार অন্ধকার
अंधकार কালা
अंधकार কালো
अंधकार গভীর
अंधकार দু: খিত
अंधकार ব্লুজ
अंधता অন্ধত্ব
अधन्यवादी অকৃতজ্ঞ
अधम অধম
अध्यक्ष অধ্যক্ষ
अध्यक्ष চেয়ারম্যান
अध्यक्ष রাষ্ট্রপতি
अध्यक्ष স্পিকার
अध्यक्ष সভাপতি
अध्ययन অধ্যয়ন
अध्ययन অধ্যয়ন করা
अध्ययन অনুসন্ধান
अध्ययन গবেষণা
अध्ययन চর্চিত
अध्ययन পড়াশোনা
अध्ययन পাঠ
अध्ययन শিক্ষা
अध्ययन শেখা
अध्यादेश অধ্যাদেশ
अध्यादेश ফরমান
अध्यापक অধ্যাপক
अध्यापिका গৃহশিক্ষিকা
अध्याय অধ্যায়
अधर्म অবিচার
अधूरा অপূর্ণ
अधूरा অসম্পূর্ণ
अधूरा অসমাপ্ত
अंधेरा অন্ধকার
अंधेरा অন্ধকার করা
अंधेरा কালা
अंधेरा কালো
अंधेरा গভীর
अंधेरा দু: খিত
अंधेरा ব্লুজ
अंधेरापन অন্ধকার
अंधेरापन কালা
अंधेरापन কালো
अंधेरापन গভীর
अंधेरापन দু: খিত
अंधेरापन ব্লুজ
अंधविश्वास কুসংস্কার
अंधा অন্ধ
अंधा কানা
अंधा খড়খড়ি
अंधाधुंध বেপরোয়া
अधिक অত্যধিক
अधिक অধিক
अधिक অধিকতর
अधिक আরো
अधिक এছাড়াও
अधिक এবং
अधिक তদ্ব্যতীত
अधिक বেশী
अधिक যোগ
अधिक সুপ্রচুর
अधिक मात्रा বেশি
अधिक वजन আরো ওজন
अधिक वजन বাড়তি ওজন
अधिक वजन মাত্রাতিরিক্ত ওজনের
अधिकृत অধিকৃত
अधिकृत অনুমোদিত
अधिकतम সবের্াচ্চ
अधिकतम সর্বাধিক
अधिकतम সর্বোচ্চ
अधिकतम सीमा ছাদ
अधिकतम सीमा সর্বাধিক
अधिकतर অধিকতর
अधिकतर অধিকাংশ
अधिकता অত্যধিক
अधिकता উদ্বৃত্ত
अधिकता বাড়তি
अधिकार অধিকার
अधिकार কর্তৃপক্ষ
अधिकार কর্তা
अधिकार দখল
अधिकारी অধিকারী
अधिकारी অফিসার
अधिकारी কর্মকর্তারা
अधिकारी সরকারী
अधिकांश অধিকাংশ
अधिकांश বেশিরভাগ
अधिभार জমিদার
अधिवेशन অধিবেশন
अधिवेशन পুনর্মিলন
अधिवेशन বৈঠক
अधिवेशन সভা
अधिशेष অত্যধিক
अधिशेष উদ্বৃত্ত
अधिशेष ফিরতি
अधिशेष বাড়তি
अधिसूचना প্রজ্ঞাপন
अंधी পথরোধ
अंधी ব্যারিকেড
अधीन অধীন
अधीन অধীনে
अधीन বিষয়
अधीन करना অধীনে করা
अधीन करना ক্রীতদাস করা
अधीन करना বিষয়
अधीनता নমন
अधीनस्थ আজ্ঞানুবর্তী
अधीर অধীর
अधीर অধৈর্য
अधीर অভীক
अधीर ব্যগ্র
अधीर লোলুপ
अनेक অত্যন্ত
अनेक অনেক
अनेक খুব
अनेक বিবিধ
अनेक বিভিন্ন
अनेक সব
अनुकंपा দয়াশীল
अनुकंपा সমবেদী
अनुकरणीय অনুকরণীয়
अनुक्रम অনুক্রম
अनुक्रम আদেশ
अनुक्रम কমিশন
अनुक्रम ক্রম
अनुक्रम বিহিত করা
अनुक्रम সংগঠিত করা
अनुक्रम সূচিপত্র
अनुक्रमणिका নির্ঘন্ট
अनुक्रमणिका সূচক
अनुकूल অনুকূল
अनुकूल অনুগ্রাহক
अनुकूल উপযুক্ত
अनुकूल কল্যাণকামী
अनुकूल বন্ধুত্বপূর্ণ
अनुकूल বন্ধুসুলভ
अनुकूलता ফিটনেস
अनुकूलित কাস্টমাইজ
अनुकूलित খাপ খাওয়ানো
अनुकूलित মিটমাট করা
अनुकार আদিখেত্যা
अनुग्रह করুণা
अनुग्रह পক্ষপাতী
अनुग्रह লাবণ্য
अनुग्रह সমব্যথা
अनुग्रह সমবেদনা
अनुगामी কপি
अनुगामी নকল
अनुगामी নকল করা
अनुगामी প্রতিলিপি
अनगिनत অনেক
अनगिनत অপ্রমেয়
अनुचित অকাজের
अनुचित অনুচিত
अनुचित অনধিকার
अनुचित অননুমোদিত
अनुचित অনুপযুক্ত
अनुचित অন্যায্য
अनुचित অপ্রকৃত
अनुचित অবিধেয়
अनुचित অবিশ্বস্ত
अनुचित অযুক্ত
अनुचित পক্ষপাতদুষ্ট
अनुचित ভুল
अनुचित মাত্রাহীন
अनजान অজানা
अनजान অনবগত
अनूठा অনন্য
अनूठा এক
अनूठा একক
अनूठा একমাত্র
अनूठा একা
अनूठा কেবলমাত্র
अनूठा নির্জন
अनूठा শুধুমাত্র
अनंत অনন্ত
अनंत অবিরাম
अनंत অসীম
अन्त অন্ত
अन्त শেষ
अन्त का শেষে এর
अन्त में অন্তিম
अन्त में থাকা
अन्त में শেষ
अन्त में শেষে
अन्त में সর্বশেষ
अन्तर ফারাক
अन्तर्धान অন্তর্ধান
अनैतिक নীতিবিগর্হিত
अनैतिक নীতিহীন
अनैतिक ব্যভিচারী
अनंतिम অস্থায়িভাবে
अनंतिम অস্থায়ী
अन्तिम অন্তিম
अन्तिम থাকা
अन्तिम শেষ
अन्तिम সর্বশেষ
अनदेखा উপেক্ষা
अन्दर ভিতর
अन्दर মধ্যে
अनुदेश নির্দেশ
अनुदेश নির্দেশে
अनुदेश প্রশিক্ষণ
अनुदेश পাঠন
अनुदेश শিক্ষা
अनुदेश শিক্ষাদীক্ষা
अनुदेश শিক্ষাপ্রাপ্তি
अनुदेश সৃজন
अनुदान অনুদান
अनुदान অনুমতি
अनुदान অনুমোদন
अनुदान প্রদান করা
अनुदान মঞ্জুর
अनुदार রক্ষণশীল
अन्धकार অন্ধকার
अन्धकार অন্ধকারের
अन्धकार কালা
अन्धकार কালো
अनधिकृत অনধিকার
अनधिकृत অননুমোদিত
अनधिकृत বেসরকারী
अन्न অন্তস্তল
अन्न বীজ
अन्न ভূট্টা
अन्न শস্য
अनन्त অনন্ত
अनन्त চিরস্থায়ী
अनन्त শাশ্বত
अनन्त স্থায়ী
अनन्तता অনন্ত
अनन्नास আনারস
अनुनय ধর্মমত
अनुनय প্রবর্তনা
अनुनाद অনুকরণ করা
अनुनाद অনুনাদ
अनुनाद প্রতিধ্বনি
अनुनासिक অনুনাসিক
अनपेक्षित অপ্রত্যাশিত
अनपेक्षित অভাবিত
अनुपयुक्त অনুপযুক্ত
अनुपयुक्त অনর্হ
अनुपयुक्त খারাপ
अनुपस्थित অনুপস্থিত
अनुपस्थित অবিদ্যমান
अनुपस्थिति অনুপস্থিতি
अनुपात অংশ
अनुपात অঙ্গ
अनुपात অনুপাত
अनुपात অনেক
अनुपात খেলা
अनुपात টুকরা
अनुपात টুকরো
अनुपात ভাগ
अनुपात ভাগ্য
अनुपात সম্পর্ক
अनुपात সম্বন্ধ
अनुपाती সমানুপাতিক
अनुपालन অনুসরণ
अनुपालन সম্মতি
अनुबंध চুক্তি
अनुभूति অনুভূতি
अनुभूति সংবেদন
अनुभूति স্পর্শানুভূতি
अनुभव অনুভব
अनुभव অভিজ্ঞতা
अनुभव চেষ্টা
अनुभव নিবন্ধ
अनुभव নিরীক্ষণ
अनुभव প্রবন্ধ
अनुभव পরিচয়
अनुभव পরীক্ষা
अनुभव পরীক্ষা করা
अनुभव ব্যবহার
अनुभव ভোগা
अनुभव करना অভিজ্ঞতা
अनुभव करना অভিজ্ঞতা করা
अनुभव करना পরীক্ষা
अनुभव करना বোঝা
अनुभव करना বোধ করা
अनुभव करना মনে
अनुभवहीन অনভিজ্ঞ
अनुभवी অভিজ্ঞ
अनुभवी জাসু
अनुभवी ঝুনা
अनभिज्ञ অনবগত
अनभिज्ञ অনভিজ্ঞ
अनभिज्ञ জ্ঞানহীন
अनभिज्ञता অজ্ঞতা
अनभिज्ञता অনভিজ্ঞতা
अनुमति অনুমতি
अनुमति অনুমোদন
अनुमति অনুমোদন
अनुमति অবকাশ
अनुमति লাইসেন্স
अनुमति देना অঙ্গীকার
अनुमति देना অনুদান
अनुमति देना অনুমতি
अनुमति देना অনুমোদন
अनुमति देना অবকাশ
अनुमति देना মঞ্জুর
अनुमति देना মানা
अनुमति देना লাইসেন্স
अनुमति देना সত্তয়া
अनुमान অনুমান
अनुमान অভিমত
अनुमान আদর
अनुमान আন্দাজ করা
अनुमान আনুমানিক
अनुमान উদ্ধৃতি
अनुमान একই
अनुमान কর
अनुमान কষা
अनुमान খতান
अनुमान গুণগ্রাহিতা
अनुमान গণনা
अनुमान গনা
अनुमान তারিফ করা
अनुमान ধ্যান
अनुमान নিরীক্ষণ
अनुमान পাটীগণিত
अनुमान বরাবর
अनुमान মত
अनुमान মূল্যদান
अनुमान মূল্যবিচার
अनुमान মূল্যায়ন
अनुमान যদি
अनुमान সম্মান
अनुमान সমান
अनुमान হার
अनुमान में वृद्धि আনুমানিক বৃদ্ধি
अनुमान लगाना অনুমান
अनुमान लगाना কল্পনা
अनुमान लगाना ধৃষ্টতা
अनुमान लगाना ধারণা
अनुमान लगाना পরিকল্পনা
अनुमोदन অনুমতি
अनुमोदन অনুমোদন
अनुमोदन অনুমোদন
अनुमोदन গ্রহণ
अनुमोदन গ্রহণ করা
अनुमोदन প্রাপ্ত
अनुमोदन ভর্তি
अनुमोदन লাইসেন্স
अनुमोदन সম্মতি
अनुमोदन সমর্থন করা
अनुमोदित অনুমোদিত
अनुमोदित অনুমোদিত
अनुमोदित নিশ্চিত করা
अनुमोदित প্রমাণিত
अनुमोदित পুষ্টি
अनमोल দামি
अनमोल মূল্যবান
अनमोल মস্ত
अन्य অন্য
अन्य অন্যথায়
अन्य অন্যান্য
अन्य বাকি
अन्य संक्रामण অন্যান্য संक्रामण
अन्यत्र অন্যত্র
अन्यथा অন্যথা
अन्यथा অন্যথায়
अन्यथा ভিন্নভাবে
अनुयान লতা
अन्याय অনুচিত
अन्याय অন্যায্য
अन्याय অবিচার
अन्याय অবিধেয়
अन्याय আচরণ
अन्याय জাল
अन्याय নকল
अन्याय ভুল
अन्याय মিথ্যা
अनुरक्षण উপস্থিতি
अनुरक्षण রক্ষণ
अनुरक्षण রক্ষণাবেক্ষণ
अनुरूप অনুযায়ী
अनुरूप অনুরূপ
अनुरूप অনুসারে
अनुरोध অনুরোধ
अनवरत ধারাবাহিক
अन्वेषक অনুসন্ধানকারী
अन्वेषण অন্বেষণ করা
अन्वेषण অনুসন্ধান
अन्वेषण তদন্ত
अन्वेषण তল্লাস
अन्वेषण নিরীক্ষণ
अन्वेषण পরীক্ষা
अन्वेषण পরীক্ষা করা
अनुवाद অনূদিত
अनुवाद অনুবাদ
अनुवाद তরজমা
अनुवाद ব্যাখ্যা
अनुवाद বর্ণনা
अनुवाद करना অনুবাদ করতে
अनुवाद करना অনুবাদ করা
अनुवादक অনুবাদক
अनुवादक ব্যাখ্যাতা
अनुशंसित প্রস্তাবিত
अनुशंसित সুপারিশ
अनुशासन অনুশাসন
अनुशासन শৃঙ্খলা
अनुष्ठान অনুষ্ঠান
अनुसूचित তালিকাভুক্ত
अनुसूचित নির্ধারিত
अनुसंधान অনুসন্ধান
अनुसंधान গবেষণা
अनुसंधान ছাপা
अनुसंधान তদন্ত
अनुसंधान তল্লাস
अनुसंधान নিরীক্ষণ
अनुसंधान প্রমাণ
अनुसंधान পরিদর্শন
अनुसंधान পরীক্ষা
अनुसंधान বিশ্লেষণ
अनुसंधान মুদ্রণ
अनुसंधान মাথার চুল
अनुसंधान সাক্ষ্য
अनुसन्धान অনুসন্ধান
अनसुना দৃষ্টান্তহীন
अनुसार অনুযায়ী
अनाज অন্তস্তল
अनाज খাদ্যশস্য
अनाज বীজ
अनाज ভূট্টা
अनाज শস্য
अनाथ অনাথ
अनाथालय অনাথাশ্রম
अनादर অনাদর
अनादर অসম্মান
अनादि অনন্ত
अनादि অনাদি
अनादि চিরস্থায়ী
अनादि শাশ্বত
अनानस আনারস
अनाम অজানা
अनार ডালিম
अनार রক্তবীজ
अनावश्यक অকাজের
अनावश्यक অকারণ
अनावश्यक অপর্যাপ্ত
अनावश्यक অপ্রয়োজনীয়
अनावश्यक নিষ্প্রয়োজন
अनाश्य অবিনশ্বর
अनाश्य অবিনাশী
अनिच्छुक অনিচ্ছুক
अनिच्छुक অনিচ্ছা
अनिच्छा অনিচ্ছা
अनिद्रा অনিদ্রা
अनियमित অগোছালো
अनियमित অনিয়মিত
अनियमित যথেচ্ছভাবে
अनियमितता অনিয়ম
अनिर्णायक মীমাংসাহীন
अनिर्दिष्ट অনির্দিষ্ট
अनिवार्य অনুজ্ঞাসূচক
अनिवार्य আবশি্যক
अनिवार्य কার্যভার
अनिवार्य বাধ্যতামূলক
अनिश्चित অনির্ণীত
अनिश्चित অনির্দিষ্ট
अनिश्चित অনিশ্চিত
अनिश्चित অনিশ্চিতভাবে
अनिश्चित দ্বিধান্বিত
अनिश्चित দৈবা
अनिश्चित নিরাপত্তাহীন
अनिश्चितता অনিশ্চয়তা
अनिष्ट অনাহূত
अनोखा অদ্ভুত
अनोखा অস্বাভাবিক
अनोखा অসাধারণ
अनोखा উদ্ভট
अनोखा জিজ্ঞাসু
अनोखा নবজাতক
अनोखा পরক
अनोखा পরদেশী
अनोखा বিজোড়
अनोखा বিদেশী
अनोखा মজার
अनौचित्य অনৌচিত্য
अनौपचारिक অনানুষ্ঠানিক
अनौपचारिक বেসরকারী
अनौपचारिक রীতিবিরুদ্ধ
अपेक्षा অপেক্ষা
अपेक्षा এই
अपेक्षा কি
अपेक्षा কে
अपेक्षा চেয়ে
अपेक्षा প্রত্যাশা
अपेक्षा যদি
अपेक्षा যে
अपेक्षा যেটি
अपेक्षा হিসাবে
अपेक्षाकृत অপেক্ষাকৃত
अपेक्षाकृत আপেক্ষিক
अपेक्षाकृत তুলনামূলকভাবে
अपंग কাক
अपंग বিকল
अपदस्थ অপদস্থ
अपने তাহারা স্বয়ং
अपने आप আপনি
अपना আপনার
अपना তার
अपमान অপব্যবহার
अपमान অপমান
अपमान অপমান করা
अपमान অপরাধ
अपमान নাকাল
अपमानजनक অধ: পতিত
अपमानजनक অপমানজনক
अपमानजनक অবমাননাকর
अपर অতিরিক্ত
अप्रकट অপ্রকট
अप्रकट গোপন
अप्रकाशित অপ্রকাশিত
अप्रकाशित অপ্রচারিত
अप्रचलित অখ্যাত
अप्रचलित অচলিত
अप्रचलित অপ্রচলিত
अपूर्ण অপূর্ণ
अपूर्ण অসম্পূর্ণ
अपूरणीय অপূরণীয়
अपूरणीय অসংশোধনীয়
अप्रत्यक्ष অপ্রত্যক্ষ
अप्रत्यक्ष পরোক্ষ
अप्रत्याशित অনির্দেশ্য
अप्रत्याशित অপ্রত্যাশিত
अप्रत्याशित অভাবিত
अप्रतिरोध्य অপ্রতিরোধ্য
अप्रतिरोध्य দুর্দম
अप्रतिरोध्य দুর্নিবার
अप्रधान গৌণ
अप्रधान মাধ্যমিক
अप्रभावित অস্পৃষ্ট
अपर्याप्त অপর্যাপ্ত
अपर्याप्त অযোগ্য
अपर्याप्तता অপ্রাচুর্য
अप्रैल এপ্রিল
अपूर्व অভূতপূর্ব
अप्रस्तुत অপ্রস্তুত
अप्रसन्न অসুখী
अपराध অপরাধ
अपराध অপরাধের
अपराध ঋণ
अपराध গুনা
अपराध গর্হণ
अपराध ঝকমারি
अपराध দোষ
अपराध ধাক্কা
अपराध পাপ
अपराध বলাত্কার
अपराध ভঙ্গ
अपराध ভুল
अपराध লঙ্ঘন
अपराध उपन्यास অপরাধ উপন্যাস
अपराधियों অপরাধী
अपराधियों অপরাধীদের
अपराधियों দোষী
अपराधी অপরাধপূর্ণ
अपराधी অপরাধী
अपराधी দোষী
अपराधी দোষী
अपराधी নৃশংস
अप्रासंगिक অনন্বিত
अप्रासंगिक অপ্রাসঙ্গিক
अपराह्न বৈকাল
अपरिचित অচেনা
अपरिचित অপরিচিত
अपरिपक्व অকালজাত
अपरिपक्व অপূর্ণাঙ্গ
अपरिभाषित অনির্ণীত
अपरिभाषित অনির্দিষ্ট
अपरिभाषित অনির্ধারিত
अपरिभाषित অনিশ্চিত
अप्रिय অনাহূত
अप्रिय অপ্রীতিকর
अप्रिय আক্রমণাত্মক
अप्रिय ঘৃণাপূর্ণ
अप्रिय বিরস
अपरिवर्तनीय অপরিবর্তনীয়
अपरिहार्य অনিবার্য
अपरिहार्य অপরিহার্য
अपरिहार्य অবশ্যম্ভাবী
अपरिहार्य গুরুত্বপূর্ণ
अपरिहार्य প্রয়োজনীয়
अप्रीतिकर অপ্রীতিকর
अपवर्जन বর্জন
अपवर्जित বহির্ভূত
अपवाद ব্যতিক্রম
अपशगुन অশুভ
अपस्मार মৃগীরোগ
अपस्मार মৃগীরোগ
अपहरण অপহরণ
अपहरण পাচার
अपहरण হরণ করা
अपार्टमेंट কামরা
अपार्टमेंट ঘর
अपार्टमेंट পরিকল্পনা
अपार्टमेंट বরাবর
अपार्टमेंट বিমান
अपार्टमेंट মানচিত্র
अपार्टमेंट স্তর
अपार्टमेंट সম
अपार्टमेंट সমতল
अपार्टमेंट সমান
अपारदर्शी অন্ধকার
अपारदर्शी কালা
अपारदर्शी কালো
अपारदर्शी গভীর
अपारदर्शी ব্লুজ
अपील আকর্ষণ
अपील আপিল
अपील আপীল
अपील কল
अपील খ্যাতি
अपील জীবিকা
अपील মর্যাদা
अपील करना আকর্ষণ
अपील करना আপীল
अपील करना আপীল করতে
अपील करना কল
अपील करना খ্যাতি
अपील करना জীবিকা
अपील करना মর্যাদা
अफगानिस्तान আফগানিস্থান
अफ्रीका আফ্রিকা
अफ्रीकी আফ্রিকান
अफवाह গুজব
अफसर অধিকারী
अफसर অফিসার
अफसर সরকারী
अफसोस অনুতাপ
अफसोस করুণা
अफसोस খেদ
अफसोस দু: খপ্রকাশ
अफसोस দুঃখিত
अफसोस সমব্যথা
अफीम আফিং
अफीम পাল্পউড
अब এখন
अब কর
अब সম্প্রতি
अब तक আবার
अब तक ইতিমধ্যে
अब तक এখন
अब तक এখনো
अब तक কিন্তু
अब तक তত্রাচ
अब तक তথাপি
अब तक পুনর্বার
अब तक পরন্তু
अब तक মূক
अब तक যদ্যপি
अब तक যদিও
अब तक শব্দহীন
अब तक শান্ত
अब तक শান্তিপূর্ণ
अब तक সত্ত্বেও
अब नहीं এখন না
अबाबील গলাধ: করণ
अबाबील গিলা
अबाबील গেলা
अबोध्य অনধিগম্য
अभेद्य অপ্রবেশ্য
अभेद्य অভেদ্য
अभेद्य জলরোধী
अभेद्य রেইনকোট
अभद्र অভদ্র
अभद्र আক্রমণাত্মক
अभद्र গালিগালাজপূর্ণ
अभद्र ভুল
अभ्यंतर অন্তস্তল
अभ्यंतर বীজ
अभ्यस्त অভ্যস্ত
अभ्यस्त স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব
अभ्यागत অভ্যাগত
अभयारण्य আশ্রয়স্থল
अभयारण्य ধর্মস্থান
अभ्यास অনুশীলন
अभ्यास অভ্যাস
अभ्यास কসরত
अभ्यास চক্রান্ত করা
अभ्यास চর্চা
अभ्यास ড্রিলস
अभ्यास প্রশিক্ষণ
अभ्यास ব্যবসায়ে রত
अभ्यास ব্যায়াম
अभ्यास শল্য
अभ्यास শল্যচিকিসা
अभ्यास শিক্ষাপ্রাপ্তি
अभाग অসুখী
अभागा অভাগা
अभाव অনুপস্থিতি
अभाव অভাব
अभाव ঘাটতি
अभाव দোষ
अभाव মিস্
अभिकथन কথন
अभिकथन ব্যাখ্যা
अभिकथन বর্ণনা
अभिकथन বিবৃতি
अभिगम्य অভিগম্য
अभिगम्य ব্যবহারযোগ্য
अभिघात মানসিক আঘাত
अभिनेत्री অভিনেত্রী
अभिनेता অভিনেতা
अभिनन्दन অভিনন্দন
अभिनय অভিনয়
अभिनव নতুনত্ব
अभिमान অভিমান
अभिमान অহং
अभिमान গর্ব
अभिमान গর্বিত
अभिमान দাম্ভিকতা
अभिमानी অভিমানী
अभिमानी অহংকারী
अभिमानी গর্ব
अभिमानी গর্বিত
अभियुक्त অভিযুক্ত
अभियुक्त অভিযুক্ত ব্যক্তি
अभियुक्त প্রতিবাদী
अभियंता যন্ত্রশিল্পী
अभियान অভিযান
अभियान দেহাত
अभियान প্রচারণা
अभियान প্রচারণার
अभियान যুদ্ধযাত্রা
अभियोग অভিযোগ
अभियोग অভিযোগ
अभियोजक অভিশংসক
अभियोजन पक्ष পরিচালনা
अभिलाषा ইচ্ছা
अभिलाषा কামনা
अभिलाषा চাহিদা
अभिलाषा জিজ্ঞাসা করা
अभिलाषा প্রয়োজন
अभिलाषा রিরংসা
अभिलाषा লোভ করা
अभिव्यक्त কণ্ঠস্বর
अभिव्यक्त দ্রুতগামী
अभिव्यक्त ভোট
अभिव्यक्ति অভিব্যক্তি
अभिव्यक्ति এক্সপ্রেশন
अभिव्यक्ति প্রকাশ
अभिशाप অভিশাপ
अभिशाप চাবুক
अभिषेक অভিষেক
अभी অধিকার
अभी আইন
अभी আসল
अभी উচিত
अभी উপযুক্ত
अभी এখনও
अभी কষ্টসহকারে
अभी জরিমানা
अभी টায়টোয়
अभी ঠিক
अभी ন্যায্য
अभी প্রশংসনীয়
अभी প্রামাণিক
अभी পরিষ্কার
अभी বাস্তব
अभी মেলা
अभी যুক্তিযুক্ত
अभी যথার্থ
अभी যথেষ্ট
अभी সঠিক
अभी সত্য
अभी সত্যবাদী
अभी সুদর্শন
अभी সুন্দর
अभी সবে
अभी সরাসরি
अभी সোজা
अभी तक আবার
अभी तक এখনও
अभी तक এখনো
अभी तक কিন্তু
अभी तक তত্রাচ
अभी तक তথাপি
अभी तक পরন্তু
अभी तक মূক
अभी तक যদ্যপি
अभी तक যদিও
अभी तक শব্দহীন
अभी तक শান্ত
अभी तक শান্তিপূর্ণ
अभी तक সত্ত্বেও
अमकट গুপ্ত
अमेज़न জাঁহাবাজ মেয়ে
अमृत অমৃত
अमृत অমিয়
अमृत স্পর্শমণি
अमन শান্তি
अमन শান্তির
अम्बर অম্বর
अम्बर অ্যাম্বার
अमर অবিনশ্বর
अमर অমর
अमरत्व অমরত্ব
अमरत्व অমরতা
अमरता অমরত্ব
अमरता অমরতা
अमेरिका আমেরিকা
अमेरिका আমেরিকা মহাদেশ
अमेरिका উরুগুয়ে
अमेरिका মার্কিন
अमेरिका যুক্তরাষ্ট্র
अम्ल অম্ল
अम्ल অ্যাসিড
अम्ल খাট্টা
अमूल्य অমুল্য
अमूल्य অমূল্য
अमानत আস্থা
अमान्य অকার্যকর
अमान्य অবৈধ
अमानवीय মনুষ্যত্বহীন
अमानुषिक মনুষ্যত্বহীন
अमीरात কিংডম
अमोनिया হাইড্রোজেন ত্ত নাইট্রোজেন গ্যাসের মিলনে গ্যাসীয়
अयस्क আকরিক
अयोग्य অক্ষম
अयोग्य অনুপযুক্ত
अयोग्य অনর্হ
अयोग्य অপারক
अयोग्य অবৈধ
अयोग्य অযোগ্য
अयोग्य অযোগ্য
अयोग्य বাধাহীন
अयोग्य মূল্যহীন
अयोग्य শর্তহীন
अयोग्यता অনৌচিত্য
अर्क অর্ক
अर्क রস
अर्कांसस আরকানসাস
अरुचिकर অরুচিকর
अरुचिकर অরূচিকর
अरुचिकर বিরক্তিকর
अरुचिकर বীভত্স
अरूचिकर অপ্রীতিকর
अरूचिकर অরূচিকর
अरूचिकर বিরস
अर्जेंटीना আর্জেন্টিনা
अर्जन অর্জন
अर्जित অর্জন
अर्जित অর্জিত
अरुणोदय উষা
अर्थ অনুভূতি
अर्थ অর্থ
अर्थ ইন্দ্রিয়
अर्थ গুরুত্ব
अर्थ তাত্পর্য
अर्थ মানে
अर्थ रखना অর্থ রাখা
अर्थ रखना সূচিত করা
अर्थ विज्ञान শব্দার্থবিদ্যা
अर्थव्यवस्था অর্থনীতি
अर्थव्यवस्था অর্থনীতিকে
अर्थव्यवस्था মিতব্যয়
अर्थव्यवस्था মিতব্যয়িতা
अर्थशास्त्र অর্থনীতি
अर्थहीन অর্থহীন
अर्थहीन উন্মাদ
अर्थहीन ছাইপাঁশ
अर्थहीन পাগলামি
अर्थहीन পাগলামো
अर्थहीन বোকামি
अर्थात বলে
अर्थात যথা
अर्ध অর্ধ
अर्ध অর্ধেক
अर्धांश অর্ধ
अर्धांश অর্ধেক
अर्पण সমর্পণ
अरब আরব
अरबी আরবী
अरस्तू অ্যারিস্টট্ল
अराजक বিশৃঙ্খল
अराजकता অরাজকতা
अराजकता জট
अराजकता বিশৃঙ্খলা
अलंकृत অলঙ্কৃত
अलक्ष्य অদৃশ্য
अलग অংশ
अलग অনেক
अलग আলাদা
अलग আলাদা করে
अलग একপাশে
अलग একান্তে
अलग কোর্স
अलग গলি
अलग ছাড়া
अलग দূরবর্তী
अलग দূরে
अलग পথ
अलग পৃথক
अलग পৃথক্
अलग প্রশস্ত
अलग পাঠ্যক্রম
अलग বড়া
अलग বন্ধ
अलग ব্যাপকভাবে
अलग বহুদূরবর্তী
अलग বহিষ্কৃত করা
अलग বিছিন্ন
अलग বিবিধ
अलग বিভিন্ন
अलग বিরহিত করা
अलग ভাগ
अलग ভেদ
अलग রাস্তা
अलग স্পষ্ট
अलग স্বগত
अलग স্বতন্ত্র
अलग স্বতন্ত্রভাবে
अलग अलग অনেক
अलग अलग আলাদা
अलग अलग পৃথক
अलग अलग বিভিন্ন
अलग अलग স্বতন্ত্র
अलग रखना পৃথক রাখা
अलगाव অন্তরণ
अलगाव একাকীত্ব
अलगाव বিচ্ছিন্নতা
अलगाव বিচ্ছেদ
अल्जीयर्स আল্গিয়ের্স
अल्जीरिया আলজেরিয়া
अल्पकालिक ক্ষণজীবী
अल्पकालिक পলায়নপর
अल्पकालिक স্বল্প
अल्पमत সংখ্যালঘু
अल्पविराम কমা
अल्पसंख्यक সংখ্যালঘু
अल्पायु কম
अल्पायु সংক্ষিপ্ত
अल्पाहार অল্পাহার
अल्पाहार জলখাবার
अल्फा আলফা
अल्फा বাছুর
अल्फा বাছুরের মাংস
अल्फा সূচনা
अल्बानिया আলব্যানিয়া
अल्बानिया আল্বেনিয়া
अल्बानियाई আলবেনীয়
अलबामा আলাবামা
अलमारी আলমারি
अलमारी তোষাখানা
अलमारी পায়খানা
अलमारी পোশাক
अलमारी মন্ত্রিসভা
अल्लाह আল্লাহ
अल्लाह শুধু
अल्सर ঘাত
अलाभ অপূর্ণতা
अलाभ অসুবিধা
अलाभ আঘাত
अलाभ ক্ষত
अलाभ ক্ষতি
अलाभ কুসংস্কার
अलाभ পক্ষপাত
अलाभकारी অসুবিধাজনক
अलार्म অধীরতা
अलार्म বিপদাশঙ্কা
अलार्म ভীতি
अलार्म সতর্ক
अलाव অগ্ন্যুত্সব
अलास्का অল্যাস্কা
अलास्का আলাস্কা
अलोकप्रिय অ - জনপ্রিয়
अलौकिक অতিপ্রাকৃত
अलौकिक অমানব
अलौकिक অলৌকিক
अवकाश অবসর
अवकाश ছুটি
अवकाश ছুটির
अवकाश ছুটির দিন
अवचेतन অবচেতন
अवज्ञा অবাধ্যতা
अवज्ञाकारी অবাধ্যতা
अवज्ञाकारी অমান্যকারী
अवैतनिक অবৈতনিক
अवतार অবতার
अवैध অকার্যকর
अवैध অবৈধ
अवैध বেআইনী
अवैध रूप से অবৈধ রূপে
अवैध रूप से বেআইনীভাবে
अवैध शिकार অবৈধ শিকার
अवधारणा চিন্তা
अवधारणा ধারণা
अवधारणा পদ
अवधारणा শব্দ
अवधि অব্দ
अवधि আবহাওয়া
अवधि কাল
अवधि দৈর্ঘ্য
अवधि ধারণা
अवधि পদ
अवधि পর্ব
अवधि পরিভাষা
अवधि বয়স
अवधि মেয়াদ
अवधि শব্দ
अवधि স্থিতিকাল
अवधि সময়
अवधि সময়সীমা
अवनमन অবতল
अवनमन বিষণ্নতা
अवभूमि ভূগর্ভস্থ
अवमानना অপমান
अवमानना ঘৃণা
अवमानना তিরস্কার
अवमानना হেনস্থা
अव्यक्त গোপন
अव्यक्त মগ্ন
अव्यक्त সুপ্ত
अवयव কম্পোনেন্ট
अव्यवस्था ব্যাধি
अव्यवस्था বিশৃঙ্খলা
अव्यवसायिक অ - পেশাদারী
अव्यवहित অবিলম্বে
अवरोध বাধা
अवलोकन পর্যবেক্ষণ
अवश्य অবশ্য
अवश्य অবশ্যই
अवश्य নির্ধারিত
अवश्य নিরাপদে
अवश्य নিশ্চিত
अवश्य স্বাভাবিক
अवश्य স্বাভাবিকভাবে
अवश्य সহজ
अवशेष অবশেষ
अवशेष ধ্বংসাবশেষ
अवशेष বাকি
अवशेष বিশ্রাম
अवशिष्ट বাকি
अवशिष्ट বিশ্রাম
अवशोषण অভিনিবেশ
अवशोषण বিশোষণ
अवस्था অব্দ
अवस्था অবস্থা
अवस्था অবস্থায়
अवस्था আবহাওয়া
अवस्था কাল
अवस्था কালবিভাগ
अवस्था দৃশ্য
अवस्था দেখেছে
अवस्था পর্যায়
अवस्था বয়স
अवस्था মঞ্চ
अवस्था স্টেডিয়াম
अवस्था সময়
अवसर অনিষ্টপাত
अवसर অব্দ
अवसर আকার
अवसर আনন্দ
अवसर আবহাওয়া
अवसर উপলক্ষ
अवसर ক্ষেত্র
अवसर কাল
अवसर গুরুত্ব
अवसर ঘটনা
अवसर ঝুঁকি
अवसर টানাটানি
अवसर ধন
अवसर নসিব
अवसर নাগাল
अवसर প্রারম্ভিক
अवसर পরিমাণ
अवसर পরিসর
अवसर বয়স
अवसर বাত
अवसर বিপত্তি
अवसर বিশালতা
अवसर ভাগ্য
अवसर সুখ
अवसर সময়
अवसर সুযোগ
अवसर সীমা
अवसरवादी সুবিধাবাদী
अवसाद অবতল
अवसाद বিষণ্নতা
अवास्तविक অবাস্তব
अवास्तविक ভুল
अविनाशी অবিনশ্বর
अविनाशी অবিনাশী
अविभाजित অবিভক্ত
अवियोज्य অবিচ্ছেদ্য
अविरोध শান্তি
अविवेकी অমূলদ
अविवेकी অযৌক্তিক
अविवेकी যুক্তিহীন
अविवाहित অনন্য
अविवाहित অবিবাহিত
अविवाहित এক
अविवाहित একক
अविवाहित একমাত্র
अविवाहित একা
अविवाहित একাকী
अविवाहित কেবলমাত্র
अविवाहित নির্জন
अविवाहित নিরিবিলি
अविवाहित পৃথক
अविवाहित শুধুমাত্র
अविश्वसनीय অবিশ্বস্ত
अविश्वसनीय অবিশ্বাস্য
अविश्वसनीय অবিশ্বাসযোগ্য
अविश्वास অবিশ্বাস
अविश्वास সংশয়বাদ
अविस्मरणीय অবিস্মরণীয়
अविस्मरणीय স্মরণীয়
अंश অংশ
अंश অঙ্গ
अंश অনেক
अंश আলাদা
अंश খুদ
अंश খেলা
अंश ঘর
अंश ছে
अंश টুকরা
अंश টুকরো
अंश বেলন
अंश ভগ্নাংশ
अंश ভূমিকা
अंश ভাগ
अंश ভাগ্য
अंश মারামারি
अंश স্থান
अशक्ति দুর্বলতা
अशुद्ध অচ্ছুত
अशुद्ध অসচ্চরিত্র
अशुद्ध অসাবধান
अशुद्ध নোংরা
अशुद्ध ভুল
अशुद्ध মলা
अशुद्ध মলিন
अशुद्ध মেদবহুল
अशुद्ध মোটা
अशुद्धि ভুল
अंशदान অবদান
अंशदान দান
अशुभ অশুভ
अशुभ দুর্যোগ
अश्लील অভদ্র
अश्लील অশ্লীল
अश्लील साहित्य অশ্লীল রচনা
अश्लीलता অশ্লীলতা
अश्व ঘোড়া
अश्व ঘোড়া
अश्वशक्ति অশ্বশক্তি
अश्वारोही রিসালা
अशांति অস্থিরতা
अशांति গোলমাল
अशांति ঝামেলা
अशांति তোলপাড়
अशान्ति অস্থিরতা
अशासन অরাজকতা
अशिष्ट অবিনীত
अशिष्ट অভদ্র
अशिष्ट অশ্লীল
अशिष्ट অশোধিত
अशिष्ट কাঁচা
अशिष्ट প্রাকৃত
अशिष्ट মোটামুটি
अशिष्ट মোটা
अशिष्ट সকল
अशिष्टता কাটব্য
असुखद অস্বস্তিকর
असंख्य অগণ্য
असंख्य অপ্রমেয়
असंख्य অযুত
असुखी অসুখী
असंगत অপ্রাসঙ্গিক
असत्य অবাস্তব
असत्य কল্পনাবিলাসী
असत्य জাল
असत्य নকল
असत्य ভুল
असत्य মিথ্যা
असत्याभास কূটাভাস
अस्तर আস্তরণের উপাদান
अस्त्र অস্ত্র
अस्त्र ভুজ
अस्तव्यस्तता অবাধ্যতা
असंतुष्ट অতৃপ্ত
असंतुष्ट অসন্তুষ্ট
असंतुष्ट নাখুশ
अस्तित्व অস্তিত্ব
अस्तित्व জীবন
अस्तित्व জীবিত
अस्तित्व থাকা
अस्तित्व প্রাণী
अस्तित्व পাঁচ
अस्तित्व সত্তা
अस्तित्व সরাসরি
अस्तित्व সার
अस्तित्व সারাংশ
अस्तित्व হত্তয়া
असंतोष অপ্রসন্নতা
असंतोष অসমর্থন
अस्थमा এজমা
अस्थमा হাঁপানি
अस्थायी অস্থায়িভাবে
अस्थायी অস্থায়ী
अस्थायी সাময়িক
अस्थि অস্থি
अस्थि অস্থিসার
अस्थि হাড়
अस्थिभंग ফাট
अस्थिभंग ফাটান
अस्थिभंग বিদার
अस्थिभंग বিরতি
अस्थिभंग সহজ কাজ
अस्थिर অসতী
अस्थिर অস্থির
अस्थिर ক্ষীণ
अस्थिर তুচ্ছ
अस्थिर দুর্বল
अस्थिर নির্বল
अस्थिर পরিবর্তনশীল
अस्थिर পলকা
अस्थिर পাতলা
अस्थिर ভঙ্গুর
अस्थिर ভীরু
अस्थिर শক্তিহীন
अस्थिरता অবিশ্বাস
अस्थिरता অস্থায়িত্ব
अस्थिरता অস্থিরতা
अस्थिरता দ্বিধা
अस्थिरमति অস্থিরমতি
अस्थिरमति উদ্বায়ী
असन्तुलन গরমিল
असन्तोष অপ্রসন্নতা
असन्तोष অসমর্থন
असैनिक অসামরিক
अस्पताल অতিথিসেবাপরায়ণ
अस्पताल হাসপাতাল
अस्पताल হাসপাতালে
अस्पताल में भर्ती হাসপাতালে ভর্তি
अस्पष्ट অস্পষ্ট
अस्पष्ट দ্ব্যর্থক
अस्पष्टीकृत অব্যাখ্যাত
असफलता অপরাধ
असफलता ক্ষতি
असफलता কার্যবিপত্তি
असफलता গুনা
असफलता গর্ভপাত
असफलता ডুবা
असफलता দোষ
असफलता ব্যর্থতা
असफलता ভুল
असफलता হার
असबाब লটবহর
असबाब সরঞ্জাম
असभ्य অনার্য
असभ्य অবিনীত
असभ्य অভদ্র
असभ्य অসভ্য
असभ्य আদিম
असभ्य বন্য
असंभव অসম্ভব
असम অসম
असम्पूर्ण অসমাপ্ত
असम्भव অসম্ভব
असम्भाव्य অকল্পনীয়
असम्भाव्य অসম্ভাব্য
असमर्थ অক্ষম
असमर्थ অপারক
असमर्थ অযোগ্য
असमर्थ অযোগ্য
असमान অসম
असमान অসমান
असमानता অসাম্য
असमानता পার্থক্য
असमानता বিবাদ
असर অনুভাব
असर অপারেশন
असर আইন
असर কর্ম
असर ছাপ
असर দলিল
असर প্রভাব
असर পরিণাম
असर ফল
असर ফলাফল
असर करना অনুভাব
असर करना আইন
असर करना কর্ম
असर करना কাজ
असर करना কিক করতে
असर करना দলিল
असर करना প্রভাব
असर करना প্রভাবিত
असर करना ফল
असर करना ফলাফল
असुरक्षा অনিরাপত্তা
असुरक्षित অনিরাপদ
असुरक्षित অসুরক্ষিত
असरल অসরল
असरल জটিল
असलियत বাস্তবতা
असली অধিকার
असली আসল
असली আসলে
असली খাঁটি
असली প্রকৃতপক্ষে
असली প্রকৃতপ্রস্তাবে
असली প্রামাণিক
असली বাস্তব
असली যথার্থ
असली সঠিক
असली সত্য
असली সত্যবাদী
असली সত্যিই
असंवैधानिक অসাংবিধানিক
अस्वस्थ অস্বাস্থ্যকর
अस्वस्थ অসুস্থ
अस्वस्थ স্বাস্থ্যহানিকর
असुविधा অসুবিধা
असुविधा অসুবিধার
असुविधाजनक অস্বস্তিকর
असुविधाजनक অসুবিধাজনক
अस्वीकृति প্রত্যাখ্যান
अस्वीकृति পরিত্যাগ
अस्वीकार অস্বীকার
अस्वीकार অস্বীকার করা
अस्वीकार আবর্জনা
अस्वीकार পতন
अस्वीकार প্রত্যাখ্যান
अस्वीकार्य অস্বীকার্য
अस्सी অশীতি
असहज অস্বস্তিকর
असहनीय অসহ
असहनीय অসহন
असहनीय অসহ্য
असहमति মতানৈক্য
असह्य অসহ
असह्य অসহন
असह्य অসহ্য
असहाय অসহায়
असहिष्णुता অমর্ষ
असहिष्णुता অসহন
असाध्य দুরারোগ্য
असाधारण অতিরিক্ত
असाधारण অদ্ভুত
असाधारण অস্বাভাবিক
असाधारण অসাধারণ
असाधारण উদ্ভট
असाधारण কৃতিত্ব
असाधारण পরক
असाधारण পরদেশী
असाधारण ব্যতিক্রমী
असाधारण বিজোড়
असाधारण বিদেশী
असाधारण বিশেষ
असाधारण বিশেষত
असाधारण বিষ্ময়কর
असामयिक অকাল
असामयिक অকালে
असामान्य অদ্ভুত
असामान्य অস্বাভাবিক
असामान्य অসাধারণ
असामान्य পরদেশী
असामान्य रूप से एक অস্বাভাবিক একটি
असामान्य व्यवहार অস্বাভাবিক আচরণ
असामान्य, अजीब অস্বাভাবিক, अजीब
असावधान অগোছালো
असावधानी অবহেলা
असावधानी উপেক্ষা
असीमित অসীম
असीमित সীমাহীন
अहंकार অভিমান
अहंकार অহং
अहंकार গর্ব
अहंकार গর্বিত
अहंकार দাম্ভিকতা
अहंकारी অভিমানী
अहंकारी অহংকারী
अहंकारी গর্ব
अहंकारी গর্বিত
आ रहा है আসছে
आइरिस রামধনু
आइवरी গজদন্ত
आइसक्रीम আইসক্রীম
आइसक्रीम বরফ
आइसलैंड আইস্ল্যাণ্ড
आइसलैंड আইসল্যান্ড
आउटडोर বহিরঙ্গন
आउटडोर বাহিরে
आउटडोर বাহিরের
आक्टोपस অক্টোপাস
आक्टोपस স্কুইড
आंकड़े অঙ্ক
आंकड़े নম্বর
आंकड़े পরিসংখ্যান
आंकड़े সংখ্যা
आंकडा তথ্যে
आक्रमण আক্রমণ
आक्रमण আক্রমণ করা
आक्रमण আগ্রাসন
आक्रमण হামলা
आक्रमणकर्ता আক্রমণকারী
आक्रमणकर्ता আততায়ী
आक्रमणकारी আক্রমণকারী
आक्रमणकारी আততায়ী
आकर्षक আকর্ষণীয়
आकर्षक কমনীয়
आकर्षक চটুল
आकर्षक প্রশংসনীয়
आकर्षक পরীক্ষাকারী
आकर्षक বুদ্ধিমান
आकर्षक মোহন
आकर्षक সুতনু
आकर्षक সদয়
आकर्षक সুন্দর
आकर्षक সুশোভিত
आकर्षक সুস্বাদু
आकर्षक সেক্সি
आकर्षण আকর্ষণ
आकर्षण আপীল
आकर्षण কল
आकर्षण খ্যাতি
आकर्षण চারুতা
आकर्षण জীবিকা
आकर्षण পরমানন্দ
आकर्षण পুলকিত
आकर्षण মজান
आकर्षण মর্যাদা
आकर्षण शक्ति का उत्पादक कारण আকর্ষণ শক্তি উত্পাদন কারণ
आकर्षण शक्ति का उत्पादक कारण চুম্বকত্ব
आकर्षित আকর্ষণ
आकर्षित আকৃষ্ট
आकर्षित টানা
आकर्षित টোপ
आकर्षित পটান
आकर्षित প্রলুব্ধ করা
आकर्षित পোশাক
आक्रामक আক্রমণমূলক
आक्रामक আক্রমণাত্মক
आक्रामकता আক্রমণ
आक्रामकता আগ্রাসন
आक्रामकता হামলা
आक्रोश ধিক্কার
आक्रोश বলাত্কার
आक्रोश রোষ
आक्षेप আক্ষেপ
आकस्मिक আকস্মিক
आकस्मिक আগন্তুক
आकस्मिक আপতিক
आकस्मिक এলোমেলো
आकस्मिक এলোমেলো
आकस्मिक খাড়া
आकस्मिक নৈমিত্তিক
आकस्मिक সম্ভব
आकस्मिक সম্ভাবনা
आकस्मिक সম্ভাব্য
आकस्मिक হঠাৎ
आक्सीजन অক্সিজেন
आकांक्षा উচ্চাকাঙ্ক্ষা
आकार আকৃতি
आकार আকার
आकार আয়তন
आकार চেহারা
आकार ছাঁচ
आकार পরিমাণ
आकार ফ্যাশন
आकार ফর্ম
आकार ব্যক্তিত্ব
आकार বিশালতা
आकार बहुत बड़ा है মাপ অত্যন্ত বড়
आकाश আকাশ
आकाश আকাশের
आकाश থার
आकाश নক্ষত্রমণ্ডল
आकाश স্বর্গ
आकाश गंगा আকাশের গঙ্গা
आकाश गंगा ছায়াপথ
आंख কনীনিকা
आंख চক্ষু
आंख চোখের
आंखें চোখ
आंख का অপটিক্যাল
आंख का চোখের জন্য
आंख का দৃষ্টিসংক্রান্ত
आँख बंद करके চোখ বন্ধ করে
आंख मारना চোখের मारना
आखेट অংশ
आखेट অঙ্গ
आखेट অনুসন্ধান
आखेट অনেক
आखेट খুদ
आखेट খেলনা
आखेट খেলা
आखेट ঘর
आखेट ছে
आखेट টুকরা
आखेट টুকরো
आखेट নাটক
आखेट নিগ্রহ
आखेट ভাগ
आखेट ভাগ্য
आखेट মৃগয়া
आखेट মারামারি
आखेट শিকারযোগ্য মাছ
आखेट স্থান
आखिर में অবশেষে
आखिर में পরিশেষে
आखिरी অন্ত
आखिरी অন্তিম
आखिरी উদ্দেশ্য
आखिरी চূড়ান্ত
आखिरी শেষ
आखिरी সর্বশেষ
आखिरी সীমানির্দেশক
आग অগ্নি
आग অগ্নিকাণ্ড
आग অগ্নিতে
आग অঙ্কুর
आग আগুন
आग জ্বালান
आग ফিনিক
आग বিস্ফোরিত করা
आगे অধিক
आगे অধিকতর
आगे আগুয়ান
आगे আগে
आगे উদাত্তভাবে
आगे এগিয়ে
आगे জাহাজ
आगे তদ্ব্যতীত
आगे পরবর্তী
आगे পূর্বে
आगे পরিবহন
आगे ফরওয়ার্ড
आगे বেশী
आगे যোগ
आग के खिलाफ আগুন বিরুদ্ধে
आगे का পরবর্তী করার
आग का गोला আগুন गोला
आगे की ओर আগুয়ান
आगे की ओर পরবর্তী দিকে
आग रखने का स्थान অগ্নিকুণ্ড
आग रखने का स्थान আখা
आग रखने का स्थान আগুন রাখার অবস্থান
आग रखने का स्थान ঘর
आग रखने का स्थान চুঙ্গি
आग रखने का स्थान চিমনি
आग सा আগুন আমার
आगजनी গৃহদাহ
आगंतुक আগন্তুক
आगंतुक দর্শক
आगंतुक পরিদর্শক
आंगन আঙ্গিনা
आंगन আদালত
आंगन গজ
आंगन প্রাঙ্গণ
आग्नेयगिरि আগ্নেয়গিরি
आगमन আগম
आगमन আগমন
आगमन আরম্ভ
आगमन প্রস্থান
आगमन শুরু
आग्रह চাড়
आग्रह তাড়ন
आगामी আসন্ন
आगामी কাছাকাছি
आगामी নিম্নলিখিত
आगामी পরবর্তী
आगामी বন্ধ করা
आघात আঘাত
आघात আচমকা
आघात কোপ
आघात গাট্টা
आघात চড়
आघात টক্কর
आघात ধর্মঘট
आघात পিটা
आघात বীট
आघात স্ট্রোকের
आचरण আচরণ
आचरण আচার
आचरण দৃষ্টিকোণ
आचरण দিক
आचरण নেতৃত্ব
आचरण প্রবন্ধ
आचरण পরিচালনা করা
आचरण মনোভাব
आचरण শাসন
आचरण সীসা
आचार আচার
आचार ধর্মনীতি
आचार নৈতিক
आज আজ
आज আজকাল
आज के दिन আজ
आज के दिन আজকের দিনে
आज की रात অদ্য রজনীতে
आज की रात আজকের রাতে
आज की रात को অদ্য রজনীতে
आज की रात को আজকের রাতে
आजकल আজ
आजकल আজকাল
आज्ञप्ति অধ্যাদেশ
आज्ञप्ति অনুক্রম
आज्ञप्ति আছে
आज्ञप्ति আদেশ
आज्ञप्ति ডিক্রী
आज्ञप्ति ফরমান
आज्ञप्ति বিহিত করা
आज्ञा আদেশ
आज्ञा আদেশপত্র
आज्ञा কমান
आज्ञा হুকুম
आज्ञा देना আদেশ দেওয়া
आज्ञाकारिता আনুগত্য
आज्ञाकारी আজ্ঞাকারী
आज्ञाकारी আজ্ঞানুবর্তী
आज्ञाकारी কর্তব্যপরায়ণ
आज्ञाकारी সহজবশ্য
आज्ञापन আদেশ
आज्ञापन নিয়ম
आज्ञापन প্রেরণা
आज्ञापन শ্রুতলিপি
आज्ञापन হুকুম করা
आज्ञापालक আজ্ঞাকারী
आज्ञापालक আজ্ঞানুবর্তী
आज्ञापालक কর্তব্যপরায়ণ
आज्ञापालक সহজবশ্য
आजादी স্বাধীনতা
आजादी স্বাধীনতার
आटा খাওয়া
आटा খাদ্য
आटा খানা
आटा খাবার
आटा গোধূমচূর্ণ
आटा চূর্ণ
आटा ডিনার
आटा ভোজ
आटा ভোজন
आटा ময়দা
आटा মালকড়ি
आटा লাঞ্চ
आठ আট
आठवीं অষ্টম
आडू सदृश পীচ
आडना বিক্রিয়া
आणविक আণবিক
आण्विक আণবিক
आँत অন্ত্র
आँत আঁত
आंत অন্ত্র
आतंक ডর
आतंक ত্রসন
आतंक ভয়
आतंक সন্ত্রাস
आतंकवाद সন্ত্রাসবাদ
आतंकवादी সন্ত্রাসবাদী
आतंकवादी সন্ত্রাসী
आतप ধূপ
आतप সূর্য
आत्मकथा আত্মজীবনী
आत्मरक्षक আত্মরক্ষামূলক
आत्मरक्षक উদ্ধার
आत्मविद्या सम्बन्धी আধ্যাত্মিক
आत्मविश्वास আস্থা
आत्मविश्वास প্রত্যয়
आत्मसमर्पण আত্মসমর্পণ
आत्मसमर्पण সমর্পণ করা
आत्महत्या আত্মঘাত
आत्महत्या আত্মঘাতী
आत्महत्या আত্মহত্যা
आत्महत्या আত্মহত্যাকারী
आत्महित ইহা নিজেই
आत्महित নিজেই
आत्महित স্ব
आत्मा আত্মা
आत्मा আত্মার
आत्मा এলকোহল
आत्मा ঘিলু
आत्मा দিল
आत्मा প্রতিভা
आत्मा ভূত
आत्मा মন
आत्मा মস্তিষ্ক
आत्मिक আধ্যাত্মিক
आत्मिक মানসিক
आंतरिक অন্তর্মুখ
आंतरिक অন্তরস্থ
आंतरिक অন্তস্তল
आंतरिक অভ্যন্তরীণ
आंतरिक আন্তরিক
आंतरिक উপর
आंतरिक এ
आंतरिक এর
आंतरिक কা
आंतरिक কো
आंतरिक জন্য
आंतरिक দ্বারা
आंतरिक পর
आंतरिक ভিতরে
आंतरिक ভিতরের
आंतरिक ভেতরের
आंतरिक মধ্যে
आतिथ्य অতিথি সেবা
आतिथ्य আতিথেয়তা
आंतों মলাশয়
आदत অনুশীলন
आदत অভ্যাস
आदत কসরত
आदत প্রথা
आदत প্রশিক্ষণ
आदत ব্যায়াম
आदत শল্য
आदत শল্যচিকিসা
आदत সংস্কার
आदम আদম
आदमी আদমি
आदमी দয়ালু
आदमी পুরুষ
आदमी ব্যক্তি
आदमी মানব
आदमी মানবিক
आदमी মানুষ
आदमी স্বামী
आदर অনুমান
आदर অর্চনা
आदर অর্চনা করা
आदर আদর
आदर আদর করা
आदर একই
आदर কর
आदर খতান
आदर গণনা
आदर ঘড়ি
आदर তারিফ করা
आदर দেখুন
आदर দেখা
आदर ধ্যান
आदर নিরীক্ষণ
आदर পূজা
आदर বরাবর
आदर বিবেচনা করা
आदर মত
आदर মনোযোগ
आदर মূল্যবিচার
आदर মূল্যায়ন
आदर মহিমান্বিত করা
आदर যদি
आदर যাত্রা
आदर সম্মান
आदर সমান
आदर সেবা
आदर হার
आदर करना সম্মান
आदर करना সম্মান করা
आदरकारी সম্মান
आदरणीय পূজ্য
आदरणीय ভক্তিভাজন
आदर्श অনুকরণীয়
आदर्श আদর্শ
आदर्श আদর্শভাবে
आदर्श আদিরূপ
आदर्श উদাহরণ
आदर्श কপি
आदर्श চেষ্টা
आदर्श নকল
आदर्श নমুনা
आदर्श প্যাটার্ন
आदर्श প্রতিলিপি
आदर्श প্রমাণ
आदर्श পরীক্ষা
आदर्श মডেল
आदर्श মামলা
आदर्श রিহার্সাল
आदर्श সাক্ষ্য
आदर्शवादी আদর্শবাদী
आदेश অনুক্রম
आदेश আদেশ
आदेश আদেশপত্র
आदेश কমান
आदेश কমান্ড
आदेश কমিশন
आदेश ক্রম
आदेश নিয়ম
आदेश বিহিত করা
आदेश শৃঙ্খলা
आदेश সংগঠিত করা
आदेश হুকুম
आदि ইত্যাদি
आदि গয়রহ
आदिम আদিম
आदिम আসল
आदिम প্রথম
आदिम প্রধান
आदिम প্রাথমিক
आदिम মুখ্য
आदिम মূল
आदिम মূলত
आदिवासी উপজাতীয়
आंदोलन আন্দোলনের
आंदोलन চলন
आंदोलन নড়াচড়া
आधुनिक আধুনিক
आधुनिकीकरण এটাকে
आध्यात्मिक আধ্যাত্মিক
आध्यात्मिक আধিবিদ্যক
आध्यात्मिक মানসিক
आधा অর্দ্ধেকের ওপর
आधा অর্ধ
आधा অর্ধেক
आधा মাঝপথ
आधा कोस অর্দ্ধেকের ওপর कोस
आधा भाग অর্দ্ধেকের ওপর অংশ
आधा भाग অর্ধ
आधा भाग অর্ধেক
आधार অপকৃষ্ট
आधार আধার
आधार এলাকা
आधार ক্ষেত্র
आधार কারণ
आधार গোড়া
आधार জমি
आधार ডাঁটা
आधार তল
आधार থাবা
आधार দেশ
आधार দেহাত
आधार প্রতিজ্ঞা
आधार প্রাথমিক
आधार পা
आधार পাজী
आधार পাদদেশ
आधार বদমাশ
आधार বিশ্ব
आधार ভূখণ্ড
आधार ভিত
आधार ভিত্তি
आधार ভিত্তিস্বরূপ
आधार মূল
आधार মূলসূত্র
आधार মাটি
आधार মেঝে
आधार মৌলিক
आधार স্থল
आधारित ভিত্তিক
आधिकारिक অফিসিয়াল
आधिकारिक আনুষ্ঠানিকভাবে
आधिकारिक সরকারী
आधिपत्य আধিপত্য
आंधी ঝড়
आंधी বাত্যা
आधी रात কেবল রাতে
आधी रात নিশীথ
आने वाला আসন্ন
आने वाला কাছাকাছি
आने वाला পরবর্তী
आने वाला বন্ধ করা
आने वाला ভবিষ্য
आन्तरिक অন্তর্মুখ
आन्तरिक অন্তরস্থ
आन्तरिक অভ্যন্তরীণ
आन्तरिक আন্তরিক
आन्तरिक ভিতরে
आन्तरिक ভিতরের
आन्तरिक ভেতরের
आन्तरिक মধ্যে
आनंद আনন্দ
आनंद উপভোগ
आनंद পরমানন্দ
आनंद পরিতোষ
आनंद ভোগ
आनंद সুখ
आनंद लेना আনন্দ
आनंद लेना উপভোগ করা
आनंद लेना উপভোগ নেওয়া
आनंद लेना পরমানন্দ
आनंद लेना পরিতোষ
आनंद लेना ভোগ
आनंद लेना সুখ
आनंदकारी উল্লসিত
आनन्द আকর্ষণ
आनन्द আনন্দ
आनन्द খুশি
आनन्द চারুতা
आनन्द পরমানন্দ
आनन्द পরিতোষ
आनन्द পুলকিত
आनन्द ভাগ্যবান
आनन्द ভোগ
आनन्द সুখ
आनन्द সুখী
आनन्द সৌভাগ্যবান
आनन्ददान ক্ষোভ
आनन्ददान প্রমোদ
आनन्ददान মজা
आनन्ददान মোড়
आनन्दित আনন্দিত
आनन्दित খুশি
आनन्दित প্রফুল্ল
आनन्दित মজাদার
आनन्दित মজার
आनन्दित রসাল
आनन्दी বিলাসবহুল
आनुपातिक সমানুপাতিক
आनुवंशिक জন্ম সম্বন্ধীয়
आनुवंशिकी জীনতত্ত্ব
आनुवंशिकी বংশানুগতিবিদ্যা
आना আগম
आना আগমন
आना আনা
आना আসতে
आना আসা
आप আপ
आप আপনার
आप আপনি
आप আমরা নিজেরাই
आप এই
आप এক
आप একটি
आप এটা
आप এর
आप করতে
आप কে
आप তুই
आप তাকে
आप তাদের
आप তার
आप তারা
आप তোমাকে
आप থাকেন
आप সে
आप स्वयं আপনি
आप स्वयं আপনি স্বয়ং
आपका আপ
आपका আপনার
आपका আপনি
आपका এই
आपका এটা
आपका এর
आपका কে
आपका তাকে
आपका তাদের
आपका তার
आपका তাহাদেরই
आपका তোর
आपका সে
आपका स्वागत है স্বাগত
आपका स्वागत है স্বাগতম
आपको আপনাকে
आपको আপনি
आपत्ति আপত্তি
आपत्ति উদ্দেশ্য
आपत्ति কাজ
आपत्ति জিনিস
आपत्ति পদার্থ
आपत्ति প্রশ্ন
आपत्ति ব্যবসায়
आपत्ति ব্যাপার
आपत्ति বাত
आपत्ति মামলা
आपत्ति লক্ষ্য
आपदा উপপ্লব
आपदा কুগ্রহ
आपदा দুর্যোগ
आपदा বিপর্যয়
आपरेटर অপারেটর
आपूर्ति সরবরাহ
आपराधिक অপরাধী
आपराधिक দোষী
आपस का নিজেদের ব্যবহার
आपस का পারস্পরিক
आपसी পারস্পরিক
आपातकाल চাড়
आपातकाल জরুরী অবস্থা
आबखोरा কাপ
आबखोरा পানপাত্র
आबखोरा মগ
आबपाशी জলসেচ
आबादी জনসংখ্যা
आबादी জনসংখ্যার
आभूषण অলংকার
आभूषण অলঙ্করণ
आभूषण অলঙ্কার
आभूषण জহরত
आभूषण প্রসাধন
आभार কৃতজ্ঞতা
आभार ধন্যবাদ
आभार বছরটা
आभारी কৃতজ্ঞ
आम আম
आम প্রচলিত
आम রূপক
आमंत्रण আমন্ত্রণ
आमंत्रण আমন্ত্রন
आमंत्रित আমন্ত্রণ
आमतौर প্রতীকস্বরুপে
आमतौर সাধারণত
आमतौर पर সাধারণত
आमदनी আয়
आमदनी রাজস্ব
आमदनी লাভ
आमाशय উদর
आमाशय পেট
आमीन তথাস্তু
आय আয়
आय উপযোগ
आय বৃদ্ধি
आय বেতন
आय মজুরি
आय মাহিনা
आय রাজস্ব
आय লাভ
आय সুবিধা
आयु অব্দ
आयु কাল
आयु বয়স
आयु সময়
आय की कमी আয় অভাব
आयुक्त অধ্যক্ষ
आयुक्त কমিশনার
आयताकार আয়তাকার
आयुध অস্ত্র
आयुध গোলাবারুদ
आयुध বারুদ
आयरलैंड আয়ারল্যাণ্ড
आयरलैंड আয়ারল্যান্ড
आयरिश আইরিশ
आयरिश আয়াল্যাণ্ড সংক্রান্ত
आयात আমদানি
आयात আমদানিকৃত
आयात ইম্পোর্ট
आयात करना আমদানি
आयात करना ইম্পোর্ট করা
आयातक আমদানিকারক
आयातक আমদানীকারক
आयातकर्ता আমদানিকারক
आयाम পরিমাণ
आयाम মাত্রা
आयोग অনুক্রম
आयोग আদেশ
आयोग কমিশন
आयोग ক্রম
आयोग বিনিয়োগ করা
आयोजक সংগঠক
आयोडीन আইত্তডীন
आयोडीन আয়োডিন
आयोवा আইওয়া
आर्कटिक সুমেরুবাসী
आर्केड তোরণ - শ্রেণী
आर्कबिशप সর্বোচ্চ মার্গের দেবদূত
आरक्षण রিজার্ভেশন
आरक्षण সংরক্ষণ
आरक्षित সংরক্ষিত
आर्केस्ट्रा অর্কেস্ট্রা
आर्केस्ट्रा বাদকদল
आर्चर তীরন্দাজ
आर्थिक অর্থনীতি
आर्थिक অর্থনৈতিক
आर्थिक আর্থিক
आर्द्र আর্দ্র
आर्द्रता আর্দ্র
आर्द्रता আর্দ্রতা
आर्द्रता নম
आर्द्रता ভিজা
आरपार দ্বারা
आरपार পৃথক প্রধান
आर्बिट्रेटर বিচারক
आर्बिट्रेटर রেফারি
आर्बिट्रेटर সূত্র
आर्बिट्रेटर সালিস
आरंभ আরম্ভ
आरंभिक প্রারম্ভিক
आरंभिक মূল
आर्मेनिया আর্মেনিয়া
आरम्भ আরম্ভ
आरम्भ চালু
आरम्भ জুড়া
आरम्भ প্রস্থান
आरम्भ ব্যতিক্রম
आरम्भ মূল
आरम्भ লাগা
आरम्भ শুরু
आरम्भ करना আরম্ভ
आरम्भ करना চালু করা
आर्सेनिक সেঁকোবিষ
आराधना অর্চনা
आराधना অর্চনা করা
आराधना আদর
आराधना পূজা
आराधना সেবা
आराधनालय ইহুদি ধর্মমণ্ডলী বা ধর্মস্থান
आराम অবসর যাপনের
आराम আরাম
आराम নিরুদ্বেগ
आराम বিশ্রান্ত
आराम বিশ্রাম
आराम শক্তিহানিকর
आराम সান্ত্বনা
आराम करना গুল
आराम करना থাকা
आराम करना বাকি
आराम करना বিরতি
आराम करना বিশ্রাম
आराम करना বিশ্রাম করা
आराम करना মিথ্যা
आराम से বিশ্রাম থেকে
आरोप অভিযোগ
आरोपी অভিযোগ
आरोपी চাপান
आरोपी বোঝা
आरोपी ভার
आरोहण আরোহণ
आरोहण উত্তরণ
आलू আলু
आल्प्स আল্প্স
आलस्य অলস
आलस्य আলস্য
आलस्य ঢিমা
आलसी অলস
आलसी আলস্য
आलसी ঢিমা
आलसी মন্থর
आला কুলুঙ্গি
आलिंगन আলিঙ্গন
आलिंगन গাঢ় আলিঙ্গন
आलिंगन বক্ল
आलोचक আলোচনা
आलोचक আলোচনা
आलोचक পর্যালোচনা
आलोचक সমালোচক
आलोचक সমালোচনা
आलोचक সমালোচক
आलोचक সমালোচনা
आलोचक সমালোচনামূলক
आलोचना আলোচনা
आलोचना আলোচনা
आलोचना নিন্দা করা
आलोचना পর্যালোচনা
आलोचना সমালোচক
आलोचना সমালোচনা
आलोचना সমালোচক
आलोचना সমালোচনা
आलोचना সমালোচনামূলক
आवेग গতি
आवेगी আবেগপ্রবণ
आवेगी প্রেরণাদায়ক
आवृत्ति কম্পাঙ্ক
आवृत्ति ফ্রিকোয়েন্সি
आवेदक আবেদনকারী
आवेदन অনুরোধ
आवेदन অ্যাপ্লিকেশন
आवेदन আবেদন
आवरण আচ্ছাদন
आवरण আবরণ
आवरण আলোয়ান
आवरण কম্বল
आवरण খাম
आवरण চাপা
आवरण ঝাঁপা
आवरण টুপি
आवेश আবেগ
आवेश উষ্ণ
आवेश উষ্ণতা
आवेश গরম
आवेश তাপ
आवेश ফিনিক
आवश्यक অপরিহার্য
आवश्यक আবশ্যক
आवश्यक কর্তব্য
आवश्यक গুরুত্বপূর্ণ
आवश्यक দায়
आवश्यक প্রধান
आवश्यक প্রয়োজনীয়
आवश्यक মুখ্য
आवश्यक মূল
आवश्यक মাতন
आवश्यक মাথা
आवश्यकता অভাব
आवश्यकता আবশ্যকতা
आवश्यकता ইচ্ছা
आवश्यकता চাহিদা
आवश्यकता জিজ্ঞাসা করা
आवश्यकता প্রয়োজন
आवश्यकताएँ আবশ্যক বিষয়বস্তু
आवाज অট্ট
आवाज আওয়াজ
आवाज কণ্ঠস্বর
आवाज কোলাহল
आवाज গোলমাল
आवाज টোন
आवाज দ্রুতগামী
आवाज নিস্বন
आवाज ভোট
आवाज রঙ
आवाज রঙ্গ
आवाज শব্দ
आवाज স্বন
आवाज সশব্দে
आवाज হট্টগোল
आवाज करना আওয়াজ করতে
आवाज करना কণ্ঠস্বর
आवाज करना দ্রুতগামী
आवाज करना ভোট
आवारा পদব্রজে ভ্রমণ
आवास আবাসন
आवास কুটুম্ব
आवास ঘর
आवास নিবসন
आवास পরিবার
आवास বাসস্থান
आवास বাসা
आवास সভা
आवासीय আবাসিক
आविष्कार আবিষ্কার
आविष्कार উদ্ভাবন
आविष्कार উদ্ভাবিত
आविष्कार কথাসাহিত্য
आविष्कार ঠাহর করা
आविष्कारक উদ্ভাবক
आश्चर्य অলৌকিক ঘটনা
आश्चर्य অলৌকিক ঘটনা
आश्चर्य আশ্চর্য
आश्चर्य চমত্কার
आश्चर्य বিস্ময়
आश्चर्य ভাবছি
आश्चर्यजनक আশ্চর্যজনক
आश्चर्यजनक বিস্ময়কর
आशय অন্ত
आशय অভিনিবিষ্ট
आशय অভিপ্রায়
आशय আপত্তি
आशय উদ্দেশ্য
आशय তাগ
आशय লক্ষ্য
आशय শেষ
आशय होना গড়
आशय होना সূচিত করা
आश्रय আশ্রয়
आशुलिपि সাঁটে লেখার পদ্ধতি
आश्वस्त ভরসাজনক
आश्वासन আশ্বাসন
आश्वासन বীমা
आश्वासन दिया আশ্বস্ত
आश्वासन दिया বীমা করা
आशा অপেক্ষা করুন
आशा আশা
आशा আশা করা
आशा কহা
आशा কামনা
आशा তাকা
आशा প্রত্যাশা
आशा প্রতীক্ষা
आशा প্রতীক্ষা করা
आशा करना অপেক্ষা করুন
आशा करना আশা
आशा करना আশা করা
आशा करना প্রত্যাশা
आशा करना প্রতীক্ষা
आशा करना প্রতীক্ষা করা
आशाजनक আশাপ্রদ
आशाभंग হতাশা
आशावाद আশাবাদ
आशावादी আশাবাদী
आशाहीन আশাহীন
आंशिक অংশত
आंशिक আংশিক
आंशिक আংশিকভাবে
आशीर्वाद আশীর্বাদ
आशीर्वाद আশীর্বাদ করা
आशीर्वाद মহিমান্বিত করা
आशीष আশীর্বাদ
आशीष আশীষ
आँसू অশ্রুজল
आंसू আঁখিজল
आंसू চেরা
आंसू ফুটা
आंसू ফাটল
आंसू বিছিন্ন করা
आसट्रिच উটপাখী
आस्ट्रिया অস্ট্রিয়া
आसुत চোলাই করা
आस्तीन অক্ষমতা
आस्तीन আস্তিন
आस्तीन হাতা
आसन আসন
आसन्न অন্তিক
आसन्न অব্যবহিত
आसन्न আসন্ন
आसन्न প্রত্যাসন্ন
आसन्न সংলগ্ন
आसपास কাছাকাছি
आसपास প্রায়
आसपास সম্পর্কে
आसपास में উপর
आसपास में এ
आसपास में কাছাকাছি
आसपास में কাছাকাছি মধ্যে
आसपास में কো
आसपास में গোল
आसपास में জন্য
आसपास में থেকে
आसपास में দিকে
आसपास में পর
आसपास में প্রায়
आसपास में বৃত্তাকার
आसपास में বিরুদ্ধে
आसपास में সম্পর্কে
आसमान আকাশ
आसमान আকাশে
आसमान স্বর্গ
आसवन পাতন
आसान সহজ
आसानी से সহজে
आह অই
आह উহু
आह দীর্ঘশ্বাস
आह দীর্ঘশ্বাস ফেলা
आहर्ता দেরাজ
आहर्ता প্রদর্শক
आहार অল্পাহার
आहार খাওয়া
आहार খাদ্য
आहार খানা
आहार খাবার
आहार ডিনার
आहार পথ্য
आहार পুষ্টি
आहार পুষ্টিসাধন
आहार ভোজ
आहार ভোজন
आहार লাঞ্চ
आहार শাসন
आहार कक्ष পথ্য ঘর
इक्वाडोर ইকোয়াডর
इक्विटी ইক্যুইটি
इक्विटी ন্যায়বিচার
इक्विटी সুবিচার
इकाई একক
इकाई একতা
इको অনুকরণ করা
इको অনুনাদ
इको প্রতিধ্বনি
इंग्लैंड ইংল্যাণ্ড
इंग्लैंड ইংল্যান্ড
इंच ইঞ্চি
इच्छुक অভীক
इच्छुक আকাঙ্ক্ষী
इच्छुक আগ্রহী
इच्छुक ইচ্ছুক
इच्छुक প্রস্তুত
इच्छुक ব্যগ্র
इच्छुक লোলুপ
इच्छुकता লিপ্সা
इच्छा অনুগ্রহ
इच्छा অনুরোধ
इच्छा আনন্দ
इच्छा ইচ্ছা
इच्छा ইচ্ছাপত্র
इच्छा ইচ্ছাশক্তি
इच्छा একই
इच्छा কামনা
इच्छा চান
इच्छा চাহিদা
इच्छा জিজ্ঞাসা করা
इच्छा দয়া
इच्छा দয়া করে
इच्छा প্রয়োজন
इच्छा প্রশ্ন
इच्छा প্রার্থনা
इच्छा প্রার্থনা করা
इच्छा ভোগ
इच्छा মত
इच्छा মাগা
इच्छा যদি
इच्छा রিরংসা
इच्छा লোভ করা
इच्छा সুখ
इच्छा সমান
इच्छा সাধ
इच्छा হবে
इच्छा शक्ति ইচ্ছা
इच्छा शक्ति ইচ্ছা শক্তি
इच्छा शक्ति ইচ্ছাপত্র
इच्छा शक्ति ইচ্ছাশক্তি
इच्छा शक्ति একই
इच्छा शक्ति চান
इच्छा शक्ति প্রয়োজন
इच्छा शक्ति মত
इच्छा शक्ति যদি
इच्छा शक्ति সমান
इच्छा शक्ति হবে
इच्छापत्र ইচ্ছা
इच्छापत्र ইচ্ছাপত্র
इच्छापत्र ইচ্ছাশক্তি
इच्छापत्र একই
इच्छापत्र চান
इच्छापत्र প্রয়োজন
इच्छापत्र মত
इच्छापत्र যদি
इच्छापत्र সমান
इच्छापत्र হবে
इंजेक्शन ইঞ্জেকশন
इंजेक्शन ইনজেকশন
इंजेक्शन ইনজেকশনের
इज्जत আদর
इज्जत ধ্যান
इज्जत নিরীক্ষণ
इज्जत মর্যাদা
इज्जत সম্মান
इंजन ইঞ্জিন
इंजन চারী
इंजन মেশিন
इंजन মোটর
इंजन মোটর
इजरायल ইস্রাইলি
इजरायल ইস্রায়েল
इंजीनियर ইঞ্জিনিয়ার
इंजीनियर যন্ত্রশিল্পী
इंजीनियरिंग ইঞ্জিনিয়ারিং
इंजीनियरिंग যন্ত্রবিজ্ঞান
इंटरेक्शन মিথষ্ক্রিয়া
इंटरनेट ইন্টারনেট
इंटरनेट पर ইন্টারনেট
इंटर्नशिप ইন্টার্নশীপ
इंटरफ़ेस প্রেক্ষাপট
इटली ইতালি
इटली ইতালী
इंडियाना ইন্ডিয়ানা
इंडोनेशिया ইন্দোনেশিয়া
इंडोनेशियाई ইন্দোনেশীয়
इतना এত
इतना সুতরাং
इत्रा সুবাসিত
इतालवी ইট্যালির
इतालवी ইতালিয়
इतालवी ইতালিয়ান
इतिहास আখ্যান
इतिहास ইতিহাস
इतिहास কথা
इतिहास গল্প
इतिहास প্রহসন
इतिहास বিবরণ
इतिहासकार ইতিহাস
इतिहासकार ইতিহাসবেত্তা
इथियोपिया ইফিওপিয়া
इंद्रजाल জাদুবিদ্যা
इधर এখানে
इधर গত কয়েক
इन ইন
इन এই
इन ঐ
इन তারা
इन যে
इन दिनों এই দিন
इनकार অস্বীকার
इनकार অস্বীকার করা
इनकार আবর্জনা
इनकार প্রত্যাখ্যান
इनकार পাথরকুচি
इनकार বাতিল
इनकार রদ
इनकार রাবিশ
इन्द्रधनुष ইন্দ্রধনু
इन्द्रधनुष রামধনু
इन्फैन्ट्री পদাতিকবর্গ
इन्फ्रारेड অবলোহিত
इन्साफ ন্যায়বিচার
इनहेलर শ্বাসগ্রহণকারী
इनाम অভিযোগ
इनाम আরোপ করা
इनाम করেছ
इनाम খরচ
इनाम ডায়েরি
इनाम দান
इनाम দাম
इनाम প্রতিদান
इनाम প্রতিশোধ
इनाम পুরস্কার
इनाम পারিতোষিক
इनाम ফি
इनाम মূল্য
इम्तिहान পরীক্ষা
इमला আদেশ
इमला নিয়ম
इमला প্রেরণা
इमला শ্রুতলিপি
इमला হুকুম করা
इमारत গঠন
इमारत নির্মাণ
इमारत ফ্যাব্রিক
इमारत ভবন
इमारतें বাড়ী
इराक ইরাক
इराक ইরাকদেশীয়
इरादा অন্ত
इरादा অভিপ্রায়
इरादा আপত্তি
इरादा উদ্দেশ্য
इरादा মন
इरादा লক্ষ্য
इरादा শেষ
इलेक्ट्रॉनिक ইলেকট্রনিক
इलेक्ट्रॉनिक्स বিদ্যুতিন - সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যা
इल्जाम ডাঁটা
इलजाम लगाना নিন্দা করা
इलाज আরোগ্য
इलाज আরোগ্য করা
इलाज আরোগ্যকরণ
इलाज উদ্ধার
इलाज চিকিত্সা
इलाज চিকিৎসা
इलाज প্রতিকার
इलास्टिक নমনীয়
इलास्टिक স্থিতিস্থাপক
इलिनाय ইলিনয়
इवनिंग মূর্ত করা
इशारा লিখতে
इष्टतम সবচেয়ে অনুকূল
इस এই
इस कारण से এই কারণে
इस कारण से কারণ
इस ढब से এই ढब থেকে
इस प्रकार অতএব
इस प्रकार অনুরূপ
इस प्रकार এই প্রকার
इस प्रकार এইভাবে
इस प्रकार একই
इस प्रकार এমন
इस प्रकार তারপর
इस प्रकार যদি
इस प्रकार সুতরাং
इस प्रकार সমান
इस प्रकार হিসাবে
इस बीच ইতোমধ্যে
इस बीच এই মধ্যে
इस बीच মধ্যকাল
इस वजह से এই পরিপ্রেক্ষিতে
इस से এই থেকে
इस समय এই সময়
इस सरौता এই सरौता
इस सरौता পক্ষীবিশেষ
इसके अतिरिक्त অধিকতর
इसके अतिरिक्त আরো
इसके अतिरिक्त এছাড়াও
इसके अतिरिक्त এর অতিরিক্ত
इसके अतिरिक्त তদ্ব্যতীত
इसके अतिरिक्त পরন্তু
इसके अलावा তাছাড়া
इसके अलावा, তাছাড়া,
इसके तहत এর অধীনে
इसके द्वारा এতদ্দ্বারা
इसके बाद এরপর
इसके बाद তারপর
इसके बाद পরে
इसके विपरीत অন্যদিকে
इंस्टॉलर ইনস্টলার
इस्तांबुल ইস্তানবুল
इस्तीफा পদত্যাগ
इस्तीफा সমর্পণ করা
इस्तीफा दे दिया নিরুপায়
इंस्पेक्टर পরিদর্শক
इस्पात ইস্পাত
इस्पात স্টিল
इसमें से এতে থেকে
इस्लाम ইসলাম
इस्लामी ইসলামিক
इस्लामी ইসলামী
इसलिए অতএব
इसलिए অনুরূপ
इसलिए এইভাবে
इसलिए একই
इसलिए এমন
इसलिए তাই
इसलिए তারপর
इसलिए যদি
इसलिए সুতরাং
इसलिए সমান
इसलिए হিসাবে
इंसुलिन ইন্সুলিন
इसलिये তাই
इसी অনুবাদী
इसी একই
इसी সংবাদদাতা
इसी तरह একইভাবে
इसी समय একই সময়
ईगल গল
ईजाद करना ঠাহর করা
ईंट ইট
ईथर থার
ईद ঈদ
ईंधन ইন্ধন
ईंधन জ্বালানি
ईंधन জ্বালানী
ईमानदार আন্তরিক
ईमानदार গম্ভীর
ईमानदार ন্যায়বান
ईमानदार প্রভুভক্ত
ईमानदार রাজভক্ত
ईमानदारी অখণ্ডতা
ईमानदारी আন্তরিকতা
ईमानदारी ন্যায়পরায়ণতা
ईमानदारी সততা
ईमानदारी সত্যবাদিতা
ईमानदारी से সত্য - সত্যই
ईर्ष्या ঈর্ষা
ईर्ष्या কুচুটে
ईर्ष्या খলতা
ईर्ष्या দ্রোহী
ईरान ইরান
ईश अनुग्रह মঙ্গল
ईश्वर ঈশ্বর
ईश्वर দেবতা
ईश्वर ভগবান
ईश्वर जानता है ঈশ্বর জানেন
ईस्टर ইস্টার
ईस्टर স্টার
ईसाई খ্রিষ্টান
ईसाई খ্রিস্টীয়
ईसाई খ্রীষ্টান
ईसाई धर्म খ্রিস্টান ধর্ম
उगना প্ররোহ
उग्र অসভ্য
उग्र উগ্র
उग्र খর
उग्र জঙ্গল
उग्र নিষ্ঠুর
उग्र বন্য
उग्र ভয়ানক
उंगली অঙ্গুল
उंगली আঙুল
उगाना উন্নত করা
उगाना বৃদ্ধি
उगाना লাভ
उगाना হত্তয়া
उच्च অত্যন্ত
उच्च অভিজাত
उच्च উচ্চ
उच्च উচ্চতর
उच्च উদ্ধত
उच्च ঊর্ধ্বতন
उच्च ঊর্ধ্বে
उच्च খুব
उच्च প্রধান
उच्च প্রাংশু
उच्च বড়
उच्च বড়া
उच्च মস্ত
उच्च মহান
उच्च লম্বা
उच्च শীর্ষ
उच्च স্ফীত
उच्चक्का চোর
उच्चक्का নক্তচর
उच्चतम সর্বোচ্চ
उच्चतर উচ্চ
उच्चतर উচ্চতর
उच्चतर ঊর্ধ্বতন
उच्चतर শীর্ষ
उच्चारण উচ্চারণ
उच्चारण की सजा উচ্চারণ এর सजा
उचंत সাসপেন্স
उचित অধিকার
उचित আইন
उचित আন্তরিক
उचित আসল
उचित উচিত
उचित উপযুক্ত
उचित গম্ভীর
उचित চতুর
उचित জরিমানা
उचित ঠিক
उचित ন্যায়বান
उचित ন্যায্য
उचित নিপুণ
उचित প্রভুভক্ত
उचित প্রশংসনীয়
उचित প্রামাণিক
उचित প্রাসঙ্গিক
उचित পরিষ্কার
उचित পারক
उचित বুদ্ধিমান
उचित বাস্তব
उचित মেলা
उचित যুক্তিযুক্ত
उचित যুক্তিসম্মত
उचित যথাযত
उचित যথার্থ
उचित যথেষ্ট
उचित যোগ্য
उचित রাজভক্ত
उचित লাভবানই
उचित শালীন
उचित সক্ষম
उचित সঙ্গত
उचित সঠিক
उचित সত্য
उचित সত্যবাদী
उचित সুদর্শন
उचित সুন্দর
उचित সরাসরি
उचित সোজা
उचित ठहराया যথাযত ठहराया
उचित ठहराया সমর্থন করা
उछलकूद কৌতুক
उछाल তেজীভাব
उछालना ঝাঁপা
उछालना ঢালাই
उछालना নিক্ষেপ
उछालना নিক্ষেপ করা
उछालना প্রক্ষেপ করা
उछालना পিচ
उज्जवल আলো
उज्जवल উজ্জ্বল
उज्ज्वल আলো
उज्ज्वल উজ্জ্বল
उज्ज्वल চকচকে
उज्ज्वल প্রকাশ
उज्ज्वल পরিষ্কার
उज्ज्वल পরিষ্কারভাবে
उज्ज्वल স্পষ্ট
उज्ज्वल সাফ
उजड्ड অভদ্র
उजड्ड অশোধিত
उजड्ड কঙ্কর
उजड्ड কঠোর
उजड्ड কর্কশ
उजड्ड কাঁচা
उजड्ड মোটামুটি
उजड्ड মোটা
उजड्ड সকল
उजागर উন্মীলিত
उजागर প্রভাবাধীন করা
उजाड़ নিরানন্দ
उजाला আলো
उजाला উজ্জ্বল
उजाला চকচকে
उजाला প্রকাশ
उजाला পরিষ্কার
उजाला স্পষ্ট
उजाला সাফ
उठता উঠা
उठता নিষ্ক্রমণ করা
उठना অভু্যত্থান
उठना আরোহণ
उठना উঠা
उठना নিষ্ক্রমণ করা
उठना বৃদ্ধি
उठना মাউন্ট
उठा কুড়িয়ে
उठाना লিফট
उठाना লিফ্ট
उड्डयन বিমানচালনা
उड़ना ধাবন
उड़ना মাছি
उड़ाऊ অমিতব্যয়ী
उड़ान অব্যাহতি
उड़ान উড্ডয়ন
उड़ान উড়তি
उड़ान উড়ান
उड़ान দ্রুতগতি
उड़ान পলায়ন
उड़ान ফুটা করা
उड़ान ফ্লাইট
उत्क्रमण উলটাপালটা
उत्कृष्ट আরো ভালোভাবে
उत्कृष्ट উত্কৃষ্ট
उत्कृष्ट চমত্কার
उत्कृष्ट कृति আরো ভালোভাবে শিল্পকর্ম
उत्कृष्ट कृति মাষ্টারপিস
उत्कृष्ट कृति সেরা শিল্পকর্ম
उत्कृष्टता আয় করা
उत्कृष्टता জয়
उत्कृष्टता মূল্য
उत्कृष्टता মহামহিম
उत्कृष्टता যোগ্য
उत्कृष्टता যোগ্য হত্তয়া
उत्कृष्टता যোগ্যতা
उत्कृष्टता যোগ্যতা
उत्कृष्टता সদ্গুণ
उत्तेजक উত্তেজক
उत्तेजक উষ্ণবীর্য
उत्तेजक জ্বালা - ধরানো
उत्तेजक প্রদাহী
उत्तेजन উত্তেজন
उत्तेजना অভিভাবন
उत्तेजना আপত্তি করা
उत्तेजना আহ্বান
उत्तेजना উত্তেজন
उत्तेजना উদ্দীপন
उत्तेजना প্রজ্বলন
उत्तेजना প্রস্তাব
उत्तेजित অধীর
उत्तेजित অশান্ত
उत्तेजित উত্কণ্ঠিত
उत्तेजित উত্তেজিত
उत्तेजित উদ্দীপ্তও
उत्तेजित উদ্দীপিত করা
उत्तेजित উসকাইয়া করা
उत्तेजित চিন্তিত
उत्तेजित চেতান
उत्तेजित জাগান
उत्तेजित বিশ্রামহীন
उत्तम উত্তম
उत्तम সুস্বাদু
उत्तमता মহামহিম
उत्तमता সদ্গুণ
उत्तर উত্তর
उत्तर উত্তুরে
उत्तर প্রত্যুত্তর
उत्तर প্রতু্যত্তর
उत्तर প্রতিক্রিয়া
उत्तर প্রতিক্রিয়া করা
उत्तर पश्चिम উত্তর পশ্চিম
उत्तरजीवी উত্তরজীবী
उत्तरजीवी উদ্বর্তী
उत्तरजीवी জীবিত
उत्तरदायित्व দায়িত্ব
उत्तरदायी দায়ী
उत्तरदायी ব্যাখ্যাসাধ্য
उत्तराधिकारी উত্তরাধিকারী
उत्तरी উত্তর
उत्तरी উত্তুরে
उत्तरी ध्रुवी উত্তর ध्रुवी
उत्तरी ध्रुवी সুমেরুবাসী
उत्थापन লিফট
उत्थापन লিফ্ট
उत्पत्ति আদি
उत्पत्ति উত্পত্তি
उत्पत्ति মহান
उत्पन्न উত্পন্ন
उत्पन्न উত্পাদ
उत्पन्न উত্পাদন
उत्पन्न উত্পাদন করা
उत्पन्न উপজা
उत्पन्न করা
उत्पन्न নির্মাণ
उत्पन्न পণ্য
उत्पन्न লাভ
उत्पन्न সৃষ্টি
उत्प्रेरक অনুঘটক
उत्परिवर्तन পরিবর্তন
उत्पाद উত্পন্ন
उत्पाद উত্পাদ
उत्पाद উত্পাদন
उत्पाद উত্পাদন করা
उत्पाद উপজা
उत्पाद উৎপাদন
उत्पाद করা
उत्पाद নির্মাণ
उत्पाद পণ্য
उत्पाद মাল
उत्पाद লাভ
उत्पाद সম্পত্তি
उत्पादक উত্পাদক
उत्पादक উত্পাদন
उत्पादक উত্পাদনক্ষম
उत्पादक কারিগর
उत्पादक জন্মদাতা
उत्पादक নির্মাতা
उत्पादक সৃজনকর্তা
उत्पादक সৃষ্টিকর্তা
उत्पादकता উত্পাদনশীলতা
उत्पादन উত্পন্ন
उत्पादन উত্পাদ
उत्पादन উত্পাদন
उत्पादन উত্পাদন করা
उत्पादन উপজা
उत्पादन উৎপাদন
उत्पादन করা
उत्पादन নির্মাণ
उत्पादन পণ্য
उत्पीड़न অনুসন্ধান
उत्पीड़न নিগ্রহ
उत्पीड़न নির্যাতন
उत्पीड़न মৃগয়া
उत्पीड़न হয়রানি
उतरना নামা
उत्सुक অদ্ভুত
उत्सुक অভীক
उत्सुक আগ্রহী
उत्सुक জিজ্ঞাসু
उत्सुक পরদেশী
उत्सुक ব্যগ্র
उत्सुक মজার
उत्सुक লোলুপ
उत्सव অবিচলিত
उत्सव উত্সব
उत्सव উদযাপন
उत्सव কঠিন
उत्सव দৃঢ়
उत्सव দল
उत्सव ধারাবাহিক
उत्सव পরব
उत्सव পার্টি
उत्सव ভ্রাম্যমাণ আনন্দমেলা
उत्सव শক্তসমর্থ
उत्सव স্থায়ী
उत्सव সমাজ
उत्सादन রদ করা
उत्साह আনন্দ
उत्साह উত্সাহ
उत्साह উদ্যম
उत्साह উষ্ণতা
उत्साह ঔত্সুক্য
उत्साह চাড়
उत्साह তাপ
उत्साह পরমানন্দ
उद्घाटन উদ্বোধনী
उद्घाटन উদ্বোধনী
उद्घाटन জৃম্ভমান
उद्घाटन বিকাস
उद्घोषक ঘোষক
उद्घोषणा ইস্তাহার
उद्घोषणा খ্যাপন
उद्घोषणा ঘোষণা
उद्देश्य অন্ত
उद्देश्य অন্তিম
उद्देश्य অভিপ্রায়
उद्देश्य অভীষ্ট
उद्देश्य আপত্তি
उद्देश्य উদ্দেশ্য
उद्देश्य কাজ
उद्देश्य গন্তব্য
उद्देश्य গেট
उद्देश्य জিনিস
उद्देश्य তাগ
उद्देश्य দ্বার
उद्देश्य দরজা
उद्देश्य পদার্থ
उद्देश्य প্রতিরোধ
उद्देश्य প্রশ্ন
उद्देश्य বন্ধ
उद्देश्य বন্ধ করা
उद्देश्य ব্যবসায়
उद्देश्य ব্যাপার
उद्देश्य বাত
उद्देश्य বিরতি
उद्देश्य মামলা
उद्देश्य লক্ষ্য
उद्देश्य শেষ
उद्दीपन উদ্দীপন
उद्धरण আঁকা
उद्धरण উদ্ধৃতাংশ
उद्धरण উদ্ধৃতি
उद्धरण উদ্ধারচিহ্ন
उद्धरण জারা
उद्धरण টান
उद्धरण টানা
उद्धरण নিষ্কর্ষ
उद्धरण সংগ্রহ
उद्धरण সার
उद्धरण সারাংশ
उद्धार অপবর্গ
उद्धार উদ্ধার
उद्धार পরিত্রাণ
उद्धार মোক্ষ
उद्धार রক্ষা
उद्यान উদ্যান
उद्यान বাগ
उद्यान বাগান
उद्यानपथ গলি
उद्यानपथ পথ
उद्यानपथ বীথিকা
उद्यानपथ রাস্তা
उद्यानपथ লেজ
उद्यानपथ সরু গলি
उद्योग অধ্যবসায়
उद्योग উদ্যোগ
उद्योग পরিশ্রম
उद्योग শিল্প
उद्योग की मांग শিল্পের চাহিদা
उदर উদর
उदर পেট
उदर পেটের
उदार উদার
उदार উদারচিত্ত
उदार উপচিকীর্ষু
उदार কমনীয়
उदार কল্যাণকামী
उदार বিশ্বজনীন
उदार মহৎ
उदार মহানুভব
उदार লিঙ্গ
उदार শ্রেণী
उदार সদয়
उदार সুন্দর
उदारता দাক্ষিণ্য
उदारता বদান্যতা
उदारता মহত্ত্ব
उदास অন্ধকার
उदास অসুখী
उदास উদাস
उदास কালা
उदास কালো
उदास গভীর
उदास দু: খিত
उदास নিরানন্দ
उदास ব্লুজ
उदासी অপ্রসন্নতা
उदासी অবতল
उदासी অবসাদ
उदासी একঘেয়েমি
उदासी বিষণ্ণতা
उदासी বিষণ্নতা
उदासी বিষাদ
उदासीन উদাসীন
उदासीन নিরপেক্ষ
उदासीन নির্বিকার
उदासीनता ঔদাসীন্য
उदासीनता গতানুগতিকতা
उदाहरण আদর্শ
उदाहरण উদাহরণ
उदाहरण নমুনা
उदाहरण প্যাটার্ন
उदाहरण মডেল
उदाहरण মামলা
उधर का এই
उधर का সেখানে
उधार ঋণ
उधार ধার
उधार देना ঋণ
उधार देना কৃতিত্ব
उधार देना জমা
उधार देना ধার দেওয়া
उधार लेना ধার করা
उधार लेना ধার নেওয়া
उनका আপ
उनका আপনার
उनका আপনি
उनका এই
उनका এটা
उनका এর
उनका কে
उनका তাকে
उनका তাদের
उनका তার
उनका তারা
उनका তাহাদেরই
उनका সে
उनकी তাদের
उनकी তারা
उन्नत অগ্রসর
उन्नत উচ্চ
उन्नत উন্নত
उन्नत উন্নতমানের
उन्नत নিশুতি
उन्नतांश উচ্চতা
उन्नतांश খাড়াই
उन्नति অগ্রগতি
उन्नति আগাম
उन्नति আরোহণ
उन्नति উত্তরণ
उन्नति উন্নতি
उन्नति উন্নয়ন
उन्नति পরিব্যাপ্তি
उन्नतिशील উন্নতিশীল
उन्नीस উনিশ
उन्नीस ঊনিশ
उन्नीसवां ঊনবিংশতিতম
उन्मत्त উন্মত্ত
उन्मूलन নিষ্কর্ষণ
उन्माद উন্মাদ
उन्माद হিস্টিরিয়া
उन्मादी অজ্ঞান
उन्मादी উন্মদ
उन्मादी উন্মাদ
उन्मादी উন্মাদী
उन्मादी পাগল
उन्मादी মূর্খ
उन्हें আপ
उन्हें আপনার
उन्हें আপনি
उन्हें এই
उन्हें এটা
उन्हें এর
उन्हें কে
उन्हें তাকে
उन्हें তাদের
उन्हें তার
उन्हें তারা
उनींदा নিদ্রালু
उप অনৈতিকতা
उप কদভ্যাস
उप নিম্নতর
उपकरण অঙ্গ
उपकरण উপকরণ
उपकरण কলকব্জা
उपकरण যন্ত্র
उपकरण যন্ত্রপাতি
उपकरण শরীর
उपकरण সরঞ্জাম
उपकरण সাজসজ্জা
उपकरण হাতিয়ারসমূহ
उपकरण पट्टी টুলবার
उपकेश পরচুলা
उपेक्षा অগ্রাহ্য করা
उपेक्षा অবজ্ঞা
उपेक्षा অবজ্ঞা করা
उपेक्षा অবহেলা
उपेक्षा উপেক্ষা
उपेक्षा উপেক্ষা করা
उपेक्षित অনাদৃত
उपेक्षित অবহেলিত
उपेक्षित উপেক্ষিত
उपेक्षित পিছিয়ে
उपेक्षिता সিন্ড্যারেল্যা
उपकार উপকার
उपकार উপশম
उपकार দান
उपकार দানশীলতা
उपकार ভাগ
उपकार সহায়ক
उपकार সহায়তা
उपकार সাহায্য
उपकार সাহায্য করা
उपग्रह উপগ্রহ
उपचार আয়
उपचार আরোগ্য
उपचार ঘাঁটাঘাটি
उपचार চিকিত্সা
उपचार চিকিৎসা
उपचार বেতন
उपचार মজুরি
उपचार মাহিনা
उपचार যত্ন
उपचार লাভ
उपज উত্পন্ন
उपज উত্পাদ
उपज উত্পাদন
उपज উত্পাদন করা
उपज উপজা
उपज উৎপাদন
उपज করা
उपज নির্মাণ
उपज পণ্য
उपज পরিত্যাগ করা
उपज ফলন
उपज বৃদ্ধি
उपज লাভ
उपज সৃষ্টি
उपजाऊ উর্বর
उपदंश সিফিলিস
उपदेश উকিল
उपदेश কাউন্সিল
उपदेश ধর্মাপদেশ
उपदेश পরামর্শ
उपदेशक উপদেশক
उपदेशक ধর্মপ্রচারক
उपदेशक যাজক
उपदेशक শিক্ষক
उपनगर শহরতলির
उपन्यास অনুমান
उपन्यास উপন্যাস
उपन्यास কথা
उपन्यास কথাসাহিত্য
उपन्यास কল্পনা
उपन्यास গল্প
उपन्यास পরিকল্পনা
उपन्यासकार ঔপন্যাসিক
उपनाम ছদ্মনাম
उपनाम ডাক নাম
उपनाम ডাকনাম
उपनाम নাম
उपनाम নিযুক্ত
उपनाम পদবি
उपनाम বিশেষ্য
उपनिवेश উপনিবেশ
उपनिवेश পাটন
उपभोक्ता ক্রেতার
उपभोक्ता গ্রাহকদের
उपभोक्ता ভোক্তা
उपभोग উপভোগ
उपभोग ক্ষয়কাশ
उपभोग গ্রাস করা
उपयुक्त অধিকার
उपयुक्त আইন
उपयुक्त আরামদায়ক
उपयुक्त আসল
उपयुक्त উচিত
उपयुक्त উপযুক্ত
उपयुक्त খুব
उपयुक्त চতুর
उपयुक्त ঠিক
उपयुक्त নিপুণ
उपयुक्त প্রামাণিক
उपयुक्त প্রাসঙ্গিক
उपयुक्त পরিষ্কার
उपयुक्त বাস্তব
उपयुक्त মেলা
उपयुक्त যুক্তিযুক্ত
उपयुक्त যথাযথ
उपयुक्त যথার্থ
उपयुक्त যথেষ্ট
उपयुक्त যোগ্য
उपयुक्त শালীন
उपयुक्त সক্ষম
उपयुक्त সঙ্গত
उपयुक्त সঠিক
उपयुक्त সত্য
उपयुक्त সত্যবাদী
उपयुक्त সুন্দর
उपयुक्त সুবিধাজনক
उपयुक्त সরাসরি
उपयुक्त সহজ
उपयुक्त সোজা
उपयुक्तता প্রাসঙ্গিকতা
उपयुक्तता সামঞ্জস্য
उपयोग অনুরোধ
उपयोग আবেদন
उपयोग আবেদন করা
उपयोग উপযোগ
उपयोग কাজ
उपयोग চাকরী
उपयोग ব্যবহার
उपयोग करना অনুরোধ
उपयोग करना আবেদন করা
उपयोग करना উপযোগ
उपयोग करना কাজ
उपयोग करना চাকরী
उपयोग करना ব্যবহার
उपयोगकर्ता ব্যবহারকারী
उपयोगिता আয়
उपयोगिता ইউটিলিটি
उपयोगिता উপযোগ
उपयोगिता মাহিনা
उपयोगिता লাভ
उपयोगिता সুবিধা
उपयोगी উপকারী
उपयोगी উর্বর
उपयोगी দরকারী
उपयोगी লাভজনক
उपयोगी সহায়ক
उपलब्ध উপলব্ধ
उपलब्ध পাওয়া
उपलब्ध লভ্য
उपलब्धता প্রাপ্যতা
उपलब्धि উপলব্ধি
उपलब्धि কৃতিত্ব
उपलब्धि সম্পাদন
उपवास অনাহারী
उपवास উপবাস
उपवास ক্ষিপ্রগতি
उपवास গোড়ার দিকে
उपवास দ্রুত
उपवास প্রম্পট
उपवास শীঘ্র
उपशामक প্রশান্তিদায়ক
उपशामक ভরসাজনক
उपशिक्षक নকীব
उपस्कर উপকরণ
उपस्कर যন্ত্রপাতি
उपस्कर সরঞ্জাম
उपस्कर সাজসজ্জা
उपस्थित উপস্থিত
उपस्थित উপহার
उपस्थित দান
उपस्थित ধারা
उपस्थित প্রতিভা
उपस्थित বর্তমান
उपस्थिति উপস্থিতি
उपस्थिति চেহারা
उपस्थिति দৃষ্টিভঙ্গি
उपस्थिति বায়ু
उपस्थिति রক্ষণ
उपसमिति উপসমিতি
उपसर्ग উপসর্গ
उपसंहार উপসংহার
उपसंहार নিষ্কর্ষ
उपसंहार ফল
उपसंहार ফলাফল
उपहार উপস্থিত
उपहार উপহার
उपहार দান
उपहार ধারা
उपहार প্রতিভা
उपहार প্রতিভাশালী
उपहार বর্তমান
उपहास উপহাস
उपहास ঘৃণার পাত্র
उपाख्यान গপ্প
उपांत কিনারা
उपांत মার্জিন
उपांत সীমা
उपांत সীমান্ত
उपाधि ডিগ্রী
उपाधि পংক্তি
उपाधि পদ
उपाधि পদমর্যাদা
उपाधि মাত্রা
उपाय অতিক্রান্ত দূরত্ব
उपाय আরোগ্য
उपाय আরোগ্য করা
उपाय উদ্ধার
उपाय কদম
उपाय করবেন
उपाय কর্মক্ষেত্র
उपाय কোর্স
उपाय গতি
उपाय গিয়ার্
उपाय চালান
उपाय চিকিসা
उपाय তাল
उपाय পদক্ষেপ
उपाय প্রতিকার
उपाय পরিমাপ
उपाय পাঠ্যক্রম
उपाय ব্যবস্থা
उपाय বীট
उपाय বেগ
उपाय মান
उपाय মাপ
उपाय মার্চ
उपाय যাওয়া
उपाय রাস্তা
उपास्थि তরুণাস্থি
उबटन লালিমাচূর্ণ
उबाऊ ক্লান্তিকর
उबाऊ বিরক্তিকর
उबाल পাচক
उबाल ফোঁড়া
उबाल রান্না করা
उबालना পাচক
उबालना ফোঁড়া
उबालना রান্না করা
उभयनिष्ठ একসঙ্গে
उभयनिष्ठ দৈনিক
उभयनिष्ठ প্রাকৃত
उभयनिष्ठ পারস্পরিক
उभयनिष्ठ সাধারণ
उभयनिष्ठ সাধারণত
उभयलिंगी উভকামী
उभयलिंगी উভলিঙ্গ
उभरना উত্থান করা
उभरना ঘটা
उभरना নিষ্ক্রমণ করা
उभरना প্রদর্শিত
उमंगी উচ্চাভিলাষী
उम्मीद আশা
उम्मीद আশা করা
उम्मीद প্রত্যাশা
उम्मीद প্রতীক্ষা
उम्मीद के मुताबिक আন্দাজের
उम्मीद के मुताबिक সুদুর
उम्मीदवार প্রার্থী
उरुग्वे উরুগুয়ে
उर्फ ওরফে
उर्फ ছদ্মনাম
उर्वरक খাদ
उर्वरक গোবর
उर्वरक সার
उल्का উল্কা
उलझन অরাজকতা
उलझन গোলকধাঁধা
उलझन জট
उलझन বিশৃঙ্খলা
उलझा জটিল
उलटना বিপরীত
उल्टा পরিবর্তন
उल्लू কান্নাকাটি
उल्लू চিত্কার
उल्लू চিল্লান
उल्लू প্যাঁচা
उल्लू পেচক
उल्लू ফাটল
उल्लेख বলা
उल्लंघन অপরাধ
उल्लंघन ঝকমারি
उल्लंघन দোষ
उल्लंघन ধর্মনাশ
उल्लंघन ধর্ষণ
उल्लंघन ফাঁক
उल्लंघन বলাত্কার
उल्लंघन ভঙ্গ
उल्लंघन লঙ্ঘন
उष्ट्र উট
उष्ण উষ্ণ
उष्ण গরম
उष्णकटिबंधीय গ্রীষ্মপ্রধান
उसे আপ
उसे আপনার
उसे আপনি
उसे এই
उसे এটা
उसे এর
उसे ঐ
उसे কে
उसे তাকে
उसे তাদের
उसे তার
उसे তারা
उसे তাহাদেরই
उसे তিনি
उसे দী
उसे যে
उसे সে
उस को আপ
उस को আপনার
उस को আপনি
उस को এই
उस को এটা
उस को এর
उस को ঐ
उस को কে
उस को তাকে
उस को তাদের
उस को তার
उस को তারা
उस को তাহাদেরই
उस को তিনি
उस को দী
उस को যে
उस को সে
उसके द्वारा তার দ্বারা
उसके बाद या अनुसार তার পরে বা অনুযায়ী
उसके बाद या अनुसार তারপর
उसका আপ
उसका আপনার
उसका আপনি
उसका এই
उसका এটা
उसका এর
उसका ঐ
उसका কে
उसका তাকে
उसका তাদের
उसका তার
उसका তারা
उसका তাহাদেরই
उसका তিনি
उसका দী
उसका যে
उसका সে
उसकाना উদ্দীপনা
उस्तरा ক্ষুর
उसने এই
उसने এটা
उसने কে
उसने তাকে
उसने তার
उसने তিনি
उसने সে
ऊंचे स्वर से জোরে
ऊँचा অত্যন্ত
ऊँचा উচ্চ
ऊँचा খুব
ऊँचा প্রধান
ऊँचा বড়
ऊँचा বড়া
ऊँचा মহান
ऊँचा লম্বা
ऊंचाई উচ্চতা
ऊंचाई উচ্চতার
ऊंचाई খাড়াই
ऊँची आवाज অট্ট
ऊँची आवाज কঠিন
ऊँची आवाज ক্ষম
ऊँची आवाज ক্ষমতাবান
ऊँची आवाज বীর্যবান
ऊँची आवाज শক্তিশালী
ऊँची आवाज শব্দ
ऊँची आवाज সশব্দে
ऊंची और ढालू चट्टान উঁচু ও ढालू चट्टान
ऊंची और ढालू चट्टान খাড়া বাঁধ
ऊंची और ढालू चट्टान প্রবালপ্রাচীর
ऊंट উট
ऊतक টিস্যু
ऊदबिलाव জলনকুল
ऊदबिलाव বীবর
ऊदबिलाव ভোঁদড়
ऊन উল
ऊन পশম
ऊपर আড়াআড়ি
ऊपर আন্তরিক
ऊपर আপ
ऊपर উপর
ऊपर উপরতলার
ऊपर উপরি
ऊपर উপরে
ऊपर এ
ऊपर এর
ऊपर কা
ऊपर কাছাকাছি
ऊपर কারণ
ऊपर কো
ऊपर জন্য
ऊपर থেকে
ऊपर দ্বারা
ऊपर দিকে
ऊपर পর
ऊपर প্রায়
ऊपर পরে
ऊपर ভিতরে
ऊपर মধ্যে
ऊपर সঙ্গে
ऊपर সম্পর্কে
ऊपर সম্মুখের দিকে
ऊपर সময়
ऊपर उठाना উত্তোলন
ऊपर उठाना উন্নয়নসাধন করা
ऊपर उठाना উপর उठाना
ऊपर उठाना তোলা
ऊपर उठाना বৃদ্ধি
ऊपर उठाना লিফট
ऊपर उठाना লিফ্ট
ऊपर लेना উপর নেওয়া
ऊब অবসাদ
ऊब একঘেয়েমি
ऊब বিষণ্ণতা
ऊबा हुआ উদাস
ऊबा हुआ বিরক্তিকর
ऊर्ज অনলস
ऊर्ज বীর্যবান
ऊर्जा কর্মশক্তি
ऊर्जा শক্তি
ऊर्जावान অনলস
ऊर्जावान বীর্যবান
ऋण অপরাধ
ऋण ঋণ
ऋण ঋণদান
ऋण কৃতিত্ব
ऋण গর্হণ
ऋण জমা
ऋण দেনা
ऋण দোষ
ऋण ধার
ऋण পাপ
ऋण মর্যাদা
ऋण देना ঋণ
ऋण देना ঋণ দেওয়া
ऋण देना কৃতিত্ব
ऋण देना জমা
ऋणात्मक ঋণাত্মক
ऋणात्मक নেতিবাচক
ऋणी ঋণী
ऋतु ঋতু
एक অনন্য
एक অবিবাহিত
एक অভঙ্গ
एक আপ
एक আপনি
एक এক
एक একক
एक একজন
एक একটা
एक একটি
एक একমাত্র
एक একা
एक একাকী
एक কেবলমাত্র
एक নির্জন
एक নিরিবিলি
एक পৃথক
एक পালিয়ে
एक শুধুমাত্র
एक সর্বোত্কৃষ্ট
एक अजनबी, केक একটি अजनबी, কেক
एक अजीब तरह से একটি अजीब মত
एक उपाधि একটি उपाधि
एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে
एक और একটি
एक गानेवाला पक्षी একটি गानेवाला পাখি
एक गानेवाला पक्षी হলদে
एक जंगली बडा पेड ইওরোপের একধরনের বৃক্ষ
एक जंगली बडा पेड একটি বন্য বড় पेड
एक जाति का बैल ইয়াক
एक जाति का बैल একটি বর্ণ এর বলদ
एक दूसरे पर किया करना পরস্পরের মধ্যে সঞ্চালিত করা
एक नया নতুন
एक नहीं এক নয়
एक पदवी একটি पदवी
एक प्रकार का जानवर একটি ধরনের जानवर
एक प्रकार का जानवर র্যাকুন
एक प्रकार का बारहसिंघा একটি ধরনের बारहसिंघा
एक प्रकार का बारहसिंघा হরিণবিশেষ
एक प्रकार का शलगम সুঙ্গৗডেনের লোক
एक प्रकार की चमकीली मदिरा একটি প্রকার चमकीली मदिरा
एक प्रकार की चमकीली मदिरा শ্যাম্পেন
एक प्रकार की मछली একটি প্রকার মাছ
एक प्रकार की मछली কালবোস
एक पालतू जानवर একটি গৃহপালিত
एक बात একটি ব্যাপার
एक बार একবার
एक मिशनरी একটি मिशनरी
एक मिश्रण একটি মিশ্রণ
एक रिश्ता একটি रिश्ता
एक लंबे समय के लिए একটি লম্বা সময়ের জন্য
एक वृक्ष একটি গাছ
एक विषधर सांप র্যাটল - সাপ
एक शॉट একটি শট
एक संदिग्ध একটি সন্দেহভাজন
एक सा অনুমান
एक सा অনুরূপ
एक सा একই
एक सा একটি আমার
एक सा কি
एक सा কিভাবে
एक सा কে
एक सा খতান
एक सा গণনা
एक सा বরাবর
एक सा মত
एक सा যদি
एक सा সম
एक सा সমান
एक सा হিসাবে
एक साथ একটি
एक साथ একত্র
एक साथ একসঙ্গে
एक साथ সাধারণ
एक सींग का जानवर একটি सींग এর जानवर
एक ही এক
एकजुट আনে
एकजुट মিশা
एकड़ একর
एकत्र একত্র
एकत्र সংগ্রহ
एकत्र সংগ্রহ করা
एकत्र সংগৃহীত
एकता অন্বয়
एकता একক
एकता একতা
एकता ঐকতান
एकता সংহতি
एकमत একমত
एकमात्र একমাত্র
एक्य একক
एक्य একতা
एक्यूपंक्चर আকুপাংচার
एकल অনন্য
एकल অবিবাহিত
एकल এক
एकल একক
एकल একমাত্র
एकल একা
एकल একাকী
एकल কেবলমাত্র
एकल নির্জন
एकल নিরিবিলি
एकल পৃথক
एकल শুধুমাত্র
एक्स এক্স
एक्सप्रेस এক্সপ্রেস
एक्सप्रेस কণ্ঠস্বর
एक्सप्रेस দ্রুতগামী
एकाग्रता একাগ্রতা
एकाधिकार একাধিকার
एकाधिकार কোণ
एकान्तता অন্তরঙ্গতা
एकान्तता গোপনীয়তা
एकान्तर একান্তর
एकान्तर পরিবর্তন
एकालाप নাটকাদি
एकीकृत সংহত
एकीकरण একীকরণ
एकीकरण বিভিন্ন উপাদানের একীকরণ
एजेंट এজেন্ট
एजेंट দালাল
एजेंट প্রতিনিধি
एजेंडा বিষয়সূচি
एजेंसी প্রতিনিধিত্ব
एजेंसी সংস্থা
एटलस মানচিত্রাবলী
एटीएम এটিএম
एंटीबायोटिक জীবাণুধ্বংসী
एंटीबायोटिक জীবাণুরোধক
एंटीबायोटिक्स এন্টিবায়োটিক
एंटीलोप কৃষ্ণসার
एंटीलोप সারং
एंटीसेप्टिक বীজবারক
एड এড
एडेमा ফুলা
एडमिरल নৌসেনাপতি
एडमिरल নৌসেনাপতি
एंड्रयू অ্যান্ড্রু
एडवर्ड এডওয়ার্ড
एड्स অনাক্রম্যতায়ের পাত্তয়া করের অভাবের ব্যাধি
एड्स এইডস
एड्स এইডস রোগ
एडी এডি
एड़ी অনুচ্ছেদ
एड़ी এড়ি
एड़ी গোড়ালি
एंडी অ্যান্ডি
एतराज আপত্তি
एंथ्रेक्स পৃষ্ঠব্রণ
एंथ्रेक्स মেনিনজাইটিস
एथलीट ক্রীড়াবিদ
एथेंस এথেন্স
एन অসমাপ্ত
एन এন
एन्क्रिप्शन এনক্রিপশন
एनिमेटेड অধ্যবসায়
एनिमेटेड আলো
एनिमेटेड উজ্জ্বল
एनिमेटेड ক্রীড়ারত
एनिमेटेड জীবিত
एनिमेटेड দখলি
एनिमेटेड প্রকাশ
एनिमेटेड প্রাণবন্ত
एनिमेटेड প্রাণোচ্ছল
एनिमेटेड পাঁচ
एनिमेटेड ব্যস্ত
एनिमेटेड স্পষ্ট
एनिमेटेड সরাসরি
एनीमा ডুশ
एप्रन বর্হিবাস
एब्बे মঠ
एबीसी বর্ণমালা
एम এম
एमेच्योर অপেশাদার
एमेच्योर প্রেমিকা
एमेच्योर রসিক
एमनेस्टी রাজক্ষমা
एम्पोरियम বড়বাজার
एम्बर অম্বর
एम्बर অ্যাম্বার
एम्बुलेंस অ্যাম্বুলেন্স
एमरी শিরীষের গুঁড়ো
एरिज़ोना অ্যারিজোনা
एल এল
एलची ঘোষক
एल्टो সরু
एल्बम অ্যালবাম
एल्यूमिनियम অ্যালুমিনিয়াম
एलर्जी অ্যালার্জি
एलर्जी এলার্জি
एलर्जी বিতৃষ্ণা
एवेन्यू এবেন্যূ
एवेन्यू পথ
एवेन्यू বীথিকা
एवमस्तु তথাস্তু
एशिया এশিয়া
एशियाई এশিয়ান
एशियाई এশীয়
एस्ट्रोजेन স্ত্রী - হর্মোন
एस्टोनिया এস্তোনিয়া
एस्पिरिन বেদনা শির: পীড়া প্রভৃতির ঔষধবিশেষ
एसबेस्टस অ্যাসবেসটস
एसासिन থুতু
एसिड অম্ল
एसिड অ্যাসিড
एसोसिएट অ্যাসোসিয়েট
एसोसिएट সহযোগী
ऐंकरिज ভরসাস্থল
ऐंठन আক্ষেপ
ऐंठन তড়কা
ऐतिहासिक ঐতিহাসিক
ऐन्टेना গগনচারী
ऐन्टेना শুঙ্গ
ऐन्टेना শুঁয়া
ऐबोरजीनी দেশী
ऐस् पैरागस শতমূলী
ऐसा অনুরূপ
ऐसा এইভাবে
ऐसा একই
ऐसा এমন
ऐसा তারপর
ऐसा যদি
ऐसा সুতরাং
ऐसा সমান
ऐसा হিসাবে
ऑक्सफोर्ड অক্সফোর্ড
ऑक्साइड অক্সাইড
ऑक्साइड অম্লজান জারিত পদার্থ
ऑटो অটো
ऑटो কামরা
ऑटो গাড়ী
ऑटो মোটরগাড়িযুক্ত
ऑडियो অডিও
ऑनलाइन অনলাইন
ऑप्टिकल অপটিক্যাল
ऑप्टिकल দৃষ্টিসংক্রান্ত
ऑफ़लाइन অফলাইন
ऑर्किड অর্কিড গাছ
ऑर्किड রাস্না
ऑस्ट्रल দক্ষিণ
ऑस्ट्रेलिया অস্ট্রেলিয়া
ऑस्ट्रेलियाई অস্ট্রেলিয়ান
ऑस्ट्रेलियाई অস্ট্রেলিয়াবাসী
ऑस्ट्रिया অস্ট্রিয়া
ओ এলাকাসমূহ
ओ ও
ओक ওক গাছ
ओक ত্তক্
ओजोन ওজোন
ओट জই
ओपेरा অপেরা
ओमान ওমান
ओर আড়াআড়ি
ओर আন্তরিক
ओर আপ
ओर উপর
ओर উপরে
ओर এ
ओर এর
ओर কা
ओर কাছাকাছি
ओर কারণ
ओर কো
ओर গোল
ओर জন্য
ओर থেকে
ओर দ্বারা
ओर দিকে
ओर পর
ओर প্রায়
ओर পরে
ओर বৃত্তাকার
ओर বনাম
ओर বিপরীত
ओर বিরুদ্ধে
ओर ভিতরে
ओर মধ্যে
ओर সঙ্গে
ओर সম্পর্কে
ओर সম্মুখের দিকে
ओर সময়
ओर সে
ओर से আউট
ओर से উপর
ओर से এ
ओर से এর
ओर से কা
ओर से কো
ओर से থেকে
ओर से দ্বারা
ओर से দিকে থেকে
ओर से পর
ओर से মধ্যে
ओर से যেহেতু
ओर से সে
ओरल বাচনিক
ओरल মৌখিক
ओवन আখা
ओवन উনুন
ओवन তন্দুর
ओवरकोट আঙরাখা
ओवरकोट ওভারকোট
ओवरकोट কোট
ओवरकोट গাত্রাবরণ
ओवल উপবৃত্তাকার
ओवल ওভাল
ओवल ডিম্বাকৃতি
ओशिनिया ওশেনিয়া
ओष्ठ উম্ম্
ओष्ठ কিনারা
ओष्ठ ঠোঁট
ओष्ठ মার্জিন
ओष्ठ সীমা
ओष्ठ সীমান্ত
ओस দড়া
ओस নীহার
ओहियो ওহিও
ओहो অই
औचित्य আত্মপক্ষ সমর্থন
औचित्य দোষখণ্ডন
औजार উপকরণ
औजार যন্ত্র
औजार সরঞ্জাম
औद्योगिक শিল্প
औद्योगिक শিল্পজাত
औपचारिक আনুষ্ঠানিক
औपचारिक যথাবিধি
औपचारिक अनुरोध আনুষ্ঠানিক অনুরোধ
औपचारिकता অনুষ্ঠান
औपचारिकता আনুষ্ঠানিকতা
औपनिवेशिक ঔপনিবেশিক
और অধিক
और এবং
और ও
और যোগ
और आगे অধিক
और आगे অধিকতর
और आगे এবং পরবর্তী
और आगे তদ্ব্যতীত
और को এবং সাথে
और भी অধিকতর
और भी অনুরূপভাবে
और भी আরো
और भी এছাড়াও
और भी এমন কি
और भी তদ্ব্যতীত
और भी পুনশ্চ
और भी পরন্তু
औरत মহিলা
औषध ঔষধ
औषध চিকিত্সা
औषध চিকিত্সাশাস্ত্র
औषधि ঔষধি
औंस আউন্স
औसत গড়
औसत মধ্যবিধ
औसत মধ্যম
औसत মাঝামাঝি
औसत का গড় এর
औसत दर्जे का মধ্যবিধ
औसत व्यक्ति গড় ব্যক্তি
के আপ
के আপনার
के আপনি
के এই
के এটা
के এর
के ঐ
के কে
के তাকে
के তাদের
के তার
के তারা
के তাহাদেরই
के তিনি
के দী
के যে
के র
के সে
कै বমন
कै বমি
के आधार पर ভিত্তিতে
के द्वारा আউট
के द्वारा আন্তরিক
के द्वारा আপ
के द्वारा উপর
के द्वारा এ
के द्वारा এর
के द्वारा কা
के द्वारा কারণ
के द्वारा কো
के द्वारा গোল
के द्वारा জন্য
के द्वारा থেকে
के द्वारा দ্বারা
के द्वारा দিকে
के द्वारा পর
के द्वारा বৃত্তাকার
के द्वारा ভিতরে
के द्वारा মধ্যে
के द्वारा সম্মুখের দিকে
के द्वारा সাহায্যে
के द्वारा সে
के दौरान উপর
के दौरान এ
के दौरान কারণ
के दौरान কাল
के दौरान কো
के दौरान জন্য
के दौरान পর
के दौरान মধ্যে
के दौरान যখন
के दौरान সময়
के परे পরবর্তী
के परे বহুদূরে
के परे বাহিরে
के परे র परे
के बाद পরে
के बारे में উপর
के बारे में এ
के बारे में কাছাকাছি
के बारे में কো
के बारे में গোল
के बारे में জন্য
के बारे में থেকে
के बारे में দিকে
के बारे में পর
के बारे में প্রায়
के बारे में বৃত্তাকার
के बारे में বিরুদ্ধে
के बारे में সংক্রান্ত
के बारे में সম্পর্কে
के बावजूद সত্ত্বেও
के बिना ছাড়া
के बीच অধীন
के बीच নিচে
के बीच মধ্যে
के लिए আপ
के लिए উপর
के लिए এ
के लिए এর
के लिए করে
के लिए কা
के लिए কাছাকাছি
के लिए কারণ
के लिए কো
के लिए গোল
के लिए জন্য
के लिए জন্যে
के लिए থেকে
के लिए দ্বারা
के लिए দিকে
के लिए পর
के लिए প্রায়
के लिए পরে
के लिए বৃত্তাকার
के लिए বিরুদ্ধে
के लिए মধ্যে
के लिए যেহেতু
के लिए সঙ্গে
के लिए সম্পর্কে
के लिए সম্মুখের দিকে
के लिए সময়
के लिए সে
के विषय में ঘটিত
के विषय में বিষয়
के साथ অনুষঙ্গী
के साथ উপর
के साथ এ
के साथ কাছাকাছি
के साथ কারণ
के साथ কো
के साथ জন্য
के साथ পর
के साथ বন্ধ করা
के साथ মধ্যে
के साथ সঙ্গত করা
के साथ সঙ্গে
के साथ সঙ্গে থাকা
के साथ সাথে
कुंआ আচ্ছা
कुंआ ঠিক আছে
कुंआ ভাল
कई একাধিক
कई बार একাধিক বার
कई बार বারবার
कएल কুণ্ডলী
कएल নাটাই
केक কেক
केक পিষ্টক
कुक्कुट কুক্কুট
कुक्कुट পাখি
कुक्कुट হাঁস - মুরগীর মাংস
कुक्कुरीय কুকুরের
कैक्टस ফণীমনসা
केकड़ा কাঁকড়া
ककड़ी শশা
कुकर অগ্নিকুণ্ড
कुकर চুলা
कुकर তন্দুর
कुकुरमुत्ता ছত্রাক
कुकुरमुत्ता মাশরুম
कंक्रीट জমাটবদ্ধ
कक्षा কক্ষপথ
कक्षा কোর্স
कक्षा পাঠ্যক্রম
कक्षा বর্গ
कक्षा মাঠ
कक्षा শ্রেণী
कक्षा শ্রেণীকক্ষ
कंकाल কঙ্কাল
कुकी কুকি
कुकी মিষ্ট রূটি
कुख्यात কুখ্যাত
कंगन ব্রেসলেট
कगार উম্ম্
कगार কিনারা
कगार ঠেকনা
कगार ব্যাংক
कगार মার্জিন
कगार সীমা
कगार সীমান্ত
कगार সৈকত
कंगारु ক্যাঙ্গারু
कंगारू ক্যাঙ্গারু
कंगाल অভাবগ্রস্ত
कंगाल দরিদ্র
कंगाल ভুজ
कंघा মধুচক্র
कच्चा অভদ্র
कच्चा অশোধিত
कच्चा কঙ্কর
कच्चा কঠোর
कच्चा কর্কশ
कच्चा কাঁচা
कच्चा মোটামুটি
कच्चा মোটা
कच्चा সকল
कच्चा साग কাঁচা साग
कच्चा साग সালাদ
कचरा আবর্জনা
कुचलना ধাক্কা
कुचलना প্রেস
कचहरी আদালত
कैंची কাঁচি
कुछ কতিপয়
कुछ কয়েক
कुछ কিছু
कुछ কিছুটা
कुछ কেহ
कुछ কোনো
कुछ कुछ কিছু কিছু
कुछ का कुछ समझना কিছু কিছু বোঝা
कुछ का कुछ समझना ভুল বুঝা
कुछ का ढेर কিছু করার ढेर
कुछ नहीं অনস্তিত্ব
कुछ नहीं কিছু না
कुछ नहीं কিছুই
कुछ नहीं কিছুই না
कुछ नहीं শূন্য
कुछ भी কিছু
कुछ भी কিছুটা
कछुआ কচ্ছপ
कछुआ কাছিম
कंजर्वेटिव রক্ষণশীল
कंजूस গড়
कुंजी কি
कुंजी চাবি
कुंजी বাটন
कुंजी বোতাম
कुंजी মূল
कुंजी মোচড়
कुंजीपटल কীবোর্ড
कुंजीपटल কীবোর্ড
कंटकी কণ্টকী
केंटकी কেনটাকি
कट्टर প্রোটেস্ট্যান্ট
कट्टरपंथी শব্দমূল
कंटेनर ডালি
कंटेनर ধারক
कूटनीति কূটনীতি
कुटुंब কুটুম্ব
कुटुंब ঘর
कुटुंब পরিবার
कुटुंब বাসা
कुटुंब সভা
कुटुम्ब কুটুম্ব
कुटुम्ब ঘর
कुटुम्ब পরিবার
कटर দর্জি
केटरपिलर শুঁয়াপোকা
केटरपिलर শুঁয়োপোকা
कंट्रास्ट প্রতিতুলনা করা
कूटलेखन সারসংগ্রহ
कटहरा খাঁচা
कटाई ছেদক
कटार ছুরি
कटार ছুরিকা
कटार ছোরা
कटाव দরজি
कटिबंध এলাকা
कटिबंध কটিবন্ধ
कटिबंध ক্ষেত্র
कटिबंध দেশ
कटिबंध বেল্ট
कटिबंध মণ্ডল
कुटिल তেরছা
कुटिल পাকান
कटोरा অববাহিকা
कटोरा কাপ
कटोरा পানপাত্র
कटोरा বাটি
कटोरा মগ
कटोरा শ্রোণী
कठपुतली পুতুল
कठफोडवा কাঠঠোকরা
कुंठित হতাশ
कठिन অনুভূতিহীন
कठिन অনমনীয়
कठिन অসুখকর
कठिन আন্তরিক
कठिन কঠিন
कठिन কঠোর
कठिन কবর
कठिन ক্লান্তিকর
कठिन গম্ভীর
कठिन গম্ভীরতা
कठिन ব্যথা
कठिन বেদনাদায়ক
कठिन ভারী
कठिन মাতাল
कठिन শক্ত
कठिन সংকীর্ণ
कठिन সমাধি
कठिन সরু
कठिन সীমিত
कठिनता অসুবিধা
कठिनता কটমটি
कठिनाइयाँ কটমটি
कठिनाई অসুবিধা
कठोर অনুভূতিহীন
कठोर অনমনীয়
कठोर অশোধিত
कठोर আন্তরিক
कठोर কঙ্কর
कठोर কঠিন
कठोर কঠিনীভূত
कठोर কঠোর
कठोर কবর
कठोर কর্কশ
कठोर কাঁচা
कठोर গম্ভীর
कठोर গম্ভীরতা
कठोर তিক্ত
कठोर বেদনাদায়ক
कठोर ভারী
कठोर মোটামুটি
कठोर মোটা
कठोर রুক্ষ
कठोर লেজ
कठोर শক্ত
कठोर সকল
कठोर সমাধি
कठोरता কঠোরতা
कठोरता से নিয়ন্ত্রিতভাবে
कुंड উপসাগর
कुंड রসাতল
कंडक्टर কন্ডাকটর
कंडक्टर পথপ্রদর্শক
कंडक्टर পরিবাহী
कडकीला খাস্তা
कैडमियम ক্যাডমিয়াম
कड़वा তিক্ত
कड़वाहट তিক্ততা
कड़ाई নিয়ন্ত্রিতভাবে
कैंडी ক্যান্ডি
कंडीशनल সর্তমূলক
कंडोम কনডম
कढ़ाई কারচুপি
कण অন্তস্তল
कण কণা
कण খুদ
कण বীজ
कण ভূট্টা
कण শস্য
कण्ठ গলা
कण्ठ ঘাড়
कण्डरा কণ্ডরা
कुण्डल ছে
कुण्डल ডিস্ক
कृतघ्न অকৃতজ্ঞ
कृतज्ञ কৃতজ্ঞ
कृतज्ञता কৃতজ্ঞতা
कृतज्ञता কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন
कृतज्ञता ধন্যবাদ
कृतज्ञता সাধুবাদ
कुत्ता কুকুর
कृत्य কৃত্য
कतर কাতার
कतरन কাটন
कतरन কাটনা
कतरन কাটা
कतरन ছে
कुतरना কুরে কুরে খাওয়া
कुतरना খুঁটা
कुतरना চূর্ণ করা
कुतरना চিবান
कतरनी কাঁচি
कृत्रिम কৃত্রিম
कतल करना হত্যা
केतली কেতলি
कतार রিইউনিয়ন
कुतिया কুক্কুরী
कैथेटर ক্যাথিটার
कैथेड्रल ক্যাথেড্রাল
कथन ইস্তাহার
कथन উক্তি
कथन উদ্ধৃত করা
कथन উদ্ধৃতি
कथन কষা
कथन খ্যাপন
कथन গণনা
कथन গনা
कथन ঘোষণা
कथन বিবৃতি
कथा আখ্যান
कथा ইতিহাস
कथा উপন্যাস
कथा কথা
कथा গল্প
कथा গল্পে
कथा বিবরণ
कथित অনুভূত
कथित तौर पर কল্পনানুসারে
कैथोलिक ক্যাথলিক
कैथोलिक ক্যাথলিকরা
कैथोलिक বিশ্বজনীন
कूद খোঁড়ান
कूद তিড়িং লাফ
कूद লাফ
कूद স্কিপিং করা
कैद অন্ধকূপ
कैद কারাগার
कैद জেল
कददू কুমড়া
कद्दू কুমড়া
कूदना খোঁড়ান
कूदना তিড়িং লাফ
कूदना লাফ
कूदना স্কিপিং করা
कदम অতিক্রান্ত দূরত্ব
कदम কদম
कदम কর্মক্ষেত্র
कदम কোর্স
कदम গতি
कदम গমন
कदम গিয়ার্
कदम চাল
कदम চালান
कदम পইঠা
कदम পদক্ষেপ
कदम পদব্রজে ভ্রমণ
कदम পাঠ্যক্রম
कदम বেগ
कदम মার্চ
कदम যাওয়া
कदम রান করা
केंद्र কেন্দ্র
कंदरा জরায়ু
केंद्रीय মধ্য
कदली কলা
कदाचार কদাচার
कदाचित বোধহয়
कदाचित সম্ভব
कदाचित সম্ভবত
कदाचित সম্ভাবনাযুক্ত
कुदाल নিড়ানি
कैदी কয়েদী
कैदी বন্দী
कंधे কাঁধ
कंधे কান্ধ
कैन কুঁজা
कैन করতে পারেন
कैन কলস
कैन পাত্র
कैन বয়াম
कैन বল
कैन শক্তি
कनेक्टिकट কানেকটিকাট
कनेक्टिकट কানেক্টিকাট
कन्द কন্দ
कन्द পিয়াজ
कन्द পেঁয়াজ
कन्द বাল্ব
केन्द्र কেন্দ্র
केन्द्र মধ্যম
केन्द्रिक কেন্দ্রিক
केन्द्रीय কেন্দ্রীয়
केन्द्रीय মধ্য
कैनन অনুশাসন
कनपटी মন্দির
कन्या কন্যা
कन्या মেয়ে
केन्या কেনিয়া
कनवर्जेन्स অভিসৃতি
कैनवस ক্যানভাস
कैनवस পট্টবস্ত্র
कैनवास ক্যানভাস
कैनवास পট্টবস্ত্র
कैन्सर ক্যান্সার
कनाडा ক্যানেডাদেশীয়
कनाडा ক্যানেডাবাসী
कनाडा কানাডা
कनारी হলদে
केनारी टापू की मदिरा হলদে
कप কাপ
कप পানপাত্র
कप বাটি
कप মগ
केप কেপ
कंपकंपी কাম্পুনি
कंपकंपी খিঁচুনি
कपट কপট
कपट জালিয়াতি
कपटता অসাধুতা
कपटता কপটতা
कैप्टन অধিনায়ক
कपटपूर्ण প্রতারণাপূর্ণ
कपटी কূটবুদ্ধি
कपटी চতুর
कपटी ছল
कपटी জ্বালাময়
कपटी ধূর্ত
कपटी নিপুণ
कपटी প্রতারণাপূর্ণ
कपटी বুদ্ধিমান
कपटी শঠ
कपटी সেয়ানা
कपड़े আকৃষ্ট
कपड़े উপাদান
कपड़े কলা
कपड़े কাপড়
कपड़े কাপড় - চোপড়
कपड़े গাউন
कपड़े জামাকাপড়
कपड़े টানা
कपड़े পদার্থ
कपड़े প্রশ্ন
कपड़े পরিচ্ছদ
कपड़े পরিধেয়
कपड़े পোশাক
कपड़े পোশাক
कपड़े ফ্যাব্রিক
कपड़े ব্যাপার
कपड़े বাত
कपड़े বিষয়বস্তু
कपड़े মামলা
कपड़े মাল
कपड़े শারীরিক
कपड़े সামগ্রী
कपड़ा অক্ষমতা
कपड़ा উপাদান
कपड़ा কলা
कपड़ा কাপড়
कपड़ा পণ্যদ্রব্য
कपड़ा পদার্থ
कपड़ा প্রশ্ন
कपड़ा ফ্যাব্রিক
कपड़ा ব্যাপার
कपड़ा বাত
कपड़ा বিষয়বস্তু
कपड़ा মামলা
कपड़ा মাল
कपड़ा শারীরিক
कपड़ा সামগ্রী
कप्तान অধিনায়ক
कंपन অনুনাদ
कंपन কম্পন
कंपन ভূমিকম্প
कूपन কুপন
कंपना কম্পন
कंपना ভূমিকম্প
कंपनी অবিচলিত
कंपनी উদযাপন
कंपनी কঠিন
कंपनी কোম্পানি
कंपनी দৃঢ়
कंपनी ধারাবাহিক
कंपनी পরব
कंपनी লাঠি
कंपनी শক্তসমর্থ
कंपनी সংঘ
कंपनी সংস্থা
कंपनी সঙ্ঘ
कंपनी স্থায়ী
कंपनी সমাজ
कंपनी সাহচর্য্য
कंपनी সেনাদল
कंप्यूटर কমপিউটার
कंप्यूटर কম্পিউটার
कंप्यूटर গণক
कृपया অনুগ্রহ
कृपया অনুরোধ
कृपया ইচ্ছা
कृपया কল্যাণকামী
कृपया দয়া
कृपया দয়া করে
कृपया প্রার্থনা
कृपया সদয়
कपूर কাপুর
कूपर পিপানির্মাতা
कुप्रयोग অপব্যবহার
कुप्रयोग অপমান
कैप्सूल ক্যাপসুল
कृपा মেরী
कृपा पाना আয় করা
कृपा पाना জয়
कृपा पाना মেরী প্রাপ্ত
कृपा पाना যোগ্য
कृपा पाना যোগ্য হত্তয়া
कृपा पाना যোগ্যতা
कृपा पाना যোগ্যতা
कृपा पाना লাভ
कृपा पाना সদ্গুণ
कपाल কপাল
कपाल খর্পর
कपाल মাথার খুলি
कपास তুলো
कंपास কম্পাস
कपि উল্লুক
कपि কপি
कपि বন্দর
कपि বানর
कपोत পায়রা
कैफेटेरिया স্বয়ংপরিবেশন ভোজনালয়
कफन কফন
कफादि मल আম
कफादि मल পাঁক
कैफीन তোতে স্বাদের উপক্ষার
कब কখন
कब কিনা
कब যখন
कब যদি
कब्जा বাস করা
कब्ज़ा দখল
कब्ज़ा মালিকানা
कब्ज़ा সম্পত্তি
कूबड़ ককুদ
कूबड़ কুঁজো
कुबड़ा কুঁজ
कबूतर কপোত
कबूतर ঘুঘু
कबूतर পায়রা
कब्र আন্তরিক
कब्र কঠিন
कब्र কঠোর
कब्र কবর
कब्र গম্ভীর
कब्र গম্ভীরতা
कब्र সমাধি
कब्रगाह কবরস্থান
कब्रगाह কারবালা
कब्रिस्तान কবরস্থান
कब्रिस्तान শবানুগমন
कब्रिस्तान শোক
कब्रिस्तान সমাধি
कंबल আবরণ
कंबल কম্বল
कंबल লুই
केबल কাছি
केबल কাতা
केबल কেবল
केबल জ্যা
केबल তার
केबल তারের
केबल দড়া
केबल দড়ি
केबिन কুঁড়েঘর
केबिन ক্যাবিন
केबिन কেবিন
केबिन প্রকোষ্ঠ
कैबिनेट আলমারি
कैबिनेट পায়খানা
कैबिनेट মন্ত্রিসভা
कबीले বংশ
कंबोडिया কম্বোডিয়া
कंबोडिया কাম্বোডিয়া
कभी অবিরাম
कभी কখনও
कभी চিরতরে
कभी ধারাবাহিক
कभी না
कभी নিত্য
कभी সবসময়
कभी সর্বদা
कभी कभी আকস্মিক
कभी कभी কখন - সখন
कभी कभी কখনও কখনও
कभी कभी কদাচি
कभी कभी কদাপি
कभी कभी দুর্লভ
कभी कभी নৈমিত্তিক
कभी कभी বিরল
कभी कभी মাঝেমধ্যে
कभी नहीं অবিরাম
कभी नहीं কখনই
कभी नहीं কখনই না
कभी नहीं চিরতরে
कभी नहीं ধারাবাহিক
कभी नहीं না
कभी नहीं নিত্য
कभी नहीं সবসময়
कभी नहीं সর্বদা
कम অবমূল্যায়ন করা
कम উপশম করা
कम কম
कम কমান
कम কমানো
कम গোপনে ক্ষতিসাধন করা
कम ছোট
कम তুচ্ছ
कम নাবালক
कम নির্বল
कम নীরস করা
कम পুঁচকে
कम বাচ্চা
कम বালক
कम শিশু
कम সংক্ষিপ্ত
कम সামান্য
कम হ্রাস করা
कम হ্রাসপ্রাপ্ত
कम के रूप में কম হিসাবে
कम करना উপশম করা
कम करना কম
कम करना কমান
कम करना কমানো
कम करना প্রশমিত করা
कम करना হ্রাস করা
कम से कम কম
कम से कम কমপক্ষে
कम से कम ন্যুনতম
कम होना কম
कमजोर অসতী
कमजोर ক্ষীণ
कमजोर তুচ্ছ
कमजोर দুর্বল
कमजोर দুর্বলতম
कमजोर নির্বল
कमजोर পলকা
कमजोर পাতলা
कमजोर বলক্ষয়কর
कमजोर ভঙ্গুর
कमजोर ভীরু
कमजोर শক্তিহীন
कमजोरी দূর্বল
कमजोरी দুর্বলতা
कैम्प ক্যাম্প ফায়ার
कम्पनी কঠিন
कम्पनी কম্পানি
कम्पनी দৃঢ়
कम्पनी লাঠি
कम्पनी সংঘ
कम्पनी সংস্থা
कम्पनी সঙ্ঘ
कम्पनी স্থায়ী
कम्पनी সমাজ
कम्पनी সাহচর্য্য
कमप्रेशर সংকোচকারী
कम्पास কম্পাস
कम्पोस्ट মিশ্রসার
कम्बल কম্বল
कम्बल কার্পেট
कम्बल গালিচা
कमर কোমর
कमर কোমর
कमर কোমরে
कैमरून ক্যামেরুন
कमरा অংশ
कमरा অঙ্গ
कमरा অবস্থান
कमरा আসন
कमरा কক্ষ
कमरा কামরা
कमरा খুদ
कमरा খেলা
कमरा ঘর
कमरा জায়গা
कमरा টুকরা
कमरा বিন্দু
कमरा ভাগ
कमरा মারামারি
कमरा স্থান
कमरा স্থিতি
कमरा সমতল
कमरा সাইট
कैमरा ক্যামেরা
कैमरामैन চিত্রগাহক
कमल কমল
कमल নীরজ
कुम्हलाना কটান
कुम्हार কুম্ভকার
कुम्हार কুম্হার
कुम्हार কুলাল
कमांडर কমান্ডার
कमांडर সেনাপতি
कमांडो অতর্কিতে আক্রমণ চালানোর শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈন্যদল
कमान আদেশ
कमान কমান
कमान ধনুক
कमान নেতৃত্ব
कमाना আয় করা
कमाना চর্মসংস্কার
कुमार কুমার
कमी অনুপস্থিতি
कमी অপূর্ণতা
कमी অভাব
कमी অসুবিধা
कमी অসাধারণত্ব
कमी ক্ষতি
कमी ক্ষুদ্রতা
कमी ঘাটতি
कमी ত্রুটি
कमी দোষ
कमी ভুল
कमी মিস্
कमी হ্রাস
कमीज শার্ট
कैमोमाइल ক্যামোমিল
क्यूबा কুবাদেশীয়
क्यूबा কিউবা
क्या এই
क्या একই
क्या কি
क्या কিভাবে
क्या কী
क्या কে
क्या কেবা
क्या চেয়ে
क्या জো
क्या বরাবর
क्या মত
क्या যদি
क्या যে
क्या যেটি
क्या সমান
क्या হিসাবে
कयामत का दिन রোজকেয়ামত
क्यों কেন
क्योंकि আপ
क्योंकि উপর
क्योंकि এ
क्योंकि এই
क्योंकि এইভাবে
क्योंकि একই
क्योंकि এখানে
क्योंकि এর
क्योंकि কা
क्योंकि কারণ
क्योंकि কি
क्योंकि কিভাবে
क्योंकि কে
क्योंकि কো
क्योंकि গোল
क्योंकि চেয়ে
क्योंकि জন্য
क्योंकि থেকে
क्योंकि দ্বারা
क्योंकि দিকে
क्योंकि পর
क्योंकि বৃত্তাকার
क्योंकि বরাবর
क्योंकि বলিয়া
क्योंकि মত
क्योंकि মধ্যে
क्योंकि যুক্তি
क्योंकि যদি
क्योंकि যে
क्योंकि যেটি
क्योंकि যেহেতু
क्योंकि সঙ্গে
क्योंकि সুতরাং
क्योंकि সময়
क्योंकि সমান
क्योंकि সে
क्योंकि সেখানে
क्योंकि হিসাবে
क्योटो কিয়োটো
कर অরিত্র
कर কর
कर করতে
कर খাজনা
कर পারিশ্রমিক
कर ফি
कर স্কটল্যাণ্ডের
कर হার
कर प्रणाली করতে ব্যবস্থা
कर लगाना অরিত্র
कर लगाना কর
कर लगाना করতে করা৷
कर लगाना খাজনা
कर लगाना পারিশ্রমিক
कर लगाना ফি
क्रैंक খামখেয়াল
करकट শিবিকা
कुरकुरा খাস্তা
कर्कश অশোধিত
कर्कश কঙ্কর
कर्कश কঠিন
कर्कश কঠোর
कर्कश কর্কশ
कर्कश কাঁচা
कर्कश গম্ভীর
कर्कश তিক্ত
कर्कश মোটামুটি
कर्कश মোটা
कर्कश রুক্ষ
कर्कश সকল
कर्कशा দজ্জাল
कर्ज ঋণ
क्रूज সমুদ্রভ্রমণ
क्रूजेड ধর্মযুদ্ধ
क्रूजर যুদ্ধপোত
कैरेट ক্যারেট
क्रेडिट ক্রেডিট
कर्णधार কর্ণধার
कर्णधार কাণ্ডারী
कर्णफूल দুল
करुणा করুণা
करुणाजनक কমবখত
करुणाजनक বেচারা
करुणामय দয়াশীল
करतल থাবা
करतल ध्वनि সাধুবাদ
कर्तव्य আবশ্যক
कर्तव्य কর্তব্য
कर्तव्य টাই
कर्तव्य দায়
कर्तव्य বন্ধন
कर्तव्य যোগাযোগ
कर्तव्य লিংক
कर्तव्य সংযোগ
कर्तव्य সম্পর্ক
कर्तव्य সম্বন্ধ
क्रेता ক্রেতা
क्रेता ক্লায়েন্ট
क्रेता খরিদ্দার
क्रेता গ্রাহক
क्रुद्ध ক্রুদ্ধ
क्रुद्ध রাগী
क्रेन কপিকল
कर्नल কর্নেল
कर्नल কার্ণেল
कर्नल সেনাপতি
करना আইন
करना করতে
करना করনা
करना করবেন
करना করা
करना জ্বালান
करना নিগৃহীত করা
करना বল
करना বলপূর্বক
करना রেচক পদার্থ
करना শক্তি
करना সমর্পণ করা
कुरूप অরুপ
कुरूप অসুন্দর
कुरूप কুশ্রী
कर्फ्यू কারফিউ
कुर्म কচ্ছপ
कुर्म কাছিম
क्रम ক্রম
क्रम से लगाना অনুক্রম
क्रम से लगाना আছে
क्रम से लगाना আদেশ
क्रम से लगाना ইনস্টল
क्रम से लगाना ক্রমিক থেকে করা৷
क्रम से लगाना সংগঠিত করা
क्रम से लगाना স্থাপিত
कर्मकार কর্মকার
कर्मचारी কর্মচারী
कर्मचारी কর্মিগণ
कर्मचारी কর্মী
कर्मचारी দণ্ড
कर्मचारी নিজের
कर्मचारी ব্যক্তিগত
कर्मचारी ব্যক্তিগতভাবে
क्रमशः যথাক্রমে
क्रमिक অগ্রগমনশীল
क्रमिक ক্রমিক
कर्मीदल টীম
कर्मीदल দল
कर्मीदल নাবিকদল
क्रय करना অর্জন
क्रय करना ক্রয়
क्रय करना ক্রয় করতে
क्रय करना কিনতে
क्रय करना কেনা
क्रय करना কেনাকাটা
क्रय करना লাভ
क्रूर অসভ্য
क्रूर উগ্র
क्रूर জঙ্গল
क्रूर নির্দয়
क्रूर নির্মম
क्रूर নিষ্ঠুর
क्रूर পাশবিক
क्रूर বন্য
क्रूरता খলতা
क्रूरता নির্মমতা
कर्लिंग কুঁচন
कर्लिंग কুঁচিতকরণ
क्रूसिबल অগ্নিপরীক্ষা
कुरसी আসন
कुरसी স্তম্ভমূল
कुरसी স্থান
कुर्सी অধ্যক্ষতা
कुर्सी চেয়ার
क्राउन ক্রাউন
कराटे ক্যারাট
क्रांति আবর্তন
क्रांति ক্রান্তি
क्रांति ঘূর্ণন
क्रांति চক্কর
क्रांति বিপ্লব
क्रांतिकारी বিপ্লবী
कराहना ককান
कराहना বিলাপ
क्रिकेट ক্রিকেট
क्रिकेट ক্রিকেট খেলা
क्रिकेट ঝিল্লি
कैरिबियाई ক্যারিবীয়
कैरियर ক্যারিয়ার
कैरियर পেশা
क्रिया কর্ম
क्रिया ক্রিয়া
क्रियाशील সক্রিয়
क्रिस ক্রিস
क्रिस्टल অর্ক
क्रिस्टल স্ফটিক
क्रिसमस ক্রিসমাস
क्रिसमस বড়োদিনের উৎসব
करी জুস
क्रीक ক্রিক
क्रीक ধারা
क्रीक প্রবাহ
क्रीक বর্তমান
क्रीट ক্রীট
क्रीडावन পার্ক
क्रीडावन পার্কিং
करीब প্রায়
करीब करीब প্রায়
करीब करीब প্রায় প্রায়
क्रीम ক্রিম
क्रीम সর পড়া
क्रॉल ক্রল
क्रॉल ধামা ধরা
क्रॉल হামাগুড়ি
क्रोएशिया ক্রোয়েশিয়া
करोड़पति ধনকুবের
क्रोध অগ্নিমূর্তি
क्रोध অজ্ঞান
क्रोध উন্মদ
क्रोध উন্মাদ
क्रोध উন্মাদী
क्रोध ক্রুদ্ধ
क्रोध জলাতঙ্ক
क्रोध তর্জন - গর্জন
क्रोध তীব্র লালসা
क्रोध প্রকোপ
क्रोध পাগল
क्रोध মূর্খ
क्रोध রাগ
क्रोध রাগাম্বিত
क्रोध রোষ
क्रोध शील কামুক
क्रोध शील রাগ शील
क्रोधित ক্রুদ্ধ
क्रोधित রাগী
क्रोमियम ক্রৌমিয়াম
कल আগামীকল্য
कल আগামীকাল
कल কল
कल গতকাল
कल প্রভাত
कल সকাল
कल সুবহ
कुल কুল
कुल খুব
कुल পুঙ্খানুপুঙ্খ
कुल পূর্ণ
कुल প্রত্যেক
कुल প্রতি
कुल পরম
कुल মোটামুটি
कुल মোট
कुल সব
कुल সবাই
कुल সমগ্র
कुल সম্পূর্ণ
कुल সামগ্রিক
केले কলা
केले কলার
कल को গতকাল জন্য
कुल जमा মোট সংগ্রহ
कुल बिजली মোট বিদ্যুত
कुल मिलाकर মোট মিলিয়ে
कुल मिलाकर সামগ্রিক
कलंक কলঙ্ক
कलंक গর্ভমুণ্ড
कलंक দাগ
कलेक्टर সংগ্রাহক
कैलकुलेटर কম্পিউটার
कैलकुलेटर ক্যালকুলেটর
कैलकुलेटर গণক
कलगी মধুচক্র
क्लच ছোঁ
क्लच থাবা
क्लच সংযোগ
कैलेंडर ক্যালেন্ডার
कैलेंडर পাঁজি
कैलेंडर, डायरी ক্যালেন্ডার, डायरी
कलन পাথরি
क्लैंप প্লাস
कुलपति আচার্য
कल्पना অনুমান
कल्पना অনুমোদন
कल्पना আবিষ্কার
कल्पना উদ্ভাবন
कल्पना কথাসাহিত্য
कल्पना কল্পনা
कल्पना কল্পনা করা
कल्पना খেয়ালখুশি
कल्पना গ্রহণ
कल्पना গল্প
कल्पना ধৃষ্টতা
कल्पना ধারণা
कल्पना পরিকল্পনা
कल्पना ফ্যান্টাসি
कल्पनाशील কল্পনাপ্রবণ
क्लब ক্লাব
क्लब গদা
क्लब মুগুর
क्लब লাঠি
क्लब সংঘ
क्लब সংস্থা
क्लब সঙ্ঘ
क्लब সমাজ
कलम কলম
कलम পর
कलम পালক
कल्याण কল্যাণ
कूलर ঠাণ্ডিঘর
क्लर्क করণিক
कलश দানি
क्लेश অবজ্ঞেয়
क्लेश কমবখত
कैल्शियम ক্যালসিয়াম
कलस কুঁজা
कलस কলস
कलस ঘড়া
कलस পাত্র
कलस বয়াম
क्लस्टर ক্লাস্টার
क्लस्टर গুচ্ছ
क्लस्टर গ্রুপ
क्लस्टर গাদা
क्लस्टर জূট
कुल्हाड़ी কুঠার
कला কলা
कला শিল্প
केला কলা
कलाई কব্জি
कलाकार চিত্রকর
कलाकार শিল্পী
कलात्मक শিল্পকলা
कलात्मक সুকৌশলী
क्लासिक উচ্চশ্রেণীত্তয়ালা
क्लिक करें ক্লিক
क्लिक करें ক্লিক করুন
कलिंदा তরমুজ
क्लिनिक ক্লিনিক
क्लिनिक ডাক্তারখানা
क्लिप ক্লিপ
क्लिपबोर्ड ক্লিপবোর্ড
कैलिफोर्निया ক্যালিফর্নিয়া
कैलिफोर्निया ক্যালিফোর্নিয়া
कैलिबर ধীশক্তি
कली কুঁড়ি
कली মুকুল
कुली দ্বারবান
कुली দারোয়ান
कुलीन আর্যা
कुलीन উচ্চবংশজাত
कुलीन কুলীন
कुलीन সেরা অংশ
कुलीनता আভিজাত্য
कैलोरी ক্যালরির
कैलोरी ক্যালোরি
कैलोरी প্রয়োজনীয় পরিমাণ তাপ
कवक ছত্রাক
कवक মাশরুম
कवच বর্ম
कवच যুদ্ধোপকরণ
कुवैत কুয়েত
क्वथन ফুটন্ত
क्वथन ফোটানো
क्वथन সিদ্ধতা
कवर আলোচনা
कवरेज অন্তর্ভুক্তি
कवरेज আবরণ
कवरेज কম্বল
कवरेज খাম
कवरेज চাপা
केवल অনন্য
केवल আদুড়
केवल আবার
केवल উলঙ্গ
केवल এক
केवल একক
केवल একচেটিয়াভাবে
केवल একমাত্র
केवल একা
केवल একাকী
केवल এখনো
केवल কষ্টসহকারে
केवल কিন্তু
केवल কেবলমাত্র
केवल টায়টোয়
केवल ঠিক
केवल তত্রাচ
केवल নগ্ন
केवल ন্যায়বান
केवल নির্জন
केवल নিরিবিলি
केवल পৃথক
केवल পরন্তু
केवल পালকহীন
केवल বিশুদ্ধরূপে
केवल যদ্যপি
केवल শুধু
केवल শুধুমাত্র
केवल শান্ত
केवल সবে
केवल সহজভাবে
केवल कागज শুধু কাগজ
कवि কবি
कवि কবিসুলভ
कविता কবিতা
कविता পদ্য
केविन কেভিন
केश কেশ
केश চুল
केश শিশু
कैश ক্যাশে
कुश्ती ঝগড়া
कुश्ती দঙ্গল
कुश्ती যুদ্ধ
कुश्ती সংগ্রাম
कश्मीर কাশ্মীর
कुशल কুশল
कुशल দক্ষ
कुशल বিশেষজ্ঞ
कष्ट অন্তর্বেদনা
कष्ट অস্থিরতা
कष्ट ক্লিষ্ট
कष्ट কষ্ট
कष्ट কায়ক্লেশ
कष्ट পীড়িত
कष्ट ব্যথা
कष्ट বিরক্তি
कष्ट ভয়
कष्ट ভোগা
कष्ट ভোগ করা
कष्ट শোক
कष्ट শোক
कष्ट সন্তাপ
कष्टप्रद যন্ত্রণাকর
कुष्ठ কুঠ
कुष्ठरोग কুঠ
क्षण ক্ষণিক
क्षण ক্ষণেক
क्षण পল
क्षण মুহূর্ত
क्षण মুহূর্তে
क्षणिक অস্থায়ী
क्षणिक ক্ষণজীবী
क्षणिक ক্ষণিক
क्षणिक ক্ষণেক
क्षेत्र অঞ্চল
क्षेत्र আধার
क्षेत्र এলাকা
क्षेत्र কটিবন্ধ
क्षेत्र ক্ষেত্র
क्षेत्र ঘট
क्षेत्र জমি
क्षेत्र টেরিটরি
क्षेत्र ডোমেইন
क्षेत्र দেশ
क्षेत्र দেহাত
क्षेत्र পৃষ্ঠ
क्षेत्र বিভাগ
क्षेत्र বেল্ট
क्षेत्र ভূদৃশ্য
क्षेत्र মণ্ডল
क्षेत्र মেঝে
क्षेत्र স্থল
क्षेत्र সুযোগ
क्षेत्रफल আয়তন
क्षेत्रफल এলাকা
क्षेत्रफल কটিবন্ধ
क्षेत्रफल ক্ষেত্র
क्षेत्रफल দেশ
क्षेत्रफल পৃষ্ঠ
क्षेत्रफल বেল্ট
क्षेत्रफल মণ্ডল
क्षेत्रीय আঞ্চলিক
क्षति অপরাধ
क्षति আঘাত
क्षति আহত
क्षति ক্ষত
क्षति ক্ষতি
क्षति কুসংস্কার
क्षति গুনা
क्षति দোষ
क्षति নিকুচি
क्षति পক্ষপাত
क्षति বঞ্চনা
क्षति লুণ্ঠন
क्षति লোকসান
क्षति হার
क्षतिग्रस्त ক্ষতিগ্রস্ত
क्षैतिज অনুভূমিক
क्षैतिज বরাবর
क्षैतिज স্তর
क्षैतिज সমান
क्षैतिज সমান্তরাল
क्षतिपूरक ক্ষতিপূরণ
क्षतिपूरक পারিতোষিক
क्षेम আচ্ছা
क्षेम ঠিক আছে
क्षेम ভাল
क्षमता ক্ষমতা
क्षमता ক্ষমতার
क्षमता দক্ষতা
क्षमता ধারণক্ষমতা
क्षमता প্রতিভা
क्षमता যোগ্যতা
क्षमता যোগ্যতা
क्षमता সামর্থ্য
क्षमसाध्य কঠিন
क्षमा ক্ষমা
क्षमा ক্ষমাও
क्षमा মার্জনা
क्षमा মার্জনা করা
क्षय অবসাদ
क्षय ক্ষয়
क्षय रोग ক্ষয়কাশ
कृषि কৃষি
कृषि फल কৃষি ফল
क्षितिज দিগন্ত
क्षीण ক্ষীণ
केस কাজ
केस কেস
केस পদার্থ
केस প্রশ্ন
केस ব্যবসায়
केस ব্যাপার
केस বাণিজ্য
केस বাত
केस মামলা
केस লেনদেন
कैसे এই
कैसे একই
कैसे কি
कैसे কিভাবে
कैसे কে
कैसे কেবা
कैसे চেয়ে
कैसे জো
कैसे বরাবর
कैसे মত
कैसे যদি
कैसे যে
कैसे যেটি
कैसे সমান
कैसे হিসাবে
कस दें আঁটা
कैसेट ক্যাসেট
कस्टडी জিম্মা
कस्टडी হেফাজত
कस्टम নিজস্ব
कस्टर्ड কাস্টার্ড
कस्तूरी কস্তুরী
कसना আঁটা
कस्बा নগর
कस्बा শহর
कसम শপথ
केसर জাফরান
कैंसर ক্যান্সার
कसरत অনুশীলন
कसरत অভ্যাস
कसरत কসরত
कसरत প্রশিক্ষণ
कसरत ব্যায়াম
कसरती পালোয়ান
केसरिया জাফরান
कैसल অট্টালিকা
कैसल দুর্গ
कैसल মহল
कुस्वप्न দুঃস্বপ্ন
कसा हुआ আবহাওয়া
कसा हुआ কঠোর
कसा हुआ ক্রিয়ার কাল
कसा हुआ কাছাকাছি
कसा हुआ কাল
कसा हुआ ঘন
कसा हुआ বন্দ
कसा हुआ বন্ধ
कसा हुआ বন্ধ করা
कसा हुआ মাতাল
कसा हुआ মোটা
कसा हुआ সংকীর্ণ
कसा हुआ সময়
कसा हुआ সরু
कसा हुआ সীমিত
कैसीनो নাচঘর
कंसोल কনসোল
कसौटी নির্ণায়ক
कहना কহা
कहना বলতে
कहना বলা
कहना বলেন
कहना সংক্রমিত করা
कुहनी কনুই
कहा কহা
कहा বলেন
कहां কোথায়
कहां যেখানে
कहानी আখ্যান
कहानी ইতিহাস
कहानी উপকথা
कहानी কথা
कहानी কাহিনী
कहानी গল্প
कहानी প্রহসন
कहानी বিবরণ
कहानी का আখ্যান
कहानी का ইতিহাস
कहानी का কথা
कहानी का কাহিনী এর
कहानी का গল্প
कहानी का বিবরণ
कहावत উক্তি
कहावत তত্ত্ব
कहावत নীতি
कहावत প্রবচন
कहावत প্রবাদবাক্য
कहावत মূল
कहीं একস্থানে
कहीं কোথাও
कहीं न कहीं কোথাও না কোথাও
कहीं नहीं কোথাও না
कहीं भी একস্থানে
कहीं भी কোথাও
कहीं भी জায়গায়
का আউট
का আড়াআড়ি
का আন্তরিক
का আপ
का উপর
का উপরে
का এ
का এর
का কা
का কারণ
का কো
का গোল
का জন্য
का থেকে
का দ্বারা
का দিকে
का পর
का বৃত্তাকার
का ভিতরে
का মধ্যে
का যেহেতু
का সম্মুখের দিকে
का সে
का आदेश दिया আদেশ দিয়েছেন
का उपयोग करता है ব্যবহার করা হয়
काउंटर কাউন্টার
काउंटर পাল্টা
काउंटी কাউন্টি
काउंटी চাকলা
काकरोच আরশুলা
काग কাক
काग निकालने का पेंच টানিয়া বাহির করা
कागज কাগজ
कागज দলিল
काग़ज़ কাগজ
काग़ज़ পিচবোর্ড
काग़ज़ শক্ত কাগজ
कागजी কাগজ
कागजी দলিল
कागजी মুদ্রিত
कांग्रेस কংগ্রেস
कांग्रेस মহাসভা
कांगो কঙ্গো
काँच চাকচিক্যময়
कांच কাচ
कांच কাঁচ
कांच গেলাস
कांच চশমা
काज কাজ
काजल কাজল
काट কাটন
काट কাটনা
काट কাটা
काट কেটে
काट চপ
काट চোয়াল
कांटेदार কণ্টকী
काटने কাটার
काटने কামড়
काटने দান্ত দিয়া ফুটা করা
काटना অংশ
काटना অঙ্গ
काटना আরও বা পুনরায় বিভক্ত করা বা হওয়া
काटना আলুবোখারা
काटना আলাদা
काटना কুঠরি
काटना কাটন
काटना কাটনা
काटना কাটা
काटना খাঁজ
काटना চপ
काटना চ্যুতি
काटना চোয়াল
काटना থুড়া
काटना ব্যবচ্ছেদ করা
काटना বিভাগ
काटना ভাগ
काटना ভেদ
काटना শুভক্ষণ
काटना শাখা
काटना স্কোর
काठी জিন
कांड কলঙ্ক
कान কাণ
कान কান
कान শ্রবণ
कान की बाली কান এর বালী
कानून অধিকার
कानून অনুশাসন
कानून আইন
कानून কর্ম
कानून কাজ
कानून দলিল
कानून প্রভাব
कानून পরিশ্রম
कानून ফল
कानून ফলাফল
कानून সঠিক
कानून সত্য
क़ानून আইন
क़ानून সংবিধি
कानूनी আইন
कानूनी আইনত
कानूनी বৈধ
कानूनी तौर पर আইনত
कानूनी तौर पर আইনানুসারে
कान्वेंट আশ্রম
कान्वेंट বিহার
कान्वेंट মঠ
कानाफूसी ফিস্ ফিস্
कांप কম্পন
कांप ঝাঁকা
कांप ঝাঁকান
कांप নড়া
कांप ভূমিকম্প
काफी প্রচুরভাবে
काफी যথেষ্ট
काफी সারগর্ভ
काम অঙ্গীকার
काम অনুশীলন
काम অফিস
काम অভ্যাস
काम আইন
काम আপত্তি
काम উদ্দেশ্য
काम উপযোগ
काम কৃত্য
काम কর্ম
काम কসরত
काम কাজ
काम কাজে
काम কেস
काम চাকরী
काम জিনিস
काम জীবিকা
काम দলিল
काम দোকান
काम পদ
काम পদার্থ
काम প্রশ্ন
काम প্রশিক্ষণ
काम পরিশ্রম
काम পেশা
काम ব্যবসায়
काम ব্যবহার
काम ব্যাপার
काम ব্যায়াম
काम বাণিজ্য
काम বাত
काम বিসর্জন
काम মামলা
काम লক্ষ্য
काम লেনদেন
काम শ্রম
काम শল্য
काम শল্যচিকিসা
काम শিক্ষাপ্রাপ্তি
काम करना আইন
काम करना কৃত্য
काम करना কাজ
काम करना কাজ করতে
काम करना পরিবেশন করা
काम करना পরিশ্রম
काम करना শ্রম
काम का दिन কাজের দিন
काम का बोझ কাজের বোঝা
काम देना কৃত্য
काम देना কাজ দেওয়া
काम लेना অফিস
काम लेना কৃত্য
काम लेना কাজ
काम लेना কাজ নেওয়া
काम लेना পদ
काम लेना পরিশ্রম
काम लेना বিসর্জন
काम लेना শ্রম
कामुक কামুক
कामुक পর্ণ
कामुक প্রণয়ী
कामुक প্রেমমূলক
कायर অবীর
कायर এড়ানো
कायर কুনো
कायर ডুমুর
कायर ভীরু
कायरता ভীরুতা
काया पलट রুপান্তর
कायापलट রুপান্তর
कार কামরা
कार কার
कार গাড়ি
कार গাড়ির
कार গাড়ী
कार বহনমূল্য
कार মোটরগাড়িযুক্ত
कारक গুণনীয়ক
कारक বিষয়গুলির
कारखाना কল
कारखाना কারখানা
कारखाना পাওয়া
कार्टून কার্টুন
कार्टूनिस्ट ব্যঙ্গচিত্রকর
कार्टर গাড়োয়ান
कार्ड কার্ড
कार्ड টিকেট
कार्ड মানচিত্র
कार्ड মেনু
कार्डिगन হাতাওয়ালা
कारण আধার
कारण উপলক্ষ
कारण এলাকা
कारण ক্ষান্ত করা
कारण ক্ষেত্র
कारण কারণ
कारण ঘটনা
कारण জমি
कारण তল
कारण দেশ
कारण দেহাত
कारण বাত
कारण বিশ্ব
कारण ভূখণ্ড
कारण মাটি
कारण মেঝে
कारण যুক্তি
कारण স্থল
कारण স্পর্ধা করা
कारण সুযোগ
कारण के बिना কারণ বিনা
कारण से বকেয়া
कार्निवाल ভ্রাম্যমাণ আনন্দমেলা
कार्प পোনামাছ
कारपोरल পাঁচভৌতিক
कारपोरल শরীর
कारपोरल শারীরিক
कार्बन কার্বন
कार्बनिक জৈব
कार्बोहाइड्रेट শর্করা
कार्य অফিস
कार्य আইন
कार्य কৃত্য
कार्य কর্ম
कार्य কাজ
कार्य চাকরী
कार्य ছাপ
कार्य জীবিকা
कार्य দলিল
कार्य পদ
कार्य প্রভাব
कार्य পরিশ্রম
कार्य পেশা
कार्य ফল
कार्य ফলাফল
कार्य বিসর্জন
कार्य শ্রম
कार्यकर्ता কর্মী
कार्यकर्ता সক্রিয় কর্মী
कार्यक्रम কর্মসূচি
कार्यक्रम কর্মসূচী
कार्यक्रम কার্যক্রম
कार्यक्रम তফসিল
कार्यक्रम প্রোগ্রাম
कार्यक्षेत्र উল্লম্ব
कार्यकारी কর্তব্যনিষ্ঠ
कार्यकारी কার্য
कार्यकारी কার্যনির্বাহী
कार्यकारी निदेशक কার্য অধ্যক্ষ
कार्यवाही আগুয়ান
कार्यवाही মামলা
कार्यशाला কর্মশালা
कार्यशाला কারখানা
कार्यशाला গ্যারেজ
कार्यालय অধ্যয়ন
कार्यालय অফিস
कार्यालय অফিসে
कार्यालय কৃত্য
कार्यालय করণ
कार्यालय কাজ
कार्यालय চাকরী
कार्यालय দফতর
कार्यालय পদ
कार्यालय পরিশ্রম
कार्सिनोमा ক্যান্সার
कारागार অন্ধকূপ
कारागार কারাগার
कारागार জিম্মা
कारागार জেল
कारावास আটক
कारावास কয়েদ
कारावास কারাগার
कारावास কারাবাস
कारावास কারারোধ
कारावास জিম্মা
कारावास জেল
कारावास ধরপাকড়
कारावास নির্জনবাস
कारावास নিরোধ
कारीगर কারিগর
कारोबार ডিগবাজি
कारोबार পেশা
कारोबार ব্যবসা
काल অব্দ
काल আবহাওয়া
काल ক্রিয়ার কাল
काल কল
काल কাল
काल বয়স
काल সময়
कालकोठरी অন্ধকূপ
कालकोठरी কারাগার
कालकोठरी জেল
कालेज কলেজ
काल्पनिक অবাস্তব
काल्पनिक অলীক
काल्पनिक কল্পিত
काल्पनिक কাল্পনিক
काल्पनिक ফ্যান্টাসি
काला অন্ধকার
काला কালা
काला কালো
काला গভীর
काला ঝাপসা
काला দু: খিত
काला নিগ্রো
काला ব্লুজ
काला ব্ল্যাক
काला आदमी কালো মানুষ
काला करना কালো করা
कालिख কালিঝুলি
काली मिर्च কালী লঙ্কা
काली मिर्च মরিচ
काली मिर्च স্ফূর্তি
कालीन কম্বল
कालीन কার্পেট
कालीन গালিচা
काव्य কবিতা
काव्य কবিসুলভ
काश्तकार প্রজা
काष्ठ অরণ্য
काष्ठ কাঠ
काष्ठ কাঠের
काष्ठ জঙ্গল
काष्ठ বন
कास्टर বীবর
कि যে
किक পদাঘাত
किंगडम পরপার
किंगडम যুক্তরাজ্য
किताब আকার
किताब আয়তন
किताब খাতা
किताब পরিমাণ
किताब বই
किताब সংচিতি
किताब সাধু সাবধান
किताबों की अलमारी বই এর अलमारी
किताबों की अलमारी বই রাখিবার শেল্ফ
किधर কোথায়
किधर যেখানে
किन्नर নপুংসক
किनारे पर তীরে
किनारे पर उतरना অবতরণ
किनारे पर उतरना তীরে उतरना
किनारा উম্ম্
किनारा কিনারা
किनारा ঠেকনা
किनारा ঠোঁট
किनारा প্রান্ত
किनारा প্রাস্ত
किनारा পাড়
किनारा ব্যাংক
किनारा মার্জিন
किनारा রিম
किनारा সীমা
किनारा সীমান্ত
किनारा সৈকত
कियॉस्क কিয়স্ক
किरण রশ্মি
किरण पात বিকিরণ
किराने की दुकान মুদিখানা
किरायेदार প্রজা
किरायेदार ভাড়াটের
किराया খাজনা
किराया ভাড়া
किले দুর্গ
किलोग्राम কিলোগ্রাম
किंवदंती কিংবদন্তী
किशमिश কিশমিশ
किशोर কিশোর
किशोर কিশোর
किशोर কৈশোরপ্রাপ্ত
किशोर দুর্ভাগ্য
किशोरी কিশোর
किशोरी কিশোরী
किशोरी কৈশোরপ্রাপ্ত
किशोरी নবীন
किस जगह কোথায়
किस जगह কোন জায়গায়
किस तरह কিভাবে
किस तरह কিসে
किस लिये কেন
किस लिये কোন জন্য
किसने এই
किसने কি
किसने কে
किसने কেবা
किसने জো
किसने যে
किसने যেটি
किस्सा গপ্প
किसान কৃষক
किसान চাষী
किसान রেহান
किसी किसी समय में কখন - সখন
किसी किसी समय में কখনও কখনও
किसी किसी समय में কোনো কোনো সময়
किसी दिन কোনো দিন
किसी प्रकार से একরকম
किसी प्रकार से কোনো প্রকার থেকে
किसी भी लेख আকস্মিক
किसी भी लेख আপতিক
किसी भी लेख এলোমেলো
किसी भी लेख কোনো পাতা
किसी भी लेख নৈমিত্তিক
की এর
की अपेक्षा আশা
की अपेक्षा এই
की अपेक्षा কি
की अपेक्षा কে
की अपेक्षा চেয়ে
की अपेक्षा যদি
की अपेक्षा যে
की अपेक्षा যেটি
की अपेक्षा হিসাবে
की ओर অভিমুখে
की ओर দিকে
कीचड কর্দম
कीचड কাদা
कीचड গাদ
कीचड মৃত্তিকা
कीचड মাটি
कीचड़ কর্দম
कीचड़ কাদা
कीचड़ গাদ
कीचड़ পাঁক
कीचड़ পাঁকাল
कीट কীট
कीट ছারপোকা
कीट পতঙ্গ
कीट পোকা
कीप অগ্নিকুণ্ড
कीप ঘর
कीप চুঙ্গি
कीप চিমনি
कीमती দামি
कीमती দামী
कीमती বিলাসবহুল
कीमती মস্ত
कीमती चीज মূল্যবান বস্তু
कीमती चीज़ দামী ব্যাপারটি
कॉकटेल ককটেল
कॉकपिट ককপিট
कॉन्फेडरेशन লীগ
कॉन्फेडरेशन সংঘ
कॉन्फेडरेशन সঙ্ঘ
कॉपीराइट কপিরাইট
कॉफी কফি
कॉमेडी কমেডি
कॉमरेड বন্ধু
कॉमरेड মিত্র
कॉमरेड সহচর
कॉर्क কর্ক
कॉर्क ছিপি
कॉर्क টুপি
कॉर्क প্লাগ
कॉल আহ্বান
कॉल উপলক্ষ
कॉल কল
कॉल ডাকা
कॉल ডেকে
कॉल তলব
कॉलेज কলেজ
कॉलोनी উপনিবেশ
कॉलोनी পাটন
को আড়াআড়ি
को আন্তরিক
को আপ
को উপর
को উপরে
को এ
को এর
को কা
को কাছাকাছি
को কারণ
को কো
को গোল
को জন্য
को তারিখ
को থেকে
को দ্বারা
को দিকে
को পর
को প্রায়
को পরে
को বৃত্তাকার
को বন্ধ করা
को বনাম
को বিপরীত
को বিরুদ্ধে
को ভিতরে
को মধ্যে
को সঙ্গে
को সম্পর্কে
को সম্মুখের দিকে
को সময়
को সে
को और ও
को चीज তারিখ বস্তু
को छोड़कर ছাড়া
को छोड़कर নিরাপদ
को छोड़कर ব্যতিক্রম
को छोड़कर বহিষ্কৃত করা
को छोड़कर বাদে
को छोड़कर রক্ষা
को नहीं কেহ নহে
को नहीं না
को नहीं মত
को भी ক্ষেত্রেও
कोई এই
कोई কি
कोई কিছু
कोई কে
कोई কেউ
कोई কেবা
कोई কেহ
कोई কোন
कोई কোনো
कोई জো
कोई যতসামান্য
कोई যে
कोई যেটি
कोई खिड़कियां কোন खिड़कियां
कोई नहीं কেহ নহে
कोई नहीं নয়
कोई नहीं না
कोई नाम नहीं কোন নাম নয়
कोई भी কেবা
कोई भी কোন
कोई भी যে কেউ
कोई स्कूल কোন স্কুল
कोक কোকাকোলা
कोकीन কোকেন
कोकीन কোকেন
कोको কোকো
कोच ক্রীড়াশিক্ষক
कोच কোচ
कोच প্রশিক্ষক
कोट অন্তরীপ
कोट আঙরাখা
कोट ওভারকোট
कोट কোট
कोट কোট
कोट গাত্রাবরণ
कोट জামা
कोटा অংশ
कोटा অঙ্গ
कोटा অনেক
कोटा কোটা
कोटा খেলা
कोटा টুকরা
कोटा টুকরো
कोटा ভাগ
कोटा ভাগ্য
कोठरी আলমারি
कोठरी তোষাখানা
कोठरी পায়খানা
कोठरी পোশাক
कोठरी মন্ত্রিসভা
कोड কোড
कोड शामिल हैं কোড অন্তর্ভুক্ত
कोंडोर শকুনিবিশেষ
कोण কোণ
कोणीय অ্যাঙ্গেল
कोणीय ভেলা
कोने ভিত্তি
कोप জলাতঙ্ক
कोप প্রকোপ
कोप রাগ
कोप রোষ
कोपेनहेगन কোপেনহেগেন
कोबरा কেউটে
कोमल নমনীয়
कोमल নরম
कोमा মোহা
कोयल কোকিল
कोयल পিক
कोयला কয়লা
कोयला কার্বন
कोयोट নেকড়েবিশেষ
कोर কোর
कोरल কোরাল
कोरल প্রবাল
कोरस গায়কদল
कोर्स কদম
कोर्स কর্মক্ষেত্র
कोर्स কোর্স
कोर्स গতি
कोर्स গিয়ার্
कोर्स পদক্ষেপ
कोर्स পাঠ্যক্রম
कोर्स বেগ
कोर्स মার্চ
कोरिया কোরিয়া
कोरियाई কোরিয়ার বাসী
कोरियाई কোরিয়ান
कोलंबो কলম্বো
कोलम्बिया কলোমবিয়া
कोलम्बिया কোলোম্বিয়া
कोलेस्ट्रॉल কলেস্টেরল
कोला কোলাবৃক্ষ
कोला কোলা
कोलाहल উত্তেজন
कोलाहल উদ্দীপন
कोलाहल কোলাহল
कोलाहल কোলাহল
कोलाहल গোলমাল
कोलाहल দাঙ্গা
कोलाहल হৈচৈ
कोलोन সুগন্ধিবিশেষ
कोलोराडो কলোরাডো
कोशिका কোষ
कोशिश অভিজ্ঞতা
कोशिश চেষ্টা
कोशिश নিবন্ধ
कोशिश নিরীক্ষণ
कोशिश প্রবন্ধ
कोशिश প্রয়াস
कोशिश পরীক্ষা
कोशिश পরীক্ষা করা
कोशिश ব্যবহার
कोशिश মনে
कोष কোষ
कोष কোষ
कोष গুটি
कोष তহবিল
कोष রেশমের গুটি
कोष्ठ অঙ্গ
कोष्ठ কুঠরি
कोष्ठ চ্যুতি
कोष्ठ বিভাগ
कोष्ठ ভাগ
कोष्ठ শাখা
कोषाध्यक्ष কোষাধ্যক্ষ
कोस्टा কোস্টা
कोसना অভিশাপ
कोहनी কনুই
कोहनी হাঁটু
कोहरे কুয়াশা
कोहरा কুয়াশা
कौआ কাক
कौआ কাকী
कौन এই
कौन একই
कौन কি
कौन কিভাবে
कौन কে
कौन কেবা
कौन চেয়ে
कौन জো
कौन বরাবর
कौन মত
कौन যদি
कौन যে
कौन যেটি
कौन সমান
कौन হিসাবে
कौन सा এই
कौन सा কি
कौन सा কে
कौन सा কেবা
कौन सा কোন
कौन सा চেয়ে
कौन सा জো
कौन सा যদি
कौन सा যে
कौन सा যেটি
कौन सा হিসাবে
कौम মানুষ
कौमार्य কুমারীত্ব
कौमार्य কৌমার্য
कौशल কৌশল
कौशल কৌশল
कौशल বিদ্যা
खंगालना পাখলান
खगोल भौतिकी খগোলবিদ্যা भौतिकी
खगोल विज्ञान খগোলবিদ্যা
खगोल विज्ञान জ্যোতির্বিজ্ঞান
खगोल विद्या খগোলবিদ্যা বিদ্যা
खगोल विद्या জ্যোতির্বিজ্ঞান
खच्चर অশ্বতর
खच्चर খচ্চর
खुजली খোস
खुजली চুলকনি
खुजली চুলকানি
खुजली পাঁচড়া
खजांची কোষাধ্যক্ষ
खजाना কোষাগার
खजाना খাজাঞ্চিখানা
खजाना ধন
खट्टा অম্ল
खट्टा অ্যাসিড
खट्टा খাট্টা
खट्टा টোকা
खंड অংশ
खंड অঙ্গ
खंड অনুচ্ছেদ
खंड অনেক
खंड আলাদা
खंड খুদ
खंड খেলা
खंड ঘর
खंड ছে
खंड টুকরা
खंड টুকরো
खंड টুকরো
खंड ধারা
खंड ফাঁসিকাঠ
खंड ব্লক
खंड ব্লক করা
खंड বাক্য
खंड বেলন
खंड ভগ্নাংশ
खंड ভূমিকা
खंड ভলিউম
खंड ভাগ
खंड ভাগ্য
खंड মারামারি
खंड রেখাংশ
खंड স্থান
खड़खड़ाहट খড়খড় শব্দ করা
खड़खड़ाहट ঝুমঝুমি
खड्ग অসি
खड्ग তলোয়ার
खड्ड কণ্ঠনালী
खड्ड দরি
खंडन খণ্ডন
खंडन খণ্ডিত করা
खंडहर ধ্বংসাবশেষ
खडा करना উত্তোলন
खडा करना উন্নয়নসাধন করা
खडा करना খাড়া
खडा करना তোলা
खडा करना নির্মাণ
खडा करना বৃদ্ধি
खडा करना লিফট
खडा करना লিফ্ট
खडा रहना থাকা
खडा हुआ স্থায়ী
खडा होना থাকা
खड़ा होना থাকা
खड़ा होना দাঁড়িয়ে থাকা
खड़ी খাড়া
खण्ड ধারা
खण्ड বাক্য
खण्ड বিভাগে
खेत খামার
खेत খামারবাড়ি
खेत পশুপালন
खेत के मालिक পশুপালন জন্য মালিকের
खतरे में हैं বিপদ আছে
खतरनाक ঝুঁকিপূর্ণ
खतरनाक বিপজ্জনক
खतरा অনিষ্টপাত
खतरा ঝুঁকি
खतरा বিপত্তি
खतरा বিপদ
खतरा ভীতিপ্রদর্শন
खतरा ভীতিপ্রদর্শন করা
खतरा সংকট
खतरा সঙ্কট
खतरा সম্মুখীন করা
खतरा সুযোগ
खतरा হুমকি
खता পাপ
खेती কৃতবিদ্য
खेती চাষ
खेती শিক্ষিত
खेती সংস্কৃতি
खेती সভ্যতা
खेती करना চাষ করা
खुद আমরা
खुद আমরা নিজেরাই
खुद আমাদের
खुद ইহা নিজেই
खुद খুদ
खुद নিজেই
खुद নিজের
खुद স্ব
खेद অনুতাপ
खेद করুণা
खेद খেদ
खेद দু: খপ্রকাশ
खेद দুঃখিত
खेद সমব্যথা
खुदरा খুচরা
खुदाई খুঁড়া
खुदाई নিখাত
खून রক্ত
खून রক্তপাত
खनन খনন
खनिज উপল
खनिज খনিজ
खूनी নরহত্যা
खूनी নরহত্যাকারী
खूनी রক্তাক্ত
खूनी রক্তিম
खपत উপভোগ
खपत ক্ষয়কাশ
खपत গ্রহণ
खपत ভোগ
खपत শোষ
खपरैल টালি
खपाच চটা
खपाच ছিটে
खुफिया তথ্য
खुफिया বুদ্ধি
खुफिया বুদ্ধিমত্তা
खुफिया সূচনা
खूब धोना পাখলান
खबर খবর
खम्भा থাম
खम्भा স্তম্ভ
खमीर খামির
खमीर চেঁচানো
ख्यात অধিকৃত
ख्याल ধারণা
खुर অশ্বখুর
खरगोश খরগোস
खरगोश শশক
खर्च অতিবাহন
खर्च অর্থব্যয়
खर्च খরচ
खर्च খরচপত্র
खर्च দাম
खर्च ব্যয়
खर्च মূল্য
खर्च স্বাদ
खर्च करना খরচ করা
खर्च करना ঢালা
खर्च करना ব্যয় করা
खर्च या शिक्षा की लागत খরচ বা শিক্ষা খরচ
खुरचना চিবান
खुरचनी আঠা
खुरचनी গম
खुरचनी রবার
खुर्दबीन অণুবীক্ষণযন্ত্র
खुरदरा অভদ্র
खुरदरा অশোধিত
खुरदरा কঙ্কর
खुरदरा কঠোর
खुरदरा কর্কশ
खुरदरा কাঁচা
खुरदरा তিক্ত
खुरदरा মোটামুটি
खुरदरा মোটা
खुरदरा রুক্ষ
खुरदरा সকল
खुरदरापन কাটব্য
खुरपा বেলচা
खरबूजा তরমুজ
खर्राटा নাক ডাকা
खर्राटा শোঁকা
खर्राटा হ্রেষাধ্বনি
खर्राटों নাক ডাকা
खरहा শশক
खुराक আহার
खुराक খাদ্য
खुराक ডোজ
खुराक পুষা
खुराक ভোজন
खुराक যৌনব্যাধি
खराब খারাপ
खरीद অর্জন
खरीद ক্রয়
खरीद কিনতে
खरीद কেনা
खरीद কেনাকাটা
खरीद লাভ
खरीदना অর্জন
खरीदना ক্রয়
खरीदना কিনতে
खरीदना কেনা
खरीदना কেনাকাটা
खरीदना মিন্টু
खरीदना লাভ
खरीदा ক্রীত
खरीदारी কেনাকাটা
खेल অংশ
खेल অঙ্গ
खेल অনেক
खेल অভিনয় করা
खेल ক্রীড়া
खेल কেলি
खेल খুদ
खेल খেলনা
खेल খেলা
खेल খেলাধুলা
खेल গেম
खेल ঘর
खेल চক্ষু
खेल ছল
खेल ছে
खेल জুয়া
खेल টুকরা
खेल টুকরো
खेल তেজী
खेल দৃষ্টি
खेल নর্ম
खेल নাটক
खेल প্রদর্শনী
खेल বাজান
खेल ভাগ
खेल ভাগ্য
खेल মারামারি
खेल স্থান
खेल कूद খেলা
खेल कूद খেলা कूद
खेल कूद খেলাধুলা
खेल करना খেলনা
खेल करना খেলা
खेल करना খেলা করা
खेल करना চক্ষু
खेल करना জুয়া
खेल करना দৃষ্টি
खेल करना নাটক
खेल करना প্রদর্শনী
खेल का मैदान খেলার মাঠ
खेल खेलना খেলনা
खेल खेलना খেলা
खेल खेलना খেলা खेलना
खेल खेलना চক্ষু
खेल खेलना জুয়া
खेल खेलना দৃষ্টি
खेल खेलना নাটক
खेल खेलना প্রদর্শনী
खुले में খোলা মধ্যে
खेल में খেলায়
खेलना খেলনা
खेलना খেলা
खेलना চক্ষু
खेलना জুয়া
खेलना দৃষ্টি
खेलना নাটক
खेलना প্রদর্শনী
खलनायक দুর্জন
खलनायक পাজি
खुला मौसम খোলা আবহাওয়া
खुला होना উদ্ঘাটন করা
खुला होना খোলা
खुला होना খোলা থাকা
खुला होना জুড়া
खुला होना লাগা
खुला होना শুরু
खुलासा আবিষ্কার করা
खुलासा উদ্ঘাটন করা
खुलासा প্রকাশ করা
खुलासा প্রকাশক
खलिहान গোলাঘর
खलिहान মাড়াই
खलिहान শস্যাগার
खुश আনন্দ
खुश আনন্দিত
खुश আলো
खुश উজ্জ্বল
खुश ক্রীড়ারত
खुश খুশি
खुश জীবিত
खुश প্রকাশ
खुश প্রফুল্ল
खुश প্রাণবন্ত
खुश প্রাণোচ্ছল
खुश পাঁচ
खुश ব্যস্ত
खुश ভাগ্যবান
खुश মজাদার
खुश মজার
खुश রসাল
खुश সুখী
खुश স্পষ্ট
खुश সরাসরি
खुश সৌভাগ্যবান
खुश करना আনন্দ
खुश करना খুশি করা
खुश करना পরমানন্দ
खुश करना পরিতোষ
खुश करना ভোগ
खुश करना সুখ
खुशबू গন্ধ
खुशबू নাক
खुशबू সুগন্ধি
खुशबू স্বাদ
खुशबू সুবাস
खुशबू সুরভি
खुशबू সৌরভ
खुशामद চাটু
खुशामद স্তাবকতা
खुशी আনন্দ
खुशी খুশি
खुशी ধন
खुशी নসিব
खुशी ভাগ্য
खुशी সুখ
खुशी সুযোগ
खुशी से খুশি থেকে
खसखस পোস্ত
खसखस পোস্তদানা
खसरा হাম
खा খেতে
खा গিলা
खा গেলা
खाई খন্দ
खाई খানা
खाई খাল
खाई নয়নজুলি
खाई পরিখা
खांचे খাঁজ
खाज চুলকনি
खाज পাঁচড়া
खाट খাট
खांड চিনি
खांड চীনা
खाड़ी উপসাগর
खाड़ी উপসাগরীয়
खाड़ी গলফ খেলা
खाड़ी জয়মাল্য
खाता অ্যাকাউন্ট
खाता খাতা
खाता গণনা
खाता চালান
खाता জায়
खाता বিল
खाता হিসাব
खातिका ক্রীজ
खातिका গুণ
खातिका গুনা
खातिका বলি
खातिका ভাঁজ
खातिका হলরেখা
खाद খাদ
खाद গোবর
खाद মিশ্রসার
खाद সার
खाद्य খাদ্য
खाद्य ভোজ্য
खादर কণ্ঠনালী
खादर দরি
खान খান
खाना খাওয়া
खाना খাদ্য
खाना খানা
खाना খাবার
खाना ডিনার
खाना নৈশভোজ
खाना ভোজ
खाना ভোজন
खाना মধ্যাহ্নভোজ
खाना লাঞ্চ
खामोश অনুচ্চারিত
खामोश নির্বাক
खामोश বোবা
खामोश মূক
खामोश শব্দহীন
खामोश শান্ত
खाया খাওয়া
खाया ভুক্ত
खारपुश्त শজারু
खाल খাল
खाल চামড়া
खाल ছাল
खाल ত্বক
खाल পশম
खाल লুকান
खालिस নেট
खाली অক্রিয়
खाली অকাজের
खाली অপ্রয়োজনীয়
खाली অলস
खाली আলস্য
खाली ঐ খালি
खाली খালি
खाली খালি করা
खाली ঢিমা
खाली নিষ্ক্রিয়
खाली নিষ্প্রয়োজন
खाली ফাঁকা
खाली শূন্য
खाली শূন্যস্থান
खाली करना খালি
खाली करना ফাঁকা
खाली करना শূন্য
खाली घर খালি
खाली घर ফাঁকা
खाली घर ফাঁকা হোম
खाली होना খালি হওয়া
खासकर বিশেষ
खाँसी কাশা
खाँसी কাশি
खांसी কাশি
खिंचाव আঁকা
खिंचाव টান
खिंचाव টানা
खिंचाव নিষ্কর্ষ
खिडकी জানালা
खिडकी জানালায়
खिड़की জানালা
खिलना ঝঙ্কার
खिलना পুষ্প
खिलना ফুল
खिलना বউল
खिलाड़ी ক্রীড়াবিদ
खिलाड़ी খেলুড়ে
खिलाड़ी খেলাধুলা
खिलाड़ी খেলোয়াড়
खिलाड़ी বাদক
खिलाना আচরণ করা
खिलाना চেষ্টা
खिलाना প্রক্রিয়া
खिलाना পরীক্ষা
खिलाना মকদ্দমা
खिलाफ বনাম
खिलाफ বিরুদ্ধে
खिलौना খেলনা
खिसकाना পরিবর্তন
खिसकाना স্থানপরিবর্তন
खींच আঁকা
खींच টান
खींच টানা
खींच নিষ্কর্ষ
खींचें আঁকা
खींचें কাতা
खींचें টান
खींचें টানা
खींचें নিষ্কর্ষ
खींचना অঙ্কন করা
खींचना আকৃষ্ট
खींचना আঁকা
खींचना উদ্ধৃতাংশ
खींचना কাণ
खींचना কাতা
खींचना ছবি আঁকা
खींचना টান
खींचना টানা
खींचना টোপ
खींचना নিষ্কর্ষ
खींचना প্রলুব্ধ করা
खींचना পোশাক
खींचना সার
खींचना সারাংশ
खींचना হেঁচকা
खोखले অবতল
खोखले গহ্বর
खोखले গুহা
खोखले ছেদ
खोखले ঠালা
खोखले বিষণ্নতা
खोखला অবতল
खोखला গহ্বর
खोखला গুহা
खोखला ছেদ
खोखला ঠালা
खोखला বিষণ্নতা
खोज অনুসন্ধান
खोज আবিষ্কার
खोज গবেষণা
खोज ছাপা
खोज তদন্ত
खोज তল্লাস
खोज নিগ্রহ
खोज নিরীক্ষণ
खोज প্রমাণ
खोज পরিদর্শন
खोज পরীক্ষা
खोज বিশ্লেষণ
खोज মৃগয়া
खोज মুদ্রণ
खोज মাথার চুল
खोज সাক্ষ্য
खोजें অনুসন্ধান
खोजें খুঁজুন
खोंट পালিশ
खोंट মোম
खोंट মোম
खोदना খুদা
खोदना খনন
खोदना খানা
खोदना খাল
खोदना পরিখা
खोने वाला অভাগা
खोना হারান
खोना হারায়
खोपड़ी কপাল
खोपड़ी করোটি
खोपड़ी খর্পর
खोपड़ी খুলি
खोपड़ी মাথার খুলি
खोया নষ্ট
खोया হারিয়ে
खोया हुआ অনুপস্থিত
खोया हुआ নষ্ট
खोया हुआ হারিয়ে
खोल গ্রন্থাগারের
खोल শেল
खोलनेवाला উন্মোচক যন্ত্র
खोलना আবিষ্কার করা
खोलना উদ্ঘাটন করা
खोलना উদ্ঘাটিত করা
खोलना খুঁজে পাওয়া
खोलना খোলা
खोलना চাই
खोलना ছেদ
खोलना জুড়া
खोलना দেখা
खोलना প্রকটিত করা
खोलना প্রভাবাধীন করা
खोलना বিকাস
खोलना মোড়ক খোলা
खोलना লাগা
खोलना শুরু
खोलना সাক্ষা
खोह উপসাগর
गुआम গুয়াম
गूँगा অনুচ্চারিত
गूँगा নির্বাক
गूँगा বোবা
गूँगा মূক
गूँगा শব্দহীন
गूँगा শান্ত
गज আঙ্গিনা
गज আদালত
गज গজ
गज প্রাঙ্গণ
गूंज অনুকরণ
गूंज অনুকরণ করা
गूंज অনুনাদ
गूंज প্রতিধ্বনি
गैजेट গ্যাজেট
गूंजना অনুকরণ করা
गूंजना অনুনাদ
गूंजना প্রতিধ্বনি
गूंजना প্রতিহত করা
गंजापन টাক
गुट দলাদলি
गठन গঠন
गठबंधन জোট
गठबंधन মিতালি
गठबंधन মৈত্রী
गठबंधन সংঘ
गठबंधन সঙ্ঘ
गठरी আটি
गठरी কিতা
गठरी গ্রুপ
गठरी দল
गठरी প্যাকেজ
गठरी প্যাকেজিং
गठरी পাঁজা
गठरी বোঁচকা
गठरी মোড়ক
गुठली পাথর
गठिया বাত
गड् ढा আচমকা
गड् ढा কাটনা
गड् ढा কাটা
गड् ढा খাঁজ
गड् ढा গর্ত
गड् ढा শুভক্ষণ
गडुआ কাপ
गडुआ পানপাত্র
गडुआ মগ
गडबड গড়বড়
गडबड ব্যাধি
गडबड ভেবাচেকা
गडरिया ঋত্বিক
गडरिया পুরোহিত
गडरिया মেষপালক
गडरिया যাজক
गेंडा গণ্ডার
गुड़िया গুড়িয়া
गुड़िया পুতুল
गढ़ দুর্গ
गुण গুণ
गुण চিহ্ন
गुण বৈশিষ্ট্য
गणक কম্পিউটার
गणक গণক
गुणक গুণিতক
गुणज्ञ রসপণ্ডিত
गण्डा পিয়াজ
गण्डा পেঁয়াজ
गणना আর্ল
गणना উদ্ধৃতি
गणना কষা
गणना খাতা
गणना গণনা
गणना গনা
गणना চালান
गणना জায়
गणना নিরূপণ করা
गणना পাটীগণিত
गणना পাথর
गणना বিল
गणना হিসাব
गणना करना আর্ল
गणना करना উদ্ধৃতি
गणना करना কষা
गणना करना গণনা
गणना करना গণনা করা
गणना करना গনা
गणना करना পাটীগণিত
गणना करना হিসাব
गणराज्य প্রজাতন্ত্র
गुणवत्ता গুণমান
गुणवत्ता মানের
गुणवत्ता সম্পত্তি
गुणसूत्र ক্রোমোসোম
गुणा करना গুণ করা
गुणा करना জমান
गणित গণিত
गणित विद्या গণিত
गणित विद्या গণিত বিদ্যা
गणितज्ञ গণিতজ্ঞ
गत অন্তিম
गत গত
गत থাকা
गत শেষ
गत সর্বশেষ
गत्यात्मक প্রগতিশীল
गत्यात्मक মাপ স্থাপন
गति ইশারা
गति কদম
गति কর্মক্ষেত্র
गति কোর্স
गति গতি
गति গিয়ার্
गति চাল
गति দ্রুতগতি করা
गति দ্রুততর করা
गति নড়া
गति নড়াচড়া
गति পদক্ষেপ
गति পাঠ্যক্রম
गति বেগ
गति ভরবেগ
गति মার্চ
गति সুবিধাযুক্ত
गति সরঞ্জাম
गति विज्ञान গতি বিজ্ঞান
गति शक्ति গতি শক্তি
गतिरोध কানাগলি
गतिविधि কার্যক্রম
गतिविधि কার্যকলাপ
गतिशील গতিবিদ্যা
गतिशील প্রগতিশীল
गतिशील পরিবর্তনশীল
गूंथा हुआ आटा ময়দা
गूंथा हुआ आटा মালকড়ি
गेंद গাঁট
गेंद নৃত্য
गेंद নাচ
गेंद বল
गेंद का खेल বল খেলা
गुदगुदाना সুড়সুড়ি
गुदगुदी সুড়সুড়ি
गंदगी অশ্লীলতা
गंदगी গর্দা
गद्द ধড়াস্
गद्द ধপ শব্দ
गद्दा গদি
गद्दार অধর্মী
गद्दार দুর্জন
गद्दार দ্রোহী
गद्दार বিশ্বাসঘাতক
गद्दार বিশ্বাসহীন
गद्दी গদি
गद्दी বালিশ
गद्य গদ্য
गंदला আবিল
गंदला পঙ্কিল
गदहा গাধা
गंदा অচ্ছুত
गंदा অপরিচ্ছন্ন
गंदा অসাবধান
गंदा নোংরা
गंदा মলা
गंदा মলিন
गंदा মেদবহুল
गंदा মোটা
गुदा পায়ূ
गुदा পায়ুগত
गुदा মলদ্বার
गंध গন্ধ
गंध ঘ্রাণ
गंध নাক
गंध সুগন্ধি
गंध সুরভি
गंध সৌরভ
गधा খর
गधा গর্দভ
गधा গাধা
गधा পোঁদ
गधा বুদ্ধু
गधा মলদ্বার
गन्ध গন্ধ
गन्ध নাক
गन्ध সুগন্ধি
गन्ध সুরভি
गन्ध সৌরভ
गन्धक গন্ধক
गनर গোলন্দাজ
गनर শিকারি
गुना ক্রীজ
गुना গুণ
गुना গুনা
गुना বলি
गुना ভাঁজ
गुप्त গুপ্ত
गुप्त গোপন
गुप्त গোপনীয়
गुप्त গোপনীয়তা
गुप्त ছদ্মবেশী
गुप्त নিগূঢ়
गुप्त ভেদ
गुप्त রহস্য
गुप्त রহস্যপূর্ণ
गुप्त রহস্যময়
गुप्त লুক্কায়িত
गुप्त पुलिस গুপ্ত পুলিশ
गुप्त बात গুপ্ত
गुप्त बात গুপ্ত ব্যাপার
गुप्त बात গোপন
गुप्त बात গোপনীয়তা
गुप्त बात ধাঁধা
गुप्त बात ভেদ
गुप्त बात রহস্য
गुप्त बात রহস্যপূর্ণ
गुप्त बात হেঁয়ালি
गुप्त भेंट মিলনস্থান
गुप्त भाषा গোপন ভাষা
गुप्त रूप से গোপনে
गुप्त रूप से हानि पहुंचाना কম
गुप्त रूप से हानि पहुंचाना গোপনে ক্ষতিসাধন করা
गुप्तघात হত্যা
गुप्तता গোপনীয়তা
गुप्तार्थ গুপ্ত
गुप्तार्थ নিগূঢ়
गुप्तार्थ রহস্যময়
गपशप আলাপ
गपशप আলোচনা
गपशप খোশগল্প
गपशप গপ্প
गपशप গালগল্প
गपशप চ্যাট
गपशप পরচর্চা
गपशप বিশ্রম্ভালাপ
गपशप करना আলাপ
गपशप करना আলোচনা
गपशप करना গালগল্প
गपशप करना চ্যাট
गपशप करना চ্যাট করতে
गपशप करना পরচর্চা
गफलत অবহেলা
गफलत উপেক্ষা
गुफा গহ্বর
गुफा গুহা
गुफा ছেদ
गुंबज অট্টালিকা
गुंबज গুম্বজ
गुब्बारा বেলুন
गुबरैला পোকা
गंभीर আন্তরিক
गंभीर কঠিন
गंभीर কঠোর
गंभीर কবর
गंभीर গভীর
गंभीर গম্ভীর
गंभीर গম্ভীরতা
गंभीर গম্ভীরভাবে
गंभीर গুরুতর
गंभीर ধর্মগত
गंभीर ন্যায়বান
गंभीर নিদারূণ
गंभीर শান্ত
गंभीर সমাধি
गंभीरता আন্তরিক
गंभीरता কঠিন
गंभीरता কঠোর
गंभीरता কবর
गंभीरता গম্ভীর
गंभीरता গম্ভীরতা
गंभीरता গম্ভীরভাবে
गंभीरता গুরুত্ব
गंभीरता মহাকর্ষ
गंभीरता মাধ্যাকর্ষণ
गंभीरता সমাধি
गम আঠা
गम গম
गम দন্তমূল
गम মাড়ি
गम রবার
गमन উত্তরণ
गमन গমন
गुमनाम নামহীন
गुमनाम বেনামী
गम्भीर আন্তরিক
गम्भीर কঠিন
गम्भीर কঠোর
गम्भीर কবর
गम्भीर গম্ভীর
गम्भीर গম্ভীরতা
गम्भीर গম্ভীরভাবে
गम्भीर গুরুতর
गम्भीर সমাধি
गम्भीरता গম্ভীরতা
गया হয়েছে
ग्यारह এগার
ग्यारहवां একাদশ
गुरु গুরু
गैर অ
ग्रे গ্রে
ग्रे ধূসর
गैर उम्मीदवार অ প্রার্থী
गैर जिम्मेदाराना দায়িত্বহীন
गैर तकनीकी অ প্রযুক্তিগত
गैर यहूदी অ ইহুদী
गैर राजनीतिक অ রাজনৈতিক
गैर संयंत्र অ প্ল্যান্ট
गरज হুঙ্কার
गैरेज কারখানা
गैरेज গ্যারেজ
गर्जन হুঙ্কার
ग्रेट ब्रिटेन গ্রেট ব্রিটেন
ग्रेड গ্রেড
ग्रेड ডিগ্রী
ग्रेड পংক্তি
ग्रेड পদ
ग्रेड পদমর্যাদা
ग्रेड মাত্রা
गुरुत्व গম্ভীরতা
गुरुत्व মহাকর্ষ
गुरुत्व মাধ্যাকর্ষণ
गुरुत्वाकर्षण আন্তরিক
गुरुत्वाकर्षण গম্ভীর
गुरुत्वाकर्षण গম্ভীরতা
गुरुत्वाकर्षण মহাকর্ষ
गुरुत्वाकर्षण মাধ্যাকর্ষণ
ग्रंथ আইন
ग्रंथ কৃত্য
ग्रंथ কাজ
ग्रंथ পরিশ্রম
ग्रंथ শ্রম
ग्रंथि গণ্ড
ग्रंथि গ্রন্থি
ग्रंथों গ্রন্থে
गुर्दे বৃক্ক
गरदन গলা
गरदन ঘাড়
गर्दन গলা
गर्दन ঘাড়
गरदनी অন্তরীপ
ग्रेनेड গ্রেনেড
ग्रेनेड বোমা
ग्रेनेडा গ্রেনাডা
ग्रेनाइट দৃঢ়তা
ग्रेनाइट দার্ঢ্য
गर्भ গর্ভ
गर्भ গর্ভাবস্থা
गर्भ জরায়ু
गर्भपात গর্ভপাত
गर्भपात গর্ভপাতের
गर्भपात গর্ভস্রাব
गर्भवती গর্ভবতী
गर्भाधान উর্বরতাপ্রাপ্ত
गर्भाधान প্রজনন
गर्भावस्था গর্ভ
गर्भावस्था গর্ভাবস্থা
गर्भाशय জরায়ু
गरम আগ্রহপূর্ণ
गरम উত্তপ্ত
गरम উত্তাপিত
गरम উষ্ণ
गरम উষ্ণতা
गरम গরম
गरम তাপ
गरम সাগ্রহে
गर्म উষ্ণ
गर्म উষ্ণতা
गर्म গরম
गर्म তাপ
गर्म তাপীয়
गर्म সস্নেহ
गर्म करना গরম করা
गर्मी উষ্ণ
गर्मी উষ্ণতা
गर्मी গরম
गर्मी গ্রীষ্ম
गर्मी গ্রীষ্মকালে
गर्मी গ্রীষ্মের
गर्मी তাপ
गुर्राना গজরানি
गुर्राना গরগর করা
गुर्राना ঘোঁৎ ঘোঁৎ
गर्व অভিমান
गर्व অভিমানী
गर्व অহং
गर्व অহংকারী
गर्व গর্ব
गर्व গর্বিত
गर्व দম্ভ
गर्व দাম্ভিকতা
गर्व বড়াই করা
गर्व से গর্ব থেকে
गर्व से সদম্ভে
गुरुवार বৃহস্পতিবার
गर्वित গর্ব
गर्वित গর্বিত
ग्रह গ্রহ
ग्रह গ্রহের
ग्रहण অন্ধকার
ग्रहण অন্ধকার করা
ग्रहण গ্রহণ
ग्रहण গ্রাস
ग्रहण গ্রাস করা
ग्रहणबोध উপলব্ধি
ग्रहणबोध ধারণা
ग्रहणबोध বিভাব
ग्रहणशील ধারণক্ষম
ग्रेहाउंड ডালকুত্তা
गैरहाजिर অনুপস্থিত
गर्हित ঘৃণাপূর্ণ
ग्रहों का অস্থিরমতি
गेराज কারখানা
गेराज গ্যারেজ
ग्राफिक গ্রাফিক
ग्राफिक চার্ট
ग्राफिक টেবিল
ग्राफिक নকশা
ग्राम গ্রাম
ग्रामीण গ্রামীণ
ग्रामीण দেহাতি
ग्राहक অনুগ্রহকারী
ग्राहक ক্রেতা
ग्राहक ক্লায়েন্ট
ग्राहक খরিদ্দার
ग्राहक গ্রাহক
ग्राहक মক্কেল
ग्रिड গ্রিড
गरिमा গরিমা
गरिमा মর্যাদা
ग्रिल ভাজাভুজি
ग्रीनलैंड গ্রীনল্যান্ড
ग्रीनहाउस উষ্ণগৃহ
ग्रीनहाउस কাচের ঘর
गरीब অভাবগ্রস্ত
गरीब কাঙ্গাল
गरीब গরীব
गरीब দরিদ্র
गरीब ভুজ
गरीबी দারিদ্র্য
ग्रीस গ্রীস
ग्रोव কুঞ্জবন
गुल গুল
गले का গলায় এর
ग्लूकोज গ্লুকোজ
गुलगपाडा ঝগড়া
गुलगपाडा তোলপাড়
गुलगपाडा সংগ্রাম
गुलगुला পুডিংবিশেষ
ग्लेडिएटर গ্ল্যাডিয়েটর
गलत অন্যায়
गलत জাল
गलत নকল
गलत ভ্রান্ত
गलत ভুল
गलत মিথ্যা
गलत समझना ভুল বুঝা
गलत समझना ভুল বোঝা
गलतफहमी অনেকেই ভুল বুঝে ভাবেন
गलतफहमी অপূর্ণতা
गलतफहमी অপরাধ
गलतफहमी গুনা
गलतफहमी ছল
गलतफहमी ছলন
गलतफहमी ত্রুটি
गलतफहमी দোষ
गलतफहमी বিভ্রম
गलतफहमी বোঝাবুঝি
गलतफहमी ভুল
गलतफहमी ভুল বুঝা
गलतफहमी ভুল বোঝা
गलतफहमी মৃগতৃষ্ণা
गलती অপূর্ণতা
गलती অপরাধ
गलती গুনা
गलती ছল
गलती ছলন
गलती ত্রুটি
गलती দোষ
गलती বিভ্রম
गलती ভুল
गलती মৃগতৃষ্ণা
ग़लती ঘটনাক্রমে
गुलदस्ता গ্রুপ
गुलदस्ता তোড়া
गलन গলান
गलन সরাইয়া ফেলা
गैलन পয়সের পাঁচ সের
गलना গলান
गलफुला নিটোল
गुलुबन्द টাই
गुलुबन्द বন্ধন
गुलबहार ফ্ুলপাছ
गलमुच्छा গোঁফ
गैलरी গ্যালারি
गैलरी গ্যালারী
गैलरी দরদালান
गल्लाबान মেষপালক
गल्लाबान যাজক
ग्लेशियर হিমবাহ
गला গলা
गला গলায়
गला ঘাড়
ग्लाइडर এনজির্নহীন বিমান
गुलाब অক্ষমালা
गुलाब জপ
गलाबन्द টাই
गलाबन्द বন্ধন
गुलाबी গোলাপী
गुलाबी গোলাপী
गुलाबी পরাকাষ্ঠা
गुलाबी रंग का গোলাপী রং
गुलामी দাসত্ব
ग्लास কাচ
गलियारा বারান্দা
गली উপায়
गली কোর্স
गली গলি
गली দূরে
गली পথ
गली পাঠ্যক্রম
गली বীথিকা
गली রাস্তা
गली লেজ
गली সফর
गली সরু গলি
गलीचा কম্বল
गलीचा কার্পেট
गलीचा গালিচা
ग्लोब অক্ষিগোলক
ग्लोब ঠ
गवर्नर গভর্নর
गवर्नर রাজ্যপাল
ग्वाटेमाला গুয়াটেমালা
ग्वाटेमाला গুয়াতেমালা
गवाह প্রত্যায়ন করা
गवाह প্রমাণ
गवाह প্রমাণিত
गवाह স্বাক্ষর করা
गवाह সাক্ষ্য
गवाह সাক্ষ্য দেওয়া
गवाह সাক্ষী
गवाही প্রত্যায়ন করা
गवाही প্রমাণ
गवाही প্রমাণিত
गवाही সাক্ষ্য
गवाही সাক্ষ্য দেওয়া
गवाही সাক্ষী
गश्ती চৌকি
गैस গ্যাস
गैस পেট্রল
गैस खान গ্যাস খান
गुस्सा ক্রুদ্ধ
गुस्सा রাগী
गैसोलीन গ্যাস
गैसोलीन পেট্রল
गृह কুটুম্ব
गृह গৃহ
गृह ঘর
गृह পরিবার
गृह বাসা
गृह সভা
गेहूँ গম
गहन খর
गहन গাঢ়তা
गहन তীব্র
गहन দ্রুত
गहन নিগূঢ়
गहन নিবিড়
गहने জহরত
गहना রত্ন
गहरे नीले रंग গভীর নীল রং
गहरा অঘোরে
गहरा অন্ধকার
गहरा কালা
गहरा কালো
गहरा গভীর
गहरा গভীরতা
गहरा গভীরভাবে
गहरा ডহর
गहरा ব্লুজ
गहरा घाव গভীর ক্ষত
गहराई গভীরতা
गहराई গভীরতার
गृहस्थी কুটুম্ব
गृहस्थी ঘর
गृहस्थी পরিবার
गृहस्थी বাসা
गृहस्थी সভা
गुहा অবতল
गुहा গুহ
गुहा গহ্বর
गुहा গুহা
गुहा ছেদ
गृहिणी গৃহিনী
गाछ গজ
गाछ গাছ
गाजर গাজর
गांठ গ্রন্থি
गांठ গাঁইট
गांठ গিঁট
गांठ নোড
गांठ বন্ধন
गाड़ी গাড়ি
गाड़ी গাড়ী
गाड़ी ট্রলিবাস
गाद কর্দম
गाद কাদা
गाद গাদ
गाना গাত্তয়া
गाना গাহা
गाम्बिया গাম্বিয়া
गाय গরু
गाय গাভী
गायक গায়ক
गायब অন্তর্ধান
गायब অনুপস্থিত
गायब গাযব
गायब हो जाते हैं অন্তর্হিত হওয়া
गायब हो जाते हैं উবা
गायब हो जाते हैं গাযব যায়
गारंटी আমানত
गारंटी গ্যারান্টী
गारंटी জমা
गारंटी জামিন
गारंटी জামিনদার
गारंटी ঠিকঠিকানা
गारंटी নির্ভরপত্র
गारंटी নিরাপত্তা
गारंटी নিশ্চয়তা
गारंटी নিশ্চিত
गारंटी পাটা
गारंटी সংগ্রহ
गार्ड গার্ড
गार्ड চৌকিদার
गार्ड পাহারাদার
गार्हस्थ्य प्रबन्ध অর্থনীতি
गाल গাল
गाली देना অপব্যবহার
गांव গ্রাম
गिट्टी নুড়ি
गिटार গিটার
गिटार তোমায়
गिटारवादक গিটার বাদক
गिद्ध শকুনি
गिनती আর্ল
गिनती উদ্ধৃতি
गिनती কষা
गिनती গণনা
गिनती গণনার
गिनती গনা
गिनती সংখ্যা
गिनना আর্ল
गिनना উদ্ধৃতি
गिनना কষা
गिनना গণনা
गिनना গনা
गिनना পাটীগণিত
गिनी গিনি
गिनी প্রাক্তন বৃটিশ স্বর্ণমুদ্রা
गिनी পাউণ্ডের সমান অর্থ
गियर গিয়ার্
गियर সরঞ্জাম
गिरजे का पूर्वी भाग গায়কদল
गिरजे का बगली रास्ता পথ
गिरजाघर গির্জা
गिरजाघर মন্দির
गिरने ঝরনা
गिरना গেঁটেবাত
गिरना ঝরা
गिरना পড়া
गिरना পতন
गिरना বিন্দু
गिरना শরৎ
गिरना শরত্কাল
गिरना হত্তয়া
गिरफ्तार গ্রেপ্তার
गिरवी অঙ্গীকার
गिरवी রেহান
गिरह গিঁট
गिरावट অপকর্ষ
गिरोह টীম
गिरोह দল
गिरोह নাবিকদল
गिरोह ফালা
गिरोह ফিতা
गिलट নিকেল্
गिलट নিকেল করা
गिलटी গণ্ড
गिलटी গ্রন্থি
गिलहरी কাঠবিড়াল
गिलहरी বীবর
गिलास উপচক্ষু
गिलास গ্লাস
गिलोटिन গিলোটিন
गीत উদ্গাতা
गीत গান
गीत গীত
गीला অশ্রুপূর্ণ
गीला আর্দ্র
गीला আর্দ্রতা
गीला জবজবে
गीला জল
गीला নম
गीला বাদলা
गीला ভিজা
गीला ভিজাইয়া করা
गीला ভেজান করা
गॉथिक গোথিক
गो मांस ষাঁড়
गोंग কাঁসর
गोचर দৃশ্য
गोचर দৃশ্যমান
गोज গজ
गोज গাছ
गोत्र জাত
गोत्र জাতি
गोत्रा উপজাতি
गोताखोर ডুবুরি
गोताखोर পানকৌড়ি
गोताखोरी ডুব
गोताखोरी ডুবন
गोताखोरी ডিপ
गोताखोरी নিমজ্জন
गोद আনুকূল্য
गोद কোলে
गोंद আঠা
गोंद গম
गोंद রবার
गोंद লাঠি
गोंद লেই
गोद लेने গ্রহণ
गोद लेने দত্তক নেওয়ার
गोद लेना গ্রহণ
गोद लेना দত্তক নেওয়া
गोदना উলকি
गोदाम দোকান
गोदाम ভাণ্ডার
गोदाम মালগুদাম
गोदाम সঞ্চয়
गोदाम স্টক
गोधूली গোধূলি
गोधूली রাত্রি
गोधूली সন্ধ্যা
गोधूली সন্ধ্যাকাল
गोधूली সান্ধ্য
गोपनीय গোপনীয়
गोपनीयता অন্তরঙ্গতা
गोपनीयता গোপনতা
गोपनीयता গোপনীয়তা
गोफन গুল্তি ছোড়া
गोबर গোবর
गोबर গোবর
गोमांस ষাঁড়
गोल উপর
गोल এ
गोल এর
गोल কা
गोल কাছাকাছি
गोल কারণ
गोल কো
गोल গোল
गोल চক্রাকার
गोल জন্য
गोल দ্বারা
गोल পর
गोल প্রায়
गोल বৃত্ত
गोल বৃত্তাকার
गोल বিজ্ঞপ্তি
गोल লাঠি
गोल সম্পর্কে
गोल সমাজ
गोल সুমার্জিত
गोल मिर्च গোল লঙ্কা
गोल्ड গোল্ড
गोल्ड স্বর্ণ
गोल्फ উপসাগর
गोल्फ গল্ফ
गोल्फ গলফ খেলা
गोलमाल অসরল
गोलमाल গোলমাল
गोलमाल গোলমাল
गोलाई সুমার্জিত
गोलाकार গুটিকাসদৃশ
गोलाकार গোলাকার
गोलार्द्ध গোলার্ধ
गोलार्ध গোলার্ধ
गोली ট্যাবলেট
गोली তক্তি
गोली পিল
गोली বল
गोली বুলেট
गोली শট
गोली সঙ্কুচিত
गोली की पहुंच কামানের পাল্লা
गोश्त মজ্জা
गोश्त মাংস
गौण আনুষঙ্গিক
गौण উপাঙ্গ
गौण গৌণ
गौण নাবালক
गौण বাচ্চা
गौण বালক
गौण মাধ্যমিক
गौण শিশু
गौर करना আদর
गौर करना গৌর করতে
गौर करना ঘড়ি
गौर करना দেখুন
गौर करना দেখা
गौर करना ধ্যান
गौर करना নিরীক্ষণ
गौर करना পরিদর্শন করা
गौर करना বিবেচনা করা
गौर करना যাত্রা
गौरैया চড়াই পাখি
गौरव গর্ব
घूंघट ঘোমটা
घंटे ঘন্টা
घूंट চুমুক
घटक উপাদান
घटक ঘটক
घटक বস্তু
घटना আপতন
घटना ইভেন্ট
घटना ঘটনা
घटना দুর্ঘটনা
घटना প্রপঁচ
घटना প্রপঞ্চ
घटना বাত
घुटना হাঁটু
घटना स्थल ইভেন্ট সাইট
घटाना উপশম করা
घटाना কম
घटाना কমান
घटाना কমানো
घटाना বিয়োগ করা
घटाव বিয়োগ
घटित होना ঘটা
घुड़सवार জকি
घडा আধার
घडा কুঁজা
घडा কলস
घडा ঘড়া
घडा জাহাজ
घडा ধারক
घडा পরিবহন
घडा পাত্র
घडा বদনা
घडा বয়াম
घडियाल কাঁসর
घड़ियाल কুম্ভীর
घड़ियाल কুমির
घडी ঘড়ি
घड़ी ঘড়ি
घड़ी পাহারা
घुंडी দামাট
घुंडी হাতল
घृणा অপছন্দ
घृणा অসাধ
घृणा ঘৃণা
घृणा ঘৃণা করা
घृणा বিতৃষ্ণা
घृणा ভয়
घृणा करना ঘৃণা
घृणा करना ঘৃণা করা
घृणित অবজ্ঞেয়
घृणित কষাটে
घृणित ঘৃণাপূর্ণ
घन ঘন
घन ঘনক্ষেত্র
घन ঘনকের
घन পাশা
घन হাতুড়ি
घनत्व ঘনত্ব
घनाकार কেবিন
घनाकार ঘন
घबराहट কষ্ট
घबराहट ভয়
घबराहट স্নায়ুচাপজনিত
घमंड গর্ব
घमण्डी অভিমানী
घमण्डी অহংকারী
घमण्डी গর্ব
घमण्डी গর্বিত
घूमना আবর্তন
घूमना ঘুরা
घूमना ঘোরাঘুরি
घूमना ফেরা
घूमना ভুল করা
घूमना হত্তয়া
घूमना হাঁটা
घुमरी ঘূর্ণিরোগ
घुमरी মাথা ঘোরা
घुमावदार ঘুর
घर অগ্নিকুণ্ড
घर আখা
घर আবাসন
घर কুটুম্ব
घर গৃহকর্ম
घर ঘর
घर চুঙ্গি
घर চিমনি
घर থাকা
घर নিবৃত্তি
घर নিবসন
घर পরিবার
घर বাসস্থান
घर বাসা
घर সদন
घर সভা
घर হোম
घेर অবরোধ করা
घेर ঘিরা
घेर ঘেরা
घेर নিরোধ
घेर পরিবেষ্টন করা
घर के बाहर বহিরঙ্গন
घर के बाहर হোম বাইরে
घर का কুটুম্ব
घर का ঘর
घर का পরিবার
घर का বাড়ির
घर का বাসা
घर का সভা
घर का बना বাড়ির তৈরি
घर की छत বাড়ি ছাদ
घर वाली হোম যে
घूर्णन আবর্তন
घूर्णन ঘূর্ণন
घूर्णन চক্কর
घूर्णन বিপ্লব
घूरना ঠাউর
घेरना ঘিরা
घेरना ঘেরা
घेरना পরিবেষ্টন করা
घरबारी বাড়ির সরকার
घरेलू কুনো
घरेलू গৃহপালিত
घरेलू গার্হস্থ্য
घरेलू দেশী
घरेलू कानून পারিবারিক আইন
घर्षण কর্ষ
घर्षण ঘর্ষণ
घर्षण ঘষা
घर्षण মাজা
घराना কুটুম্ব
घराना ঘর
घराना পরিবার
घराना বাসা
घराना সভা
घुलनशील দ্রবণীয়
घूस অপচার
घूस উত্কোচ গ্রহণ
घूस ঘুষ
घूस ঘুস
घूस পচন
घुसना পশা
घुसपैठ অনুপ্রবেশ
घसीटना হিজিবিজি
घाट খেয়া
घाट ঘাট
घाट ঘাটা
घाट জেটি
घाट থাম
घाट পোতাশ্রয়
घाट মাচা
घाट স্তম্ভ
घाटा অনুপস্থিতি
घाटा অভাব
घाटा ঘাটতি
घाटा দোষ
घाटा মিস্
घाटी উপত্যকা
घाटी উপত্যকায়
घात ঘাত
घात ঘাপটি
घात ত্তৎ
घात लगाना ঘাত
घात लगाना ঘাপটি
घात लगाना ত্তৎ
घातक গুরুতর
घातक ঘাতক
घातक নশ্বর
घातक বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ
घातक মর
घातक মারাত্মক
घातक चोट গুরুতর আহত
घाना ঘানা
घायल অপকৃত
घायल আহত
घायल ক্ষুন্ন
घायल প্রহত
घाव আঘাত
घाव আঘাতকর
घाव আঘাতমূলক
घाव আহত
घाव ক্ষত
घाव ক্ষতি
घास ঔষধি
घास ঘাস
घास লন্
घास का मैदान ঘাস এর মাঠ
घास काटना ঘাস কাটা
घिरनी শক্তিশালী কপিকলবিশেষ
घिसाव পরিধান
घिसाव পরিধান করা
घिसाव বহন
घिसाव ভালুক
घी ঘী
घोंघे শামুক
घोड़े ঘোড়ার
घोड़े নাল
घोड़े का बाल ঘোড়ার এর শিশু
घोड़े की पीठ অশ্বপৃষ্ঠ
घोड़े की पीठ ঘোড়ার এর পিঠে
घोड़ा ঘোড়া
घोड़ा ঘোড়া
घोड़ी অশ্বা
घोलना গুলা
घोलना দ্রবীভূত করা
घोलना ভঙ্গ
घोलना সমাধান
घोषणा ইস্তাহার
घोषणा খ্যাপন
घोषणा ঘোষণা
घोषणा ঘোষণা করা
घोषणा ছাপানো
घोषणा প্রচার করা
घोषणा প্রাচীরপত্র
घोषणा ব্যাখ্যা করা
घोषणा বর্ণনা
घोषणा বিজ্ঞপ্তি
घोषणा বিজ্ঞাপন
घोषणा বিজ্ঞাপিত করা
घोषणा বিবৃতি
घोषणा সূচনা
घोषणापत्र ইস্তাহার
घोषित ঘোষিত
घोंसला নীড়
घोंसला পাখির বাসা
चुक প্রি়
चूक অনবধানতা
चूक ডিফল্ট
चूक ভ্রষ্টতা
चूक ভ্রান্তি
चेक চেক
चेक চেকোশ্লোভাকিয়াবাসী স্লাভজাতির একটি শাখার লোক
चक्कर ঘূর্ণিরোগ
चक्कर চক্কর
चक्कर आना ঘূর্ণিরোগ
चक्कर आना মাথা ঘোরা
चक्की পেষকদন্ত
चूकना ডুবা
चूकना ব্যর্থতা
चकमक অগ্নিপ্রস্তর
चकमक চকমক
चकमक চকমকি পাথর
चकमक पत्थर অগ্নিপ্রস্তর
चकमक पत्थर চকমক
चकमक पत्थर চকমকি পাথর
चक्र চক্র
चक्र চক্রের
चक्र সাইকেল
चक्रण আবর্তন
चक्रण ঘূর্ণন
चक्रण চক্কর
चक्रण বিপ্লব
चक्रवाक দুষ্টুমি
चक्रवात ঘূর্ণিঝড়
चक्रवात ঘূর্ণিবায়ু
चक्रवात তুফান
चक्रवात সাইক্লোন
चक्रवात হ্যারিকেন
चक्षु চক্ষু
चंगा करना আরোগ্য
चंगा करना আরোগ্য করা
चंगा करना উদ্ধার
चंगा करना চিকিসা
चंगा करना প্রতিকার
चेचक বসন্ত
चचेरा খুড়তুত ভাই
चचेरा মামাতো ভাই
चंचल কৌতুকপূর্ণ
चट অসংযত
चैट চ্যাট
चुटकी খিমচি কাটা
चुटकी চিমটি
चुटकी চিম্টি
चटखनी বল্টু
चट्टान শিলা
चट्ठान খাড়া বাঁধ
चट्ठान প্রবালপ্রাচীর
चटनी কেচাপ
चटनी সস
चटाई চঁচা
चटाई দরমা
चटाई পাপোষ
चटाई মাদুর
चुड़ैल জাদুকরী
चढ़ना অশ্বারোহণে
चढ़ाई অভু্যত্থান
चढ़ाई আরোহণ
चढ़ाई উত্তরণ
चढ़ाई চড়াই
चढ़ाई পর্বতারোহণ
चढ़ाई মাউন্ট
चढ़ाई স্কেল
चेतन চেতন
चेतना চেতনা
चेतना জ্ঞান
चेतना বিবেক
चेतना সচেতনতা
चतुर উচিত
चतुर কূটবুদ্ধি
चतुर খর
चतुर চতুর
चतुर চাল
चतुर ছল
चतुर জ্ঞানময়
चतुर জ্বালাময়
चतुर জাল
चतुर দক্ষ
चतुर দ্রুত
चतुर ধূর্ত
चतुर নিপুণ
चतुर পারক
चतुर বুদ্ধিমান
चतुर বিশেষজ্ঞ
चतुर যুক্তিযুক্ত
चतुर যোগ্য
चतुर সক্ষম
चतुर সতর্ক
चतुर সেয়ানা
चतुर्भुज চতুর্ভুজ
चेतावनी অধীরতা
चेतावनी নোট
चेतावनी বিজ্ঞপ্তি
चेतावनी বিপদাশঙ্কা
चेतावनी ভীতি
चेतावनी সজাগ
चेतावनी সতর্ক
चेतावनी সতর্ক করা
चेतावनी সতর্কতা
चेतावनी সতর্কবার্তা
चेतावनी সতর্কীকরণ
चेतावनी সাবধানতা
चंद्रमा চাঁদ
चंदवा চাঁদোয়া
चंदवा শামিয়ানা
चुनें নির্বাচন
चुने हुए নির্বাচন
चुने हुए নির্বাচিত
चुने हुए পছন্দ
चन्द्रमा চাঁদ
चुनना ডায়াল
चुनना নির্বাচন
चुनना নির্বাচন করা
चुनना নির্বাচিত
चुनना পছন্দ
चुनना বাছাই
चुनना ভোট
चुनना ভোট
चुनना ভোটদান
चुनना সুরকরণ
चैनल অন্যদিকে চালিত করা
चैनल খাল
चैनल চ্যানেল
चुनवट ক্রীজ
चुनवट গুণ
चुनवट গুনা
चुनवट বলি
चुनवट ভাঁজ
चुनवट হলরেখা
चना গ্রাম
चना ছোলা
चूना চুন
चूना पत्थर চুন পাথর
चुनाव ডায়াল
चुनाव নির্বাচন
चुनाव নির্বাচন করা
चुनाव নির্বাচিত
चुनाव পছন্দ
चुनाव বাছাই
चुनाव ভোট
चुनाव ভোটদান
चुनाव মনোনীত
चुनौती আপত্তি করা
चुनौती আহ্বান
चुनौती চ্যালেঞ্জ
चुनौती সংপৃষ্ট
चुनौती স্পর্ধা করা
चुप অনুচ্চারিত
चुप চুপ
चुप নির্বাক
चुप বোবা
चुप মূক
चुप শব্দহীন
चुप শান্ত
चुप रहना চুপ থাকা
चुपचाप অক্ষুব্ধ
चुपचाप আবার
चुपचाप এখনো
चुपचाप কিন্তু
चुपचाप তত্রাচ
चुपचाप তথাপি
चुपचाप নির্বিঘ্নে
चुपचाप পরন্তু
चुपचाप প্রশান্ত
चुपचाप মূক
चुपचाप যদ্যপি
चुपचाप যদিও
चुपचाप শব্দহীন
चुपचाप শান্ত
चुपचाप শান্তভাবে
चुपचाप শান্তি
चुपचाप শান্তিপূর্ণ
चुपचाप সত্ত্বেও
चपटा অপ্রখর
चपटा কামরা
चपटा খসড়া
चपटा ঘর
चपटा নরম
चपटा প্রকল্প
चपटा পরিকল্পনা
चपटा ফ্ল্যাট
चपटा বরাবর
चपटा বিমান
चपटा মসৃণ
चपटा মানচিত্র
चपटा স্তর
चपटा সম
चपटा সমতল
चपटा সমভূমি
चपटा সমান
चपटा সরল
चपटा সহজ
चुप्पी নীরবতা
चुप्पी মূক
चुप्पी শব্দহীন
चुप्पी শান্ত
चैपल খ্রীষ্টীয় ভজনালয়
चैपल চ্যাপেল
चैपल ছাপাখানার অফিস
चैंपियन অধ্যক্ষ
चैंपियन চ্যাম্পিয়ন
चैंपियन বিজয়ী
चैंपियन মালিক
चैंपियनशिप চ্যাম্পিয়নশিপ
चुंबक অয়স্কান্ত
चुंबक চুম্বক
चुंबकत्व চুম্বকত্ব
चबाना চর্বণ
चबाना চিবান
चुभन দংশন
चुभन ফুটা
चुभन হুল
चमक অগ্নি
चमक আগুন
चमक আবেগ
चमक চকচকানি
चमक চকমক
चमक চিক্চিক
चमक ঝক্ঝক্
चमक ঝাড়বাতি
चमक ঝিক্মিক্
चमक দীপ্তির
चमक প্রভা
चमक ফ্ল্যাশ
चमक ফিনিক
चमक ভাবাবেগ
चमक রশ্মিবিকিরণকর
चमकदार অমলিন
चमकदार আলো
चमकदार উজ্জ্বল
चमकदार চকচকে
चमकदार প্রকাশ
चमकदार স্পষ্ট
चमकना উজ্জ্বলতর
चमकना চকমক
चमकना চিক্চিক
चमकना ফ্ল্যাশ
चमकना বাজ
चमकना রশ্মিবিকিরণকর
चमकाना চকমক
चमकीला আলাদা
चमकीला আলো
चमकीला উজ্জ্বল
चमकीला ক্রীড়ারত
चमकीला গুলজার
चमकीला চকচকে
चमकीला জীবিত
चमकीला পৃথক
चमकीला প্রকাশ
चमकीला প্রাণবন্ত
चमकीला প্রাণোচ্ছল
चमकीला পরিষ্কার
चमकीला পাঁচ
चमकीला মহৎ
चमकीला মহান
चमकीला স্পষ্ট
चमकीला স্বতন্ত্র
चमकीला সরাসরি
चमकीला সাফ
चमडा ত্বক
चमड़ा চামড়া
चमड़ी চামড়া
चमड़ी প্রকোষ্ঠ
चमत्कार অলৌকিক ঘটনা
चमत्कार অলৌকিক ঘটনা
चमत्कार আশ্চর্য
चमत्कार চমত্কার
चमत्कार বিস্ময়
चैम्पियनशिप প্রাধান্য
चुम्बकीय চুম্বকীয়
चुम्बन চুম্বন
चम्मच চামচ
चमेली জুঁই
चमार চামার
चमार মুচি
चयन নির্বাচন
चयन পছন্দ
चयन ভোটদান
चयनित নির্বাচক
चयनित নির্বাচিত
चयापचय বিপাক
चर চর
चर পরিবর্তনশীল
चर ভেরিয়েবল
चरखी শক্তিশালী কপিকলবিশেষ
चर्च গির্জা
चर्च গির্জার
चर्च চার্চ
चर्च মন্দির
चर्च परिषद চার্চ পরিষদ
चर्चा আলোচনা
चर्चा আলোচনা
चर्चा চর্চা
चर्चा তর্ক
चर्चा তর্ক করা
चर्चा বলাবলি করা
चर्चा বিতর্ক
चर्चिल চার্চিল
चुरुट চুরূট
चुरुट সিগার
चरण আনুকূল্য
चरण কালবিভাগ
चरण দৃশ্য
चरण দেখেছে
चरण ধাপ
चरण পর্যায়
चरण মঞ্চ
चरण স্টেডিয়াম
चरनी ডাবা
चर्बी গ্রীস
चर्बी চর্বি
चर्बी তেল
चर्बी তেলচিটে
चर्बी তৈলাক্ত
चर्बी পিচ্ছিল করা
चर्बी মেদবহুল
चर्बी মোটা
चर्बीदार গ্রীস
चर्बीदार চর্বি
चर्बीदार তেলচিটে
चर्बीदार তৈলাক্ত
चर्बीदार মেদবহুল
चर्बीदार মোটা
चरम খুব
चरम চরম
चरम চরমপন্থী
चरमराहट কড়্কড়্ শব্দ
चरमोत्कर्ष শীর্ষবিন্দু
चरवाहा মেষপালক
चरवाहा যাজক
चराई গোচারণ
चरित्र অক্ষর
चरित्र চিহ্ন
चरित्र প্রকৃতি
चरित्र প্রতীক
चरित्र ব্যক্তিত্ব
चरित्र মেজাজ
चरित्र লক্ষণ
चेरी চেরি
चुल চুলকনি
चुल পাঁচড়া
चलचित्र চলচ্চিত্র
चलचित्र চলচিত্র
चलचित्र ছায়াছবি
चलचित्र ফিল্ম
चलचित्र সিনেমা
चलती চলন্ত
चलती মোবাইল
चलती সচল
चलती হলেও
चलती सीढ़ी চলন্ত সিঁড়ি
चलनेवाला ভ্রমণকারী
चलना অতিক্রান্ত দূরত্ব
चलना অপসারণ
चलना একান্তর
चलना কদম
चलना কর্মক্ষেত্র
चलना কোর্স
चलना গতি
चलना গমন
चलना গিয়ার্
चलना চাল
चलना চালান
चलना চালানো
चलना নড়া
चलना নড়াচড়া
चलना নাড়া
चलना পদক্ষেপ
चलना পদব্রজে ভ্রমণ
चलना পরিবর্তন
चलना পরিবর্তন করা
चलना পাঠ্যক্রম
चलना বেগ
चलना বেড়ান
चलना মার্চ
चलना যাওয়া
चलना রান করা
चलना হাঁটা
चूल्हा অগ্নিকুণ্ড
चूल्हा আখা
चूल्हा ঘর
चूल्हा চুঙ্গি
चूल्हा চুলা
चूल्हा চিমনি
चूल्हा তন্দুর
चलाना আচরণ
चलाना আচার
चलाना কাণ্ডারী
चलाना চালানো
चलाना ড্রাইভ
चलाना দৃষ্টিকোণ
चलाना দিক
चलाना নিয়ম
चलाना নেতৃত্ব
चलाना প্রতিপালন করা
चलाना প্রবন্ধ
चलाना পরিচালনা করা
चलाना মনোভাব
चलाना শাসন
चलाना শাসন ​​করা
चलाना সীসা
चलो চলুন
चश्मा উপচক্ষু
चश्मा যাত্রা
चेष्टा অঙ্গভঙ্গি
चेष्टा চেষ্টা
चुस्त আলো
चुस्त উজ্জ্বল
चुस्त কূটবুদ্ধি
चुस्त ক্রীড়ারত
चुस्त চতুর
चुस्त জ্ঞানময়
चुस्त জ্বালাময়
चुस्त দক্ষ
चुस्त ধূর্ত
चुस्त নিপুণ
चुस्त প্রকাশ
चुस्त প্রাণোচ্ছল
चुस्त বুদ্ধিমান
चुस्त বিশেষজ্ঞ
चुस्त স্পষ্ট
चुस्त সেয়ানা
चूसना স্তন্যদান
चूसना স্তন্যপান
चुसाव স্তন্যপান
चेहरे মুখ
चेहरे का মুখ ও
चेहरा কপাল
चेहरा মুখ
चेहरा মুখের
चेहरा মাথা
चेहरा সদর
चेहरा সামনের
चूहा ইঁদুর
चूहा কাপুরুষ
चूहा गिलहरी आदि कतरने वाले जानवर বীবর
चाक খড়ি
चाकू ছুরি
चाकरानी ওয়েট্রেস
चाचा চাচা
चाची কাকী
चाची কেনেথ
चाची পিসি
चाटना চাটা
चाटना লেহন
चाड চাদ
चाँद की रोशनी চাঁদ এর আলোতে
चांदनी চন্দ্রপ্রভা
चांदनी চাঁদনী
चांदनी का চন্দ্রপ্রভা
चादर গাছের পাতা
चादर চাদর
चादर পাতা
चादर ফলক
चांदी কাঁটাচামচ
चांदी রূপা
चांदी का রূপা
चाप খিলান
चाप চাপ
चाप নম
चापलूसी চাটু
चापलूसी জপান
चापलूसी ধামা ধরা
चापलूसी স্তাবকতা
चापलूसी হামাগুড়ি
चाबुक কশাঘাত
चाबुक চাবুক
चाय চা
चार চার
चारकोल কয়লা
चारकोल কাঠকয়লা
चारकोल কার্বন
चार्ट গ্রাফিক
चार्ट চার্ট
चार्ट টেবিল
चार्ट নকশা
चार्टर সনদ
चार्टर সনন্দ
चार्ल्स চার্লস
चारा ঘাস
चारा চরা
चारा জাব
चारागाह ঘাস
चारागाह চরা
चारो ओर প্রায়
चारो ओर সম্পর্কে
चारों ओर উপর
चारों ओर এ
चारों ओर এর
चारों ओर কা
चारों ओर কাছাকাছি
चारों ओर কারণ
चारों ओर কো
चारों ओर গোল
चारों ओर ঘিরা
चारों ओर ঘেরা
चारों ओर চক্রাকার
चारों ओर চারপাশে
चारों ओर জন্য
चारों ओर দ্বারা
चारों ओर পর
चारों ओर প্রতিবেশ
चारों ओर প্রায়
चारों ओर পরিবেশ
चारों ओर পরিবেষ্টন করা
चारों ओर বৃত্ত
चारों ओर বৃত্তাকার
चारों ओर বিজ্ঞপ্তি
चारों ओर লাঠি
चारों ओर সম্পর্কে
चारों ओर সমাজ
चाल কদম
चाल কৌতুক
चाल গতি
चाल চতুর
चाल চাল
चाल ছল
चाल জাল
चाल দুলকি
चाल ধূর্ত
चाल নড়া
चाल নড়াচড়া
चाल পদক্ষেপ
चाल পদদলিত করা
चालक চালক
चालक ড্রাইভার
चालक পরিবাহী
चालक শোফার
चालक दल के सदस्य ড্রাইভার দল সদস্য
चालना চালনা
चालाक উচিত
चालाक কূটবুদ্ধি
चालाक খর
चालाक চতুর
चालाक চাল
चालाक ছল
चालाक জ্ঞানময়
चालाक জ্বালাময়
चालाक জাল
चालाक দ্রুত
चालाक ধূর্ত
चालाक নিপুণ
चालाक বুদ্ধিমান
चालाक যুক্তিযুক্ত
चालाक সেয়ানা
चालाकी কূটবুদ্ধি
चालाकी চতুর
चालाकी চাল
चालाकी ছল
चालाकी জ্বালাময়
चालाकी জাল
चालाकी ধূর্ত
चालाकी নিপুণ
चालाकी বুদ্ধিমান
चालाकी সেয়ানা
चालान খাতা
चालान গণনা
चालान চালান
चालान জায়
चालान বিল
चालान হিসাব
चालीस চল্লিশ
चावल চাল
चावल ধান
चाहे হোক
चाहना অনুগ্রহ
चाहना অনুমান
चाहना অনুরূপ
चाहना অনুরোধ
चाहना ইচ্ছা
चाहना ইচ্ছাপত্র
चाहना ইচ্ছাশক্তি
चाहना একই
चाहना কামনা
चाहना কি
चाहना কিভাবে
चाहना কে
चाहना খতান
चाहना গণনা
चाहना চান
चाहना চাহিদা
चाहना জিজ্ঞাসা করা
चाहना দয়া
चाहना দয়া করে
चाहना প্রয়োজন
चाहना প্রশ্ন
चाहना প্রার্থনা
चाहना প্রার্থনা করা
चाहना প্রেম
चाहना বরাবর
चाहना ভালবাসা
चाहना মত
चाहना মাগা
चाहना যদি
चाहना রিরংসা
चाहना লোভ করা
चाहना লোভ করা
चाहना সমান
चाहना হবে
चाहना হিসাবে
चाहिए উচিত
चाहिए কৃত্য
चिकन মুরগীর মাংস
चिकना অপ্রখর
चिकना কামরা
चिकना গ্রীস
चिकना ঘর
चिकना চর্বি
चिकना ঢিমা
चिकना তেলচিটে
चिकना তৈলাক্ত
चिकना নরম
चिकना পরিকল্পনা
चिकना পিচ্ছিল করা
चिकना বরাবর
चिकना বিমান
चिकना মসৃণ
चिकना মানচিত্র
चिकना মিষ্টি
चिकना মেদবহুল
चिकना মোটা
चिकना স্তর
चिकना সম
चिकना সমতল
चिकना সমভূমি
चिकना সমান
चिकना সরল
चिकना সহজ
चिकना সহজভাবে
चिकनाना গ্রীস
चिकनाना চর্বি
चिकनाना তেল
चिकनाना তেলচিটে
चिकनाना তৈলাক্ত
चिकनाना পিচ্ছিল করা
चिकनाना মেদবহুল
चिकनाना মোটা
चिकित्सक চিকিত্সক
चिकित्सक চিকিত্সা করা
चिकित्सक ডাক্তার
चिकित्सक থেরাপিস্ট
चिकित्सक বৈদ্যের
चिकित्सक ভেষজবিজ্ঞানী
चिकित्सक की छुरी স্কাল্পেল্
चिकित्सा ঔষধ
चिकित्सा চিকিত্সা
चिकित्सा চিকিত্সাবিদ্যা
चिकित्सा চিকিত্সাশাস্ত্র
चिकित्सा মেডিকেল
चिकोटी খিমচি কাটা
चिकोटी চিমটি
चिकोटी চিম্টি
चिखुर কাঠবিড়াল
चिंगारी স্ফুলিঙ্গ
चिड़चिड़ा অমর্ষ
चिड़चिड़ा অসূয়ক
चिड़चिड़ा উষ্ণস্বভাব
चिड़चिड़ा ঢীট
चिड़चिड़ा বিদ্রূপকারী
चिडियाघर চিড়িয়াখানা
चिड़ियाघर চিড়িয়াখানা
चित्र অঙ্কন
चित्र ইমেজ
चित्र গ্রাফিক
चित्र চার্ট
चित्र চিত্র
चित्र চিত্রাঙ্কণ
चित्र চিত্রাবলী
चित्र ছবি
चित्र টেবিল
चित्र তালিকা
चित्र নকশা
चित्र প্রতিকৃতি
चित्र প্রতিবিম্ব
चित्र পোর্ট্রেট
चित्र ভাবমূর্তি
चित्र রং
चित्रकला অঙ্কন
चित्रकला আঁকা
चित्रकला ইমেজ
चित्रकला চিত্রাঙ্কণ
चित्रकला ছবি
चित्रकला টেবিল
चित्रकला প্রতিবিম্ব
चित्रकला রং
चित्रकला রঙ
चित्रकला রঙ্গ
चित्रकार চিত্রকর
चित्रकार চিত্রশিল্পী
चित्रकार পটকার
चित्रकार শিল্পী
चित्रकारी অঙ্কন
चित्रकारी ইমেজ
चित्रकारी চিত্রাঙ্কণ
चित्रकारी ছবি
चित्रकारी টেবিল
चित्रकारी প্রতিবিম্ব
चित्रकारी পেন্টিং
चित्रकारी রং
चित्रा চিত্রা
चिंता উত্তেজিত করা
चिंता উদ্বিগ্ন
चिंता উদ্বেগ
चिंता কষ্ট
चिंता চিন্তা
चिंता দুশ্চিন্তা
चिति গাদা
चिति ব্যাটারি
चिति ভর
चिति ভিড়
चिति মেরু
चिति স্তবক
चिंतित অশান্ত
चिंतित উত্কণ্ঠিত
चिंतित চিন্তিত
चिंतित বিশ্রামহীন
चिथड़ा কাপড়
चिथड़ा টেনা
चिथड़ा মাথায় চাঁটি
चिथड़ा রসিকতার নামে অত্যাচার করা
चिन्तित অশান্ত
चिन्तित উত্কণ্ঠিত
चिन्तित উদ্বিগ্ন
चिन्तित চিন্তিত
चिन्तित বিশ্রামহীন
चिप চিপ
चिपकने वाला চটচট
चिपचिपा চটচট
चिपचिपा চট্চটে
चिपटना আটকে থাকা
चिपटा हुआ আরামদায়ক
चिपटा हुआ উপযুক্ত
चिपटा हुआ সুবিধাজনক
चिपटा हुआ সহজ
चिप्स ভাজা আলুর কুচি
चिबुक চিবুক
चिमटा চিমটা
चिमटा প্লাস
चिमटी সন্না
चिमनी অগ্নিকুণ্ড
चिमनी উনান
चिमनी ঘর
चिमनी চিমনি
चिराग আলো
चिराग উজ্জ্বল
चिराग চকচকে
चिराग প্রকাশ
चिराग পরিষ্কার
चिराग ল্যাম্প
चिराग স্পষ্ট
चिराग সাফ
चिंराट বাগদা চিংড়ি
चिल्ला আর্তনাদ
चिल्ला কান্নাকাটি
चिल्ला চিত্কার
चिल्ला চিল্লান
चिल्ला ফাটল
चिल्लाहट নালিশ করা
चिली চিলি
चिली চিলিদেশবাসী
चिह्न অক্ষর
चिह्न আইকন
चिह्न আইন
चिह्न উল্লেখ
चिह्न কর্ম
चिह्न করা
चिह्न চিহ্ন
चिह्न চিহ্নিত
चिह्न ছাপ
चिह्न টীকা
चिह्न টোকেন
चिह्न তরবার
चिह्न দলিল
चिह्न দাগ
चिह्न ধ্যান
चिह्न নিশান
चिह्न নোট
चिह्न প্রকৃতি
चिह्न প্রতিমা
चिह्न প্রতীক
चिह्न প্রতীকচিহ্ন
चिह्न প্রভাব
चिह्न ফল
चिह्न ফলাফল
चिह्न ব্যাজ
चिह्न বিজ্ঞপ্তি
चिह्न মার্কা
चिह्न মেজাজ
चिह्न লক্ষণ
चिह्न লেবেল
चिह्न সংকেত
चिह्न সঙ্কেত
चीख আর্তনাদ
चीख কান্নাকাটি
चीख চিত্কার
चीख চিল্লান
चीख ফাটল
चीखना বেদম হাসির
चीज আপত্তি
चीज উদ্দেশ্য
चीज কাজ
चीज জিনিস
चीज পদার্থ
चीज প্রবন্ধ
चीज প্রশ্ন
चीज ব্যবসায়
चीज ব্যাক
चीज ব্যাপার
चीज বাত
चीज মদ
चीज মামলা
चीज লক্ষ্য
चींटी পিপীলিকা
चीन চীন
चीन চীনা
चीन চীনামাটি
चीनी চিনি
चीनी চীন
चीनी চীনা
चीनी काँटा চীনা काँटा
चीनी काँटा যে দুইটি কাঠিদ্বারা আহার করে
चीनी मिट्टी চীন
चीनी मिट्टी চীনা মাটি
चीनी मिट्टी চীনামাটি
चीयर्स চিয়ার্স
चीरा কর্তন
चील গল
चील শকুনি
चीलर উকুন
चॉकलेट চকলেট
चॉकलेट চকোলেট
चोकर চালের ভূসী
चोकर তুষ
चोगा গাউন
चोगा পোশাক
चोगा পোশাক
चोंच উত্সারিত করা
चोंच ঠোঁট
चोंच বিল
चोट অনর্থ
चोट আঘাত
चोट আহত
चोट ক্ষত
चोट ক্ষতি
चोट কুসংস্কার
चोट পক্ষপাত
चोट লুণ্ঠন
चोटी আগা
चोटी উচ্চতা
चोटी চূড়া
चोटी মুকুট
चोटी শৃঙ্গ
चोटी শিখর
चोटी শীর্ষ
चोर চোর
चोर ডাকাত
चोर নক্তচর
चोर বাটপাড়
चोर সিঁধেল চোর
चोर बालू চোর बालू
चोर बालू চোরাবালি
चोरी চুরি
चोरी চুরি করা
चोरी চৌর্য
चोरी ছিনতাই
चोरी জোচ্চুরি
चोरी ডাকাতি
चोरी करना চুরি
चोरी करना চুরি করা
चोरी करना ডাকাতি
चोरी से চুরি থেকে
चोली ব্রা
चौकस পর্যবেক্ষণশীল
चौकस পরিণামদর্শী
चौकस সজাগ
चौकस সতর্ক
चौकस সাবধান
चौकसी অতন্দ্র তত্ত্বাবধান
चौंकाने वाला জঘন্য
चौकी সৈন্য সরবরাহ করা
चौकीदार আদর
चौकीदार ঘড়ি
चौकीदार চেহারা
चौकीदार দেখুন
चौकीदार ধ্যান
चौकीदार নিরীক্ষণ
चौकीदार প্রহরী
चौकीदार যাত্রা
चौकीदार রক্ষক
चौड़ा অক্ষাংশ
चौड़ा খুব
चौड़ा চওড়া
चौड़ा দূরবর্তী
चौड़ा দূরে
चौड़ा প্রচুর
चौड़ा প্রশস্ত
चौड़ा প্রস্থ
चौड़ा বড়
चौड़ा বড়া
चौड़ा ব্যাপকভাবে
चौड़ा মহান
चौड़ा যথেষ্ট
चौड़ाई অক্ষাংশ
चौड़ाई প্রশস্ত
चौड़ाई প্রস্থ
चौड़ाई বড়া
चौदह চোদ্দ
चौदह চৌদ্দ
चौदहवें চতুর্দশতম
चौरस অনুভূমিক
चौरस অপ্রখর
चौरस কামরা
चौरस খসড়া
चौरस ঘর
चौरस নরম
चौरस প্রকল্প
चौरस পরিকল্পনা
चौरस বরাবর
चौरस বিমান
चौरस মসৃণ
चौरस মানচিত্র
चौरस স্তর
चौरस সম
चौरस সমতল
चौरस সমভূমি
चौरस সমান
चौरस সরল
चौरस সহজ
चौरस সহজভাবে
चौरस करना অনুভূমিক
चौरस करना অপ্রখর
चौरस करना নরম
चौरस करना পরিকল্পনা
चौरस करना বরাবর
चौरस करना বিমান
चौरस करना মসৃণ
चौरस करना মানচিত্র
चौरस करना স্তর
चौरस करना সম
चौरस करना সমতল
चौरस करना সমভূমি
चौरस करना সমান
चौरस करना সরল
चौरस करना সহজ
चौरस करना সহজভাবে
चौराहे ছেদ
छू करना স্পর্শ করতে
छः ছ
छः ছয়
छज्जा অলিন্দ
छूट ছাড়
छूट ডিসকাউন্ট
छूट নিষ্কৃতি
छूट ব্যতিক্রম
छुटकारा একঘেয়ে
छुट्टी ছুটির
छुट्टी ছুটির দিন
छठवां ষষ্ঠ
छड़ी অঙ্কুশ
छड़ी আঠা
छड़ी খাগড়া
छड़ी গাদা
छड़ी ছড়ি
छड़ी দণ্ড
छड़ी বার
छड़ी বেত
छड़ी মেরু
छड़ी যষ্টি
छड़ी রূল
छड़ी লাঠি
छड़ी লেই
छड़ी সোঁটা
छत ছাদ
छत সোপান
छत्ता মধুচক্র
छतरी ছাতা
छंद ছন্দ
छंद পদ্য
छेद অবতল
छेद কাটনা
छेद কাটা
छेद খুপরি
छेद খাঁজ
छेद গর্ত
छेद গহ্বর
छेद গুহা
छेद ছিদ্র
छेद ছেদ
छेद ডেরা
छेद ফাঁক
छेद ফাঁকা
छेद বিকাস
छेद বিঁধ
छेद ভঙ্গ
छेद লঙ্ঘন
छेद শূন্য
छेद শূন্যস্থান
छेद শুভক্ষণ
छेद স্থান
छेदना অভ্যাস
छेदना কসরত
छेदना মুষ্ট্যাঘাত
छेदना রহস্যভেদ করা
छद्म ছদ্ম
छद्म नाम ছদ্মনাম
छुद्रग्रह গ্রহাণু
छन्दबद्ध কবিসুলভ
छनना ফিল্টার
छेनी ছেনি
छप्पर ছাদ
छबि ছবি
छर्रे স্রাপ্নেল্
छर्रा শট
छल কপটতা
छल কৌতুক
छल চতুরালি
छल ছল
छल ছলন
छल দোষ
छल প্রতারণাপূর্ণ
छल বিভ্রম
छल ভণ্ডামি
छल ভুল
छल মৃগতৃষ্ণা
छल শঠ
छल হয়রাণি
छलावरण ছদ্মবেশ
छली কূটবুদ্ধি
छली চতুর
छली ছল
छली জ্বালাময়
छली ধূর্ত
छली নিপুণ
छली প্রতারণাপূর্ণ
छली বুদ্ধিমান
छली শঠ
छली সেয়ানা
छवि অঙ্কন
छवि ইমেজ
छवि চিত্র
छवि চিত্রাঙ্কণ
छवि ছবি
छवि টেবিল
छवि প্রতিবিম্ব
छवि ভাবমূর্তি
छह ছয়
छांटना আলুবোখারা
छांटना কাটনা
छांटना কাটা
छांटना ছে
छात्र ছাত্র
छात्र ছাত্রদের
छात्र পড়ুয়া
छात्रवृत्ति ছাত্রবৃত্তি
छाती আবক্ষ মূর্তি
छाती উর
छाती কেস
छाती ট্রাঙ্ক
छाती পঁজর
छाती প্রতিমা
छाती বুক
छाती বুকে
छाती ব্যাপার
छाती বাক্স
छाती বিন
छाती সুটকেস
छाती স্তন
छाती সিন্দুক
छानना পর্দা
छानना ফিল্টার
छानबीन অনুসন্ধান
छानबीन ছাপা
छानबीन তদন্ত
छानबीन তল্লাস
छानबीन নিরীক্ষণ
छानबीन প্রমাণ
छानबीन পরিদর্শন
छानबीन পরীক্ষা
छानबीन বিশ্লেষণ
छानबीन মুদ্রণ
छानबीन মাথার চুল
छानबीन সাক্ষ্য
छाप ছাপ
छापने के लिये तैयार करना প্রিন্ট জন্য প্রস্তুত করা
छापना ছাপা
छापना মুদ্রণ
छापना মুদ্রাক্ষর
छापना সংস্করণ
छाया ছায়া
छाया লেশ
छाया पथ ছায়ার পাথ
छायाजनक ছায়াময়
छायादार ছায়াময়
छाल খাল
छाल খোলা
छाल ঘেউ
छाल চামড়া
छाल ছুলা
छाल ছাল
छाल ত্বক
छाल তুষ
छाल পশম
छाल পানসি
छाल বল্কল
छाल বাকল
छाल লুকান
छाल হল
छावनी শিবির
छिड़काव ছিটা
छिड़काव ছিটে
छिड़काव স্প্রে
छिड़काव সেচন
छितर চটা
छितर ছিটে
छितराना ঠিকরান
छिद्र খোঁচা
छिद्र গর্ত
छिद्र ছেদ
छिद्र বিকাস
छिद्र বিঁধ
छिद्रित সচ্ছিদ্র
छिपकली টিকটিকি
छिपटी চটা
छिपटी ছিটে
छिपना পর্দা
छिपना লুকান
छिपा हुआ গোপন হয়েছে
छिपाना লুকান
छिलका অশ্বখুর
छिलका খাল
छिलका খোল
छिलका খোলা
छिलका চামড়া
छिलका ছুলা
छिलका ছাল
छिलका জাহাজের কাঠাম
छिलका ত্বক
छिलका তুষ
छिलका পশম
छिलका বল্কল
छिलका লুকান
छिलका শেল
छिलका হল
छींक হাঁচি
छींकने হাঁচি
छींकना হাঁচি
छीनने নিরস্ত্র করা
छीलना বড় ছুরিবিশেষ
छोटे जानवर ছোট जानवर
छोटा অর্থহীন
छोटा কম
छोटा কমানো
छोटा কয়েক
छोटा ক্ষুদ্র
छोटा ছোট
छोटा ছোট
छोटा তুচ্ছ
छोटा দাস
छोटा নির্বল
छोटा পুঁচকে
छोटा পেতিতে
छोटा বালক
छोटा সংক্ষিপ্ত
छोटा সংক্ষেপ করা
छोटा সামান্য
छोटा कमरा ছোট ঘর
छोटा करना ছোট করা
छोटी यात्रा উপায়
छोटी यात्रा কোর্স
छोटी यात्रा গলি
छोटी यात्रा ছোট পর্যটন
छोटी यात्रा জলযাত্রা
छोटी यात्रा ঠোকর
छोटी यात्रा দূরত্ব
छोटी यात्रा পথ
छोटी यात्रा পদস্খলন
छोटी यात्रा পাঠ্যক্রম
छोटी यात्रा ভ্রমণ
छोटी यात्रा যাত্রা
छोटी यात्रा রাস্তা
छोटी यात्रा সফর
छोड़ना অবকাশ
छोड़ना ছেড়ে
छोड़ा ফ্ল্যাগচিহ্নিত
छोड़ा বাকি
छोड़ा বাম
छोर প্রান্ত
छोर শেষ
जूँ উকুন
जूं উকুন
जे जे জে জে
जे जे জেজে
जुआ কৈতব
जुआ জুয়া
जूआ জোয়াল
जूआ জোয়াল
जूआ রেকাব
जई জই
जैक জ্যাক
जैक নাবিক
जैकेट জ্যাকেট
जखम ক্ষত
जखम ক্ষতি
जंग জং
जंग জং - ধরা
जंग বিবর্ণ
जंग মরিচা
जैगुआर জাগুয়ার
जगत জগত
जगत বিশ্ব
जुगनू ব্রোচ
जगमगाती ফেনিল
जंगल অমানব
जंगल অরণ্য
जंगल অসভ্য
जंगल উগ্র
जंगल উপবন
जंगल কাঠ
जंगल জঙ্গল
जंगल জঙ্গলে
जंगल ত্যাগ করা
जंगल প্রান্তরে
जंगल পরিত্যাগ করা
जंगल বন
जंगल বন্য
जंगल মরুভূমি
जंगल की आग প্রান্তরে আগুন
जंगली অসভ্য
जंगली উগ্র
जंगली খর
जंगली খেপা
जंगली জঙ্গল
जंगली ঝড়ো
जंगली নিষ্ঠুর
जंगली পাশবিক
जंगली বন্য
जंगली ভয়ানক
जंगली बिल्ली বন্য বিড়াল
जंगली सूअर বন্য सूअर
जंगली सूअर বন্য শূকর
जगह অংশ
जगह অঙ্গ
जगह অঙ্গবিন্যাস
जगह অন্তরাল
जगह অবস্থান
जगह আসন
जगह কক্ষ
जगह খুদ
जगह খেলা
जगह ঘর
जगह ছেদ
जगह জায়গা
जगह টুকরা
जगह দূরত্ব
जगह দৃষ্টিকোণ
जगह দাগ
जगह নেত্তয়া
जगह পরিস্থিতি
जगह পাংশু
जगह ফাঁক
जगह বিন্দু
जगह ভাগ
जगह মাটি
जगह মারামারি
जगह রাখা
जगह স্থান
जगह স্থাপন করা
जगह স্থিতি
जगह সাইট
जगह में জায়গায়
जगाना উঠা
जगाना উসকাইয়া করা
जगाना জাগ্রত
जगाना জাগান
जगाना জাগানো
जज বিচারক
जज রেফারি
जज সূত্র
जज সালিস
जंजीर শৃঙ্খল
ज्ञात জ্ঞাত
ज्ञात পরিচিত
ज्ञान আত্মজ্ঞান
ज्ञान চেতনা
ज्ञान জ্ঞান
ज्ञान জানা
ज्ञान জানাশোনা
ज्ञान তথ্য
ज्ञान বিজ্ঞতা
ज्ञान বিজ্ঞান
ज्ञान বিবেক
ज्ञान সচেতনতা
ज्ञापन স্মারকলিপি
जूट পাট
जेट উত্সারিত করা
जेट জেট
जेट ফিনকি
जेट মরীচি
जेट রশ্মি
जुटाने সচল করা
जुटाने সহজলভ্য করা
जटिल অসরল
जटिल খটমট
जटिल জটিল
जटिलता জটিলতা
जड़ें মূলী
जडता স্তম্ভ
जुड़वां মিথুনরাশি
जुड़वां যমজ
जड़ी बूटियों জরি बूटियों
जूडो জাপানি কুস্তি
जूते জুতা
जूते জুতো
जूते পাদুকা
जूते का फीता জুতার ফিতা
जूते का फीता জুতো এর फीता
जैतून জলপাই
जूता জুতা
जूता জুতো
जुदा जुदा বিশেষত
जून জুন
जनक উত্পাদক
जनक ঊর্ধ্বতন
जनक জন্মদাতা
जनक জেনারেটর
जनगणना আদমশুমারি
जनगणना জনগণনা
जन्तु জানোয়ার
जन्तु প্রাণী
जन्तु পশু
जनता জনতা
जनता মানুষ
जुनून আবেগ
जुनून ফিনিক
जननी মা
जननी মাতা
जुनूनी আচ্ছন্নকারী
जन्म জন্ম
जन्म दर জন্ম হার
जन्म लेना জন্ম নেওয়া
जन्म लेना জাত
जन्म से पूर्व জন্ম পূর্ব
जन्म स्थान জন্ম স্থান
जन्म स्थान জন্মস্থান
जन्मजात স্বভাবগত
जन्मजात স্বাভাবিক
जन्मजात সহজ
जनमत পোল
जनमत মতামত
जनमत संग्रह গণভোট
जनमत संग्रह পোল শব্দকোষ
जन्मदिन জন্মদিন
जन्मस्थान জন্মস্থান
जन्मसिद्ध अधिकार জন্মাধিকার
जेनरेटर উত্পাদক
जेनरेटर জন্মদাতা
जेनरेटर জেনারেটর
जनरल খোঁজখবর
जनरल জেনারেল
जनरल সাধারণ
जनवरी জানুয়ারী
जनसंख्या জনসংখ্যা
जनसंख्या প্রজন
जूनियर কনিষ্ঠ
जूनियर জুনিয়ার
जपनी অক্ষমালা
जपनी জপ
जब কখন
जब কাল
जब কিনা
जब পর
जब যখন
जब যদি
जब সময়
जेब জেব
जेब পকেট
जेब ব্যাগ
जेब বস্তা
जब कभी কখন
जब कभी যখন
जब कभी যখনই
जब कभी যদি
जब कि কখন
जब कि কিনা
जब कि যখন
जब कि যদি
जब कि সময়
जब जब যখন সময়
जब तक কখন
जब तक কাল
जब तक কিনা
जब तक পর
जब तक পর্যন্ত
जब तक যখন
जब तक যতদিন
जब तक যদি
जब तक সময়
जब तक न যদি না
जबकि কিন্তু
जबड़ा কশ
जब्ती পাকড়
जेबरा জেবরা
जेबरा জেব্রা
जबान ভাষা
जबानी বাচনিক
जबानी মৌখিক
ज़ूम জুম
ज़ूम জুম্
जम जाना তুষার
जम जाना তুষারপাত
जम जाना তুহিন
जम जाना হিমায়িত করা
जमैका জ্যামাইকা
जमैका জামাইকা
जमघटा গাদাগাদি করা
जेम्स জেমস
जम्हाई জৃম্ভণ
जमा আমানত
जमा এজাহার
जमा গচ্ছিত রাখা
जमा জমা
जमा জামিন
जमा সংগ্রহ
जमा करें জমা
जमा करें সংগ্রহ
जमानत আমানত
जमानत জমা
जमानत জামিন
जमानत ঠিকঠিকানা
जमानत নির্ভরপত্র
जमानत নিরাপত্তা
जमानत নিশ্চিত
जमानत পাটা
जमानत সংগ্রহ
जमीन অঞ্চল
जमीन আধার
जमीन এলাকা
जमीन ক্ষেত্র
जमीन গল্প
जमीन জমি
जमीन তল
जमीन দেশ
जमीन দেহাত
जमीन বিশ্ব
जमीन মাটি
जमीन মেঝে
जमीन স্থল
जय পক্ষিবিশেষ
जय जयकार करना অভিনন্দন
जय जयकार करना সংবর্ধিত করা
ज्येष्ठता জ্যেষ্ঠতা
ज्योतिष शास्त्र জ্যোতিষ শাস্ত্র
जर्द বিবর্ণ
जर्द ম্লান
जर्द হলুদ
जर्म জীবাণু
जुर्म অপরাধ
जर्मन জার্মান
जर्मनी জার্মানি
जुर्माना জরিমানা
जरूरत প্রয়োজন
जुर्राब মোজা
जरूरी অগত্যা
जरूरी অপরিহার্য
जरूरी আবশ্যক
जरूरी প্রয়োজনীয়
जेरूसलम জেরুসালেম
जर्सी জার্সি
जर्सी পশমী গেঁজীবিশেষ
जरिया মধ্যম
जूरी জুরি
जल জল
जल জলসেচন করা
जल পানি
जल ভিজা
ज़ुलु জুলু
जेल অন্ধকূপ
जेल কারঘার
जेल কারাগার
जेल কারাগারে
जेल জেল
जेल জেলখানা
जल विज्ञान পানি বিজ্ঞান
जलडमरूमध्य কঠোর
जलडमरूमध्य মাতাল
जलडमरूमध्य শব্দ
जलडमरूमध्य সংকীর্ণ
जलडमरूमध्य সরু
जलडमरूमध्य সীমিত
जल्दबाजी में দ্রুতগতি
जल्दी ক্ষিপ্রগতি
जल्दी গোড়ার দিকে
जल्दी তাড়াতাড়ি
जल्दी দ্রুত
जल्दी প্রম্পট
जल्दी শীঘ্র
जल्दी से তাড়াতাড়ি
जलन জ্বলন
जलन জ্বালা
जलन জালাতন
जलन দহন
जलन দাহ
जलन দাহ করা
जलन পোড়া
जलना জালনা
जलना দাহ করা
जलना পোড়া
जलपात्र শবাধার
जलपान জলখাবার
जलपान ব্রেকফাস্ট
जलयात्रा জলযাত্রা
जल्लाद জল্লাদ
जलवायु আবহাওয়া
जलवायु জলবায়ু
जलवायु সহযোগী
जुलूस প্যারেড
जुलूस মিছিল
जला জলা
जुलाई জুলাই
जलाना আলো
जलाना পোড়া
जलाशय আধার
जलाशय টাংকি
जेली জেলি
जैली জেলি
जळबाज ক্ষিপ্রগতি
जळबाज দ্রুত
जळबाज শীঘ্র
जळी से ক্ষিপ্রগতি
जळी से দ্রুত
जळी से শীঘ্র
जैव रसायन জৈব রসায়ন
जेवनार পরব
जेवनार ভোজ
ज्वर জ্বর
ज्वलनशील প্রজ্বলনীয়
जवान কমবয়সী
जवान কিশোরী
जवान কৈশোরপ্রাপ্ত
जवान নবীন
जवान যৌবন
जवानी কৈশোর
जवानी যৌবন
जवाब উত্তর
जवाब জবাব
जवाब প্রতিক্রিয়া
जवाब প্রতিক্রিয়া করা
जवाब देना উত্তর
जवाब देना জবাব দিতে
जवाब देना প্রতিক্রিয়া
जवाब देना প্রতিক্রিয়া করা
जवाबदेह দায়ী
जवाबदेह ব্যাখ্যাসাধ্য
जवाबी প্রতিশোধ
ज्वार ঋতু
ज्वालामुखी আগ্নেয়গিরি
ज्वालामुखी আগ্নেয়গিরিতুল্য
ज्वालामुखी पहाड का मुख জ্বালামুখ
जैविक আধিভৌতিক
जैविक জৈব
जैसे এই
जैसे এইভাবে
जैसे একই
जैसे এখানে
जैसे কারণ
जैसे কি
जैसे কিভাবে
जैसे কে
जैसे চেয়ে
जैसे থেকে
जैसे বরাবর
जैसे মত
जैसे যদি
जैसे যে
जैसे যেটি
जैसे যেমন
जैसे যেহেতু
जैसे সুতরাং
जैसे সমান
जैसे সে
जैसे সেখানে
जैसे হিসাবে
जस्ता দস্তা
जहर অধিবিষ
जहर বিষ
जहरीला বিষ
जहरीला বিষপূর্ণ
जहरीला বিষাক্ত
जहाँ কোথায়
जहाँ বসবাস
जहाँ যেখানে
जहां কোথায়
जहां যেখানে
जहां कहीं যেখানেই
जहां बाजार लगता हो যেখানে বাজারের মনে হতে
जहां सुपारी बहुतायात हो যেখানে सुपारी बहुतायात হতে
जहाज জাহাজ
जहाज জাহাজডুবি
जहाज নৌকা
जहाज পরিবহন
जहाज বদনা
जहाज বয়াম
जहाज বহিত্র
जहाज বাইচের নৌকা
जहाज বিনাশ
जहाज সর্বনাশ
जहाज़ জাহাজের
जहाज के पाल को कम करना জাহাজ র পাল কমানো
जहाज के पाल को कम करना প্রবালপ্রাচীর
जहाज के मालिक জাহাজ জন্য মালিকের
जहाज के सबसे पीछे का भाग কঠোর
जहाज के सबसे पीछे का भाग লেজ
जहाज़ की तबाही জাহাজের এর तबाही
जहाज़ की तबाही সর্বনাশ
जहाजरानी জাহাজ
जहाजरानी পরিবহন
जागते জাগ্রত
जागृति উঠা
जागृति জাগরণ
जागृति জাগ্রত
जागृति জাগানো
जागना জাগ্রত
जागरूकता সচেতনতা
जागरण ওয়েবদুনিয়া
जागरण জাগরণ
जागरण প্রবোধন
जागीर জমিদারি
जांघ জাং
जाँच অনুসন্ধান
जाँच পরীক্ষা
जांच অন্বেষিত
जांच অনুসন্ধান
जांच অবেক্ষিত
जांच অভিজ্ঞতা
जांच আদর্শ
जांच চেষ্টা
जांच ছাপা
जांच তদন্ত
जांच নমুনা
जांच নিবন্ধ
जांच প্রক্রিয়া
जांच প্রবন্ধ
जांच প্রমাণ
जांच পরীক্ষা
जांच পরীক্ষা করা
जांच পরীক্ষা নিরীক্ষা
जांच প্রোব
जांच ব্যবহার
जांच মকদ্দমা
जांच মুদ্রণ
जांच রিহার্সাল
जांच সাক্ষ্য
जांचना অন্বেষণ করা
जांचना অনুসন্ধান
जांचना অভিজ্ঞতা
जांचना আদর্শ
जांचना চেক
जांचना চেষ্টা
जांचना ছাপা
जांचना তদন্ত
जांचना নমুনা
जांचना নিবন্ধ
जांचना নিয়ন্ত্রণ
जांचना নিরীক্ষণ
जांचना প্রবন্ধ
जांचना প্রমাণ
जांचना পর্যালোচনা
जांचना পরিদর্শন
जांचना পরীক্ষা
जांचना পরীক্ষা করা
जांचना ব্যবহার
जांचना বিশ্লেষণ
जांचना মুদ্রণ
जांचना মনিটর
जांचना মনে
जांचना যাচাই
जांचना রিহার্সাল
जांचना সাক্ষ্য
जाज़ জ্যাজ
जाति জাত
जाति জাতি
जाति বর্ণ
जातीय জাতিগত
जातीय জাতির
जादू কুহক
जादू জাদু
जादू ভেলকি
जादू যাদুকর
जादू करना ভেলকি দেখান
जादू टोना জাদুবিদ্যা
जादुई যাদুর
जादूगर ঐন্দ্রজালিক
जादूगर কুহকী
जादूगर গুনিন
जादूगर জাদুকর
जान জন
जान জানতে
जानकारी খবর
जानकारी তথ্য
जानकारी সূচনা
जानकारीपूर्ण তথ্যমূলক
जानदार জীবিত
जानना অঙ্গীকার
जानना কবুল করা
जानना গ্রহণ করা
जानना চিনতে পারা
जानना চেতনা
जानना চেনা
जानना জ্ঞান
जानना জানা
जानना জানেন
जानना দেখুন
जानना বুঝতে পারা
जानना বিজ্ঞান
जानना বোঝা
जानना বোঝা
जानना স্বীকার করা
जानबूझ कर জ্ঞাতসারে
जानबूझकर অভিপ্রেত
जानबूझकर ইচ্ছাকৃত
जानबूझकर চালাকি করে
जानबूझकर জ্ঞাতসারে
जानबूझकर জ্ঞানত
जाना করিবার
जाना গমন
जाना চলা
जाना জানা
जाना পরিচিত
जाना যাওয়া
जाना हुआ পরিচিত
जाना हुआ যাওয়া হয়েছে
जापान জাপান
जापानी জাপানি
जापानी জাপানী
जामिन জামিন
जायज বৈধ
जायज বৈধ করা
जायदाद গুণমান
जायदाद দখল
जायदाद মালিকানা
जायदाद সম্পত্তি
जायफल জায়ফল
जारकर्म ব্যভিচার
जारी অন্বেষণ করা
जारी এগিয়ে
जारी চালান
जारी চালিয়ে
जारी মুক্ত
जारी মৃগয়া
जारी শিকার
जारी करना প্রদান
जारी करना মুক্ত
जारी करना মুক্তি
जारी रखें চালিয়ে যান
जारी रखा और এগিয়ে রাখা এবং
जारी रहना অন্তিম
जारी रहना এগিয়ে থাকা
जारी रहना চালিয়ে
जारी रहना চালিয়ে যাওয়া
जारी रहना থাকা
जारी रहना শেষ
जाल চতুর
जाल চাল
जाल ছল
जाल জাল
जाल ধূর্ত
जाल নেট
जाल নেটওয়ার্ক
जाल ফাঁদ
जालसाजी জাল
जालसाजी জালিয়াতি
जालसाजी নকল
जाली গ্রিড
जाली জাল
जाली নকল
जाली নকল করা
जाली মেষ
जावा জাভা
जासूस গুপ্তচর
जासूस চর
जासूसी গুপ্তচর
जासूसी গুপ্তচরবৃত্তি
जासूसी গোয়েন্দা
जासूसी গোয়েন্দা
जाहिर है আলাদা
जाहिर है পৃথক
जाहिर है পরিষ্কার
जाहिर है স্পষ্ট
जाहिर है স্পষ্টত
जाहिर है স্বতন্ত্র
जाहिर है সুস্পষ্ট
जिक्र উল্লেখ
जिक्र চিহ্ন
जिक्र ধ্যান
जिक्र নিশান
जिक्र নোট
जिक्र লক্ষণ
जिगर যকৃত
जिगर লিভার
जिज्ञासु সন্ধানী
जिज्ञासा অনুসন্ধিত্সা
जिज्ञासा জিজ্ঞাসা
जितनी जल्दी हो सके যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
जिद्दी অধ্যবসায়ী
जिद्दी অপ্রতিরোধ্য
जिद्दी একগুঁয়ে
जिधर কোথায়
जिधर যেখানে
जिन জিন
जिन যেসব
जिनेवा জেনেভা
जिन्स জিন্স
जिन्स পণ্য
जिन्स মাল
ज़िप জিপ
ज़िप ফ্যাস্ শব্দ
ज़िप कोड জিপ কোড
जिप्सम পলস্তারা
जिप्सम ফুটপাথ
जिप्सी জিপসি
जिप्सी জিপ্সি
जिप्सी বেদে
जिब्राल्टर জিব্রাল্টার
जिम অক্ষবাট
जिम জিম
जिम ব্যায়াম
जिमनास्टिक्स জিম
जिमनास्टिक्स ব্যায়াম
जिम्मेदार দায়িত্বশীল
जिम्मेदार দায়ী
जिम्मेदार ব্যাখ্যাসাধ্য
जिला চতুর্থ
जिला জেলা
जिला পাদ
जिस जगह কোথায়
जिस जगह যে জায়গায়
जिसका যাহার
जिसने এই
जिसने কি
जिसने কে
जिसने কেবা
जिसने জো
जिसने যিনি
जिसने যে
जिसने যেটি
जिसमें কাঁহা
जिसमें যে
जी জি
जीत আয় করা
जीत ক্রয়
जीत কিনতে
जीत কেনা
जीत জয়
जीत জিত
जीत বৃদ্ধি
जीत বিজয়
जीत যোগ্য
जीत যোগ্য হত্তয়া
जीत যোগ্যতা
जीत যোগ্যতা
जीत লাভ
जीत সদ্গুণ
जीतना জয়
जीतना জেতা
जीतना পটকান
जीतना পরাজয়
जीतना পার
जीतना সর্বনাশ
जीतना হার
जीता জিতেছে
जीन জঁ
जीन জিনি
जीन জীন
जीन्स জিন্স
जीप জীপ্
जीभ জিভ
जीभ জিহ্বা
जीभ ভাষণ
जीभ ভাষা
जीरा জীরা
जीव অস্তিত্ব
जीव জীব
जीव থাকা
जीव প্রাণী
जीव সত্তা
जीव হত্তয়া
जीव विज्ञान জীববিদ্যা
जीव विज्ञान প্রাণী বিজ্ঞান
जीवन অস্তিত্ব
जीवन জীবন
जीवन জীবনকালের
जीवन জীবিত
जीवन থাকা
जीवन প্রাণী
जीवन প্রাণের
जीवन পাঁচ
जीवन সত্তা
जीवन সরাসরি
जीवन হত্তয়া
जीवन की एक झलक জীবনের একটি প্রাকদর্শন
जीवन रेखा জীবন রেখা
जीवन शक्ति জীবন শক্তি
जीवनी জীবনী
जीवविज्ञान জীববিজ্ঞান
जीवविज्ञान জীববিদ্যা
जीवाणु ব্যাকটেরিয়া
जीवाणु विज्ञान ব্যাকটেরিয়া বিজ্ঞান
जीवाश्म জীবাশ্ম
जीवित আলো
जीवित উজ্জ্বল
जीवित ক্রীড়ারত
जीवित জীবন
जीवित জীবিত
जीवित থাকা
जीवित প্রকাশ
जीवित প্রাণবন্ত
जीवित প্রাণোচ্ছল
जीवित পাঁচ
जीवित ব্যস্ত
जीवित বসবাস করা
जीवित বাস করা
जीवित স্পষ্ট
जीवित সরাসরি
जॉगिंग জগিং
जॉनसन জনসন
जॉर्ज জর্জ
जॉर्ज टाउन জর্জ টাউন
जॉर्जिया জর্জিয়া
जॉर्डन জর্ডান
जॉर्डन জর্দান
जो এই
जो কি
जो কে
जो কেবা
जो জো
जो যা
जो যে
जो যেটি
जो कुछ কিছু
जो कुछ যা
जो कुछ সবটা
जो कुछ भी যা
जो जो যা যা
जो लोग যারা
जोंक জোঁক
जोंक জোঁক
जोकर ভাঁড়
जोखिम অনিষ্টপাত
जोखिम ঝুঁকি
जोखिम বিপত্তি
जोखिम বিপদ
जोखिम সংকট
जोखिम সঙ্কট
जोखिम সুযোগ
जोखिम का ঝুঁকি করার
जोखिम भरा ঝুঁকি পূর্ণ
जोखिम भरा ঝুঁকিপূর্ণ
जोखिम भरा দু: সাহসিক
जोखिम भरा দুঃসাহসিক
जोखिम भरा বিপজ্জনক
जोखिम में डालना বিপদ যোগান
जोड़े দম্পতিরা
जोड़ना কষা
जोड़ना টাই
जोड़ना বন্ধন
जोड़ना যুক্ত
जोड़ना যুক্ত করা
जोड़ना যোগ
जोड़ना যোগ করা
जोड़ना যোগাযোগ
जोड़ना লিংক
जोड़ना সংযোগ
जोड़ना সম্পর্ক
जोड़ना সম্বন্ধ
जोड़ा गया সংযোজিত
जोड़ी যুক্ত
जोड़ों জয়েন্টগুলোতে
जोन्स জোন্স
जोर देना জোর দেওয়া
जोर से शब्द करता हुआ জোরে শব্দ করে হয়েছে
जोरदार অট্ট
जोरदार কঠিন
जोरदार ক্ষম
जोरदार ক্ষমতাবান
जोरदार দৃঢরুপে
जोरदार বিশেষ
जोरदार বীর্যবান
जोरदार শক্তিশালী
जोरदार শব্দ
जोरदार সশব্দে
जोश আবেগ
जोश উত্সাহ
जोश ফিনিক
जौ বার্লি
जौहरी জহুরি
जौहरी মণিকার
झुकने নমন
झंकार ঐকতান
झंकार ঝঙ্কার
झुकाव অবরোহণ
झुकाव আগা
झुकाव আনত
झुकाव ঢল
झुकाव ঢাল
झुकाव নমিত
झुकाव পাতলা
झुकाव শৈলপার্শ্ব
झुकाव স্কাইডোম
झुकाव হেলা
झगड़ा ঝগড়া
झगड़ा তর্ক
झगड़ा তোলপাড়
झगड़ा দঙ্গল
झगड़ा বিতর্ক
झगड़ा মল্লযুদ্ধ
झगड़ा যুদ্ধ
झगड़ा লড়াই
झगड़ा সংগ্রাম
झटका ঝিঁকা
झटका ফ্লিপ
झूठ গুল
झूठ থাকা
झूठ ভুল
झूठ মিথ্যা
झूठ बोलना গুল
झूठ बोलना থাকা
झूठ बोलना মিথ্যা
झूठ बोलना মিথ্যা কথা বলা
झूठा মিথ্যা
झूठा মিথ্যাবাদী
झूठी गवाही শপথভঙ্গ
झुंड পশুপালক
झुंड যূথ
झुनझुनी রণন
झपकी তন্দ্রা
झपकी लेना তন্দ্রা
झपट्टा ছোঁ মারা
झबरा কেশিক
झबरा লোমব
झबरा লোমশ
झरना জলপ্রপাত
झरना ঝরনা
झरना নির্ঝর
झरोखा আকাশের আলো
झरोखा জানালা
झलक কটাক্ষ
झलक চকমক
झलक চিক্চিক
झलक ঝলক
झलक প্রাকদর্শন
झाग গাদ
झाग ধাতুমল
झाग ফেনা
झाड़ू ঝাড়ু
झाड़ियों গুল্মকৃষি
झाड़ी গুল্ম
झाल একত্রে সংযুক্ত করা
झाल জোড়
झाल ঢালাই
झिझक খাপা
झिल्ली ঝিল্লি
झींगे की किस्म का एक जानवर বাগদা চিংড়ি
झील উপহ্রদ
झील দীঘি
झील হ্রদ
झोपड़ी কুটির
झोपड़ी কুঁড়েঘর
झोपड़ी চালাঘর
झोल সুপ
टैंक আধার
टैंक জলাধার
टैंक ট্যাংক
टैंक টাংকি
टक्कर আঘাত
टक्कर আচমকা
टक्कर কোপ
टक्कर চড়
टक्कर টক্কর
टक्कर দ্বন্দ্ব
टक्कर ধর্মঘট
टक्कर ধাক্কা
टक्कर প্রতিদ্বন্দ্বিতা
टक्कर পিটা
टक्कर বীট
टक्कर সরব
टक्कर সহসা
टक्कर एक घोड़े के नीचे প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি ঘোড়ার নিচে
टकटकी ঠাউর
टुकड़े টুকরো
टुकड़े পিষা
टुकड़ा অংশ
टुकड़ा অঙ্গ
टुकड़ा অনেক
टुकड़ा কাটা
टुकड़ा কামড়
टुकड़ा খুদ
टुकड़ा খেলা
टुकड़ा ঘর
टुकड़ा ছে
टुकड़ा টুকরা
टुकड़ा টুকরো
टुकड़ा টুকরো
टुकड़ा ডিস্ক
टुकड़ा দান্ত দিয়া ফুটা করা
टुकड़ा ফালি
टुकड़ा বিট
टुकड़ा ভাগ
टुकड़ा ভাগ্য
टुकड़ा মারামারি
टुकड़ा স্টেক
टुकड़ा স্থান
टुकड़ा স্বল্প পরিমাণ
टुकड़ा স্লাইস
टुकड़ी অঙ্গ
टुकड़ी কুঠরি
टुकड़ी চ্যুতি
टुकड़ी বিভাগ
टुकड़ी ভাগ
टुकड़ी শাখা
टकराव মুকাবিলা
टंकशाला পুদিনা
टैक्स অরিত্র
टैक्स কর
टैक्स খাজনা
टैक्स ট্যাক্স
टैक्स পারিশ্রমিক
टैक्स ফি
टकसाल পুদিনা
टेक्सास টেক্সাস
टैक्सी ঘোড়ার গাড়ি
टैक्सी ট্যাক্সি
टखने গিঁট
टखने গোড়ালি
टखने পাতা
टखने की हड्डी পাতা এর হাড়
टखना গিঁট
टखना গোড়ালি
टैग ট্যাগ
टैग লেবেল
टच আভাস
टच কষ্টিপাথর
टच ছোঁয়া
टच স্পর্শ
टुटका আকর্ষণ
टट्टू টাট্টু
टेटनस ধনুষ্টঙ্কার
टूटना থামা
टूटना থামান
टूटना পদ
टूटना প্রতিরোধ
टूटना বন্ধ
टूटना বন্ধ করা
टूटना বিদার
टूटना বিরতি
टूटना বিশ্রাম
टूटना স্টেশন
टूटना স্থান
टूटना সহজ কাজ
टूटी ভাঙ্গা
टटोलना অসহায়ভাবে
टूथपेस्ट মলমের ন্যায় দাঁতের মার্জন
टूथब्रश টুথব্রাশ
टन টন
टन टन টন টন
टेनेसी টেনেসি
टेनिस টেনিস
टेनिस টেনিস্ খেলা
टेप টেপ
टेप পটি
टेप ফিতা
टेप ফিতামত
टब ডাবা
टैब ট্যাব
टमटम কোঁচ
टेम्पलेट আদর্শ
टेम्पलेट নমুনা
टेम्पलेट প্যাটার্ন
टेम्पलेट মডেল
टमाटर টমেটো
ट्यूना টুনা
ट्यूनीशिया টিউনিস্
ट्यूब চুঙ্গি
ट्यूब টিউব
ट्यूब নল
ट्यूब ভোঁ
ट्यूमर অর্বুদ
ट्यूमर আব
ट्रे ট্রে
ट्रक ট্রাক
ट्रक বগী
ट्रंक কুঁদা
ट्रंक কেস
ट्रंक ট্রাঙ্ক
ट्रंक ধড়
ट्रंक বুক
ट्रंक ব্যাপার
ट्रंक বাক্স
ट्रंक বিন
ट्रंक সুটকেস
ट्रंक স্তন
ट्रैक ট্র্যাক
ट्रक चालक ট্রাক ড্রাইভার
ट्रैक्टर ট্র্যাক্টর
ट्रैकर পরীক্ষণ ব্যবস্থা
ट्रैकर যে ব্যক্তি অনুসরণ করে
ट्रैकिंग অনুসরণকরণ
टर्की টার্কির
टर्की টার্কির মাংস
टर्की তুর্কী
टर्की তুরস্ক
टर्की পক্ষিবিশেষ
ट्रेडमार्क ট্রেড্মার্ক
ट्रेडमिल পাদচালিত কল
ट्रेन ট্রেন
ट्रेन রেলগাড়ি
टर्मिनल টার্মিনাল
टर्मिनल প্রান্তিক
ट्रेस চিহ্ন
ट्रेस ট্রেস
ट्रेस দাগ
ट्रेस নিশান
ट्रेस পথ
ट्रेस পথচিহ্ন
ट्रेस পদচিহ্ন
ट्रेस রেললাইন
ट्रेस লক্ষণ
ट्रेस লেজ
ट्राइंफ জয়জয়কার
ट्राउट ট্রাউট
ट्राउट রোহিত
ट्रांज़िट গমন
ट्राफी পারিতোষিক
ट्राम ট্রাম
ट्राली গাড়ী
ट्राली ট্রলি
ट्राली ট্রলিবাস
ट्रांसमीटर ট্রান্সমিটার
ट्रांसमीटर প্রেরক
ट्रिपल ত্রিধা
ट्रिपल ত্রৈধ
टेलीफोन টেলিফোন
टेलीविजन টিভি
टेलीविजन টেলিভিসন
टेलीविजन দূরদর্শন
टेलीस्कोप দূরবীক্ষণ
टेलीस्कोप দূরবীন
टहनी পল্লব
टहलना অতিক্রান্ত দূরত্ব
टहलना কদম
टहलना কর্মক্ষেত্র
टहलना কোর্স
टहलना গতি
टहलना গমন
टहलना গিয়ার্
टहलना চালান
टहलना জগিং
टहलना পদক্ষেপ
टहलना পদব্রজে ভ্রমণ
टहलना পাঠ্যক্রম
टहलना বেগ
टहलना মঙ্গল
टहलना মার্চ
टहलना যাওয়া
टहलना রান করা
टाइग्रे বাঘ
टाइटैनिक আসুরিক
टाइपराइटर টাইপরাইটার
टाइपराइटर মুদ্রলিখ
टाइम्स গুণ
टाइम्स টাইমস
टाइल টালি
टांग পা
टांगना ঝোলা
टायर টায়রা
टायर পাগড়ি
टायर সাজপোশাক
टार्च উল্কা
टार्च টর্চ
टार्च টর্চলাইট
टालना কালহরণ করা
टालना দেরী
टालना মুলতবি করা
टालना স্থগিত
टिक অ
टिक টিক্ টিক্ শব্দ
टिक টিক্টিক্
टिकट কার্ড
टिकट টিকেট
टिकट বিল
टिकट মানচিত্র
टिकाऊ টেকসই
टिकाऊ দীর্ঘস্থায়ী
टिन টিন
टिन রঙ্গ
टिप्पण টুকুনি
टिप्पणी নোট
टिप्पणी বিজ্ঞপ্তি
टिप्पणी ভাষ্য
टिप्पणी মন্তব্য
टिप्पणी রহমান
टिम টিম
टिमटिमाना চকমক
टी টি
टी वी টি ভি
टी वी টিভি
टी वी দূরদর্শন
टी वी দূরেক্ষণযন্ত্র
टीएआर আলকাতরা
टीका টিকা
टीका টীকা
टीबी ক্ষয়কাশ
टीबी টিবি
टीम টিম
टीम টীম
टीम নাবিকদল
टॉन्सिल টন্সিল
टॉनिक টনিক
टॉफी ম্যাকারনি
टॉस টসে
टो কাতা
टो টান
टो টানা
टोकन টোকেন
टोक्यो টোকিও
टोकरा ক্রেট
टोकरी ঝুড়ি
टोंगा भाषा টোঙ্গা ভাষা
टोगो টোগো
टोन টোন
टोन নিস্বন
टोन রঙ
टोन রঙ্গ
टोन শব্দ
टोन স্বন
टोनी টনি
टोप আবরণ
टोप টুপি
टोप টোপ
टोप প্লাগ
टोप ফণা
टोप শিরাবরণ
टोप হুড
टोपी টুপি
टोस्ट টোস্ট
टोस्ट सेंकने वाला রুটি সেঁকিবার যন্ত্র
ठेकेदार ঠিকাদার
ठग খর্পর
ठग ঠগ
ठगनी সাইরেন
ठूँठ কুঁদা
ठूँठ ট্রাঙ্ক
ठूंठ দন্তমূল
ठठरी দেহমাত্র
ठठरी মড়া
ठठरी মৃতদেহ
ठठरी শরীর
ठठरी শেল
ठठोलिया কমিক
ठठोलिया কৌতুকাভিনেতা
ठठोलिया মজাদার
ठठोलिया মজার
ठठोलिया রসাল
ठुड्डी চিবুক
ठंडा ঠান্ডা
ठण्ड ঠান্ডা
ठण्डा তুষারাবৃত
ठण्डा বরফতুল্য
ठण्डा বরফপূর্ণ
ठप्प অসাড় করা
ठेला ঠেলা
ठहरना জীবিত
ठहरना থাকা
ठहरना নিবৃত্তি
ठहरना সদন
ठहरना সরাসরি
ठहरा देना কালহরণ করা
ठहरा देना চলমান দেওয়া
ठहरा देना দেরী
ठहरा देना বিলম্ব
ठहरा देना মুলতবি করা
ठहरा देना স্থগিত
ठीक অবিকল
ठीक উচিত
ठीक উপযুক্ত
ठीक ঠিক
ठीक ফিট
ठीक যোগ্য
ठीक শালীন
ठीक সক্ষম
ठीक সঙ্গত
ठीक সঠিক
ठीक करना শোধরানো
ठीक ठीक অবিকল
ठीक ठीक ঠিক
ठीक ठीक ঠিক ঠিক
ठीक ठीक সঠিকভাবে
ठीक ठीक সতি্য
ठीक है, शायद ঠিক আছে, সম্ভবত
ठोकर জলযাত্রা
ठोकर ঠোকর
ठोकर পদস্খলন
ठोकर ভ্রমণ
ठोकर যাত্রা
ठोकर সফর
ठोस অবিচলিত
ठोस উদযাপন
ठोस কঠিন
ठोस দৃঢ়
ठोस ধারাবাহিক
ठोस নিচ্ছিদ্র
ठोस নিবিড়
ठोस নিরেট
ठोस পরব
ठोस ভারী
ठोस শক্তসমর্থ
ठोस সংঘ
ठोस সংস্থা
ठोस সঙ্ঘ
ठोस স্থায়ী
ठोस স্থিতিশীল
ठोस সমাজ
ठोस সাহচর্য্য
डंक দংশন
डंक ফুটা
डंक হুল
डेक ডেক
डेक পুল
डेक সেতু
डंक मारना কামড়
डंक मारना দংশন
डंक मारना ফুটা
डंक मारना হুল
डकैती চুরি
डकैती ডাকাতি
डकैती বঞ্চনা
डेकर ডেকের
डगमगाहट কম্পন
डगमगाहट ঝাঁকা
डगमगाहट ঝাঁকান
डगमगाहट নড়া
डच ওলন্দাজি
डच ডাচ
डेज़ी ফ্ুলপাছ
डेटाबेस ডাটাবেজ
डेटाबेस ডাটাবেস
डेटिंग ডেটিং
डेंटिस्ट দন্তচিকিত্সক
डेनमार्क ডেনমার্ক
डेनमार्क ডেন্মার্ক্
डैनिश ডেনমার্কের
डैनिश ডেনিশ
डूबे সন্তানসন্ততি
डुबकी ডুব
डुबकी ডিপ
डुबकी নিমজ্জন
डूबना ডুব
डूबना ডুবা
डूबना ডিপ
डूबना নিমজ্জন
डूबना প্রতিষ্ঠাতা
डूबना বেসিন
डूबना মজান
डूबना সিঙ্ক
डबल ডবল
डबल ডাবল
डेमोक्रेट ডেমোক্রাতস
डेमोक्रेट সাম্যবাদী
डेमोक्रेटिक ডেমোক্রেটিক
ड्यूक সর্দার
डेयरी দুগ্ধ
डर ডর
डर ত্রাসজনক
डर বিতৃষ্ণা
डर ভয়
डर ভয়প্রাপ্তি
डर ভীতি
डर সন্ত্রাস
ड्रैगन ড্রাগন
ड्रेजर ঝালা
डरना ডর
डरना ভয়
डरना সন্ত্রাস
डरपोक এড়ানো
डरपोक কুনো
ड्रम ড্রাম
ड्रम ঢাক
ड्रम ভেরী
ड्रेसर রুপকার
ड्रेसिंग সস
ड्राइवर চালক
ड्राइवर ড্রাইভার
डराना আতঙ্কিত
डराना আতঙ্কিত করা
डराना ঝুঁকি
डराना ডর
डराना ভয়
डराना ভয় দেখান
डराना ভয়প্রাপ্তি
डराना ভীতি
डराना ভীতিপ্রদর্শন
डराना ভীতিপ্রদর্শন করা
डराना সন্ত্রাস
डराना হুমকি
ड्रायर ড্রায়ার
डरावना উগ্র
डरावना খর
डरावना জাহাঁবাজ
डरावना দুর্দান্ত
डरावना বিকট
डरावना ভয়ানক
डरावना ভয়াবহ
डरावना ভীম
ड्रिप ক্ষরা
ड्रिप ড্রিপ
ड्रिल অভ্যাস
ड्रिल কসরত
डेल्टा ডেল্টা
डेल्टा বদ্বীপ
डेलावेयर ডেলাওয়্যার
डेलावेयर ডেলাওয়ার
डलिया ঝুড়ি
डैशबोर्ड ড্যাশবোর্ড
डेस्क ডেস্ক
डेस्कटॉप ডেস্কটপ
डा. চিকিত্সক
डा. ডঃ
डा. ডাক্তার
डाइवोर्स বিবাহবিচ্ছেদ
डाउनलोड ডাউনলোড
डाउनहिल অবরোহণ
डाउनहिल উতরাই
डाउनहिल ঢাল
डाउनहिल বংশধরগণ
डाक ডাক
डाक ডাকমাসুল
डाक দূত
डाक পদ
डाक পোস্ট
डाक বার্তাবহ
डाक মেইল
डाक স্থান
डाक का ডাক সংক্রান্ত
डाक का ডাকবিভাগ সংক্রান্ত
डाक्टर চিকিত্সক
डाक्टर ডাক্তার
डाकिया ডাকপিয়ন
डाकिया ডাকহরকরা
डाट কর্ক
डाट ছিপি
डाट টুপি
डाट প্লাগ
डाटा উপাত্ত
डाटा ডাটা
डाटा তথ্য
डांड বাহা
डामर পিচ
डायनामाइट ডিনামাইট
डायनासोर ডাইনোসর
डायपर বুটি
डायरी ডায়েরি
डायरी দিনলিপি
डायल ডায়াল
डायल ডায়াল করা
डायल নির্বাচন
डायल নির্বাচন করা
डायल নির্বাচিত
डायल ভোট
डायलिसिस ডায়ালিসিস
डायाफ्राम মধ্যচ্ছদা
डार्ट ডার্ট
डार्ट বাণ
डालें লিখুন
डालें সন্নিবেশিত করা
डाल्फिन শুশুক
डाह ঈর্ষা
डाह খলতা
डिक শিশ্ন
डिक्टेटर একনায়ক
डिक्री অধ্যাদেশ
डिक्री অনুক্রম
डिक्री আছে
डिक्री আদেশ
डिक्री ডিক্রী
डिक्री ফরমান
डिक्री বিহিত করা
डिग्री ডিগ্রী
डिजाइन ডিজাইন
डिज़ाइन খসড়া
डिज़ाइन নকশা
डिज़ाइन প্রকল্প
डिज़ाइन পরিকল্পনা
डिज़ाइन মানচিত্র
डिज़ाइन রূপরেখা
डिज़ाइनर ডিজাইনার
डिजिटल ডিজিটাল
डिप्टी ডেপুটি
डिप्लोमा ডিপ্লোমা
डिप्लोमा সনন্দ
डिंब ডিম
डिल শুলফা
डिस्क ছে
डिस्क ডিস্ক
डिस्को ডিস্কো
डिस्को ডীস্কো
डींग গর্ব
डींग দম্ভ
डींग বড়াই করা
डीजल ডিজেল
डीन পুরোহিত
डीन যাজক
डॉक পোতাশ্রয়
डॉक ফেরিঘাট
डॉक्टरेट ডক্টরেট
डॉलर ডলার
डोंगी শাল্তি
डोम অট্টালিকা
डोम গুম্বজ
डोमेन ক্ষেত্র
डोमेन ডোমেইন
डोल বালতি
डौलर ডলার
ढक्कन আবরণ
ढक्कन চাপা
ढक्कन টুপি
ढक्कन ঢাকনা
ढकना আবরণ
ढकना টুপি
ढकना শীর্ষ
ढंग পদ্ধতি
ढंग ভাবে
ढंग রাস্তা
ढूंढ़ना অনুসন্ধান
ढेर গাদা
ढेर পরিমাণ
ढेर ব্যাটারি
ढेर ভর
ढेर ভাগ
ढेर ভিড়
ढेर মাত্রা
ढेर মেরু
ढेर যোগ
ढेर যোগ
ढेर রাশ
ढेर সংখ্যা
ढेर স্তবক
ढेर करना গাদা
ढेर करना ব্যাটারি
ढेर करना ভর
ढेर करना ভিড়
ढेर करना স্তবক
ढेर लगाना গাদা
ढेर लगाना পরিমাণ
ढेर लगाना ভর
ढेर लगाना ভাগ
ढेर लगाना ভিড়
ढेर लगाना মাত্রা
ढेर लगाना যোগ
ढेर लगाना যোগ
ढेर लगाना সংখ্যা
ढेर लगाना স্তবক
ढरकी তুরি
ढेलेदार পিণ্ডময়
ढाँचा কাঠামো
ढाँचा ফ্রেম
ढाँचा রূপরেখা
ढाल অবরোহণ
ढाल গ্র্যাডিয়েন্ট
ढाल ঢল
ढाल ঢাল
ढाल বংশধরগণ
ढाल রক্ষা
ढाल রক্ষা করা
ढाल শৈলপার্শ্ব
ढाल হেলা
ढीट আত্মাভিমানী
ढीट ঢীট
ढीट রাষ্ট্রশাসনসংক্রান্ত
ढीला আলগা
ढीला करना আলগা
ढीला करना আলগা করা
ढोंग কপটতা
ढोंग ভণ্ডামি
ढोर গবাদি পশু
ढोर পশু
ढोर পশুসম্পত্তি
ढोर স্টক
ढोल ঢাক
ढोल ভেরী
तक আপ
तक উপর
तक উপরতলার
तक উপরে
तक এ
तक এর
तक কা
तक কাছাকাছি
तक কারণ
तक কো
तक গোল
तक জন্য
तक থেকে
तक দ্বারা
तक দিকে
तक পর
तक পর্যন্ত
तक প্রায়
तक পরে
तक বৃত্তাকার
तक বিরুদ্ধে
तक মধ্যে
तक সম্পর্কে
तक সম্মুখের দিকে
तुक অন্ত্যমিল
तुक কবিতা
तकनीकी কারিগরী
तकनीकी প্রযুক্তি
तकनीकी প্রযুক্তিগত
तकनीकी প্রযুক্তিবিদ্যা
तकनीकी প্রায়োগিক
तकाजा অনুরোধ
तकाजा ইচ্ছা
तकाजा চাহিদা
तकाजा জিজ্ঞাসা করা
तकाजा দাবি
तकाजा দাবী
तकाजा প্রয়োজন
तकाजा প্রার্থনা
तकिया গদি
तकिया বালিশ
तख्ता তক্তা
तख्ता পট্ট
तख्ता প্লেট
तख्ता বালুচর
तंग কঠোর
तंग কাছাকাছি
तंग ঘন
तंग বন্দ
तंग বন্ধ
तंग বন্ধ করা
तंग বাধাপ্রাপ্ত
तंग মাতাল
तंग মোটা
तंग শেষ করা
तंग সংকীর্ণ
तंग সরু
तंग সীমাবদ্ধ
तंग সীমিত
तंग करने वाला मनुष्य তর্জন - গর্জন করিয়া কর্তৃত্ব জাহির করা
तंग करना আঁটা
तुच्छ অবজ্ঞা
तुच्छ অবজ্ঞা করা
तुच्छ অসতী
तुच्छ একহারা
तुच्छ কম
तुच्छ ক্ষীণ
तुच्छ ঘৃণা
तुच्छ ঘৃণা করা
तुच्छ চপল
तुच्छ ছোট
तुच्छ তুচ্ছ
तुच्छ তিরস্কার
तुच्छ দুর্বল
तुच्छ দাস
तुच्छ নির্বল
तुच्छ পুঁচকে
तुच्छ পলকা
तुच्छ পাতলা
तुच्छ বালক
तुच्छ ভঙ্গুর
तुच्छ ভীরু
तुच्छ শক্তিহীন
तुच्छ সামান্য
तुच्छ बातों में लगे रहना বেহালা
तेज ক্ষিপ্রগতি
तेज খর
तेज গাঢ়তা
तेज গোড়ার দিকে
तेज তীক্ষ্ন
तेज তীব্র
तेज দ্রুত
तेज ধারালো
तेज নিগূঢ়
तेज প্রম্পট
तेज শীঘ্র
तेज সূচ্যগ্র
तेज़ ক্ষিপ্রগতি
तेज़ গোড়ার দিকে
तेज़ দ্রুত
तेज़ প্রম্পট
तेज़ শীঘ্র
तेज़, तेज़ দ্রুত, দ্রুত
तंजान সেদা
तेजाब অম্ল
तेजाब অ্যাসিড
तेजाब খাট্টা
तेजी উচ্চারণ করা
तेजी তেজী
तेजी से দ্রুত
तट উপকূল
तट উম্ম্
तट কিনারা
तट ঠেকনা
तट তীরে
तट ব্যাংক
तट বিচারসভা
तट মার্জিন
तट সীমা
तट সীমান্ত
तट সৈকত
तटबंध ব্যাংক
तटस्थ তটস্থ
तटस्थ নিরপেক্ষ
तटीय উপকূল
तटीय উপকূলবর্তী
तटीय কিনারা
तटीय ঠেকনা
तटीय ব্যাংক
तटीय বিচারসভা
तटीय মার্জিন
तटीय সৈকত
तंतु আঁশ
तंतु তন্তু
तत्काल অবিলম্ব
तत्काल অবিলম্বে
तत्काल জরুরী
तत्काल তৎক্ষনাৎ
तत्काल দ্রুত
तत्काल শীঘ্র
तत्काल সনির্বন্ধ
तत्काल সরাসরি
तत्पर প্রস্তুত
तत्परता তত্পরতা
तत्पश्चात তারপর
तंत्र উপকরণ
तंत्र কলকব্জা
तंत्र তন্ত্র
तंत्र মেকানিজম
तंत्र যন্ত্র
तंत्र যন্ত্রপাতি
तंत्र সরঞ্জাম
तंत्र সিস্টেম
तंत्रिका নার্ভ
तंत्रिका স্নায়বিক
तंत्रिका সাহস
तत्व উপাদান
तत्व জারা
तत्व নিষ্কর্ষ
तत्व সংগ্রহ
तत्व সার
तत्व সারাংশ
तत्वमीमांसा আধ্যাত্মিক
तृतीय তৃতিয়াংশ
तृतीय তৃতীয়
तृतीय য়
तृतीयक তৃতীয়
तथ्य ঘটনা
तथ्य তথ্য
तथ्य সত্য
तथापि আবার
तथापि ইতিমধ্যে
तथापि এখনো
तथापि কিন্তু
तथापि তত্রাচ
तथापि তথাপি
तथापि তবে
तथापि পরন্তু
तथापि মূক
तथापि যদ্যপি
तथापि যদিও
तथापि শব্দহীন
तथापि শান্ত
तथापि শান্তিপূর্ণ
तथापि সত্ত্বেও
तथास्तु তথাস্তু
तेंदुआ চিতা
तेंदुआ চিতাবাঘ
तदनुसार তদনুসারে
तदबीर পরিকল্পনা
तंदुरुस्त স্বাস্থ্যকর
तन কষা
तुनक मिजाज অভিমানী
तुनक मिजाज সংবেদনশীল
तेन्दुआ চিতা
तन्दूर অগ্নিকুণ্ড
तन्दूर চুলা
तन्दूर তন্দুর
तना কুঁদা
तना কান্ড
तना কেস
तना ট্রাঙ্ক
तना বুক
तना ব্যাপার
तना বাক্স
तना বিন
तना সুটকেস
तना স্তন
तना हुआ কান্ড হয়েছে
तैनाती স্থাপনা
तनाव অত্যাচার
तनाव আলিঙ্গন
तनाव কর্ষ
तनाव কষা
तनाव গালা
तनाव চাপ
तनाव টান
तनाव বংশ
तनाव ভোল্টেজ
तनाव শ্বাসাঘাত
तप्त উষ্ণ
तप्त গরম
तपस्विन ভিক্ষুণী
तपस्विन মঠবাসিনী
तपस्वी তপস্বী
तपस्वी বনবাসী
तूफान ঘূর্ণিঝড়
तूफान ঝড়
तूफान বাত্যা
तूफान হ্যারিকেন
तब অতএব
तब এইভাবে
तब তারপর
तब পরে
तब পশ্চা
तब পিছনে
तब সুতরাং
तब तक ইতোমধ্যে
तब तक ততদিন
तबदीली পরিবর্তন
तबदीली পরিবহন
तबदीली স্থানান্তরণ
तबदीली হস্তান্তর
तंबाकू তামাক
तबादला হস্তান্তর
तबाही বিধ্বংস
तुम আপনি
तुम তুমি
तुमको আপ
तुमको আপনি
तुमको তোমাকে
तम्बू তুলার ছিপি
तम्बू তাঁবু
तम्बू তাম্বু
तम्बाकू তামাক
तमाचा আঘাত
तमाचा চড়
तमाचा পিটা
तमाचा বীট
तमाम কুল
तमाम খুব
तमाम প্রত্যেক
तमाम প্রতি
तमाम সকল
तमाम সব
तमाम সবাই
तमाम সমগ্র
तमाम সম্পূর্ণ
तय ঠিক
त्यागी ত্যাগী
त्यागी দলত্যাগী
तैयार ইচ্ছুক
तैयार দেয়ঃ
तैयार প্রস্তুত
तैयार প্রস্তুত করা
तैयारी উদ্যতি
तैयारी কোদাল
तैयारी প্রস্তুতি
तैयारी বেলচা
त्योहार অবিচলিত
त्योहार উত্সব
त्योहार উদযাপন
त्योहार কঠিন
त्योहार দৃঢ়
त्योहार দল
त्योहार ধারাবাহিক
त्योहार পরব
त्योहार পার্টি
त्योहार শক্তসমর্থ
त्योहार স্থায়ী
त्योहार সমাজ
तर्क আর্গুমেন্ট
तर्क তর্ক
तर्क তর্ক করা
तर्क বিতর্ক
तर्क যুক্তি
तर्क যুক্তিবিজ্ঞান
तर्क যুক্তিসম্মত
तर्क करना আর্গুমেন্ট করতে
तर्क करना তর্ক করা
तर्क शास्त्र তর্ক
तर्क शास्त्र যুক্তি শাস্ত্রের
तर्क शास्त्र যুক্তিবিজ্ঞান
तर्क शास्त्र যুক্তিসম্মত
तुर्कमेनिस्तान তুর্কমেনিস্থান
तुर्की টার্কির মাংস
तुर्की তুর্কী
तुर्की তুরস্ক
तरंग উত্তাল তরঙ্গ
तरंग তরঙ্গ
तरंगदैर्ध्य তরঙ্গদৈর্ঘ্য
तर्जनी তর্জনী
त्रुटि ত্রুটি
तरण ভাসা
तरण সাঁতার
तरण সাঁতার কাটা
तुरंत অবিলম্ব
तुरंत অবিলম্বে
तुरंत ক্ষিপ্রগতি
तुरंत দ্রুত
तुरंत শীঘ্র
तुरंत সরাসরি
तुरन्त অবিলম্বে
तुरन्त সরাসরি
तैरना ভাসা
तैरना সাঁতার
तैरना সাঁতার কাটা
तुरुप তুরুপ
तरफ পক্ষ
तरफ পজিশন
तरफ পৃষ্ঠ
तरफ পৃষ্ঠা
तरफ পাশ
तरबूज তরমুজ
तरबूज বাঙ্গি
त्रैमासिक ত্রৈমাসিক
तरल তরল
तरल নীর
तरल বহতা
तरस করুণা
तरस সমব্যথা
तरस সমবেদনা
तरस সহানুভূতি
तेरह তের
तेरहवां তেরই
तेरहवां अंश তেরই
तेरहवीं তেরই
तुरही ডঙ্কা
तुरही ভেরী
तैराक সাঁতারু
तैराकी সাঁতার
तराजू মই
तराजू মান
तराजू স্কেল
त्रासदी বিয়োগান্ত নাটক
त्रिकोण ত্রিভুজ
त्रिज्या ব্যাসার্ধ
त्रिपाद তেপায়া
त्रिभुज ত্রিভুজ
त्रिषित তৃষ্ণার্ত
तले অধীন
तले ভাজা
तेल গ্রীস
तेल তেল
तेल পিচ্ছিল করা
तेल পেট্রল
तेल মোটা
तेल लगाना তেল
तेल लगाना তেল রাখা
तलघर খিলান
तलघर বুনিয়াদ
तलना চড়ুইভাতি
तुलना তুলনা
तुलना তুলনামূলক
तुलनात्मक তুলনামূলক
तुलनात्मक বিষয়টি তুলনামূলকভাবে
तुलनीय তুলনীয়
तलवार অসি
तलवार তলোয়ার
तलवार ধ্বংসাত্মক
तुलसी পুদিনা
तलाक তালাকপ্রাপ্ত
तलाक বিছিন্ন করা
तलाक বিবাহবিচ্ছেদ
तलाश অনুসন্ধান
तलाश গবেষণা
तलाश তদন্ত
तलाश তল্লাস
तलाश সন্ধান
तली আধার
तली মাটি
तली মেঝে
तली স্থল
त्वचा খাল
त्वचा চামড়া
त्वचा ছাল
त्वचा ত্বক
त्वचा পশম
त्वचा লুকান
त्वरक অ্যাকসেলেটর
त्वरक ত্বরক
त्वरण অ্যাকসেলেরেশন
त्वरित ক্ষিপ্রগতি
त्वरित গোড়ার দিকে
त्वरित তাড়াতাড়ি
त्वरित দ্রুত
त्वरित প্রম্পট
त्वरित ভাসা - ভাসা
त्वरित শীঘ্র
त्वरित उत्तर দ্রুত উত্তর
तश्तरी ডিশ্
तश्तरी পিরিচ
तुषार তুষার
तुषार তুষারপাত
तुषार তুহিন
तस्करी চোরাই
तस्करी চোরাচালান
तस्करी চোরাচালানী
तस्करी নিষিদ্ধ
तस्करी পাচার করা
तस्करी বিকিকিনি
तसबीह অক্ষমালা
तसबीह জপ
तसल्ली শান্তি
तसल्ली সান্ত্বনা
तसवीर ছবি
तस्वीरें ছবি
तह ক্রীজ
तह গুণ
तह গুনা
तह বলি
तह ভাঁজ
तहकीकात অনুসন্ধান
तहकीकात গবেষণা
तहकीकात ছাপা
तहकीकात তদন্ত
तहकीकात তল্লাস
तहकीकात নিরীক্ষণ
तहकीकात প্রমাণ
तहकीकात পরিদর্শন
तहकीकात পরীক্ষা
तहकीकात বিশ্লেষণ
तहकीकात মুদ্রণ
तहकीकात মাথার চুল
तहकीकात সাক্ষ্য
तहखाना খিলান
तहखाना বুনিয়াদ
तहखाना সমাধিগৃহ
ताइवान তাইওয়ান
ताक ঠাউর
ताक তাক
ताकत উচ্চনিনাদে
ताकत বল
ताकत বলপূর্বক
ताकत শক্তি
ताकत হিংস্রতা
ताकतवर অট্ট
ताकतवर কঠিন
ताकतवर ক্ষম
ताकतवर ক্ষমতাবান
ताकतवर ক্ষমতাশালী
ताकतवर চণ্ড
ताकतवर জবরদস্ত
ताकतवर বিশাল
ताकतवर বীর্যবান
ताकतवर মহান
ताकतवर শক্তিশালী
ताकतवर সাহসী
ताज জয়মাল্য
ताज তাজ
ताज মুকুট
ताज মালা
ताज पहनाया সুশোভিত
ताज़ा সুদ্ধ
ताजा पानी জলের
ताजी शराब আবশ্যক
ताजी शराब কর্তব্য
ताजी शराब দায়
तात्कालिक অবিলম্বে
तात्कालिक তাত্ক্ষণিক
तानाशाह একনায়ক
तानाशाही আদেশ
तानाशाही একনায়কতন্ত্র
तानाशाही নিয়ম
तानाशाही শ্রুতলিপি
तानाशाही হুকুম করা
ताप উত্তাপন
ताप তাপ
तापक्रम তাপমাত্রা
तापमान উষ্ণতা
तापमान তাপমাত্রা
तांबे তামা
ताबूत ক্যাসেট
ताबूत কৌটা
ताबूत বাক্স
ताबूत শবাধার
तामचीनी চকচকানি
ताम्र তামা
तामसी কামুক
तार কাছি
तार কাতা
तार গুনা
तार জ্যা
तार জাল
तार টেলিগ্রাম
तार তার
तार তারবার্তা
तार দড়া
तार দড়ি
तार নেট
तार নেটওয়ার্ক
तार যোগসূত্র
तार স্ট্রিং
तार्किक তর্ক
तार्किक যুক্তিবিজ্ঞান
तार्किक যুক্তিসম্মত
तार्किक লজিক্যাল
तार्किक विश्लेषण লজিক্যাল বিশ্লেষণ
तारुण्य বয়ঃসন্ধি
तारपीन का तेल তার্পিন
तारीख জন্ম
तारीख তারিখ
तारीफ প্রশংসা
तारीफ মহিমা
तारीफ স্তুতি
ताल ছন্দ
ताल তাল
ताल পরিমাপ
ताल বীট
ताल মান
ताल মাপ
तालू টাকরা
तालू তালু
ताला खोलना উদ্ঘাটন করা
ताला खोलना তালা চাই
तालाब অববাহিকা
तालाब জলাশয়
तालाब টাংকি
तालाब নিধি
तालाब পুকুর
तालाब বাটি
तालाब শ্রোণী
तालाब की मछलीना পুকুর এর मछलीना
तालिका ছক
तालिका টেবিল
ताश কার্ড
ताश টিকেট
ताश তাসের
ताश মানচিত্র
ताश মেনু
तिगुना करना ত্রৈধ
तितर ছিটান
तितर ঠিকরান
तितली প্রজাপতি
तिथि তারিখ
तिनका খড়
तिब्बत তিব্বত
तिब्बती তিব্বতী
तिमाही চতুর্থ
तिमाही জেলা
तिमाही ত্রৈমাসিক
तिमाही পাদ
तिमाही সিকি
तिरछा ক্রুশ
तिरछा ঢাল
तिरछा পার
तिरछा শৈলপার্শ্ব
तिरछा হেলা
तिरस्कार অপমান
तिरस्कार অবজ্ঞা
तिरस्कार ঘৃণা
तिरस्कार ঘৃণা করা
तिरस्कार তুচ্ছ
तिरस्कार তিরস্কার
तिल আঁচিল
तिल তিল
तिलचट्टा আরশুলা
तिसपर भी এখনো
तिसपर भी কিন্তু
तिसपर भी তত্রাচ
तिसपर भी পরন্তু
तिसपर भी যদ্যপি
तिसपर भी যদিও
तिसपर भी শান্ত
तिसपर भी সত্ত্বেও
तीक्ष्ण খর
तीक्ष्ण দ্রুত
तीतर তিতির
तीतर রঙ্গীন পক্ষীবিশেষ
तीन তৃতীয়
तीन তিন
तीन তিনটি
तीन बार তিনবার
तीनों देशों ত্রয়ী
तीनों देशों তিনটি দেশের
तीर তীর
तीर বাণ
तीर्थयात्री তীর্থযাত্রী
तीर्थयात्री নবাগত
तीव्र খর
तीव्र গাঢ়
तीव्र গাঢ়তা
तीव्र জরিমানা
तीव्र তীব্র
तीव्र দ্রুত
तीव्र ধারালো
तीव्र নর্ম
तीव्र নিগূঢ়
तीव्र পাতলা
तीव्र বিষম
तीव्र সংবেদনশীল
तीव्र সনির্বন্ধ
तीव्रता খরতা
तीस ত্রিশ
तीसरा তৃতীয়
तीसरा पहर তৃতীয় पहर
तीसरा पहर বৈকাল
तीसवा ত্রিংশত্তম
तीसवाँ ত্রিংশত্তম
तीसवा अंश ত্রিংশত্তম
तो তাহলে
तो হিমশৈল
तो भी আবার
तो भी ইতিমধ্যে
तो भी এখনো
तो भी কিন্তু
तो भी তত্রাচ
तो भी তবু
तो भी তবে
तो भी পরন্তু
तो भी যদ্যপি
तो भी যদিও
तो भी শান্ত
तो भी সত্ত্বেও
तोड़फोड़ অন্তর্ঘাত
तोता তোতাপাখি
तोता শুক
तोप কামান
तोप কামান দাগা
तोप পিস্তল
तोप বন্দুক
तोप রাইফেল
तोप রিভলবার
तोप রিভলভর
तोपखाने কামান
तोपखाना কামান
तोलना ওজন
तोलना তৌল করা
तोलना মাপা
तोशक গদি
तौल ওজন
तौल মান
तौलिया গামছা
तौलिया তোয়ালে
थूक গয়ের
थूक থুতু
थूक বেঁধা
थूक লালা
थक्का ডেলা
थक्का বোকারাম
थकना টায়রা
थका ক্লান্ত
थका हुआ ক্লান্ত
थका हुआ শ্রান্ত
थकान অবসাদ
थकान আলিঙ্গন
थकान ক্লান্তি
थकान গ্লানি
थकान টান
थकान ভোল্টেজ
थकान শ্বাসাঘাত
थकावट অবসাদ
थकावट ক্লান্তি
थूथन তুণ্ড
थूथन মুখ
थूथन মুখবন্ধ করা
थपकी তুখোড়
थपथपाना চাপড়
थपथपाहट কল
थपथपाहट টোকা
थपथपाहट নল
थरथरी অনুনাদ
थरथरी কম্পন
थर्मामीटर থার্মোমিটার
थर्मोस्टेट তাপস্থাপক
थल আধার
थल এলাকা
थल ক্ষেত্র
थल জমি
थल দুনিয়া
थल দেশ
थल দেহাত
थल বিশ্ব
थल মাটি
थल মেঝে
थल স্থল
थैला জেব
थैला পকেট
थैला ব্যাগ
थैला বরখাস্ত করা
थैला বস্তা
थैला হ্যান্ডব্যাগ
था ছিল
थाई থাই
थाईलैंड থাইল্যান্ড
थाल ডিশ্
थाल থালা
थाल পিরিচ
थाह लेना ব্যাম
थिएटर কর্মক্ষেত্র
थिएटर থিয়েটার
थिएटर নাটমন্দির
थोक আকার
थोक আয়তন
थोक পরিমাণ
थोक পাইকারি
थोक পাইকারী
थोक व्यापारी পাইকারী ব্যবসায়ী
थोड़ा অক্ষর
थोड़ा একটু
थोड़ा কয়েক
थोड़ा ছোট
थोड़ा তুচ্ছ
थोड़ा পদাংশ
थोड़ा সামান্য
थोपना আদেশ
थोपना আরোপ করা
थोपना হানা
दुःख আর্তনাদ
दुःख ক্লিষ্ট
दुःख কষ্ট
दुःख কায়ক্লেশ
दुःख দুঃখ
दुःख দণ্ড
दुःख পীড়িত
दुःख ব্যথা
दुःख ব্যাথা
दुःख ভোগা
दुःख ভোগ করা
दुःख শাস্তি
दुःख শোক
दुःख শোক
दुःस्वप्न দুঃস্বপ্ন
दुःसाध्य কঠিন
दक्ष দক্ষ
दक्षता দক্ষতা
दक्षता সক্ষমতা
दक्षिण দক্ষিণ
दक्षिण দক্ষিন
दक्षिण अफ्रीका की भाषा দক্ষিন আফ্রিকার ভাষা
दक्षिण पूर्व অগ্নিকোণস্থ
दक्षिण पूर्व দক্ষিণ
दक्षिण पश्चिम দক্ষিন পশ্চিম
दक्षिण पश्चिम নৈর্ঋত
दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र দক্ষিন পশ্চিমী ক্ষেত্র
दक्षिणी দক্ষিণ
दुकान দোকান
दूकान দোকান
दूकान ব্যাপার
दूकान বাণিজ্য
दूकान ভাণ্ডার
दूकान মামলা
दुख কষ্ট
दुख দুঃখ
दुख দণ্ড
दुख ব্যথা
दुख ব্যাথা
दुख বিষণ্ণতা
दुख শাস্তি
दुख শোক
दुख শোক
देखते দেখেন
दुखद বিয়োগান্তক
दुखद মৃতু্যসম্বন্ধীয়
देखना অনুমান
देखना অভিজ্ঞতা
देखना আদর
देखना উপস্থিতি
देखना একই
देखना কর
देखना খতান
देखना খেলনা
देखना খেলা
देखना গণনা
देखना ঘড়ি
देखना চক্ষু
देखना চেক
देखना চেষ্টা
देखना চেহারা
देखना ঠাহর করা
देखना তারিফ করা
देखना দৃশ্য
देखना দৃষ্টি
देखना দৃষ্টিভঙ্গি
देखना দেখ
देखना দেখতে
देखना দেখুন
देखना দেখা
देखना ধ্যান
देखना নাটক
देखना নিরীক্ষণ
देखना প্রদর্শন
देखना প্রদর্শনী
देखना পর্যালোচনা
देखना পরিদর্শন করা
देखना পরীক্ষা
देखना পরীক্ষা করা
देखना বরাবর
देखना বায়ু
देखना বিবেচনা করা
देखना মত
देखना মনে
देखना মূল্যবিচার
देखना মূল্যায়ন
देखना যদি
देखना যাত্রা
देखना স্বপ্ন
देखना সম্মান
देखना সমান
देखना হার
देखभाल উদ্বেগ
देखभाल ঘাঁটাঘাটি
देखभाल চিকিসা
देखभाल চিন্তা
देखभाल দেখাশোনা
देखभाल যত্ন
दखल দখল
देखा করাত
देखा দেখা
देग কেতলি
देगची কেতলি
दुग्धशाला দুগ্ধ
दुगना ডবল
दुगना দুইবার
दंगा কোলাহল
दंगा কোলাহল
दंगा গোলমাল
दंगा দাঙ্গা
दंगा হৈচৈ
दंड দুঃখ
दंड দণ্ড
दंड শাস্তি
दंड শোক
दंड শোক
दंडनीय দণ্ডনীয়
दृढ অনন্ত
दृढ অবিচলিত
दृढ উদযাপন
दृढ কঠিন
दृढ চিরস্থায়ী
दृढ দৃঢ়
दृढ দ্রুত
दृढ ধ্রুব
दृढ ধারাবাহিক
दृढ নির্ধারিত
दृढ নিরন্তর
दृढ পরব
दृढ শক্তসমর্থ
दृढ সংঘ
दृढ সংশোধন করা হয়েছে
दृढ সংস্থা
दृढ সঙ্ঘ
दृढ স্থায়ী
दृढ স্থিতিশীল
दृढ সমাজ
दृढ সাহচর্য্য
दृढ সেট
दृढ़ रहें অন্তিম
दृढ़ रहें থাকা
दृढ़ रहें শেষ
दृढ रहना অন্তিম
दृढ रहना চালিয়ে
दृढ रहना চালিয়ে যাওয়া
दृढ रहना জিদ করা
दृढ रहना থাকা
दृढ रहना শেষ
दृढ़ता অধ্যবসায়
दृढ़ता ঐকান্তিকতা
दृढ़ता দৃঢ়তা
दण्ड কষ্ট
दण्ड কায়ক্লেশ
दण्ड দুঃখ
दण्ड দণ্ড
दण्ड ব্যথা
दण्ड ব্যাথা
दण्ड শায়েস্তা করা
दण्ड শাস্তি
दण्ड শোক
दण्ड শোক
दण्ड সংশোধন
दण्ड সংশোধন
दण्डनीय অপরাধী
दूत চর
दूत দূত
दूत বার্তাবহ
दूत মেইল
दंत चिकित्सक দন্তচিকিত্সক
दंत चिकित्सक দাঁতের ডাক্তার
दत्तक গৃহীত
दैत्य খামখেয়াল
दैत्य দৈত্য
दैत्य রাক্ষস
दूतावास দূতাবাস
दूतावास বাণিজ্যদূতাবাস
दूतावास বার্তা
दूध দুগ্ধ
दूध দুধ
दूध पिलाने वाली मछली তিমি
दूध पिलाने वाली मछली দুধ पिलाने যে মাছ
दूधिया पत्थर উপল
दन्त चिकित्सा দন্ত্য
दन्तखुदनी খড়কে
देना দান করা
देना দিতে
देना দেত্তয়া
देना দেনা
दूना करना ডবল
दूना करना দুবার
दूना करना দ্বৈত
दूना करना প্রতিলিপি
दैनिक দৈনন্দিন
दैनिक দৈনিক
दैनिक প্রাকৃত
दैनिक সাধারণ
दुनिया বিশ্ব
दुनिया বিশ্বের
दुनिया का अंत বিশ্বের শেষে
दुनिया का भविष्य বিশ্বের ভবিষ্যত
दुनिया भर में বিশ্বব্যাপী
दुपट्टा উত্তরীয়
दुपट्टा মাফলার
दुपट्टा শাল
दुपट्टा স্কার্ফ
दफ्तर অফিস
दफ्तर কৃত্য
दफ्तर কাজ
दफ्तर চাকরী
दफ्तर পদ
दफ्तर পরিশ্রম
दफनाना নিবিষ্ট করা
दफनाना পুঁতা
दबंग অভিমানী
दबंग অহংকারী
दबंग গ্রীস
दबंग চর্বি
दबंग তেলচিটে
दबंग তৈলাক্ত
दबंग বীর
दबंग মেদবহুল
दबंग মোটা
दबंग সাহস
दबंग সাহসী
दब्बू নিস্তেজ
दुबला একহারা
दुबला চর্বিহীন
दुबला জরিমানা
दुबला তুচ্ছ
दुबला দরিদ্র
दुबला নর্ম
दुबला নিগূঢ়
दुबला নির্বল
दुबला পাতলা
दुबला ভুজ
दुबला সংবেদনশীল
दबाना আঘাত
दबाना আচমকা
दबाना খেলো করা
दबाना চাপা
दबाना টিপতে
दबाना দমন
दबाना দমান
दबाना ধাক্কা
दबाना প্রেস
दबाव আলিঙ্গন
दबाव কয়েদ
दबाव চাপ
दबाव টান
दबाव ভোল্টেজ
दबाव মুদ্রণ
दबाव শ্বাসাঘাত
दबोचना শুঁয়া
दम দম
दम মজান
दम শ্বাসরোধ করা
दुम পুচ্ছ
दुम লেজ
दमकना ফ্ল্যাশ
दमकना বাজ
दमन অপলাপ
दमन গজব
दमन চাপা
दमन দমন
दमन দমান
दमन নিরোধক
दमन करना চাপা
दमन करना দমন
दमन करना দমন করতে
दमन करना দমান
दम्पति জুড়ি
दम्पति জোড়া
दम्पति দম্পতি
दमा এজমা
दमा হাঁপানি
देय প্রদেয়
देयताएं অক্রিয়
देयताएं নিষ্ক্রিয়
दयनीय অবজ্ঞেয়
दयनीय অসুখী
दयनीय কমবখত
दयनीय বেচারা
दया ইচ্ছাপূরণ
दया করুণা
दया খেদ
दया দুঃখিত
दया দয়া
दया প্রসাদগুণ
दया লাবণ্য
दया সমব্যথা
दया সমবেদনা
दया সহানুভূতি
दयालु উদার
दयालु উপচিকীর্ষু
दयालु কমনীয়
दयालु কল্যাণকামী
दयालु কারুণিক
दयालु দয়াশীল
दयालु প্রজাতি
दयालु লিঙ্গ
दयालु শ্রেণী
दयालु সদয়
दयालु সুন্দর
दयालु সমবেদী
दर অনুমান
दर অভিমত
दर আদর
दर কর
दर গুণগ্রাহিতা
दर দর
दर ধ্যান
दर নিরীক্ষণ
दर মূল্যদান
दर মূল্যবিচার
दर মূল্যায়ন
दर মাত্রা
दर সম্মান
दर হার
दूर অক্ষাংশ
दूर আউট
दूर উপর
दूर এ
दूर এর
दूर কা
दूर কোর্স
दूर খুব
दूर গলি
दूर থেকে
दूर দ্বারা
दूर দূরবর্তী
दूर দূরে
दूर পথ
दूर পর
दूर প্রচুর
दूर প্রশস্ত
दूर প্রস্থ
दूर পাঠ্যক্রম
दूर বড়
दूर বড়া
दूर বন্ধ
दूर ব্যাপকভাবে
दूर বহুদূরবর্তী
दूर মধ্যে
दूर মহান
दूर যথেষ্ট
दूर রাস্তা
दूर সে
देर দেরী
देर পরিশোধসময়াতীত
देर বিলম্বে
दूर के দূরে জন্য
दूर करना দূরে করতে
दूर करना বাছা
दूर का অক্ষাংশ
दूर का খুব
दूर का দূরবর্তী
दूर का দূরে
दूर का দূরে এর
दूर का প্রচুর
दूर का প্রশস্ত
दूर का প্রস্থ
दूर का বড়
दूर का বড়া
दूर का বন্ধ
दूर का ব্যাপকভাবে
दूर का বহুদূরবর্তী
दूर का মহান
दूर का যথেষ্ট
देर का দেরী করার
देर का বিলম্বে
दुर्गति কুগ্রহ
दुर्गति দুর্যোগ
दुर्गन्ध অরুচিকর
दुर्गन्ध পূতি
दुर्गम অনধিগম্য
दुर्घटना ঘটনা
दुर्घटना দুর্ঘটনা
दुर्घटना দুর্ঘটনায়
दर्ज টাইপ
दर्ज करना খাতা
दर्ज करना দিতে
दर्ज करना নথি
दर्ज करना পূর্বক
दर्ज करना প্রবেশ করান
दर्ज करना রেজিস্টার
दर्जन ডজন
दर्जन দশ
दुर्जन খচ্চর
दुर्जन দুর্জন
दुर्जन বদমাশ
दुर्जेय জাহাঁবাজ
दुर्जेय দুর্দান্ত
दुर्जेय ভয়ানক
दुर्जेय ভয়াবহ
दुर्जेय ভীম
दरजा দরজা
दरजा মাত্রা
दर्जा অঙ্গবিন্যাস
दर्जा অবস্থান
दर्जा আসন
दर्जा ঘর
दर्जा জায়গা
दर्जा দৃষ্টিকোণ
दर्जा পদমর্যাদা
दर्जा পরিস্থিতি
दर्जा বিন্দু
दर्जा স্থান
दर्जा স্থিতি
दर्जा সাইট
दरजिन দরজি
दरजिन সীবনকারী
दर्जियों की अंगुली बचाने की टोपी অঙ্গুষ্ঠানা
दरजी দরজি
दर्द অসুখকর
दर्द কঠিন
दर्द কঠোর
दर्द কষ্ট
दर्द কায়ক্লেশ
दर्द দুঃখ
दर्द ব্যথা
दर्द ব্যাথা
दर्द বেদনা
दर्द বেদনাদায়ক
दर्द শূলবেদনা
दर्द শোক
दर्द শোক
दर्द करना দুঃখ
दर्द करना ব্যথা
दर्द करना ব্যথা করা
दर्द करना ব্যাথা
दर्द करना শোক
दर्द करना শোক
दर्दनाक বেদনাদায়ক
दर्दरहित যন্ত্রণাহীন
दर्पण আয়না
दर्पण ভাঁজ করা
दुरुपयोग অপব্যবহার
दुरुपयोग অপব্যয়িত
दुरुपयोग অপমান
दुर्बल অসতী
दुर्बल একহারা
दुर्बल ক্ষীণ
दुर्बल তুচ্ছ
दुर्बल দুর্বল
दुर्बल নির্বল
दुर्बल পলকা
दुर्बल পাতলা
दुर्बल ভঙ্গুর
दुर्बल ভীরু
दुर्बल মূর্ছা
दुर्बल শক্তিহীন
दुर्बलता দুর্বলতা
दरबार আদালত
दूरबीन দুই চক্ষুর উপযোগী দূরবীক্ষণ
दूरबीन দূরবীক্ষণ
दूरबीन দূরবীন
दुर्भाग्य অশিব
दुर्भाग्य দুর্ভাগ্য
दुर्भाग्य দুর্ভাগ্যবসত
दुर्भाग्य শত্রুতা
दुर्भाग्य से দুর্ভাগ্যক্রমে
दुर्भाग्य से দুর্ভাগ্যবশত
दुर्भाग्य से দুর্ভাগ্যবসত
दुर्भाग्यपूर्ण অবজ্ঞেয়
दुर्भाग्यपूर्ण অসুখী
दुर्भाग्यपूर्ण কমবখত
दुर्भाग्यपूर्ण বেচারা
दुर्लभ অসাধারণ
दुर्लभ কদাপি
दुर्लभ দুর্লভ
दुर्लभ বিরল
द्रव তরল
द्रव বহতা
दुर्वचन অপব্যবহার
दुर्वचन অপমান
द्रव्य অর্থ
द्रव्य টাকা
द्रव्य তরল
द्रव्य ধন
द्रव्य পরিষ্কারক
द्रव्य মুদ্রা
दरवाजा উদ্দেশ্য
दरवाजा গেট
दरवाजा দ্বার
दरवाजा দরজা
दरवाजा বাধা
दरवाजा লক্ষ্য
दर्शक দর্শক
दर्शक প্রকাশ্য
दर्शक পাঠকবর্গ
दर्शक পাঠকসাধারণ
दर्शक শ্রবণ
दर्शक সর্বজনীন
दर्शन দর্শন
दर्शन দর্শনশাস্ত্র
दर्शनीय দৃশ্য
दर्शनीय দৃশ্যমান
दर्शनीयता দৃষ্টিপাত
द्रष्टा দর্শনকারী
द्रष्टा ভবিষ্যদ্বক্তা
दूरस्थ খুব
दूरस्थ দূরবর্তী
दूरस्थ দূরে
दूरस्थ প্রচুর
दूरस्थ প্রশস্ত
दूरस्थ বড়
दूरस्थ বড়া
दूरस्थ বন্ধ
दूरस्थ ব্যাপকভাবে
दूरस्थ বহুদূরবর্তী
दूरस्थ মহান
दूरस्थ যথেষ্ট
द्राक्षाक्षेत्र দ্রাক্ষাক্ষেত্র
दुराचार উন্মার্গ
दरार অংশ
दरार আঁখিজল
दरार আলাদা
दरार কড়্কড়্ শব্দ
दरार চটান
दरार ছেঁদা
दरार ঝমঝম
दरार ফুটা
दरार ফাট
दरार ফাটল
दरार বিদার
दरार বিরতি
दरार বিশ্রাম
दरार ভাগ
दरार ভেদ
दरार সহজ কাজ
दरिद्र অভাবগ্রস্ত
दरिद्र দরিদ্র
दरिद्र ভুজ
दरिया নদী
दरिया প্রবাহ
दरियाई घोड़ा জলহস্তী
दरी কম্বল
दरी কার্পেট
दरी গালিচা
दूरी অন্তরাল
दूरी দূরত্ব
दूरी পথ
दूरी রাস্তা
दूरी স্থান
दूरी সফর
देरी करना কালহরণ করা
देरी करना দেরী
देरी करना বিলম্ব
देरी करना বিলম্ব করা
देरी करना মুলতবি করা
देरी करना স্থগিত
दल উত্সব
दल দল
दल দলসমূহ
दल পরব
दल পার্টি
दल সমাজ
दलदल জলা
दलदल জলাভূমি
दलदली জলা
दलदली জলাভূমি
दुल्हन নববধূ
दुल्हन বধূ
दलाल কুটনি
दलाल দালাল
दलाल বেশ্যার নাং
दलिया জাউ
दलील অজুহাত
दलील কারণ
दलील তর্ক
दलील বিতর্ক
दलील যুক্তি
देव দেব
दैव योग আনন্দ
दैव योग ধন
दैव योग নসিব
दैव योग ভাগ্য
दैव योग সুখ
दैव योग সম্ভাবনা
दैव योग সুযোগ
देवता দেবতা
देवता দেবতার
देवता ভগবান
देवदूत দেবদূত
देवदार দারূবৃক্ষবিশেষ
द्वेष অসূয়া
द्वेष ঘৃণা
द्वेष পাপা
दवा ওষুধ
दवा ঔষধ
दवा চিকিত্সা
दवा চিকিত্সাশাস্ত্র
दवा की दुकान ওষুধ দোকান
दवा की दुकान ঔষধালয়
दवा की दुकान ঔষধের দোকান
द्वार উদ্দেশ্য
द्वार কপাটক
द्वार গেট
द्वार দ্বার
द्वार দরজা
द्वार পোর্টাল
द्वार বাধা
द्वार লক্ষ্য
द्वितीय দ্বিতীয়
दुविधा উভয়সঙ্কট
द्विपक्षीय দ্বিদলীয়
द्विपक्षीय দ্বিপাক্ষিক
द्विपत्नीत्व দুই পত্নী গ্রহণ
द्विपत्नीत्व দ্বিপত্নীকরণ
देवी দেবী
दैवी ঐশ্বরিক
द्वीप দ্বীপ
द्वीप দ্বীপপুঞ্জ
देश অঞ্চল
देश আধার
देश এলাকা
देश কটিবন্ধ
देश ক্ষেত্র
देश জমি
देश দেশ
देश দেহাত
देश ভূদৃশ্য
देश মণ্ডল
देश মেঝে
देश স্থল
देश के केन्द्र দেশের কেন্দ্র
देश के भीतर দেশের অভ্যন্তরে
देश जापान দেশ জাপান
दशक দশক
देशद्रोही দুর্জন
देशद्रोही দ্রোহী
देशद्रोही বিশ্বাসঘাতক
देशपांडे মিশর
देशभक्त দেশভক্ত
देशभक्त স্বদেশপ্রেমী
देशभक्ति স্বদেশপ্রেম
देशभक्ति স্বাদেশিক
देशभक्ति স্বাদেশিকতা
देशभक्तिपूर्ण দেশপ্রেমিক
देशभक्तिपूर्ण স্বাদেশিক
दुश्मन অরি
दुश्मन প্রতিকূল
दुश्मन শত্রু
दुश्मनी শত্রুতা
दशमलव হেক্সাডেসিমাল
दृश्य চক্ষু
दृश्य চাক্ষুষ
दृश्य দৃশ্য
दृश्य দৃশ্যমান
दृश्य দৃষ্টি
दृश्य দৃষ্টিভঙ্গি
दृश्य দেখা
दृश्य দেখেছে
दृश्य পর্যায়
दृश्य স্বপ্ন
दृश्यता দৃষ্টিপাত
दशा অঙ্গবিন্যাস
दशा অবস্থা
दशा অবস্থান
दशा আসন
दशा ঘর
दशा জায়গা
दशा দৃষ্টিকোণ
दशा পরিবেশ
दशा পরিস্থিতি
दशा বিন্দু
दशा ভঙ্গি
दशा মনোভাব
दशा রাষ্ট্র
दशा শর্ত
दशा স্থান
दशा স্থিতি
दशा সাইট
देशांतर দ্রাঘিমাংশ
देशांतर দৈর্ঘ্য
देशान्तर দ্রাঘিমাংশ
देशान्तर দৈর্ঘ্য
देशी দেশী
देशी প্রকৃতিগত
देशी স্বভাবগত
देशी স্বাভাবিক
देशी সহজ
दुष्ट অনিষ্ট
दुष्ट অশুভ
दुष्ट অসুস্থ
दुष्ट খারাপ
दुष्ट খারাপভাবে
दुष्ट দুষ্ট
दुष्ट দুষ্টু
दुष्ट পাপাত্মা
दुष्टता অশুভ
दुष्टता অসুস্থ
दुष्टता খারাপ
दुष्टता খারাপভাবে
दुष्टता দুষ্ট
दुष्टता পাপাত্মা
दृष्टांत উদাহরণ
दृष्टांत চিত্রণ
दृष्टांत পূর্ববর্তী
दृष्टांत প্রাক্তন
दृष्टि খেলনা
दृष्टि খেলা
दृष्टि চক্ষু
दृष्टि দৃশ্য
दृष्टि দৃষ্টি
दृष्टि দৃষ্টিভঙ্গি
दृष्टि দৃষ্টিশক্তি
दृष्टि দেখা
दृष्टि নাটক
दृष्टि প্রদর্শন
दृष्टि প্রদর্শনী
दृष्टि স্বপ্ন
दृष्टिकोण অঙ্গবিন্যাস
दृष्टिकोण অবস্থান
दृष्टिकोण অভিগমন
दृष्टिकोण আচরণ
दृष्टिकोण আচার
दृष्टिकोण দৃষ্টিকোণ
दृष्टिकोण দৃষ্টিভঙ্গি
दृष्टिकोण প্রবন্ধ
दृष्टिकोण পরিস্থিতি
दृष्टिकोण ভঙ্গি
दृष्टिकोण মনোভাব
दृष्टिकोण স্থান
दृष्टिकोण স্থিতি
दृष्टिकोण সাইট
दूषित কলুষিত
दूषित খারাপ
दूषित দুর্নীতিগ্রস্ত
दूषित দূষিত
दूषित ভ্রষ্ট
दस দশ
दस डॉलर দশ ডলার
दस लाख দশ লক্ষ
दस लाख মিলিয়ন
दस लीटर দশ লিটার
दस्त অতিসার
दस्ता ক্ষুদ্র দল
दस्ता দলের দল
दस्ता দস্তা
दस्ताने গ্লাভস
दस्ताने দস্তানা
दस्ताना দস্তানা
दस्तावेज কাগজ
दस्तावेज দলিল
दस्तावेज নথিপত্র
दस्तावेज़ ডকুমেন্ট
दस्तावेज़ দলিল
दस्तावेज़ নথিপত্র
दस्तावेज़ीकरण নথিপত্র
दूसरे দ্বিতীয়ত
दूसरा অন্য
दूसरा দ্বিতীয়
दूसरी बार দ্বিতীয় বার
दसवां দশম
देह দেহ
देह দেহমাত্র
देह মড়া
देह মৃতদেহ
देह শরীর
देहद्रव অবিচ্ছেদ্য
दहन জ্বলন
दहन জ্বলিত
दहन দহন
दहन দাহ
दहन হুলুস্থূল
देहली গোবরাট
देहली সীমা
दहलीज़ গোবরাট
दहलीज़ দোরগোড়া
दहलीज़ সীমা
दहशत মনোব্যাধি
देहात দেহাত
दैहिक শারীরিক
दही দই
दही দোসা
दही লস্সি
दाई ধাত্রী
दाऊद ডেভিড
दाऊद দাযূদের
दाख আঙ্গুর
दाखलता দ্রাক্ষালতা
दाग অবস্থান
दाग দাগ
दाग পাংশু
दाग বিন্দু
दाग মুছিয়া ফেলা
दाग মলা
दाग মাটি
दाग স্থান
दाढ़ी দাড়ি
दाढ़ी बनाने খেউরি করা
दाँत দাঁত
दांत কাঁটা
दांत চাকার দান্ত
दांत দন্তশূল
दांत দাঁত
दांत की पीडा দন্তশূল
दांत निकलना দাঁতের প্রস্থান
दांत साफ करने का ब्रुश টুথব্রাশ
दांत साफ करने का ब्रुश দাঁত পরিষ্কার করার ब्रुश
दाता দাতা
दाताओं দাতাদের
दाद বিচর্চিকা
दादर দাদরা
दादुर বেঙ
दादा দাদু
दादा নানীরা
दादा পূর্বপুরুষ
दादा পিতামহ
दादी দিদিমা
दादी নানী
दान অবদান
दान উপকার
दान উপস্থিত
दान উপহার
दान ডোনেশনস
दान দান
दान দানশীলতা
दान প্রতিভা
दान বর্তমান
दान करना দান করা
दान करना দেত্তয়া
दान करना দেনা
दानव দৈত্য
दानव পিশাচ
दानव শয়তান
दानशीलता দানশীলতা
दाब চাপ
दाब মুদ্রণ
दाम অভিযোগ
दाम অর্থব্যয়
दाम খরচ
दाम খরচপত্র
दाम দান
दाम দাম
दाम পুরস্কার
दाम পারিতোষিক
दाम ব্যয়
दाम মূল্য
दाम স্বাদ
दार्शनिक দর্শনশাস্ত্র
दार्शनिक দার্শনিক
दालचीनी দারুচিনি
दांव বাজি
दावत অবিচলিত
दावत উত্সব
दावत উদযাপন
दावत কঠিন
दावत দৃঢ়
दावत দল
दावत ধারাবাহিক
दावत পরব
दावत ভোজ
दावत শক্তসমর্থ
दावत স্থায়ী
दावत करना অবিচলিত
दावत करना উত্সব
दावत करना উদযাপন
दावत करना কঠিন
दावत करना দৃঢ়
दावत करना দল
दावत करना ধারাবাহিক
दावत करना পরব
दावत करना ভোজ
दावत करना শক্তসমর্থ
दावत करना স্থায়ী
दावा আপত্তি
दावा চাহিদা
दावा জোরদার করা
दावा দাবি
दावा দাবী
दावा প্রতিবাদ করা
दावा রাখা
दावा करना চাহিদা
दावा करना দাবি
दावा करना দাবী
दावा करना দাবী করা
दास ক্রীতদাস
दास চাকর
दास ছোট
दास তুচ্ছ
दास দাস
दास বালক
दास ভৃত্য
दास সামান্য
दासत्व দাসত্ব
दासता দাসত্ব
दासता দাসত্বে
दाह জ্বলন
दाह দহন
दाह দাহ
दिखाना উপপাদন করা
दिखाना চক্ষু
दिखाना দৃষ্টি
दिखाना দেখাও
दिखाना দেখাতে
दिखाना দেখান
दिखाना প্রকাশ
दिखाना প্রদর্শন
दिखाना প্রদর্শনী
दिखाना ভান
दिखाना শো
दिखावट উপস্থিতি
दिखावट চেহারা
दिखावट দৃষ্টিভঙ্গি
दिखावट বায়ু
दिन দিন
दिन দিনমান
दिमाग মস্তিষ্কের
दिल আত্মা
दिल ঘিলু
दिल জীবন
दिल দিল
दिल ভূত
दिल মন
दिल মস্তিষ্ক
दिल হৃত্পিণ্ড
दिल হৃদয়
दिल হরতন
दिव्य এক
दिव्य স্বর্গীয়
दिवस দিন
दिवस দিবসের
दिवालिया অর্থশূন্য
दिवालियापन দেউলিয়া
दिवालियापन দেউলিয়া অবস্থা
दिवालियापन দেউলিয়াপনা
दिशा দিক
दिष्टकारी সংশোধনকারী
दिसम्बर ডিসেম্বর
दी দেওয়া
दीनता নম্রতা
दीनता শ্লীলতা
दीप ল্যাম্প
दीपक চমকানো
दीपक দীপক
दीपक ল্যাম্প
दीर्घ দীর্ঘ
दीर्घ লম্বা
दीवाना অজ্ঞান
दीवाना উন্মদ
दीवाना উন্মাদ
दीवाना উন্মাদী
दीवाना পাগল
दीवाना মূর্খ
दीवार ওয়াল
दीवार দেয়াল
दीवार প্রাচীর
दीवार ভীত
दो দুই
दो দুটি
दो দ্বি
दो आयामी দুটি आयामी
दो बार দুইবার
दो हज़ार দুই হাজার
दोगला খচ্চর
दोनों উভয়
दोनों में से कौन सा উভয় মধ্যে কোনটি
दोनों में से कौन सा কখন
दोनों में से कौन सा কিনা
दोनों में से कौन सा যখন
दोनों में से कौन सा যদি
दोपहर দুপুর
दोपहर দ্বিপ্রহর
दोपहर মধ্যাহ্ন
दोपहर का खाना দুপুর খাবার
दोपहर का खाना লাঞ্চ
दोपहर का भोजन খাওয়া
दोपहर का भोजन খাদ্য
दोपहर का भोजन খানা
दोपहर का भोजन খাবার
दोपहर का भोजन ডিনার
दोपहर का भोजन দুপুর এর রন্ধনপ্রণালী
दोपहर का भोजन নৈশভোজ
दोपहर का भोजन ভোজ
दोपहर का भोजन ভোজন
दोपहर का भोजन মধ্যাহ্নভোজ
दोपहर का भोजन লাঞ্চ
दोपहर में দুপুর এ
दोबारा আবার
दोबारा এখনো
दोबारा কিন্তু
दोबारा পুনর্বার
दोबारा পরন্তু
दोबारा শান্ত
दोष অঙ্গহানি
दोष অনুপস্থিতি
दोष অনৈতিকতা
दोष অপূর্ণতা
दोष অপরাধ
दोष অভাব
दोष অভিযুক্ত করা
दोष অসুবিধা
दोष ঋণ
दोष কদভ্যাস
दोष ক্ষতি
दोष খুঁত
दोष গুনা
दोष গর্হণ
दोष ঘাটতি
दोष ছল
दोष ছলন
दोष ঝকমারি
दोष ত্রুটি
दोष দোষ
दोष নিম্নতর
दोष পাপ
दोष ফল্ট
दोष বাগ
दोष বিন্দু
दोष বিভ্রম
दोष ভুল
दोष মৃগতৃষ্ণা
दोष মিস্
दोष হার
दोष लगाना অপরাধ
दोष लगाना অভিযুক্ত করা
दोष लगाना অভিযোগ
दोष लगाना ঋণ
दोष लगाना কুত্সা
दोष लगाना গর্হণ
दोष लगाना চাপান
दोष लगाना দোষ
दोष लगाना নিন্দা করা
दोष लगाना পাপ
दोष लगाना বাগ রাখা
दोष लगाना বোঝা
दोष लगाना ভার
दोषपूर्ण ত্রুটিপূর্ণ
दोषरहित নিছিদ্র
दोषहीन নিখুঁত
दोषहीन পূর্ণ
दोषारोपण অভিযোগ
दोषारोपण গর্হণ
दोषारोपण চাপান
दोषारोपण দোষ
दोषारोपण পাপ
दोषारोपण বোঝা
दोषारोपण ভার
दोषारोपण करने योग्य দুষণীয়
दोषी অপরাধী
दोषी দোষী
दोषी দোষী
दोषी ठहराना নিন্দা করা
दोस्ती বন্ধু
दोस्ती বন্ধুত্ব
दोहराना পুনরাবৃত্তি
दोहराव পুনরাবৃত্তি
दोहरी ডবল
दोहरी দুবার
दोहरी দ্বৈত
दोहरी প্রতিলিপি
दोहरीकरण দ্বিগুনের
दौड़ জাতি
दौड़ দৌড়
दौड़ना অফিস
दौड़ना আইন
दौड़ना কৃত্য
दौड़ना কাজ
दौड़ना জাতি
दौड़ना পদ
दौड़ना পরিবেশন করা
दौड़ना পরিশ্রম
दौड़ा স্থাপিত
दौर আবর্তন
दौर উপর
दौर এ
दौर এর
दौर কা
दौर কাছাকাছি
दौर কারণ
दौर কো
दौर গোল
दौर ঘূর্ণন
दौर চক্কর
दौर চক্রাকার
दौर জন্য
दौर দ্বারা
दौर পর
दौर প্রায়
दौर বৃত্ত
दौर বৃত্তাকার
दौर বিজ্ঞপ্তি
दौर বিপ্লব
दौर লাঠি
दौर সম্পর্কে
दौर সমাজ
दौरान উপর
दौरान এ
दौरान কারণ
दौरान কাল
दौरान কো
दौरान জন্য
दौरान পর
दौरान মধ্যে
दौरान যখন
दौरान সময়
दौलत অর্থ
दौलत দৌলত
धक्का আঘাত
धक्का আচমকা
धक्का ঠেলা
धक्का ধাক্কা
धक्का প্রেস
धुकधुकी ব্রোচ
धड কুঁদা
धड কেস
धड ট্রাঙ্ক
धड বুক
धड ব্যাপার
धड বাক্স
धड বিন
धड সুটকেস
धड স্তন
धड़कन স্টেথিস্কপ্
धुंध আবছায়া
धुंध কুয়াশা
धुंधला অপরিস্ফুট
धुंधला অস্পষ্ট
धुंधला অস্পষ্টতা
धुंधला ক্ষীণ
धुंधलापन অন্ধকার
धुंधलापन কালা
धुंधलापन কালো
धन অর্থ
धन আনন্দ
धन ঐশ্বর্য
धन টাকা
धन তহবিল
धन ধন
धन ধনসম্পত্তি
धन নসিব
धन ভাগ্য
धन মুদ্রা
धन শ্রী
धन সুখ
धन সম্পদ
धन সুযোগ
धनु খেলনা
धनु ধনু
धुन সুর
धुन्ध আবছায়া
धुन्ध কুয়াশা
धन्य আনন্দ
धन्य খুশি
धन्य ধন্য
धन्य পবিত্র
धन्य ভাগ্যবান
धन्य সুখী
धन्य সৌভাগ্যবান
धन्यवाद আফসোস
धन्यवाद কৃতজ্ঞতা
धन्यवाद কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা
धन्यवाद করুণা
धन्यवाद ধন্য
धन्यवाद ধন্যবাদ
धन्यवाद লাবণ্য
धन्यवाद সমব্যথা
धन्यवाद সমবেদনা
धनवान ধনী
धनवान প্রচুর
धनवान সমৃদ্ধ
धनवान সাম্রাজ্য
धनुष খিলান
धनुष চাপ
धनुष নম
धनुष নমস্কার
धनाढ्य ধনী
धनाढ्य প্রচুর
धनाढ्य সমৃদ্ধ
धनाढ्य সাম্রাজ্য
धनात्मक ধনাত্মক
धनी ধনী
धनी প্রচুর
धनी সমৃদ্ধ
धनी সাম্রাজ্য
धूप ধূপ
धूप রোদ
धूप সূর্য
धूप সূর্যালোক
धूप সূর্যালোকে
धब्बा অবস্থান
धब्बा দাগ
धब्बा পাংশু
धब्बा বিন্দু
धब्बा মলা
धब्बा মাটি
धब्बा স্থান
धूमकेतु ধূমকেতু
धमकाना আতঙ্কিত
धमकाना আতঙ্কিত করা
धमकाना ঝুঁকি
धमकाना ভয় দেখান
धमकाना ভয়প্রাপ্তি
धमकाना ভীতি
धमकाना ভীতিপ্রদর্শন
धमकाना ভীতিপ্রদর্শন করা
धमकी আতঙ্কিত
धमकी ঝুঁকি
धमकी ভয় দেখান
धमकी ভীতিপ্রদর্শন
धमकी ভীতিপ্রদর্শন করা
धमकी শাসানি
धमकी হুমকি
धमनी ধমনী
धमनी ধামনিক
धमनी নলিকা
धूम्रपान ধূমপান
धूम्रपान ধূমপায়ী
धूम्रपान স্মোক করা
ध्यान অনুমান
ध्यान আদর
ध्यान উল্লেখ
ध्यान একই
ध्यान কর
ध्यान খতান
ध्यान গণনা
ध्यान ঘড়ি
ध्यान ঘনীভূত করা
ध्यान চিহ্ন
ध्यान টীকা
ध्यान তারিফ করা
ध्यान দেখুন
ध्यान দেখা
ध्यान ধ্যান
ध्यान ধ্যান করা
ध्यान ধারণা
ध्यान নাভি
ध्यान নিরীক্ষণ
ध्यान নিশান
ध्यान নোট
ध्यान বরাবর
ध्यान বিবেচনা করা
ध्यान মত
ध्यान মনোযোগ
ध्यान মনোযোগ
ध्यान মূল্যবিচার
ध्यान মূল্যায়ন
ध्यान যত্ন
ध्यान যদি
ध्यान যাত্রা
ध्यान লক্ষণ
ध्यान সম্মান
ध्यान সমান
ध्यान হার
ध्यान के बिना ধ্যান ছাড়া
ध्यान दें উল্লেখ
ध्यान दें চিহ্ন
ध्यान दें টীকা
ध्यान दें ধ্যান
ध्यान दें নিশান
ध्यान दें নোট
ध्यान दें লক্ষণ
ध्यान दें লক্ষ্য করুন
ध्यान से ধ্যান থেকে
ध्यान से সাবধানে
धूर्त উচিত
धूर्त কূটবুদ্ধি
धूर्त চতুর
धूर्त জ্ঞানময়
धूर्त জ্বালাময়
धूर्त দুর্জন
धूर्त ধূর্ত
धूर्त নিপুণ
धूर्त পঙ্কিল
धूर्त বুদ্ধিমান
धूर्त বদমাশ
धूर्त যুক্তিযুক্ত
धूर्त সেয়ানা
धरती পৃথিবীতে
धरती মাটি
धरना প্রহরিসন্নিবেশ
धर्म ধর্ম
धर्म প্রত্যয়
धर्म বিশ্বাস
धर्म माता ধর্মমাতা
धर्म युद्ध करने वाला ধর্মযোদ্ধা
धर्म युद्ध करने वाला রেখিত
धर्म संबन्धी शिक्षा देना ধর্ম संबन्धी শিক্ষা দেওয়া
धर्म संबन्धी शिक्षा देना ধর্মপ্রচার করা
धर्मशास्त्र ধর্মচিন্তা
धर्मार्थ ক্ষমশীল
धर्मार्थ দাতব্য
धर्मोपदेश ধর্মাপদেশ
धैर्य ধীরজ
धैर्य ধৈর্য
धैर्य ধৈর্য্য
धैर्यवान ধৈর্যশীল
ध्रुव গাদা
ध्रुव বার
ध्रुव মাস্তুল
ध्रुव মেরু
ध्रुवीय চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন
ध्रुवीय স্থানাঙ্ক
धुरा অক্ষ
धरातल অঞ্চল
धरातल আধার
धरातल এলাকা
धरातल কটিবন্ধ
धरातल ক্ষেত্র
धरातल জমি
धरातल দেশ
धरातल দেহাত
धरातल পৃষ্ঠ
धरातल ভূদৃশ্য
धरातल মণ্ডল
धरातल মেঝে
धरातल স্থল
धुरी অক্ষ
धूल অশ্লীলতা
धूल গর্দা
धूल চূর্ণ
धूल ধূলি
धूल ধূলিকণা
धूल ধূলো
ध्वज তাম্বু
ध्वज নিশান
ध्वज পতাকা
ध्वज ফিরালহান
ध्वनि শব্দ
ध्वनि সাউন্ড
ध्वनि और छवि সাউন্ড এবং চিত্র
धृष्ट ঢীট
धृष्ट দাম্ভিক
धृष्ट ধৃষ্ট
धृष्ट বেহায়া
धागा অংশু
धागा গুনা
धागा জাল
धागा টেলিগ্রাম
धागा তার
धागा থ্রেড
धागा নেট
धागा নেটওয়ার্ক
धागा যোগসূত্র
धागा স্ট্রিং
धातु ধাতু
धातु ধাতব
धातु का ধাতু
धातु का ধাতু এর
धातु का ধাতব
धातु सदृश ধাতু
धातु सदृश ধাতু सदृश
धातु सदृश ধাতব
धान ধান
धार উম্ম্
धार কিনারা
धार মার্জিন
धार সীমা
धार সীমান্ত
धारक হোল্ডার
धारणा অনুমান
धारणा অনুমোদন
धारणा উপলব্ধি
धारणा কল্পনা
धारणा গ্রহণ
धारणा ধৃষ্টতা
धारणा ধারণা
धारणा পরিকল্পনা
धारणा বিভাব
धार्मिक ধর্মচারী
धार्मिक ধর্মীয়
धार्मिक ধার্মিক
धार्मिक दुनिया ধার্মিক পৃথিবীর
धार्मिकता ধার্মিকতা
धारा আর্টিকেল
धारा উপস্থিত
धारा উপহার
धारा ধারা
धारा প্রবাহ
धारा বর্তমান
धारा স্ট্রিম
धिक्कार অভিশাপ
धिक्कार ধিক্কার
धीमा অলস
धीमा আলস্য
धीमा ঢিমা
धीमा ধীর
धीमा মন্থর
धीमी गति ধীর গতির
धीरे আস্তে
धीरे धीरे ধীরে ধীরে
धीरे धीरे মন্থর
धीरे से আলগোছে
धीरे से ধীরভাবে
धीरे से ধীরে থেকে
धीरज ঐকান্তিকতা
धीरज ধীরজ
धीरज ধৈর্য
धीरज সহনশীলতা
धीरता से শান্তভাবে
धीरता से শান্তি
धो सकते हैं ধুয়ে পারেন
धोखा ঠগ
धोखा ধোঁকাবাজি
धोखा প্রতারিত
धोखा বিশ্বাসঘাতকতা
धोखा देना ছল করা
धोखा देना টেটন
धोखा देना ঠগ
धोखा देना ভেলকি দেখান
धोखाधड़ी জালিয়াতি
धोना কাচা
धोना ধোয়া
न না
न মত
नेक ধর্মচারী
नकद নগদ
नकद নগদ টাকা
नकल অনুকরণ
नकल অনুকরণীয়
नकल আদর্শ
नकल কপি
नकल নকল
नकल নকল করা
नकल প্রতিলিপি
नकल करना কপি
नकल करना নকল
नकल करना নকল করা
नकल करना প্রতিলিপি
नकल करना প্রতিলিপি করা
नकली অনুকরণ
नकली উপহাস
नकली জাল
नकली নকল
नकली পুতুল
नकली বাজে
नकली ভুল
नकली মিথ্যা
नक्षत्र ঋক্ষ
नक्षत्र রাশি
नुकसान অপূর্ণতা
नुकसान অপরাধ
नुकसान অসুবিধা
नुकसान আঘাত
नुकसान আহত
नुकसान ক্ষত
नुकसान ক্ষতি
नुकसान ক্ষয়
नुकसान কুসংস্কার
नुकसान গুনা
नुकसान দোষ
नुकसान নাশ
नुकसान পক্ষপাত
नुकसान বঞ্চনা
नुकसान হার
नकाब মাস্ক
नकारना অস্বীকার করা
नकारना আবর্জনা
नकारना প্রত্যাখ্যান
नकारात्मक ঋণাত্মক
नकारात्मक নেতিবাচক
नख নখ
नख নখর
नख পুনর্নব
नख পেরেক
नख পেরেক দিয়া আটকান
नखलिस्तान মরুদ্যান
नखलिस्तान মরূদ্যান
नंगे पाँव নগ্নপদে
नगण्य অর্থহীন
नगण्य গুরুত্বহীন
नगण्य তুচ্ছ
नग्न আদুড়
नग्न উলঙ্গ
नग्न নগ্ন
नग्न পালকহীন
नग्न সাদাসিধা
नग्नता নগ্নতা
नगर নগর
नगर নাগরিক
नगर পৌরসঙ্ঘশাসিত
नगर শহর
नगर শহুরে
नंगा আদুড়
नंगा উলঙ্গ
नंगा নগ্ন
नंगा পালকহীন
नंगापन নগ্নতা
नचाना নৃত্য
नचाना নর্তক
नचाना নাচ
नचाना বল
नजदीक কাছাকাছি
नजदीक বন্ধ করা
नज़दीक পাসে
नजदीकी নিকটতম
नजदीकी নৈকট্য
नज़र নজর
नट আখরোট
नट বাদাম
नेट নেট
नटखट দুষ্টু
नेटवर्क জাল
नेटवर्क তার
नेटवर्क নেট
नेटवर्क নেটওয়ার্ক
नेटवर्क যোগসূত্র
नूडल्स নুডলস
नेतृत्व আচরণ
नेतृत्व আচার
नेतृत्व নেতৃত্ব
नेतृत्व প্রবন্ধ
नेतृत्व পরিচালনা করা
नेतृत्व সীসা
नेतृत्व करना আচরণ
नेतृत्व करना আচার
नेतृत्व करना নেতৃত্ব
नेतृत्व करना নেতৃত্ব করা
नेतृत्व करना প্রবন্ধ
नेतृत्व करना পরিচালনা করা
नेतृत्व करना সীসা
नृत्य নৃত্য
नृत्य নৃত্যপরিকল্পনা
नृत्य নর্তক
नृत्य নাচ
नृत्य ব্যালেটনাচের পরিকল্পনা
नृत्य বল
नेत्र চক্ষু
नेत्र চোখ
नेत्रगोलक অক্ষিগোলক
नेत्रहीन অন্ধ
नेता নেতা
नेता প্রধান
नेता মুখ্য
नेता মনিব
नेता মাথা
नेता মালিক
नेताओं নেতাদের
नैतिक আচার
नैतिक ধর্মনীতি
नैतिक নৈতিক
नैतिक নৈতিকতা
नैतिक মনোবল
नैतिक সুনীতি
नैतिक रूप से নৈতিক অবস্থান থেকে
नैतिक रूप से বস্তুত
नैतिकता আচার
नैतिकता ধর্মনীতি
नैतिकता নৈতিক
नैतिकता নৈতিকতা
नैतिकता মনোবল
नैतिकता সুনীতি
नतीजा পরিণাম
नतीजा ফল
नतीजा ফলাফল
नथुना নাসারন্ধ্র
नैदानिक রোগশয্যা
नदियों নদী
नदी ধারা
नदी নদী
नदी প্রবাহ
नदी বর্তমান
नदी Alyanjtz নদী Alyanjtz
नन নন
नन ভিক্ষুণী
नन মঠবাসিনী
नन्हा অতি ক্ষুদ্র
नन्हा পুঁচকে
नैपकिन ন্যাপকিন
नेपच्यून নেপচুন গ্রহ
नपुंसक নপুংসক
नेपाल নেপাল
नफरत ঘৃণা
नफरत ঘৃণা করা
नब्ज স্পন্দন
नब्बे নব্বুই
नेब्युला নীহারিকা
नेब्रास्का নেব্রাস্কা
नबी ভবিষ্যদ্বক্তা
नबी ভাববাদী
नम আর্দ্র
नम আর্দ্রতা
नम নম
नम ভিজা
नमक নোনা
नमक লবণ
नमक লবণে জারিত
नमक লবন
नमक डालना লবণ
नमक डालना লবন যোগান
नमक हराम লবন हराम
नमकीन নিমকি
नमकीन নোনা
नमकीन নোনা
नमकीन লবণ
नमूने নমুনা
नमूना আকৃতি
नमूना আকার
नमूना আদর্শ
नमूना উদাহরণ
नमूना চেষ্টা
नमूना ছাঁচ
नमूना নমুনা
नमूना প্যাটার্ন
नमूना প্রমাণ
नमूना পরীক্ষা
नमूना ফ্যাশন
नमूना ফর্ম
नमूना ব্যক্তিত্ব
नमूना মডেল
नमूना মামলা
नमूना রিহার্সাল
नमूना সাক্ষ্য
नमूनाकरण আদর্শ
नम्र অপ্রখর
नम्र ঢিমা
नम्र নরম
नम्र নিচু
नम्र মসৃণ
नम्र মিষ্টি
नम्र শালীন
नम्र সতী
नम्रता নম্রতা
नम्रता শ্লীলতা
नमस्कार হ্যালো
नमस्ते আরে
नमस्ते সুপ্রভাত
नमस्ते या अलविदा সুপ্রভাত বা अलविदा
नमी আর্দ্র
नमी আর্দ্রতা
नमी নম
नमी ভিজা
न्यूजीलैंड নিউজিল্যান্ড
न्यूनतम ন্যূনতম
न्यूनतम সর্বনিম্ন
न्यूनता অনুপস্থিতি
न्यूनता অপূর্ণতা
न्यूनता অভাব
न्यूनता ঘাটতি
न्यूनता ত্রুটি
न्यूनता দোষ
न्यूनता ভুল
न्यूनता মিস্
न्यूयॉर्क নিউ ইয়র্ক
नया খবর
नया নতুন
न्याय ন্যায়বিচার
न्याय বিচার
न्याय সুবিচার
न्यायाधीश বিচারক
न्यायाधीश রেফারি
न्यायाधीश সূত্র
न्यायाधीश সালিস
न्यायालय আদালত
न्यायालय গজ
न्यायालय প্রাঙ্গণ
न्यायालय বিচারসভা
न्यायिक বিচারগত
न्यायिक বিচারিক
न्यायिक মাস্টার
नर দয়ালু
नर পুংলিঙ্গ
नर পুরুষ
नर ব্যক্তি
नर মানব
नर মানবিক
नर মানুষ
नर স্বামী
नूर নূর
नरक জাহান্নাম
नरक নরক
नरक নরকতুল্য
नरक পাতালের
नर्क জাহান্নাম
नर्क নরক
नरकट খাগড়া
नरकट বেত
नर्तकी নর্তকী
नरभक्षक রাক্ষস
नरम অপ্রখর
नरम ঢিমা
नरम তরলিত
नरम নরম
नरम বরাবর
नरम বিমান
नरम মসৃণ
नरम মানচিত্র
नरम মিষ্টি
नरम স্তর
नरम সম
नरम সমতল
नरम সমান
नर्म অপ্রখর
नर्म উত্সর্গ
नर्म জরিমানা
नर्म ঢিমা
नर्म নরম
नर्म নর্ম
नर्म নিগূঢ়
नर्म প্রদান
नर्म পাতলা
नर्म মসৃণ
नर्म মিষ্টি
नर्म সংবেদনশীল
नर्म স্নেহপূর্ণ
नरेश নরেশ
नर्स নার্স
नर्स মাতৃকা
नर्सरी নার্সারী
नर्सरी শিশুশালা
नरसंहार গণহত্যা
नरसंहार বধ
नरसंहार সংহার
नरसंहार হত্যা
नरसंहार হত্যাকাণ্ড
नल উত্সারিত করা
नल কল
नल টোকা
नल ঠোঁট
नल নল
नल বিল
नल মোরগ
नवम्बर নভেম্বর
नेवला বেজি
नवां নবম
नेवादा নেভেদা
नवाब ব্যারন
नेविगेट নেভিগেট
नेविगेट নৌযাত্রা করা
नवीकरण নবীকরণ
नवीकरण পুনর্নবীকরণ
नवीकरण সংস্কার
नवीनता খবর
नवीनता নতুনত্ব
नवीनीकृत পুনরারম্ভ করা
नवीनीकृत পরিবর্ধন
नशे में মাতাল
नश्वर ঘাতক
नश्वर নশ্বর
नश्वर মর
नश्वर মারাত্মক
नश्वर সাংঘাতিক
नष्ट ধ্বংসপ্রাপ্ত
नष्ट নষ্ট
नष्ट करना উপভোগ
नष्ट करना গ্রাস করা
नष्ट करना ধ্বংস করা
नष्ट करना নষ্ট করা
नष्ट होना অন্তর্হিত হওয়া
नष्ट होना উবা
नष्ट होना বিলুপ্ত করা
नस শিরা
नुस्खा প্রণালী
नुस्खा প্রেসক্রিপশন
नुस्खा সূত্র
नस्लवाद স্বাজাতিকতা
नूह মহাপ্লাবনের
नहर খানা
नहर খাল
नहर চ্যানেল
नहर পরিখা
नहाना স্নান
नहीं অপেক্ষাকৃত
नहीं আড়াআড়ি
नहीं আন্তরিক
नहीं আপ
नहीं আপেক্ষিক
नहीं উপর
नहीं উপরে
नहीं এ
नहीं এর
नहीं কা
नहीं কাছাকাছি
नहीं কারণ
नहीं কেহ নহে
नहीं কো
नहीं জন্য
नहीं থেকে
नहीं দ্বারা
नहीं দিকে
नहीं না
नहीं নি
नहीं পর
नहीं প্রায়
नहीं পরে
नहीं ভিতরে
नहीं মত
नहीं মধ্যে
नहीं সঙ্গে
नहीं সম্পর্কে
नहीं সম্মুখের দিকে
नहीं সময়
नहीं अनुशंसित না বাঞ্ছনীয়
नहीं आवश्यक না প্রয়োজনীয়
नहीं कर सकते করতে পারবেন না
नहीं कर सकते পারে না
नहीं तो না তাহলে
नहीं पृष्ठों না পেজ
नहीं बिक्री के लिए না বিক্রী জন্য
नहीं महत्वपूर्ण না গুরুত্বপূর্ণ
नहीं शिक्षा না শিক্ষা
नहीं, उपकरण इनकार না, সরঞ্জাম इनकार
नाइजीरिया নাইজেরিয়া
नाइट क्लब নাইট ক্লাব
नाइट्रेट নাইট্রেট - সার
नाइट्रोजन নাইট্রোজেন
नाइट्रोजन যবক্ষারজান
नाई নরসুন্দর
नाक গন্ধ
नाक নাক
नाक শোঁকা
नाक সুগন্ধি
नाक সুরভি
नाक সৌরভ
नाक का অনুনাসিক
नाक का নাক এর
नाकाबंदी অবরোধ
नाकाबंदी ঘেরাত্ত
नाखून নখ
नाखून পুনর্নব
नाखून পেরেক
नाखून পেরেক দিয়া আটকান
नागफनी ফণীমনসা
नागरिक অসামরিক
नागरिक দেওয়ানি
नागरिक নগরিক
नागरिक নাগরিক
नागरिक নাগরিকদের
नागरिक শহুরে
नागरिक সংরক্ষণশীল
नागरिक या वेल्स के निवासी নগরিক বা ওয়েলস আবাসিক
नागरिक विज्ञान নগরিক বিজ্ঞান
नागरिक सेना নগরিক সেনা
नागरिकता নাগরিকত্ত
नागरिकता নাগরিকতা
नाच নৃত্য
नाच নর্তক
नाच নাচ
नाच ব্যালে
नाच বল
नाचना নৃত্য
नाचना নর্তক
नाचना নাচ
नाचना বল
नाचीज অনস্তিত্ব
नाचीज কিছুই
नाचीज কিছুই না
नाचीज শূন্য
नाजुक অভিমানী
नाजुक অসতী
नाजुक ক্ষীণ
नाजुक খর
नाजुक জড়িত
नाजुक জরিমানা
नाजुक তুচ্ছ
नाजुक তীব্র
नाजुक দ্রুত
नाजुक দুর্বল
नाजुक নর্ম
नाजुक নিগূঢ়
नाजुक নির্বল
नाजुक পলকা
नाजुक পাতলা
नाजुक ভঙ্গুর
नाजुक ভীরু
नाजुक ভোগবিলাসপূর্ণ
नाजुक শক্তিহীন
नाजुक সংবেদনশীল
नाजुक স্নেহপূর্ণ
नाजुक সমালোচনামূলক
नाजी ফ্যাশিবাদী
नाटक নাটক
नाटककार নাট্যকার
नाटकीय থিয়েটারি
नाटकीय নাটকীয়
नाटो ন্যাটো
नाटो ন্যাটোর
नातेदार অনুপাত
नातेदार সম্পর্ক
नातेदार সম্বন্ধ
नाथ নাথ
नाथन নাথান
नाँद ডাবা
नाप তাল
नाप পরিমাপ
नाप বীট
नाप মান
नाप মাপ
नापना গেজ
नापना তাল
नापना পরিমাপ
नापना বীট
नापना মান
नापना মাপ
नापसन्द অপ্রীতিকর
नापसन्द বিরস
नाबदान মলকুণ্ড
नाबालिग নাবালক
नाबालिग বাচ্চা
नाबालिग বালক
नाबालिग শিশু
नाभ्य কেন্দ্রী
नाभि নাভি
नाम নাম
नाम নিযুক্ত
नाम বিশেষ্য
नाम সমাহার
नाम रखना কল
नाम रखना নাম রাখা
नाम लिखना নাম লেখা
नामकरण নামকরণের
नामुमकिन অসম্ভব
नाममात्र নামমাত্র
नामवर বিখ্যাত
नामवर যশস্বী
नामवर সুপ্রসিদ্ধ
नामांकन এপয়েন্টমেন্ট
नामांकन মনোনয়ন
नामावली অংশ
नामावली অঙ্গ
नामावली বেলন
नामावली ভূমিকা
नामावली ভাগ
नामावली রোল
नामीबिया নামিবিয়া
नामोद्दिष्ट ঠাওরান
नायक উপদেবতা
नायक বীর
नायिका বীরাঙ্গনা
नारंगी का কমলা
नारंगी का কমলা এর
नारा জিগির
नारियल নারকেল
नारियल নারিকেল
नारियल নারিকেল বৃক্ষ
नाल অমরা
नालकी সেদা
नाव জাহাজ
नाव নৌকা
नाव নৌকা
नाव পরিবহন
नाव বদনা
नाव বয়াম
नाव বহিত্র
नाव বাইচের নৌকা
नाव चलाना নৌকা চালানো
नाव परिवहन নৌকা পরিবহন
नाविक নাবিক
नाविकगण টীম
नाविकगण দল
नाविकगण নাবিকদল
नाविकों নাবিকদের
नाश নাশ
नाश বিনষ্ট করা
नाश হ্রাস
नाश करना ধ্বংস করা
नाश करना হ্রাস করা
नाश्ता ব্রেকফাস্ট
नाशपाती নাশপাতি
नास নাস
नास्तिक নাস্তিক
नास्तिकता নাস্তিকতা
नासूर ঘাত
निःशुल्क বিনামূল্যে
निःशुल्क মুক্ত
निःशुल्क মুক্তি
निकट কাছাকাছি
निकट ঘন
निकट নিকটবর্তী
निकट বন্দ
निकट বন্ধ
निकट বন্ধ করা
निकट মোটা
निकट শেষ করা
निकट সমীপবর্তী
निकट आना কাছাকাছি
निकट आना কাছাকাছি আসা
निकटता জেলা
निकटता থান
निकटता দূরত্ব
निकटता নৈকট্য
निकटता প্রতিবেশিগণ
निकटता পাদ
निकम्मे ঘটিরাম
निकर्षण পঙ্কোদ্ধার
निकल নিকেল্
निकल নিকেল করা
निकल প্রস্থান
निकारागुआ নিকারাগুয়া
निकालना সরিয়ে
निकास উত্তরণ
निकास এক্সস্ট
निकास প্রস্থান
निकास ফল
निकोटिन নিকোটিন
निगम কর্পোরেশন
निगरानी চেক
निगरानी নিয়ন্ত্রণ
निगरानी নিরীক্ষণ
निगरानी পর্যবেক্ষণ
निगरानी মনিটর
निगरानी যাচাই
निगरानी রক্ষী কুকুর
निगरानी समिति পর্যবেক্ষণ কমিটি
निगलने গ্রাসকারী
निगलना গলাধ: করণ
निगलना গিলা
निगलना গেলা
निगलना পক্ষীবিশেষ
निगाह দৃষ্টি
निजी আছে
निजी কর্মচারী
निजी কর্মিগণ
निजी দণ্ড
निजी নিজের
निजी ব্যক্তিগত
निजी ব্যক্তিগতভাবে
निजी বেসরকারী
निडर অভীক
निडर গ্রীস
निडर চর্বি
निडर তেলচিটে
निडर তৈলাক্ত
निडर নির্ভয়
निडर বীর
निडर মেদবহুল
निडर মোটা
निडर সাহস
निडर সাহসী
नितम्ब নিতম্ব
नित्यता অনন্তকাল
नित्यता অমরতা
नितान्त কৃপণ
निंद्य মর্মপীড়াদায়ক
निदेशक অধ্যক্ষ
निदेशक অধীক্ষক
निदेशक পথপ্রদর্শক
निदेशक পরিচালক
निदेशक ম্যানেজার
निदान রোগনিদান
निदान রোগ নির্ণয়
निदान লক্ষণ
निदान হওয়া
निदान करना হওয়া করা
निन्दनीय দুষণীয়
निन्दा কুত্সা
निन्दा ধর্মনিন্দা
निन्दा নিন্দা
निपुण উচিত
निपुण উপযুক্ত
निपुण চতুর
निपुण দক্ষ
निपुण নিপুণ
निपुण পারক
निपुण বিশেষজ্ঞ
निपुण যোগ্য
निपुण সক্ষম
निपुण সঙ্গত
निपुण সঠিক
निपुण সম্পন্ন
निपल স্তনবৃন্ত
निबंध অক্ষরবিন্যাস
निबंध অভিজ্ঞতা
निबंध চুক্তি
निबंध চেষ্টা
निबंध ছাপা
निबंध নিবন্ধ
निबंध প্রবন্ধ
निबंध প্রমাণ
निबंध পরীক্ষা
निबंध ব্যবহার
निबंध মুদ্রণ
निबंध সন্ধি
निबंध সন্ধিপত্র
निबंध সাক্ষ্য
निमज्जन নিমজ্জন
निमंत्रण আমন্ত্রণ
निम्नतम অধম
निमन्त्रण আমন্ত্রণ
निम्नलिखित অনুসরণ
निम्नलिखित নিম্নলিখিত
निम्नलिखित পরবর্তী
निम्नलिखित সমর্থকবৃন্দ
निमोनिया নিউমোনিআ
नियुक्त নাম
नियुक्त নিযুক্ত
नियुक्त নিয়োগ
नियुक्त নির্ধারণ করা
नियुक्त নির্ধারিত
नियुक्त নির্মাণ
नियुक्त বিনিয়োগ করা
नियुक्त বিশেষ্য
नियुक्त স্থির করা
नियुक्त সৃষ্টি
नियुक्त সিদ্ধান্ত
नियुक्ति এপয়েন্টমেন্ট
नियुक्ति নিয়োগ
नियुक्ति মনোনয়ন
नियत অবিচলিত
नियत উদযাপন
नियत কঠিন
नियत দৃঢ়
नियत ধ্রুব
नियत ধারাবাহিক
नियत নির্ধারিত
नियत নিরন্তর
नियत পরব
नियत বরাদ্দ
नियत শক্তসমর্থ
नियत সংশোধন করা হয়েছে
नियत স্থায়ী
नियंत्रक নিয়ন্ত্রক
नियंत्रक নিয়ামক
नियंत्रक পরিদর্শক
नियंत्रण চেক
नियंत्रण তত্ত্বাবধান করা
नियंत्रण নিয়ন্ত্রণ
नियंत्रण নিরোধ
नियंत्रण মনিটর
नियंत्रण যাচাই
नियंत्रण के बिना নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই
नियंत्रण से बाहर নিয়ন্ত্রণের বাইরে
नियम আধিপত্য করা
नियम উড়িয়ে
नियम তত্ত্ব
नियम নিয়ম
नियम প্রবিধান
नियम পরিচালনা করা
नियम বাতিল
नियम রূল
नियम রুলার
नियम শাসক
नियम শাসন
नियम শাসন ​​করা
नियमित গত্
नियमित নিত্যকর্ম
नियमित নিয়মিত
नियमित रूप से নিয়মিত
नियमित रूप से নিয়মিতভাবে
नियमितता নিয়মানুবর্তিতা
नियोक्ता নিয়োগকর্তা
नियोक्ता নিয়োগকর্তা
नियोक्ता নিয়োগকর্তারা
नियोक्ता নেতা
नियोक्ता প্রধান
नियोक्ता মুখ্য
नियोक्ता মনিব
नियोक्ता মাথা
नियोक्ता মালিক
नियोजन পরিকল্পনা
नियोन নিঅন্গ্যাস্
निरंकुश অসংযত
निरक्षर নিরক্ষর
निरक्षर পালটান
निर्गम প্রস্থান
निर्गम ফল
निर्जलीकरण নিরূদন
निर्जीव অচেতন
निर्णय অভিমত
निर्णय আরোপ করা
निर्णय নিযুক্ত
निर्णय নির্ধারণ
निर्णय নির্ধারণ করা
निर्णय নির্ধারিত
निर्णय পুরস্কার
निर्णय পারিতোষিক
निर्णय বাক্য
निर्णय রায়
निर्णय সঙ্কল্প
निर्णय স্থির করা
निर्णय সমাধান
निर्णय সিদ্ধান্ত
निर्णायक অকাট্য
निर्णायक অত্যন্ত
निर्णायक অন্ত
निर्णायक অন্তিম
निर्णायक উদ্দেশ্য
निर्णायक কঠোর
निर्णायक চূড়ান্ত
निर्णायक নিষ্পত্তিমূলক
निर्णायक শেষ
निर्णायक সীমানির্দেশক
निरंतर অনন্ত
निरंतर অবিরত
निरंतर অবিরাম
निरंतर চিরতরে
निरंतर ধ্রুব
निरंतर ধারাবাহিক
निरंतर নিত্য
निरंतर নিয়মিত
निरंतर নিরন্তর
निरंतर স্থায়ী
निरंतर সবসময়
निरंतर সর্বদা
निरंतरता অবিচ্ছেদ
निरंतरता চিত্রনাট্য
निरुत्साह ঠান্ডা
निरुत्साह শান্ত
निरुत्साह শীতল
निरुत्साह হিমশীতল
निर्दयी নির্দয়
निर्दयी নির্মম
निर्दयी নিষ্ঠুর
निर्देश নির্দেশাবলীর
निर्देशक অধীক্ষক
निर्देशक নির্দেশক
निर्देशक পথপ্রদর্শক
निर्देशक পরিচালক
निर्देशक ম্যানেজার
निर्देशक वेतन পরিচালক পে
निर्देशिका ডিরেক্টরি
निर्दोष অনপরাধ
निर्दोष অনিন্দনীয়
निर्दोष অহিংসক
निर्दोष নির্দোষ
निर्दोष নিরপরাধ
निर्दोष নিরীহতা
निर्दोष নিষ্পাপ
निर्दोषता অনপরাধ
निर्दोषता নিরীহতা
निर्धन অভাবগ্রস্ত
निर्धन দরিদ্র
निर्धन ভুজ
निर्धनता দারিদ্র্য
निर्धारण নির্ধারণ
निर्धारण নিরাকরণ
निर्धारण মূল্যায়ন
निर्धारण সঙ্কল্প
निर्धारित অবশ্যই
निर्धारित অভেদ্য
निर्धारित নিযুক্ত
निर्धारित নির্ধারণ করা
निर्धारित নির্ধারিত
निर्धारित নিরাপদ
निर्धारित নিরাপদে
निर्धारित নিশ্চিত
निर्धारित স্থির করা
निर्धारित সুরক্ষিত
निर्धारित সিদ্ধান্ত
निरन्तर নিরন্তর
निरपराध নির্দোষ
निरपराध নিরপরাধ
निर्बल অসতী
निर्बल একহারা
निर्बल কম
निर्बल ক্ষীণ
निर्बल ছোট
निर्बल জরিমানা
निर्बल তুচ্ছ
निर्बल দুর্বল
निर्बल ধীরজ
निर्बल নর্ম
निर्बल নিগূঢ়
निर्बल নির্বল
निर्बल পুঁচকে
निर्बल পলকা
निर्बल পাতলা
निर्बल ভঙ্গুর
निर्बल ভীরু
निर्बल মূর্ছা
निर्बल শক্তিহীন
निर्बल সংবেদনশীল
निर्बल স্নেহপূর্ণ
निर्बल সামান্য
निर्बलता দুর্বলতা
निर्बोध নির্বোধ
निर्भय অভীক
निर्भय নির্ভয়
निर्भय বীর
निर्भय সাহসী
निर्भर কবজা
निर्भर নির্ভর
निर्भरता নির্ভরতা
निर्भरता ভরসাস্থল
निर्भीक গ্রীস
निर्भीक চর্বি
निर्भीक তেলচিটে
निर्भीक তৈলাক্ত
निर्भीक নির্ভীক
निर्भीक বীর
निर्भीक মেদবহুল
निर्भीक মোটা
निर्भीक সাহস
निर्भीक সাহসী
निर्माण গঠন
निर्माण গাঁথন
निर्माण নির্মাণ
निर्माण পদবিন্যাস
निर्माण ফ্যাব্রিক
निर्माण বাঁধন
निर्माण বানানোর
निर्माण বিরচিত
निर्माण ভবন
निर्माण সৃজন
निर्माण স্থাপত্য
निर्माण সৃষ্টি
निर्माता উত্পাদক
निर्माता কারিগর
निर्माता জন্মদাতা
निर्माता নির্মাতা
निर्माता প্রস্তুতকারক
निर्माता সৃজনকর্তা
निर्माता স্রষ্টা
निर्माता সৃষ্টিকর্তা
निर्मित প্রণীত
निर्यात এক্সপোর্ট
निर्यात রপ্তানি
निरर्थक অর্থহীন
निर्लज्ज ঢীট
निर्लज्ज নির্লজ্জ
निर्वचक অনুবাদক
निर्वचक ইন্টারপ্রেটার
निर्वचक ব্যাখ্যাতা
निर्वाचन নির্বাচন
निर्वाचन পছন্দ
निर्वाचन ভোট
निर्वाचन ভোট
निर्वाचन ভোটদান
निर्वाचन সুরকরণ
निर्वाचित অজানা
निर्वाचित নির্বাচন
निर्वाचित নির্বাচিত
निर्वाचित পছন্দ
निर्वात ভ্যাকুয়াম
निर्वात ভ্যাকুয়াম ক্লিনার
निर्वासन নির্বাসন
निर्वासन নির্বাসিত
निरस्त्रीकरण নিরস্ত্রীকরণ
निरसन বাতিল
निरसन বাতিল করা
निरसन রদ
निरसन রদ করা
निराधार অমূল
निरालापन অবস্থান
निरालापन রাখা
निरालापन স্থান
निरालापन স্থাপন করা
निरालापन সাইট
निराश আশাহীন
निराश দুর্দান্ত
निराश নিরাশ করা
निराश হতাশ
निराशा হতাশা
निराशाजनक আশাহীন
निराशाजनक দুর্দান্ত
निराशाजनक নিরানন্দ
निराशाजनक হতাশ
निराशाजनक হতাশাদায়ক
निरीक्षक ইন্সপেক্টর
निरीक्षक নিয়ামক
निरीक्षक নিরীক্ষক
निरीक्षक পরিদর্শক
निरीक्षण অনবধানতা
निरीक्षण অবেক্ষণ
निरीक्षण অভিজ্ঞতা
निरीक्षण চেক
निरीक्षण চেষ্টা
निरीक्षण দেখুন
निरीक्षण নিয়ন্ত্রণ
निरीक्षण নিরীক্ষণ
निरीक्षण পর্যবেক্ষণ
निरीक्षण পর্যালোচনা
निरीक्षण পরিদর্শন
निरीक्षण পরিদর্শন করা
निरीक्षण পরীক্ষা
निरीक्षण পরীক্ষা করা
निरीक्षण মনিটর
निरीक्षण মনে
निरीक्षण যাচাই
निरीक्षण যাত্রা
निरीक्षण রক্ষণাবেক্ষণ
निरोध আটক
निरोध কারাবাস
निरोध ধরপাকড়
निरोध নিরোধ
निलंबित ঝুলান
निलंबित নিলম্বিত
निलंबित স্থগিত
निवेदन অনুগ্রহ
निवेदन অনুরোধ
निवेदन আবেদন
निवेदन ইচ্ছা
निवेदन চাহিদা
निवेदन জিজ্ঞাসা করা
निवेदन দয়া
निवेदन দয়া করে
निवेदन প্রয়োজন
निवेदन প্রশ্ন
निवेदन প্রার্থনা
निवेदन প্রার্থনা করা
निवेदन মাগা
निवेश নির্মাণ
निवेश বিনিয়োগ করা
निवेश বিনিয়োগ
निवेश সৃষ্টি
निवेशक বিনিয়োগকারী
निवेशक বিনিয়োগকারীরা
निवारक প্রতিবন্ধক
निवारण নিবারণ
निवारण সমস্যাসমাধান
निवास অধিষ্ঠান
निवास অধিষ্ঠিত
निवास অবস্থিতি
निवास জীবিত
निवास থাকা
निवास পাঁচ
निवास বসবাস
निवास বসবাস করা
निवास বাস করা
निवास বাসকারী
निवास বাসস্থান
निवास বাসিন্দা
निवास সদন
निवास সরাসরি
निवासी আবাসিক
निवासी বসবাসকারী
निवासी বাসকারী
निविदा অভিমানী
निविदा স্নিগ্ধ
निविदा স্নেহপূর্ণ
निश्चय ঠিকঠিকানা
निश्चय নিরাপত্তা
निश्चय নিশ্চিত
निश्चय সিদ্ধান্ত
निश्चित অবধারিতরূপে
निश्चित অবশ্যই
निश्चित অভেদ্য
निश्चित চূড়ান্ত
निश्चित ঠিকঠিকানা
निश्चित দ্ব্যর্থহীন
निश्चित নির্ধারিত
निश्चित নিরাপত্তা
निश्चित নিরাপদ
निश्चित নিরাপদে
निश्चित নিশ্চিত
निश्चित বিশেষ
निश्चित সুরক্ষিত
निश्चित সীমানির্দেশক
निश्चित रूप से অবশ্যই
निश्चित रूप से নির্ধারিত
निश्चित रूप से নিরাপদে
निश्चित रूप से নিশ্চিত
निश्चित रूप से সন্দেহাতীতভাবে
निश्चितता জামিন
निश्चितता ঠিকঠিকানা
निश्चितता নির্ভরপত্র
निश्चितता নিরাপত্তা
निश्चितता নিশ্চিত
निश्चितता পাটা
निशान উল্লেখ
निशान করা
निशान খুঁত
निशान চিহ্ন
निशान চিহ্নিত
निशान ট্রেস
निशान টীকা
निशान টোকেন
निशान তরবার
निशान দাগ
निशान ধ্যান
निशान নিশান
निशान নোট
निशान পথ
निशान পথচিহ্ন
निशान পদচিহ্ন
निशान বিজ্ঞপ্তি
निशान মার্কা
निशान লক্ষণ
निशान লেজ
निशान লেবেল
निशान সংকেত
निशान সঙ্কেত
निशानेबाज খেলনা
निष्कपट অকপট
निष्कपट আন্তরিক
निष्कपट উদ্ঘাটন করা
निष्कपट খোলা
निष्कपट গম্ভীর
निष्कपट জুড়া
निष्कपट দিলদরিয়া
निष्कपट ন্যায়বান
निष्कपट প্রভুভক্ত
निष्कपट রাজভক্ত
निष्कपट লাগা
निष्कपट শুরু
निष्कपट সাদাসিধা
निष्क्रमण উদ্বাসন
निष्कर्ष অনুমিতি
निष्कर्ष উপসংহার
निष्कर्ष নিষ্কর্ষ
निष्कर्ष ফল
निष्कर्ष ফলাফল
निष्कर्षण উত্পত্তি
निष्कर्षण নিষ্কাশন
निष्क्रिय অক্রিয়
निष्क्रिय নিষ্ক্রিয়
निष्कासन নির্বাসন
निषेचन নিষেক
निष्ठुर নির্দয়
निष्ठुर নির্মম
निष्ठुर নিষ্ঠুর
निष्ठा আনুগত্য
निष्ठा से অকপটে
निष्ठा से আন্তরিক
निषेध অলঙ্ঘনীয়
निषेध অস্বীকৃতি
निषेध নিষিদ্ধ
निषेध নিষেধ
निषेध নিষেধাজ্ঞা
निषेध বার
निषेध বারণ করা
निषेध মানা করা
निष्पक्ष তটস্থ
निष्पक्ष নিরপেক্ষ
निष्पक्ष মেলা
निष्पादन অভিনয়
निष्पादन নির্বাহণ
निष्पादन ফাঁসি
निष्पादन সম্পাদন
निष्फल অকাজের
निष्फल অপ্রয়োজনীয়
निष्फल নিরর্থক
निष्फल নিষ্প্রয়োজন
निषिद्ध অননুমোদিত
निषिद्ध অনুমতিহীন
निषिद्ध নিষিদ্ধ
निहथ्या নিরস্ত্র
निहरनी আঠা
निहरनी গম
निहरनी রবার
निहित ন্যস্ত করা
निहित নিহিত
निहित শার্ট
निहित হানি হওয়ার সম্ভাবনা
निहितार्थ সংশ্লেষ
नीच অকুল
नीच অবজ্ঞেয়
नीच অসুখী
नीच কমবখত
नीच নীচে
नीच পাজী
नीच বেচারা
नीचे অধীন
नीचे অপগা
नीचे উচ্চারণ ভুল করা
नीचे তল
नीचे নরম লোম
नीचे নিচ
नीचे নিচে
नीचे মধ্যে
नीचे সদ্গুণ
नीचे সিঁড়ি বেয়ে নিচে
नीचे वाला নীচে পান
नीचा অধীন
नीचा কম
नीचा খেলো করা
नीचा ছোট
नीचा তুচ্ছ
नीचा তল
नीचा নিচে
नीचा নির্বল
नीचा নীচু
नीचा মধ্যে
नीचा সামান্য
नीचा সিঁড়ি বেয়ে নিচে
नीचा दिखाना নীচু দেখাতে
नीति নীতি
नीति নীতিগত
नीति নীতিমালা
नीति নীতির
नीति রাজনীতি
नीतियाँ নিয়মনীতি
नींद ঘুম
नींद ঘুমানো
नीदरलैंड নেদারল্যান্ড
नीदरलैंड হলণ্ড
नीदरलैंड्स নেদারল্যান্ড
नीदरलैंड्स হলণ্ড
नीदरलैंड्स হল্যান্ড
नींबू লেবু
नीम हकीम নিম हकीम
नीम हकीम হাতুড়ে ডাক্তার
नील কালশিটে
नील কালশিটে পড়া অবস্থা
नील নিল
नील নীল
नील नदी নীল নদী
नीलम নীলকান্তমণি
नीलम নীলম
नीलम সাপফায়ার
नीला নীল
नीलाम নিলাম
नीलामी নিলাম
नींव আধার
नींव গোড়া
नींव ডাঁটা
नींव তল
नींव থাবা
नींव পা
नींव পাদদেশ
नींव ভিত
नींव ভিত্তি
नींव মূল
नींव মূলসূত্র
नॉर्वे নরওয়ে
नॉर्वे নরত্তএদেশ
नॉर्वेजियन নরওয়ের ভাষা
नॉर्वेजियन নরত্তএদেশীয়
नोक আগা
नोट উল্লেখ্য
नोट নোট
नोट बुक উল্লেখ্য বুক
नोट बुक নোটবই
नोटबुक নোটবই
नोटबुक নোটবই
नोटबुक নোটবুক
नोटरी আইনসংক্রান্ত কিছু কর্ম সম্পাদন
नोटरी দলিলপত্র সম্পাদনে কর্মচারী
नोड গিঁট
नोड নোড
नोबेल নোবেল
नौ নব
नौ নয়
नौ নয়জন
नौ নৌ
नौकर চাকর
नौकर নফর
नौकरशाही আমলাতন্ত্র
नौकरशाही আমলাতান্ত্রিক
नौकरी অফিস
नौकरी উপযোগ
नौकरी কৃত্য
नौकरी কাজ
नौकरी চাকরী
नौकरी জীবিকা
नौकरी পদ
नौकरी পরিশ্রম
नौकरी পেশা
नौकरी ব্যবহার
नौकरी বিসর্জন
नौकरी শ্রম
नौका ইয়ট
नौका নৌকা
नौका নৌকা
नौका লাইফ বোট
नौकायन পাল
नौजवान যুবক
नौतल জাহাজ
नौसेना জাহাজী
नौसेना নৌসেনা
नौसेना নৌসেনা
नौसेना সামুদ্রিক
पुआल খড়
पैक প্যাক
पैकेज আটি
पैकेज কিতা
पैकेज গ্রুপ
पैकेज দল
पैकेज প্যাকেজ
पैकेज পাঁজা
पैकेज মোড়ক
पैकेजिंग প্যাকেজিং
पैकेट আটি
पैकेट কিতা
पैकेट গ্রুপ
पैकेट জেব
पैकेट দল
पैकेट পকেট
पैकेट প্যাকেজ
पैकेट প্যাকেট
पैकेट পাঁজা
पैकेट ব্যাগ
पैकेट বস্তা
पैकेट মোড়ক
पैकेट হ্যান্ডব্যাগ
पकड ধরা
पकड রাখা
पकड़ ধরা
पकड़ ধরে
पकड़ लिया ধরে নেওয়া
पकड़ने वाला ধরার ধুম্রপান
पकड़ना আপ্যয়ন করা
पकड़ना দখল
पकड़ना ধরা
पकड़ना বাজেয়াপ্ত করা
पकड़ना রাখা
पकड़ा অনুষ্ঠিত
पंक्ति উরগ
पंक्ति পংক্তি
पंक्ति মাত্রা
पंक्ति লাইন
पंक्ति সারি
पैकर ভরক
पक्ष পক্ষ
पक्ष পৃষ্ঠ
पक्ष পৃষ্ঠা
पक्ष পাশ
पक्ष करना পক্ষ
पक्ष करना পক্ষ করা
पक्ष करना পৃষ্ঠ
पक्ष करना পৃষ্ঠা
पक्ष करना পাশ
पक्षपात আঘাত
पक्षपात ক্ষত
पक्षपात ক্ষতি
पक्षपात কুসংস্কার
पक्षपात পক্ষপাত
पक्षाघात পক্ষাঘাত
पक्षियों খাগড়া
पक्षियों পাখি
पक्षियों বেত
पक्षी পক্ষধর
पक्षी পাখি
पक्षी পাখী
पका हुआ পাকা হয়েছে
पकाना পাচক
पकाना ফোঁড়া
पकाना রাঁধা
पकाना রান্না করা
पकाना সেকা
पकाया পক্ব
पकाया রাঁধা
पकाया সিদ্ধ
पकाया हुआ दूध अंडा और खांड কাস্টার্ড
पुकार কল
पुकारना কল
पैकिंग দল
पैकिंग প্যাকেজ
पैकिंग প্যাকেজিং
पैकिंग বোঁচকা
पंख উইংস
पंख কথা
पंख কলম
पंख গরূৎ
पंख ডানা
पंख পর
पंख পালক
पंखा বাতায়ন
पगडी পাগড়ি
पैगम्बर ভবিষ্যদ্বক্তা
पेंग्विन পেংগুইন
पगहा শিকল
पंच জুরিডিকাল
पंच পাঞ্চ
पंच মুষ্ট্যাঘাত
पंच রহস্যভেদ করা
पैच তালি
पैच প্যাচ
पेंच ঘুর্ণি
पेंच পাখা
पेंच স্ক্রু
पेंचकश টানিয়া বাহির করা
पच्चर কীলক
पच्चर কোণ
पंचाट সালিশি
पचाना জারা
पचाना পরিপাক করা
पचाना সংগ্রহ
पचाना সার
पचाना সারাংশ
पचास পঁচাশ
पचासवां পঁচাশত্তম
पूंछ উরগ
पूंछ পংক্তি
पूंछ পুচ্ছ
पूंछ লাইন
पूंछ লেজ
पूछताछ অনুসন্ধান
पूछताछ জিজ্ঞাসাবাদ
पूछताछ পুছা
पूछताछ পদার্থ
पूछताछ প্রশ্ন
पूछताछ ব্যাপার
पूछताछ বাত
पूछताछ মামলা
पूछताछ সমস্যা
पछताना অনুতাপ
पछताना করুণা
पछताना খেদ
पछताना দু: খপ্রকাশ
पछताना দুঃখিত
पछताना সমব্যথা
पछताना সরীসৃপ
पछतावा অনুতাপ
पछतावा করুণা
पछतावा খেদ
पछतावा দু: খপ্রকাশ
पछतावा দুঃখিত
पछतावा সমব্যথা
पूछना অনুরোধ
पूछना ইচ্ছা
पूछना চাহিদা
पूछना জিজ্ঞাসা
पूछना জিজ্ঞাসা করা
पूछना জিজ্ঞাসাবাদ
पूछना দাবি
पूछना দাবী
पूछना পুছা
पूछना পদার্থ
पूछना প্রয়োজন
पूछना প্রশ্ন
पूछना প্রার্থনা
पूछना ব্যাপার
पूछना বাত
पूछना মাগা
पूछना মামলা
पूछना সমস্যা
पंजा নখ
पंजा নখর
पूजा অর্চনা করা
पूजा পূজা
पूजा करना অর্চনা
पूजा करना অর্চনা করা
पूजा करना আদর
पूजा करना পূজা
पजामा পাজামা
पजामा পায়জামা
पुजारियों পৌত্তলিক
पुजारी ঋত্বিক
पुजारी পুরোহিত
पुजारी যাজক
पूंजी रूप में प्रयोग करना পুঁজিতে পরিণত করা
पंजीकृत নিবন্ধিত
पंजीकरण নিবন্ধন
पंजीकरण নিবন্ধনের
पंजीकरण নিবন্ধীকরণ
पंजीकरण রেকর্ডিং
पंजीकरण লিপি
पंजीकरण कार्यालय নিবন্ধন অফিস
पूंजीवाद পুঁজিবাদ
पेट উদর
पेट পাকস্থলী
पेट পেট
पेटू অভীক
पेटू পেটুক
पेटू বুভুক্ষিত
पेटू লোলুপ
पैंट ট্রাউজার্স
पैंट প্যান্ট
पेट के अध्यक्ष পেট চেয়ারম্যান
पेट का बच्चा পেটে বাচ্চা
पट्ट তক্তা
पट्ट পট্ট
पेटेंट পেটেণ্ট
पेटेंट পেটেন্ট
पट्टा ইজারার মেয়াদ
पट्टा নেকলেস
पट्टा পাট্টা
पट्टा মণ্ডল
पट्टा হার
पट्टियाँ ধনুর্বন্ধনী
पट्टी অংশীদারী
पट्टी ক্ষেত্র
पट्टी চাবুক
पट्टी দণ্ড
पट्टी দল
पट्टी ফালা
पट्टी ফিতা
पट्टी ব্যাণ্ডেজ
पट्टी বার
पट्टी বারের
पट्टी বেল্ট
पट्टी মেরু
पट्टी যষ্টি
पट्टी সংঘ
पट्टी সঙ্ঘ
पट्टी সমাজ
पट्टी সমিতি
पट्टी সস
पैट्रियट দেশভক্ত
पटरी উপায়
पटरी কোর্স
पटरी গলি
पटरी ট্রেস
पटरी দূরে
पटरी পথ
पटरी পথচিহ্ন
पटरी পদচিহ্ন
पटरी পাঠ্যক্রম
पटरी বীথিকা
पटरी রাস্তা
पटरी রেললাইন
पटरी লাইনচ্যুত করা
पटरी লেজ
पटरी সফর
पेट्रोल গ্যাস
पेट्रोल পেট্রল
पेंटागन পঁচভুজ
पटिया পট্ট
पटिया প্লেট
पुटी আম
पुटीन পুটিং
पुटीन लगाना পুটিং
पैंठ অনুপ্রবেশ
पुठ्ठे का পেশী
पुठ्ठे का পেশীবহুল
पठन পড়া
पठन পড়ার
पेड গাছ
पेड़ কুঞ্জবন
पेड़ গাছ
पैड শয়নকক্ষ
पैडल প্যাডেল
पैडल বাহা
पेडस्टल স্তম্ভমূল
पुडिंग পুডিং
पडोस প্রতিবেশ
पडोस পরিবেশ
पड़ोस চতুষ্পাশ্র্ব
पड़ोस জেলা
पड़ोस থান
पड़ोस নৈকট্য
पड़ोस প্রতিবেশিগণ
पड़ोस প্রতিবেশী
पड़ोस পাদ
पड़ोसी প্রতিবেশী
पड़ोसी পার্শ্ববর্তী
पढ़ें পড়ুন
पढने वाला পড়ার ধুম্রপান
पढने वाला পাঠক
पढ़ना নির্ণয় করা
पढ़ना পঠন
पढ़ना পড়ুন
पढ़ना পড়া
पढ़ना রিড
पढ़ना রিডিং
पैतृक পিতৃতুল্য
पैतृक পৈতৃক
पतंग ঘুড়ি
पतंग পতঙ্গ
पत्ती গাছের পাতা
पत्ती পল্লব
पत्ती পাত
पत्ती পাতা
पत्ती পাপড়ি
पत्ती ফলক
पत्थर পাথর
पत्थर শিলাবৃষ্টি
पत्थर या ईंट का फर्श পাথর অথবা ইট এর মেঝে
पत्थर या ईंट का फर्श ফুটপাথ
पत्थर या ईंट का फर्श মেঝে
पतन অবনতি
पतन পতন
पतन হার
पतन होना পড়া
पतन होना পতন হওয়া
पतन होना বিন্দু
पतन होना শরৎ
पतन होना শরত্কাল
पतन होना হত্তয়া
पत्नी দার
पत्नी নারী
पत्नी পত্নী
पत्नी মহিলা
पत्नी স্ত্রী
पत्र অক্ষর
पत्र চিঠি
पुत्र পুত্র
पत्रकार সাংবাদিক
पत्रकारिता সাংবাদিকতা
पत्राचार পত্রব্যবহার
पत्राचार পত্রাবলি
पत्राचार যোগাযোগের
पत्रिका পত্রিকা
पत्रिका ম্যাগাজিন
पत्रिका রোজনামচা
पतला অসতী
पतला একহারা
पतला কৃশ
पतला ক্ষীণ
पतला চর্বিহীন
पतला জরিমানা
पतला তুচ্ছ
पतला তরল
पतला দুর্বল
पतला নর্ম
पतला নিগূঢ়
पतला নির্বল
पतला পলকা
पतला পাতলা
पतला বহতা
पतला ভঙ্গুর
पतला ভীরু
पतला শক্তিহীন
पतला সংবেদনশীল
पतला স্নেহপূর্ণ
पुतली ছাত্র
पुतली পুতলি
पतली औषधी মিশ্রণ
पतवार অরিত্র
पतवार কর
पता অভিমুখ
पता আচরণ
पता আচার
पता আবিষ্কার করা
पता উদ্ঘাটন করা
पता খুঁজে পাওয়া
पता ট্রেস
पता ঠিকানা
पता দিক
पता দেখা
पता পথ
पता পথচিহ্ন
पता পদচিহ্ন
पता প্রবন্ধ
पता পরিচালন
पता লেজ
पता শাসন
पता সাক্ষা
पता चला দেখিয়েছে
पता लगाने के আবিষ্কার করা
पता लगाने के উদ্ঘাটন করা
पता लगाने के খুঁজে জন্য
पता लगाने के চিনতে পারা
पता लगाना জানতে
पताका ধ্বজা
पताका পতাকা
पताका ফ্ল্যাগের
पति পুরুষ
पति মানব
पति মানুষ
पति স্বামী
पति या पत्नी পত্নী
पथ উপায়
पथ কোর্স
पथ গলি
पथ দূরত্ব
पथ দূরে
पथ পথ
पथ পাঠ্যক্রম
पथ পাথ
पथ ফ্যাশন
पथ বীথিকা
पथ মোড
पथ রুট
पथ রাস্তা
पथ লেজ
पथ শৈলী
पथ সফর
पंथ অর্চনা
पृथक আলগা
पृथक আলাদা
पृथक এক
पृथक একক
पृथक একমাত্র
पृथक একা
पृथक একাকী
पृथक নির্জন
पृथक নিরিবিলি
पृथक পৃথক
पृथक শুধুমাত্র
पृथक करना আলাদা
पृथक करना বিছিন্ন
पथरी পাথরি
पथरीला পাহাড়ী
पथिकाश्रम খান
पद অপারেশন
पद অফিস
पद আদর
पद আসন
पद উরগ
पद কৃত্য
पद কাজ
पद চাকরী
पद ডিগ্রী
पद থামান
पद পংক্তি
पद পূজা
पद পদ
पद পদমর্যাদা
पद প্রতিরোধ
पद পরিশ্রম
पद পোস্ট
पद বন্ধ
पद বন্ধ করা
पद মাত্রা
पद লাইন
पद শব্দ
पद স্টেশন
पद স্থান
पद সেবা
पदक পদক
पदच्युति পদচ্যুতি
पदचिह्न কোর্স
पदचिह्न ট্রেস
पदचिह्न পথ
पदचिह्न পথচিহ্ন
पदचिह्न পদচিহ্ন
पदचिह्न পদাঙ্ক
पदचिह्न রেললাইন
पदचिह्न লেজ
पदत्याग পদত্যাগ
पद्धति পদ্ধতি
पद्धति পদ্ধতিতে
पद्धति প্রণালী
पंद्रह পনের
पैदल পথচারী
पैदल হেঁটে
पैदल यात्रा হেঁটে পর্যটন
पैदल सेना পদাতিকবর্গ
पैदल सेना হেঁটে সেনা
पदवी খেতাব
पदवी শিরনাম
पदवी শিরনামা
पदाधिकारी অফিসার
पदार्थ আপত্তি
पदार्थ উদ্দেশ্য
पदार्थ উপাদান
पदार्थ কলা
पदार्थ কাজ
पदार्थ কাপড়
पदार्थ কেস
पदार्थ খাদ্য
पदार्थ জিজ্ঞাসাবাদ
पदार्थ জিনিস
पदार्थ পদার্থ
पदार्थ প্রশ্ন
पदार्थ ফ্যাব্রিক
पदार्थ ব্যবসায়
पदार्थ ব্যাপার
पदार्थ বস্তু
पदार्थ বাণিজ্য
पदार्थ বাত
पदार्थ বিষয়বস্তু
पदार्थ মামলা
पदार्थ মাল
पदार्थ লক্ষ্য
पदार्थ লেনদেন
पदार्थ শারীরিক
पदार्थ সামগ্রী
पैदावार উত্পাদন
पैदावार উৎপাদন
पैदावार ফলনের
पुदीना মেন্থল
पुन আবার
पुन এখনো
पुन কিন্তু
पुन পুনর্বার
पुन পরন্তু
पुन শান্ত
पुनः आरंभ পুনরায় আরম্ভ
पुनः खोला পুনরায় চালু হওয়া
पैनकेक প্যানকেক
पनडुब्बा ডুবুরি
पनडुब्बा পানকৌড়ি
पनडुब्बी ডুবো
पनडुब्बी ডুবোজাহাজ
पनडुब्बी সমুদ্রগর্ভস্থ
पन्द्रह পনের
पन्द्रहवें পনেরই
पन्द्रहवां পনেরই
पन्ना গাছের পাতা
पन्ना পাতা
पन्ना পান্না
पन्ना ফলক
पुनर्जन्म জন্মান্তর
पुनर्जन्म নবজন্ম
पुनर्जन्म পুনর্জন্ম
पुनर्जन्म পুনর্জন্মলাভ
पुनर्जन्म রেনেসাঁ
पुनर्जन्म রেনেসাঁস
पुनर्जागरण জন্মান্তর
पुनर्जागरण নবজন্ম
पुनर्जागरण রেনেসাঁ
पुनर्जागरण রেনেসাঁস
पुनर्जीवन রেনেসাঁ
पुनरूत्थान পুনরুত্থান
पुनरूत्थान রেনেসাঁ
पुनर्निर्माण পুনর্গঠন
पुनर्निर्माण পুনর্গঠন করা
पुनर्निर्माण পুনর্গণনা করা
पुनर्निर्माण পুনর্নির্মাণ
पुनर्वास পুনর্বাসন
पुनर्विचार পুনর্বিবেচনা
पुनरावृत्ति পুনরাবৃত্তি
पैनल নামসূচি
पैनल প্যানেল
पनामा পানামা
पनाह আশ্রয়
पेनिसिलीन পেনিসিলিন
पनीर পনির
पपड़ी খড়ি
पपड़ी খোস
पेपरमिंट মেন্থল
पंप्स পাম্প সু
पपीता পেঁপে
पम्प পাম্প
पेय পানীয়
पेय সুরাপান
प्याज পিয়াজ
प्याज পেয়াজ
प्याज পেঁয়াজ
प्यार ঘাই
प्यार প্রেম
प्यार ভালবাসা
प्यार ভালবাসেন
प्यार ভালোবাসি
प्यार মত
प्यार সোহাগ
प्यार कला ভালোবাসি কলা
प्यारा অমায়িক
प्यारा আস্বাদ্য
प्यारा কমনীয়
प्यारा ভ্যালেন্টাইন
प्यारा মনোজ্ঞ
प्यारा মোহন
प्यारा সুতনু
प्यारा সুন্দর
प्यारा সুশোভিত
प्यारा সহজ
प्याला কাপ
प्याला পানপাত্র
प्याला মগ
प्यास তৃষ্ণা
प्यासा তৃষ্ণার্ত
प्योंगयांग চৌতাল
पर আউট
पर আড়াআড়ি
पर আন্তরিক
पर আপ
पर উপর
पर উপরে
पर এ
पर এর
पर কলম
पर কা
पर কাছাকাছি
पर কারণ
पर কাল
पर কো
पर গোল
पर জন্য
पर থেকে
पर দ্বারা
पर দিকে
पर পর
पर প্রায়
पर পরে
पर পালক
पर বৃত্তাকার
पर বনাম
पर বিরুদ্ধে
पर ভিতরে
पर মধ্যে
पर যখন
पर সঙ্গে
पर সম্পর্কে
पर সম্মুখের দিকে
पर সময়
पर সে
परे আড়াআড়ি
परे উপর
परे উপরে
परे এ
परे এর
परे কা
परे কো
परे পর
परे পরবর্তী
परे বহুদূরে
परे বাহিরে
पेरू পেরু
पैर আধার
पैर ক্ষুর
पैर খুর
पैर গোড়া
पैर ডাঁটা
पैर তল
पैर থাবা
पैर পা
पैर পাদদেশ
पैर ফুট
पैर ভিত্তি
पैर মূল
पूरे में সম্পূর্ণ মধ্যে
पूरक অতিরিক্ত
पूरक অনুপূরক
पूरक ক্রোড়পত্র
पूरक কুল
पूरक পূরক
पूरक পূর্ণ
पूरक সম্পূর্ণ
प्रकट উত্থান করা
प्रकट ঘটা
प्रकट দেখান
प्रकट নিষ্ক্রমণ করা
प्रकट প্রদর্শিত
प्रकट करना উদঘাটন করা
प्रकट रूप से প্রদর্শিত রূপে
प्रकट रूप से স্পষ্টত
प्रकटीकरण প্রকাশ
प्रकटीकरण প্রতিভাস
प्रकृति অক্ষর
प्रकृति চিহ্ন
प्रकृति প্রকৃতি
प्रकृति প্রতীক
प्रकृति মেজাজ
प्रकृति লক্ষণ
प्रकरण অথবা
प्रकरण উপাখ্যান
प्रकरण ঘটনা
परक्राम्य বিনিমেয়
प्रक्रिया চেষ্টা
प्रक्रिया প্রক্রিয়া
प्रक्रिया প্রণালী
प्रक्रिया প্রসেস
प्रक्रिया পরীক্ষা
प्रक्रिया মকদ্দমা
प्रेक्षक প্রতিপালক
प्रेक्षक পর্যবেক্ষক
प्रक्षेपण অভিক্ষেপ
प्रक्षेप्य প্রজেক্টাইল
प्रकार কমনীয়
प्रकार টাইপ
प्रकार ধরন
प्रकार পথ
प्रकार প্রকার
प्रकार ফ্যাশন
प्रकार মোড
प्रकार রাস্তা
प्रकार লিঙ্গ
प्रकार শ্রেণী
प्रकार শৈলী
प्रकार সদয়
प्रकार সুন্দর
प्रकार्य অফিস
प्रकार्य কৃত্য
प्रकार्य কাজ
प्रकार्य পদ
प्रकार्य পরিশ্রম
प्रकार्य ফাংশান
प्रकार्य ভূমিকা
प्रकाश আলো
प्रकाश উজ্জ্বল
प्रकाश ক্রীড়ারত
प्रकाश চকচকে
प्रकाश জ্বালান
प्रकाश প্রকাশ
प्रकाश প্রদর্শন
प्रकाश প্রাণোচ্ছল
प्रकाश পরিষ্কার
प्रकाश মৃদু
प्रकाश স্পষ্ট
प्रकाश সাফ
प्रकाश হালকা
प्रकाश व्यवस्था আলো ব্যবস্থা
प्रकाश व्यवस्था প্রজ্বলন
प्रकाशक প্রকাশক
प्रकाशक প্রকাশকের
प्रकाशन ইস্তাহার
प्रकाशन খ্যাপন
प्रकाशन ঘোষণা
प्रकाशन প্রকাশ
प्रकाशन প্রকাশ করা
प्रकाशन প্রকাশক
प्रकाशन প্রকাশন
प्रकाशन প্রকাশনা
प्रकाशन প্রতিভাস
प्रकाशन বিজ্ঞপ্তি
प्रकाशन বিজ্ঞাপন
प्रकाशन সংস্করণ
प्रकाशन সূচনা
प्रकाशित প্রকাশিত
प्रख्यात বিখ্যাত
प्रख्यात যশস্বী
प्रख्यात সুপ্রসিদ্ধ
प्रगति অগ্রগতি
प्रगति অগ্রগতির
प्रगति আগাম
प्रगति উন্নতি
प्रगतिशील অগ্রগামী
प्रगतिशील প্রগতিশীল
प्रचुर উচ্চ
प्रचुर খুব
प्रचुर দূরবর্তী
प्रचुर দূরে
प्रचुर ধনী
प्रचुर প্রচুর
प्रचुर প্রধান
प्रचुर প্রশস্ত
प्रचुर বড়
प्रचुर বড়া
प्रचुर ব্যাপকভাবে
प्रचुर মহান
प्रचुर যথেষ্ট
प्रचुर লম্বা
प्रचुर সমৃদ্ধ
प्रचुर সাম্রাজ্য
प्रचलित জনপ্রিয়
प्रचलित প্রচলিত
पर्चा স্তিকারস
प्रचार প্রচার
प्रचार প্রজ্ঞাপন
प्रचालन অপারেটিং
प्रचालन অপারেশন
पर्ची চাকলা
पर्ची চিরকুট
पर्ची চিলতা
पर्ची পত্রী
पर्ची প্রণালী
पर्ची প্রেসক্রিপশন
पर्ची পলায়ন করা
पर्ची পিছলান
पर्ची সূত্র
परछाई ছায়া
परछाई ছায়াবৃত করা
परछाई টোন
परछाई রঙ
परछाई রঙ্গ
परछाई স্বন
प्रजनन জীবনধারা
प्रजनन প্রজনন
प्रजनन বংশবৃদ্ধি করা
प्रज्वलन ঝলক
परजीवी চাটুকার
परजीवी প্যারাসাইট
परजीवी পরগাছা
परजीवी পরজীবী
परेड আড়ম্বর
परेड কুচকাত্তয়াজ
परेड জাঁক
परेड ঠাটঠমক
परेड প্যারেড
परेड বড়াই
पर्ण তবক
पूर्ण অনুপূরক
पूर्ण কুল
पूर्ण নিখুঁত
पूर्ण পুঙ্খানুপুঙ্খ
पूर्ण পূর্ণ
पूर्ण পরম
पूर्ण সব
पूर्ण সমগ্র
पूर्ण সম্পূর্ণ
पूर्णतया কুল
पूर्णतया খুব
पूर्णतया পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে
पूर्णतया প্রত্যেক
पूर्णतया প্রতি
पूर्णतया প্রশংসনীয়
पूर्णतया পুরোপুরি
पूर्णतया যথেষ্ট
पूर्णतया সব
पूर्णतया সমগ্র
पूर्णतया সম্পূর্ণ
पूर्णतया সম্পূর্ণরূপে
पूर्णता অখণ্ডতা
पूर्णता পূর্ণতা
पूर्णता পরিপূর্ণতা
पूर्णता সততা
पूर्णता সম্পূর্ণ
प्रणय প্রেম
प्रणय ভালবাসা
प्रणय মত
प्रणाम খিলান
प्रणाम চাপ
प्रणाम নম
प्रणाली পদ্ধতি
प्रणाली প্রণালী
प्रणाली ব্যবস্থা
प्रणाली সিস্টেম
प्रणोदन পরিচালনসাধ্যতা
परत খড়ি
परत তবক
परत থাক
परत স্তর
प्रेत প্রেত
प्रेत ভূত
पुर्तगाल পর্তুগাল
पुर्तगाली পটুর্গালদেশীয়
पुर्तगाली পর্তুগীজ
प्रत्येक কুল
प्रत्येक খুব
प्रत्येक জনপ্রতি
प्रत्येक প্রত্যেক
प्रत्येक প্রতি
प्रत्येक প্রতিটি
प्रत्येक সব
प्रत्येक সবাই
प्रत्येक সমগ্র
प्रत्येक সম্পূর্ণ
प्रत्यक्ष অধিকার
प्रत्यक्ष অনুভবনীয়
प्रत्यक्ष জ্ঞাতব্য
प्रत्यक्ष পেটেণ্ট
प्रत्यक्ष পেটেন্ট
प्रत्यक्ष সঠিক
प्रत्यक्ष সত্য
प्रत्यक्ष সরাসরি
प्रत्यक्ष সোজা
प्रत्यक्षदर्शी প্রত্যক্ষ সাক্ষী
प्रत्यय প্রতিটি
प्रत्यर्पण প্রত্যর্পণ
प्रत्यर्पण বহিঃসমর্পণ
प्रत्यारोपण অন্যত্র স্থাপন করা
परतला বেল্ট
पूर्ति প্রদান
पूर्ति ভাণ্ডার
पूर्ति মেটানো
पूर्ति যোগান
पूर्ति স্টক
पूर्ति সরবরাহ
प्रति दिन দৈনিক
प्रति दिन প্রতিদিন
प्रति माह প্রতি মাস
प्रतिक्रिया প্রতিক্রিয়া
प्रतिक्रिया বিক্রিয়া
प्रतिक्रिया সাড়া
प्रतिकूल প্রতিকূল
प्रतिकूल শত্রু
पूर्तिकार সরবরাহকারী
प्रतिकारक প্রতিষেধক
प्रतिगमन প্রত্যাবৃত্তি
प्रतिज्ञा প্রতিজ্ঞা
प्रतिज्ञा প্রতিশ্রুতি
प्रतिद्वंद्विता আড়ি
प्रतिद्वंद्वी প্রতিদ্বন্দ্বী
प्रतिनिधि ডেপুটি
प्रतिनिधि প্রক্সি
प्रतिनिधि প্রতিনিধি
प्रतिनिधि প্রতিনিধিদের
प्रतिनिधि ভিকার
प्रतिनिधित्व অভিনয় করা
प्रतिनिधित्व উপস্থাপনা
प्रतिनिधित्व প্রতিনিধিত্ব
प्रतिनिधी প্রতিনিধি
प्रतिपूर्ति প্রত্যর্পণ
प्रतिपूर्ति ফেরত
प्रतिबंध নিষিদ্ধ
प्रतिबंध নিষেধাজ্ঞা
प्रतिबंध বারণ করা
प्रतिबंध মানা করা
प्रतिबंध সীমাবদ্ধতা
प्रतिबिंब অঙ্কন
प्रतिबिंब ইমেজ
प्रतिबिंब ছবি
प्रतिबिंब টেবিল
प्रतिबिंब প্রতিবিম্ব
प्रतिबिंब ভাবমূর্তি
प्रतिबिंबित আয়না
प्रतिबिंबित প্রতিচ্ছায়া
प्रतिबिंबित প্রতিফলন
प्रतिबिंबित প্রতিফলিত
प्रतिबिंबित ভাঁজ করা
प्रतिभू প্রতিভূ
प्रतिभा আত্মা
प्रतिभा উপস্থিত
प्रतिभा উপহার
प्रतिभा দান
प्रतिभा প্রতিভা
प्रतिभा বর্তমান
प्रतिभा ভূত
प्रतिभाशाली প্রতিভাশালী
प्रतिमा আবক্ষ মূর্তি
प्रतिमा প্রতিমা
प्रतिमा বুক
प्रतिमा মূর্তি
प्रतिमा স্ট্যাচু
प्रतियां কপি
प्रतियोगिता কুশ্তি
प्रतियोगिता দ্বন্দ্বযুদ্ধ
प्रतियोगिता প্রতিদ্বন্দ্বিতা
प्रतियोगिता প্রতিযোগিতা
प्रतियोगिता বিবাদ করা
प्रतियोगियों প্রতিযোগীদের
प्रतिरोध প্রতিরোধ
प्रतिरोध के बिना প্রতিরোধ ছাড়াই
प्रतिलिपि অনুকরণীয়
प्रतिलिपि অনুলিপি
प्रतिलिपि আদর্শ
प्रतिलिपि কপি
प्रतिलिपि ডবল
प्रतिलिपि দুবার
प्रतिलिपि নকল
प्रतिलिपि নকল করা
प्रतिलिपि প্রতিলিপি
प्रतिवाद প্রতিরক্ষা
प्रतिवादी অভিযুক্ত
प्रतिवादी উত্তরদায়ক
प्रतिवादी প্রতিবাদী
प्रतिवादी বিবাদির
प्रतिवादी বিবাদী
प्रतिशत শতকরা হার
प्रतिशत শতাংশ
प्रतिशोध প্রতিশোধ
प्रतिशोध প্রতিহিংসা
प्रतिष्ठा আকর্ষণ
प्रतिष्ठा আপীল
प्रतिष्ठा ঋণ
प्रतिष्ठा কল
प्रतिष्ठा কান্নাকাটি
प्रतिष्ठा খ্যাতি
प्रतिष्ठा গরিমা
प्रतिष्ठा জমা
प्रतिष्ठा নাম
प्रतिष्ठा নিযুক্ত
प्रतिष्ठा বিশেষ্য
प्रतिष्ठा মর্যাদা
प्रतिष्ठा মহিমা
प्रतिष्ठा যশ
प्रतिष्ठा স্থায়ী
प्रतिष्ठा সুনাম
प्रतिष्ठा সম্মান
प्रतिष्ठित ঈপ্সিত
प्रतिष्ठित মর্যাদাপূর্ণ
प्रतिस्थापन প্রতিকল্প
प्रतिस्थापन প্রতিস্থাপন
प्रतिस्थापन বিকল্প
प्रतिस्पर्धी প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক
प्रतिस्पर्धी প্রতিযোগী
परती পতিত
प्रतीक অক্ষর
प्रतीक আইকন
प्रतीक চিহ্ন
प्रतीक প্রকৃতি
प्रतीक প্রতীক
प्रतीक প্রতীকায়িত করা
प्रतीक লক্ষণ
प्रतीक সংকেত
प्रतीक সঙ্কেত
प्रतीकवाद প্রতীকীবাদ
प्रतीक्षा অপেক্ষা
प्रतीक्षा অপেক্ষা করুন
प्रतीक्षा আশা
प्रतीक्षा আশা করা
प्रतीक्षा প্রত্যাশা
प्रतीक्षा প্রতীক্ষা
प्रतीक्षा প্রতীক্ষা করা
प्रतीक्षा करना অপেক্ষা করতে
प्रतीक्षा करना অপেক্ষা করুন
प्रतीक्षा करना আশা
प्रतीक्षा करना আশা করা
प्रतीक्षा करना প্রতীক্ষা
प्रतीक्षा करना প্রতীক্ষা করা
प्रतीच्य পশ্চিম
प्रतीच्य পশ্চিমে
प्रथम প্রথম
प्रथम প্রধান
प्रथम প্রাথমিক
प्रथम মুখ্য
प्रथम नाम প্রথম নাম
प्रथा অভ্যাস
प्रथा প্রথা
प्रथा সংস্কার
प्रदर्शन অভিনয়
प्रदर्शन উপপাদন
प्रदर्शन উপপাদন করা
प्रदर्शन উপহার
प्रदर्शन চক্ষু
प्रदर्शन ডেমো
प्रदर्शन দৃষ্টি
प्रदर्शन প্রকাশ
प्रदर्शन প্রদর্শন
प्रदर्शन প্রদর্শনী
प्रदर्शनी প্রকাশ
प्रदर्शनी প্রদর্শন
प्रदर्शनी প্রদর্শনী
प्रदर्शनी বিকাস
प्रदेश প্রদেশ
परदेशी অজানা
परदेशी অদ্ভুত
परदेशी অসাধারণ
परदेशी আগন্তুক
परदेशी উদ্ভট
परदेशी জিজ্ঞাসু
परदेशी নবজাতক
परदेशी পরক
परदेशी পরদেশী
परदेशी বিজোড়
परदेशी বিদেশী
परदेशी বৈদেশিক
प्रदूषण অপবিত্রতা
प्रदूषण দূষণ
प्रदूषण সংক্রমণ
परदा আবরণ
परदा পর্দা
पर्दा পরদা
पर्दा পর্দা
पर्दा যবনিকা
प्रदान প্রদান
प्रदान करता है দেয়
प्रधान অপরিহার্য
प्रधान গুরুত্বপূর্ণ
प्रधान নেতা
प्रधान প্রথম
प्रधान প্রধান
प्रधान প্রধানমন্ত্রী
प्रधान প্রয়োজনীয়
प्रधान প্রাথমিক
प्रधान মুখ্য
प्रधान মনিব
प्रधान মূল
प्रधान মূলধন
प्रधान মাথা
प्रधान মালিক
प्रधान মেজর
प्रधान রাজধানী
प्रधानमंत्री প্রথম
प्रधानमंत्री প্রধানমন্ত্রী
परन्तु আবার
परन्तु ইতিমধ্যে
परन्तु এখনো
परन्तु কিন্তু
परन्तु তত্রাচ
परन्तु পরন্তু
परन्तु যদ্যপি
परन्तु যদিও
परन्तु শান্ত
परंपरा ঐতিহ্য
परंपरागत ঐতিহ্যগত
परंपरागत ঐতিহ্যগতভাবে
परंपरागत সনাতন
प्रूफ অনুসন্ধান
प्रूफ আদর্শ
प्रूफ চেষ্টা
प्रूफ ছাপা
प्रूफ তদন্ত
प्रूफ নমুনা
प्रूफ নিবন্ধ
प्रूफ নিরীক্ষণ
प्रूफ প্রবন্ধ
प्रूफ প্রমাণ
प्रूफ পরিদর্শন
प्रूफ পরীক্ষা
प्रूफ মুদ্রণ
प्रूफ রিহার্সাল
प्रूफ সাক্ষ্য
परफ्यूम গন্ধ
परफ्यूम নাক
परफ्यूम সুগন্ধি
परफ्यूम স্বাদ
परफ्यूम সুবাস
परफ्यूम সুরভি
परफ्यूम সৌরভ
प्रबंध অভিমুখ
प्रबंध দিক
प्रबंध প্রবন্ধ
प्रबंध প্রশাসন
प्रबंध পরিচালন
प्रबंध ব্যবস্থাপনা
प्रबंध শাসন
प्रबंधक ম্যানেজার
प्रबंधन অভিমুখ
प्रबंधन আচরণ
प्रबंधन আচার
प्रबंधन খবরদারি
प्रबंधन দৃষ্টিকোণ
प्रबंधन দিক
प्रबंधन নিয়ম
प्रबंधन নেতৃত্ব
प्रबंधन প্রতিপালন করা
प्रबंधन প্রবন্ধ
प्रबंधन প্রশাসন
प्रबंधन পরিচালন
प्रबंधन পরিচালনা
प्रबंधन পরিচালনা করা
प्रबंधन পরিচালনায়
प्रबंधन ব্যবস্থাপনা
प्रबंधन মনোভাব
प्रबंधन শাসন
प्रबंधन শাসন ​​করা
प्रबंधन সীসা
प्रबंधनीय দম্য
प्रबंधनीय পরিচালনাযোগ্য
प्रबन्ध প্রবন্ধ
प्रबलन শক্তিবৃদ্ধি
प्रभु অধিপতি
प्रभु জনাব
प्रभु প্রভু
प्रभु বাবু
प्रभु মশাই
प्रभु শ্রী
प्रभुत्व বশ
प्रभुता আধিপত্য করা
प्रभुता নিয়ম
प्रभुता প্রবিধান
प्रभुता পরিচালনা করা
प्रभुता বাতিল
प्रभुता রুলার
प्रभुता শাসক
प्रभुता শাসন
प्रभुता শাসন ​​করা
प्रभाग অঙ্গ
प्रभाग কুঠরি
प्रभाग চ্যুতি
प्रभाग বিভাগ
प्रभाग ভাগ
प्रभाग ভেদ
प्रभाग শাখা
प्रभाव অনুভাব
प्रभाव অপারেশন
प्रभाव আইন
प्रभाव কর্ম
प्रभाव ছাপ
प्रभाव ঠুকা
प्रभाव দলিল
प्रभाव প্রভাব
प्रभाव প্রভাবিত
प्रभाव পরিণাম
प्रभाव ফল
प्रभाव ফলাফল
प्रभावित আক্রান্ত
प्रभावित প্রভাবিত
प्रभावी কার্যকর
प्रभावी কার্যকরী
प्रभावी দক্ষ
प्रभावी ফলপ্রসূ
प्रभावी रूप से কার্যকরী রূপে
प्रभावी रूप से কার্যকরীভাবে
प्रेम প্রেম
प्रेम ভালবাসা
प्रेम মত
प्रेम রোগ
प्रेम से প্রেম থেকে
प्रमुख কর্তৃত্বপূর্ণ
प्रमुख নেতা
प्रमुख প্রধান
प्रमुख প্রভাবশালী
प्रमुख মুখ্য
प्रमुख মনিব
प्रमुख মাথা
प्रमुख মালিক
परमेश्वर ঈশ্বর
परमेश्वर দেবতা
परमेश्वर ভগবান
प्रमेह গনোরিয়া
परमाणु পরমাণু
परमाणु পারমাণবিক
परमाणु বর্ধন
प्रमाण অনুসন্ধান
प्रमाण আদর্শ
प्रमाण চেষ্টা
प्रमाण ছাপা
प्रमाण তদন্ত
प्रमाण নমুনা
प्रमाण নিবন্ধ
प्रमाण নিরীক্ষণ
प्रमाण প্রবন্ধ
प्रमाण প্রমাণ
प्रमाण পরিদর্শন
प्रमाण পরীক্ষা
प्रमाण মুদ্রণ
प्रमाण রিহার্সাল
प्रमाण সাক্ষ্য
परमाणु बम পরমাণু বোমা
प्रमाणपत्र প্রমাণ
प्रमाणपत्र শংসাপত্র
प्रमाणपत्र সাক্ষ্য
प्रमाणपत्र সার্টিফিকেট
प्रमाणित অনুমোদিত
प्रमाणित অনুমোদিত
प्रमाणित নিশ্চিত করা
प्रमाणित প্রত্যয়িত করা
प्रमाणित প্রত্যায়ন করা
प्रमाणित প্রমাণ
प्रमाणित প্রমাণিত
प्रमाणित পুষ্টি
प्रमाणित সাক্ষ্য
प्रमाणित সাক্ষ্য দেওয়া
प्रमाणित সাক্ষী
परमानंद পরমানন্দ
परमिट অঙ্গীকার
परमिट অনুমতি
परमिट অনুমোদন
परमिट অনুমোদিত
परमिट অবকাশ
परमिट পারমিট
परमिट মানা
परमिट লাইসেন্স
प्रेमी অভিযাক্তা
प्रेमी উপপত্নী
प्रेमी দয়িত
प्रेमी প্রণয়ী
प्रेमी প্রেমিকা
प्रेमी রসিক
पर्यटक পর্যটক
पर्यटन দর্শনীয় স্থানাদিদর্শন
पर्यटन ভ্রমণব্যবস্থা
पर्यटन ভ্রমন
प्रयत्न চেষ্টা
प्रयत्न পরীক্ষা
पर्यवेक्षण অবেক্ষণ
पर्यवेक्षण তত্ত্বাবধান
पर्यवेक्षण তদারকি
पर्यवेक्षण পর্যবেক্ষণ
पर्यवेक्षण রক্ষণাবেক্ষণ
पर्याप्त উচিত
पर्याप्त উপযুক্ত
पर्याप्त খুব
पर्याप्त চলা
पर्याप्त দূরবর্তী
पर्याप्त দূরে
पर्याप्त প্রচুর
पर्याप्त পর্যাপ্ত
पर्याप्त প্রশংসনীয়
पर्याप्त প্রশস্ত
पर्याप्त পরিষ্কার
पर्याप्त বড়
पर्याप्त বড়া
पर्याप्त ব্যাপকভাবে
पर्याप्त মহান
पर्याप्त মেলা
पर्याप्त যুক্তিযুক্ত
पर्याप्त যথেষ্ট
पर्याप्त সুন্দর
पर्याप्त সব
पर्यावरण প্রতিবেশ
पर्यावरण পরিবেশ
पर्यावरण বায়ুমণ্ডল
प्रयास অভিজ্ঞতা
प्रयास চেষ্টা
प्रयास নিবন্ধ
प्रयास নিরীক্ষণ
प्रयास প্রচেষ্টা
प्रयास প্রবন্ধ
प्रयास প্রয়াস
प्रयास পরীক্ষা
प्रयास পরীক্ষা করা
प्रयास ব্যবহার
प्रयास মনে
प्रयास करना অভিজ্ঞতা
प्रयास करना চেষ্টা
प्रयास करना চেষ্টা করা
प्रयास करना ছাপা
प्रयास करना নিবন্ধ
प्रयास करना নিরীক্ষণ
प्रयास करना প্রচেষ্টা
प्रयास करना প্রবন্ধ
प्रयास करना প্রমাণ
प्रयास करना প্রয়াস
प्रयास करना পরীক্ষা
प्रयास करना পরীক্ষা করা
प्रयास करना ব্যবহার
प्रयास करना মুদ্রণ
प्रयास करना মনে
प्रयास करना সাক্ষ্য
प्रयोक्ता ব্যবহারকারী
प्रयोग অনুরোধ
प्रयोग অভিজ্ঞতা
प्रयोग আবেদন করা
प्रयोग উপযোগ
प्रयोग কাজ
प्रयोग চাকরী
प्रयोग চেষ্টা
प्रयोग নিবন্ধ
प्रयोग প্রবন্ধ
प्रयोग পরীক্ষা
प्रयोग পরীক্ষা করা
प्रयोग ব্যবহার
प्रयोगकर्त्ता ব্যবহারকারী
प्रयोगशाला গবেষণাগার
प्रयोगशाला পরীক্ষাগার
प्रयोगात्मक গবেষণামূলক
प्रयोगात्मक পরীক্ষামূলক
प्रयोगों পরীক্ষা
प्रयोजन উদ্দেশ্য
प्रयोजन লক্ষ্য
प्रेरण প্রস্তাবনা
प्रेरणा অনুপ্রাণিত করা
प्रेरणा অনুপ্রেরণা
प्रेरणा উপজ্ঞা
प्रेरणा নাড়ি
प्रेरणा প্রেরণা
प्रेरणा স্পন্দন
प्रेरित প্রেরিত
प्रलय का दिन রোজকেয়ামত
प्रलोभक পরীক্ষাকারী
प्रलोभन লোভ
प्रलोभन স্পশর্ী
पर्व উত্সব
पर्व দল
पर्व পরব
पर्व পার্টি
पर्व সমাজ
पूर्व আগে
पूर्व উদাহরণ
पूर्व এগিয়ে
पूर्व পূর্ব
पूर्व পূর্ববর্তী
पूर्व পরবর্তী
पूर्व পূর্বে
पूर्व প্রাক্তন
पूर्व প্রাচী
पूर्व প্রাচীন
पूर्व সম্মুখ
प्रवक्ता মুখপাত্র
प्रवचन ধর্মাপদেশ
पूर्वचिन्तित পূর্বকল্পিত
पूर्वज দাদু
पूर्वज পূর্বপুরুষ
पूर्वज পূর্বপুরুষের
पूर्वज পিতামহ
पर्वत পর্বত
पर्वत পাহাড়
प्रवृत्ति ঝোঁকা
प्रवृत्ति ট্রেন্ড
प्रवृत्ति প্রবণতা
प्रवृत्ति ফেরা
पूर्वता অগ্রগণ্যতা
पूर्वता অগ্রাধিকার
पर्वतारोहण পর্বতারোহণ
पर्वतारोही পর্বতবাসী
प्रवृति প্রবণতা
प्रवृति ফেরা
पुरवैया পূর্ব
प्रवर्तन প্রবর্তনা
प्रवर्तन বলবত্করণ
प्रवर्धक বিবর্ধক
पूर्ववर्ती পূর্বপুরুষ
पूर्ववर्ती পূর্ববর্তী
प्रवेश অঙ্গীকার
प्रवेश অনুপ্রবেশ
प्रवेश প্রবেশ
प्रवेश ভর্তি
प्रवेश ভর্তির
प्रवेश ভেদ
प्रवेश ভেদন
प्रवेशक নকীব
पुरवा গ্রাম
पूर्वानुमान দূরদর্শন করা
पूर्वानुमान পূর্বানুমান
पूर्वानुमान পূর্বাভাস
परवाना অঙ্গীকার
परवाना অনুমতি
परवाना অনুমোদন
परवाना অবকাশ
परवाना মানা
परवाना লাইসেন্স
पूर्वावलोकन প্রাকদর্শন
पूर्वावलोकन প্রাকদর্শনের
पूर्वावलोकन প্রাক্প্রচার পরীক্ষা
पूर्वावलोकन প্রি
प्रवास অভিবাসন
प्रवास মাইগ্রেশনের
प्रवासी অন্য পারে
प्रवासी বিহারী
परवाह যত্ন
प्रवाह উপস্থিত
प्रवाह উপহার
प्रवाह ধারা
प्रवाह নদী
प्रवाह প্রবাহ
प्रवाह বর্তমান
प्रवाह মল
पूर्वी পূর্ব
प्रवीणता ক্ষমতা
प्रश्न অনুরোধ
प्रश्न অনুসন্ধান
प्रश्न আপত্তি
प्रश्न ইচ্ছা
प्रश्न উদ্দেশ্য
प्रश्न উপাদান
प्रश्न কাজ
प्रश्न কাপড়
प्रश्न কেস
प्रश्न চাহিদা
प्रश्न জিজ্ঞাস্য
प्रश्न জিজ্ঞাসা করা
प्रश्न জিজ্ঞাসাবাদ
प्रश्न জিনিস
प्रश्न দাবি
प्रश्न দাবী
प्रश्न পদার্থ
प्रश्न প্রয়োজন
प्रश्न প্রশ্ন
प्रश्न প্রার্থনা
प्रश्न প্রেরণ
प्रश्न ফ্যাব্রিক
प्रश्न ব্যবসায়
प्रश्न ব্যাপার
प्रश्न বাণিজ্য
प्रश्न বাত
प्रश्न বিষয়বস্তু
प्रश्न মামলা
प्रश्न মাল
प्रश्न লক্ষ্য
प्रश्न লেনদেন
प्रश्न শারীরিক
प्रश्न সংস্করণ
प्रश्न সমস্যা
प्रश्न সামগ্রী
प्रश्नमाला প্রশ্নাবলী
प्रशंसक প্রণয়ী
प्रशंसक প্রশংসক
प्रशंसक পাখা
प्रशंसक ভক্তগণ
प्रशंसनीय প্রশংসনীয়
प्रशंसा তারিফ করা
प्रशंसा পরমানন্দ
प्रशंसा প্রশংসা
प्रशंसा বাখান
प्रशंसा শংসা
प्रशांत প্রশান্ত
प्रशांत শান্ত
प्रशांत শান্তিপূর্ণ
परेशान ধকল
परेशान বিরক্ত
परेशान ভেস্তা
प्रशासन অ্যাডমিন
प्रशासन প্রশাসন
प्रशासनिक अधिकारी প্রশাসনিক অফিসার
प्रशिक्षु অন্তরীণ করা
प्रशिक्षु লার্নার
प्रशिक्षु শিক্ষানবিস
प्रशिक्षण অনুশীলন
प्रशिक्षण অভ্যাস
प्रशिक्षण কসরত
प्रशिक्षण তালিম
प्रशिक्षण প্রশিক্ষণ
प्रशिक्षण পাঠন
प्रशिक्षण ব্যায়াম
प्रशिक्षण শল্য
प्रशिक्षण শল্যচিকিসা
प्रशिक्षण শিক্ষা
प्रशिक्षण শিক্ষাপ্রাপ্তি
प्रशिक्षण সৃজন
प्रशिया প্রাশিআর
पुरुष দয়ালু
पुरुष পুংলিঙ্গ
पुरुष পুরুষ
पुरुष ব্যক্তি
पुरुष ব্যক্তিগত
पुरुष মানব
पुरुष মানবিক
पुरुष মানুষ
पुरुष স্বামী
पुरुष नसबंदी পুরুষ नसबंदी
प्रेषक প্রেরক
प्रेषक প্রেরকের
पुरुषोचित পুংলিঙ্গ
पुरुषोचित পুরুষ
पुरुषोचित পুরুষালী
प्रेस আঘাত
प्रेस আচমকা
प्रेस ধাক্কা
प्रेस প্রেস
पुरस्कृत পুরস্কৃত
पुरस्कार অভিযোগ
पुरस्कार আরোপ করা
पुरस्कार খরচ
पुरस्कार দান
पुरस्कार দাম
पुरस्कार পুরস্কার
पुरस्कार পারিতোষিক
पुरस्कार ফি
पुरस्कार মূল্য
प्रस्तुत উত্সৃষ্ট
प्रस्तुति উপস্থাপনায়
प्रस्तर পাথর
प्रस्ताव অভিভাবন
प्रस्ताव উত্সর্গ
प्रस्ताव গতি
प्रस्ताव চাল
प्रस्ताव নড়া
प्रस्ताव নড়াচড়া
प्रस्ताव নর্ম
प्रस्ताव নৈবেদ্য
प्रस्ताव পদক্ষেপ
प्रस्ताव প্রতিজ্ঞা
प्रस्ताव প্রদান
प्रस्ताव প্রস্তাব
प्रस्ताव বলি
प्रस्ताव সাধা
प्रस्तावना ভূমিকা
प्रस्तावित প্রস্তাবিত
प्रस्थान আরম্ভ
प्रस्थान জুড়া
प्रस्थान প্রস্থান
प्रस्थान ব্যতিক্রম
प्रस्थान বহির্গমন
प्रस्थान মূল
प्रस्थान লাগা
प्रस्थान শুরু
प्रसन्न আনন্দ
प्रसन्न আনন্দিত
प्रसन्न খুশি
प्रसन्न খুশী
प्रसन्न প্রফুল্ল
प्रसन्न পরমানন্দ
प्रसन्न পরিতোষ
प्रसन्न ভাগ্যবান
प्रसन्न ভোগ
प्रसन्न মজাদার
प्रसन्न মজার
प्रसन्न রসাল
प्रसन्न সুখ
प्रसन्न সুখী
प्रसन्न সৌভাগ্যবান
प्रसन्नता আকর্ষণ
प्रसन्नता আনন্দ
प्रसन्नता চারুতা
प्रसन्नता পরমানন্দ
प्रसन्नता পরিতোষ
प्रसन्नता পুলকিত
प्रसन्नता ভোগ
प्रसन्नता সুখ
परस्पर পরস্পর
परस्पर পারস্পরিক
परस्पर दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट পারস্পরিক বিশ্বের কমপিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট
प्रसाद প্রসাদ
प्रसार আশ্লেষ
प्रसार প্রসার
प्रसार সম্প্রসারণ
प्रसारण প্রসারণ
प्रसारण প্রেষণ
प्रसारण সম্প্রচার
प्रसारित প্রসারিত
प्रसारित ব্রডকাস্ট
प्रसारित সম্প্রচার
प्रसिद्ध বিখ্যাত
प्रसिद्ध যশস্বী
प्रसिद्ध সুপ্রসিদ্ধ
प्रसिद्ध সুপরিচিত
प्रहरी প্রহরী
प्रहरी পাহারা
प्रहरी পাহারাদার
प्रहरी রক্ষক
प्रहसन প্রহসন
पूरा কুল
पूरा পুঙ্খানুপুঙ্খ
पूरा পূর্ণ
पूरा সব
पूरा সমগ্র
पूरा সম্পন্ন
पूरा সম্পূর্ণ
पूरा সমাপ্ত
पूरा करना মেটান
पूरा किया जा सकता है সম্পূর্ণ করা সম্ভব
प्राकृतिक প্রাকৃতিক
प्राकृतिक স্বভাবগত
प्राकृतिक স্বাভাবিক
प्राकृतिक স্বাভাবিকভাবে
प्राकृतिक সহজ
प्राकृतिक अधिकार প্রাকৃতিক অধিকার
पराक्रमी ক্ষম
पराक्रमी ক্ষমতাবান
पराक्रमी ক্ষমতাশালী
पराक्रमी চণ্ড
पराक्रमी বিশাল
पराक्रमी মহান
पराक्रमी শক্তিশালী
पराक्रमी সাহসী
पराग ধূলি
पराग পরাগ
प्रागैतिहासिक প্রাগৈতিহাসিক
पैराग्राफ অনুচ্ছেদ
पैराग्राफ এড়ি
प्राचीन প্রাক্তন
प्राचीन পুরাকালের
प्राचीन প্রাচীন
प्राचीन পুরাতন
प्राचीन সেকেল
प्राचीन काल প্রাচীন যুগে
प्राचीन समय में প্রাচীনকাল
पराजय অপরাধ
पराजय ক্ষতি
पराजय গুনা
पराजय দোষ
पराजय পটকান
पराजय পরাজয়
पराजय পার
पराजय বঞ্চনা
पराजय সর্বনাশ
पराजय হার
पुराण পুরাণ
प्राण জীবন
प्राण জীবিত
प्राण থাকা
प्राण প্রাণ
प्राण পাঁচ
प्राण সরাসরি
प्राणघातक ঘাতক
प्राणघातक নশ্বর
प्राणघातक মর
प्राणघातक মারাত্মক
प्राणहीन মৃত
प्राणहीन মৃত্যু
प्रांत চাকলা
प्रांत প্রদেশ
प्रांत প্রদেশে
प्रातःकाल আগামীকাল
प्रातःकाल কল
प्रातःकाल গতকাল
प्रातःकाल প্রভাত
प्रातःकाल সকাল
प्रातःकाल সুবহ
प्रांतीय প্রাদেশিক
प्राथमिक প্রথম
प्राथमिक প্রধান
प्राथमिक প্রাথমিক
प्राथमिक প্রারম্ভিক
प्राथमिक বুনিয়াদি
प्राथमिक মুখ্য
प्राथमिक মৌলিক
प्राथमिकता অগ্রগণ্যতা
प्राथमिकता অগ্রাধিকার
प्रादेशिक তৃতীয় ডি.এন.এস.
प्रादेशिक প্রাদেশিক
प्रादेशिक স্থানিক
प्राधिकरण কর্তৃপক্ষ
प्राधिकरण শক্তি
पुराने পুরোনো
पुराने ढंग का পুরোনো ভাবে এর
पुराना পুরনো
पुराना পুরাতন
पुरानी পুরানো
प्राप्त অনুমোদন
प्राप्त অনুমোদন
प्राप्त অভিগত
प्राप्त আপ্ত
प्राप्त গ্রহণ
प्राप्त গ্রহণ করা
प्राप्त গৃহীত
प्राप्त প্রাপ্ত
प्राप्त পাওয়া
प्राप्त রাখা
प्राप्त স্বাগত
प्राप्तकर्ता প্রাপক
प्राप्तकर्ता প্রাপকের
पूरापन পরিপূর্ণতা
परामर्श প্রশ্ন
परामर्श পরামর্শ
परामर्श পরামর্শ করা
परामर्शदाता উপদেষ্টা
परामर्शदाता পরামর্শদাতা
प्रामाणिक অধিকার
प्रामाणिक আসল
प्रामाणिक খাঁটি
प्रामाणिक প্রামাণিক
प्रामाणिक বাস্তব
प्रामाणिक যথার্থ
प्रामाणिक সঠিক
प्रामाणिक সত্য
प्रामाणिक সত্যবাদী
प्रामाणिकता প্রামাণিকতা
प्रायः ঘনঘন
प्रायः ধারাবাহিক
प्रायः প্রায়ই
प्रायः বহুধা
प्रायः সাধারণত
प्रायद्वीप উপদ্বীপ
प्रायोजक উদ্যোক্তা
प्रायोजक জামিন
प्रार्थना অনুগ্রহ
प्रार्थना অনুরোধ
प्रार्थना ইচ্ছা
प्रार्थना কামনা
प्रार्थना চাহিদা
प्रार्थना জিজ্ঞাসা করা
प्रार्थना দয়া
प्रार्थना দয়া করে
प्रार्थना দাবি
प्रार्थना দাবী
प्रार्थना প্রয়োজন
प्रार्थना প্রশ্ন
प्रार्थना প্রার্থনা
प्रार्थना প্রার্থনা করা
प्रार्थना মাগা
प्रार्थना রিরংসা
प्रार्थना লোভ করা
प्रार्थना करना প্রার্থনা করা
प्रार्थना करना মিনতি করা
प्रारूप বিন্যাস
प्रारंभ আরম্ভ
प्रारंभ প্রারম্ভ
प्रारंभ करना আরম্ভ
प्रारंभ करना কারণ
प्रारंभ करना খোলা
प्रारंभ करना চালু করা
प्रारंभ करना জুড়া
प्रारंभ करना প্রস্থান
प्रारंभ करना ব্যতিক্রম
प्रारंभ करना মূল
प्रारंभ करना লাগা
प्रारंभ करना শুরু
प्रारंभिक প্রাথমিক
प्रारंभिक প্রারম্ভিক
प्रावधान বন্দোবস্ত
प्रावधान ভাণ্ডার
प्रावधान স্টক
प्रावधान সরবরাহ
परावर्तन প্রতিচ্ছায়া
परावर्तन প্রতিফলন
पैराशूट প্যারাশুট
प्रासंगिक উচিত
प्रासंगिक প্রাসঙ্গিক
प्रासंगिकता প্রাসঙ্গিকতা
प्रासंगिकता সামঞ্জস্য
परिकल्पना অনুমান
परिकल्पना অনুমোদন
परिकल्पना কথাসাহিত্য
परिकल्पना কল্পনা
परिकल्पना গ্রহণ
परिकल्पना দর্শণ
परिकल्पना ধৃষ্টতা
परिकल्पना ধারণা
परिकल्पना পরিকল্পনা
परिगलन কলাবিনষ্টি
परिचय চেতনা
परिचय জ্ঞান
परिचय জানা
परिचय প্রবর্তন
परिचय প্রবর্তিত
परिचय পরিচিতি
परिचय ভূমিকা
परिचालक পরিচালক
परिचालक পরিবাহী
परिचित অভ্যস্ত
परिचित প্রাকৃত
परिचित পরিচিত
परिचित সচেতন
परिचित সাধারণ
प्रिंट ছাপা
प्रिंट প্রিন্ট
परिणाम আইন
परिणाम উপসংহার
परिणाम কর্ম
परिणाम ছাপ
परिणाम দলিল
परिणाम প্রভাব
परिणाम প্রস্থান
परिणाम পরিণাম
परिणाम ফল
परिणाम ফলাফল
परित्यक्त পরিত্যক্ত
परित्याग উদ্বাসন
परित्याग কৃত্য
परित्याग কাজ
परित्याग দাবিত্যাগ
परित्याग পরিশ্রম
परित्याग বিসর্জন
परिदृश्य উদাহরণস্বরূপ
परिदृश्य এলাকা
परिदृश्य ক্ষেত্র
परिदृश्य চিত্রনাট্য
परिदृश्य দেশ
परिदृश्य দেহাত
परिदृश्य ভূদৃশ্য
परिदृश्य লিপি
परिधि পরিধি
परिधि বন্দ
परिपक्व পূর্ণকালপ্রাপ্ত
परिपक्व পরিণত
परिपक्व পরিপক্ক
परिपक्व পরিপক্কতা
परिपक्वता পরিপক্ক
परिपक्वता পরিপক্কতা
परिपक्वता পরিপক্বতা
परिपत्र গোল
परिपत्र বৃত্তাকার
परिपत्र বিজ্ঞপ্তি
परिप्रेक्ष्य চক্ষু
परिप्रेक्ष्य দৃশ্য
परिप्रेक्ष्य দৃষ্টি
परिप्रेक्ष्य দৃষ্টিভঙ্গি
परिप्रेक्ष्य দেখা
परिप्रेक्ष्य পরিপ্রেক্ষিত
परिप्रेक्ष्य স্বপ্ন
परिपूर्ण সম্পূর্ন হবার
परिभ्रमण গৌণ
परिभ्रमण জলযাত্রা
परिभ्रमण পরিভ্রমণ
परिभ्रमण পরিভ্রমন
परिभ्रमण মৃত্যু
परिभाषा ডেফিনেশন
परिभाषा পরিভাষা
परिभाषा সংজ্ঞা
परिभाषाएँ সংজ্ঞা
परिमाण আকার
परिमाण আয়তন
परिमाण গুরুত্ব
परिमाण পরিমাণ
परिमाण বিশালতা
परिमाण মাত্রা
परिमित পরিমিত
परिमित সীমাবদ্ধ
परिमित সীমিত
प्रिय অগ্নিমূল্য
प्रिय দয়িত
प्रिय দুর্মূল্য
प्रिय দামি
प्रिय দামী
प्रिय প্রিয়
प्रिय প্রিয়তম
प्रिय ব্যয়বহুল
प्रिय ব্যয়সাধ্য
प्रिय সমাদৃত
परियोजना খসড়া
परियोजना নকশা
परियोजना প্রকল্প
परियोजना পরিকল্পনা
परियोजना বিমান
परियोजना মানচিত্র
परियोजना রূপরেখা
परियोजना স্কেচ
परियोजना সমতল
परिरक्षण রক্ষা
परिरक्षण সংরক্ষণ
परिरक्षण স্ক্রীনিং
परिवर्तन একান্তর
परिवर्तन পরিবৃত্তি
परिवर्तन পরিবর্তন
परिवर्तन পরিবর্তন করা
परिवर्तन পরিবর্তনের
परिवर्तन বিনিময়
परिवर्तन সংক্রমণ
परिवेश প্রতিবেশ
परिवेश পরিবেশ
परिवहन জাহাজ
परिवहन পরিবহন
परिवहन বদনা
परिवहन বয়াম
परिवहन বহিত্র
परिवहन স্থানান্তরণ
परिवहन হস্তান্তর
परिवार কুটুম্ব
परिवार ঘর
परिवार পরিবার
परिवार বাসা
परिवार সভা
परिवीक्षा পরীক্ষা
परिवीक्षा শিক্ষানবিস
परिशुद्धता কঠোরতা
परिश्रम অধ্যবসায়
परिश्रम অনুরোধ
परिश्रम অফিস
परिश्रम আইন
परिश्रम আবেদন
परिश्रम উদ্যোগ
परिश्रम কৃত্য
परिश्रम কাজ
परिश्रम পদ
परिश्रम পরিশ্রম
परिश्रम বিসর্জন
परिश्रम শ্রম
परिश्रम শিল্প
परिश्रम সংগ্রাম
परिश्रमी অধ্যবসায়
परिश्रमी জীবিত
परिश्रमी দখলি
परिश्रमी পাঁচ
परिश्रमी ব্যস্ত
परिशिष्ट অতিরিক্ত
परिशिष्ट অনুপূরক
परिशिष्ट ক্রোড়পত্র
परिशिष्ट পরিশিষ্ট
परिष्कृत অপরিশোধিত
परिष्कृत শোধিত
परिषद উকিল
परिषद কাউন্সিল
परिषद পরামর্শ
परिषद পরিষদ
परिषद के अध्यक्ष পরিষদের সভাপতি
परिषद के सदस्य পরিষদের সদস্যরা
पेरिस প্যারিস
पेरिस প্যারী
प्रिंस প্রিন্সের
प्रिंस রাজকুমার
परिस्थिति পরিবেশ
परिस्थिति পরিস্থিতি
परी পরী
पूरी तरह সম্পূর্ণরূপে
पूरी तरह से খুব
पूरी तरह से পুরোপুরি
पूरी तरह से সব
पूरी तरह से সম্পূর্ণরূপে
परीक्षक পরীক্ষক
परीक्षण অনুসন্ধান
परीक्षण অভিজ্ঞতা
परीक्षण আদর্শ
परीक्षण চেক
परीक्षण চেষ্টা
परीक्षण ছাপা
परीक्षण ট্রায়াল
परीक्षण টেস্ট
परीक्षण টেস্টিং
परीक्षण তদন্ত
परीक्षण তল্লাস
परीक्षण নমুনা
परीक्षण নিবন্ধ
परीक्षण নিরীক্ষণ
परीक्षण প্রক্রিয়া
परीक्षण প্রবন্ধ
परीक्षण প্রমাণ
परीक्षण পর্যালোচনা
परीक्षण পরিদর্শন
परीक्षण পরীক্ষা
परीक्षण পরীক্ষা করা
परीक्षण ব্যবহার
परीक्षण বিশ্লেষণ
परीक्षण মকদ্দমা
परीक्षण মুদ্রণ
परीक्षण মনে
परीक्षण রিহার্সাল
परीक्षण সাক্ষ্য
परीक्षा অনুসন্ধান
परीक्षा অভিজ্ঞতা
परीक्षा আদর্শ
परीक्षा চেক
परीक्षा চেষ্টা
परीक्षा ছাপা
परीक्षा তদন্ত
परीक्षा নমুনা
परीक्षा নিবন্ধ
परीक्षा নিরীক্ষণ
परीक्षा প্রক্রিয়া
परीक्षा প্রবন্ধ
परीक्षा প্রমাণ
परीक्षा পর্যালোচনা
परीक्षा পরিদর্শন
परीक्षा পরীক্ষা
परीक्षा পরীক্ষা করা
परीक्षा ব্যবহার
परीक्षा বিশ্লেষণ
परीक्षा বোধ করা
परीक्षा মকদ্দমা
परीक्षा মুদ্রণ
परीक्षा মনে
परीक्षा রিহার্সাল
परीक्षा সাক্ষ্য
प्रीमियम অভিযোগ
प्रीमियम খরচ
प्रीमियम দান
प्रीमियम দাম
प्रीमियम পুরস্কার
प्रीमियम প্রিমিয়াম
प्रीमियम পারিতোষিক
प्रीमियम মূল্য
प्रॉक्सी প্রক্সি
परोक्ष পরোক্ষ
परोक्ष পরোক্ষভাবে
प्रोग्रामिंग প্রোগ্রামিং
प्रोजेक्टर প্রজেক্টর
प्रोटेस्टेंट আপত্তিকারী
प्रोटीन প্রোটিন
प्रोटोकॉल প্রোটোকল
प्रोटोकॉल মুসাবিদা
प्रोटोकॉल মিনিট
प्रोटोटाइप আদিরূপ
प्रोटोटाइप প্রোটোটাইপ
प्रोत्साहन উত্সাহ
प्रोत्साहन উদ্দীপক
प्रोत्साहन উদ্দীপনা
प्रोत्साहित करना উত্সাহিত করতে
प्रोत्साहित करना উত্সাহিত করা
प्रोत्साहित करना উন্নীত করা
परोपकारी অনুগ্রহকারী
परोपकारी হিতকারী
प्रोपेलर পাখা
प्रोपेलर স্ক্রু
प्रोफेसर অধ্যক্ষ
प्रोफेसर অধ্যাপক
प्रोफेसर অধ্যাপকদের
प्रोफेसर শিক্ষক
प्रोविडेंस দূরদর্শিতা
प्रोस्टेट মূত্রস্থলীর গ্রীবা সংলগ্ন গ্রন্থিবিশেষ
पुरोहित ঋত্বিক
पुरोहित পুরোহিত
पुरोहित যাজক
पुरोहित वर्ग পাদরীবর্গ
प्रौढता পরিপক্কতা
प्रौढता পরিপক্বতা
प्रौद्योगिकी কারিগরী
प्रौद्योगिकी প্রযুক্তি
प्रौद्योगिकी প্রযুক্তিতে
प्रौद्योगिकी প্রযুক্তিবিদ্যা
पल ক্ষণিক
पल ক্ষণেক
पल চকিত
पल নিমিষ
पल পল
पल মুহূর্ত
पल মূহুর্ত
पुल ডেক
पुल পতনযোগ্য
पुल পুল
पुल সেতু
पूल পুল
पलक আবরণ
पलक চোখের পাতা
पलक টুপি
पलक পলক ফেলা
प्लेग বালাই
प्लेग মহামারী
प्लेग মারক
पलङ्ग পালঙ্ক
प्लेट পট্ট
प्लेट প্লেট
प्लेट ফলক
प्लेट লেখন
पलटन या रेजिमेण्ट सम्बन्धी ফৌজি উর্দি
पलटना আবর্তন
पलटना ঘূর্ণন
पलटना ফেরা
पलटना বিপ্লব
पलटना হত্তয়া
पलटवाँ উলটাকর
पलटा लेनेवाले শাস্তিদাতা
पलटा हुआ প্রতিবিম্ব
पलटाव প্রতিক্ষেপ
प्लेटिनम প্ল্যাটিনাম
प्लूटो গ্রহবিশেষ
प्लस যোগ
पलस्तर পলস্তারা
पलस्तर ফুটপাথ
प्लाज्मा রক্তরস
पलायक ক্ষণজীবী
पलायक পলান
पलायक পলায়নপর
पलायन প্রস্থান
पलायन রূপান্তর
प्लास्टर পলস্তারা
प्लास्टर ফুটপাথ
प्लास्टिक প্লাস্টিক
प्लास्टिक ভাস্কর্য
प्लास्टिक মূর্তিগঠনকর
पुलिस পুলিশ
पुलिस পুলিস
पुलिस শান্তিরক্ষক
पुलिस प्रमुख পুলিশ প্রধান
प्लीहा প্লীহা
पवित्र পবিত্র
पवित्र সন্ত
पवित्र সাত্ত্বিক
पवित्र जगह পবিত্র জায়গা
पवित्रता শুচিতা
पवित्रा শোধন করা
पशु গবাদি পশু
पशु জানোয়ার
पशु নরপশু
पशु প্রাণী
पशु পশু
पशु পশুর
पशु পশুসম্পত্তি
पुश আপলোড
पुश ধাক্কা
पुश প্রেস
पशु चिकित्सक পশুচিকিত্সক
पशु चिकित्सक পশুর ডাক্তার
पशु चिकित्सा পশুচিকিত্সক
पशु चिकित्सा পশুর চিকিত্সা
पशु वैद्य পশুচিকিত্সক
पशु वैद्य পশুর वैद्य
पेशगी অগ্রগতি
पेशगी আগাম
पेशगी উন্নতি
पश्चात পর
पश्चात পরে
पश्चिम ওয়েস্টন
पश्चिम পশ্চিম
पश्चिम পশ্চিমা
पश्चिम পশ্চিমে
पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম মধ্যে
पश्चिम का পশ্চিম এর
पश्चिमी পশ্চিমা
पश्चिमी পশ্চিমী
पश्चिमी वायु পশ্চিমী বাতাস
पशुधन গবাদি পশু
पशुधन পশু
पशुधन পশুসম্পত্তি
पेंशन তক্তা
पेंशन পেনশন
पेशेवर পেশাগতভাবে
पेशेवर পেশাদার
पेशेवर পেশাদারী
पेशेवराना পেশাদারি
पैशाचिक পাপাত্মা
पैशाचिक শয়তানোচিত
पेशाब প্রস্রাব
पेशाब পেচ্ছাব
पेशाब মূত্রত্যাগ করা
पेशाब करना মূত্রত্যাগ করা
पेशी পেশী
पेशी পেশীবহুল
पुष्टि অনুমোদিত
पुष्टि অনুমোদিত
पुष्टि নিশ্চিত
पुष्टि নিশ্চিত করা
पुष्टि প্রতিপাদিত
पुष्टि প্রমাণিত
पुष्टि পুষ্টি
पुष्टिकरण অনুমোদন
पुष्टिकरण নিশ্চিতকরণ
पृष्ठ পক্ষ
पृष्ठ পৃষ্ঠ
पृष्ठ পৃষ্ঠা
पृष्ठ পাতা
पृष्ठ পাশ
पृष्ठभूमि পটভূমি
पृष्ठभूमि পৃষ্ঠভূমি
पृष्ठभूमि ব্যাকগ্রাউন্ড
पृष्ठभूमि थिएटर পৃষ্ঠভূমি थिएटर
पुष्प ঝঙ্কার
पुष्प পুষ্প
पुष्प পুষ্পশোভিত
पुष्प ফুল
पुष्प বউল
पेस् পিষ্টক
पुस्तक পুস্তক
पुस्तक বই
पुस्तक সংচিতি
पुस्तकें ম্যারাডোনা
पुस्तकालय গ্রন্থাগার
पुस्तकालय বই রাখিবার শেল্ফ
पुस्तकालय লাইব্রেরি
पुस्तकालय লাইব্রেরী
पुस्तकालय अध्यक्ष গ্রন্থাগারিক
पुस्तकालय अध्यक्ष লাইব্রেরী সভাপতি
पुस्तिका ইস্তাহার
पुस्तिका পুস্তিকা
पुस्तिका বই
पसंद বিশেষ
पसंद करना অনুরূপ
पसंद करना একই
पसंद करना এমন
पसंद करना পছন্দ করা
पसंद करना বরাবর
पसंद करना মত
पसंद करना যদি
पसंद करना সুতরাং
पसंद करना সম
पसंद करना সমান
पसंदीदा প্রিয়
पसंदीदा সমাদৃত
पसन्द পক্ষপাত
पसन्द পছন্দ
पेसमेकर পেসমেকার
पसली পাঁজর
पैसा টাকা
पेंसिल পেন্সিল
पसीने से तर ঘর্মাক্ত
पसीना ঘাম
पसीना স্বেদ
पसीना স্বেদন
पसीना आना ঘাম
पसीना आना ঘাম আসতে
पसीना आना স্বেদ
पहुँच অভিগম্য
पहुँच প্রবেশ
पहुँच সুযোগ
पहुंच প্রবেশ
पहुंचना দেখা
पहुंचना নাগাল
पहुंचना পাওয়া
पहुंचना পৌঁছা
पहचान আবিষ্কার
पहचान করা
पहचान চিহ্ন
पहचान চিহ্নিত
पहचान চেনা
पहचान টীকা
पहचान টোকেন
पहचान তরবার
पहचान দাগ
पहचान ধ্যান
पहचान নিশান
पहचान নোট
पहचान পরিচয়
पहचान ব্যক্তিগত পরিচয়
पहचान বিজ্ঞপ্তি
पहचान মার্কা
पहचान লক্ষণ
पहचान লেবেল
पहचान শনাক্ত করা
पहचान সংকেত
पहचान সঙ্কেত
पहचान সনাক্ত
पहचान সনাক্তকরণ
पहचानना অঙ্গীকার
पहचानना কবুল করা
पहचानना চিনতে পারা
पहचानना চেনা
पहचानना প্রভেদ করা
पहचानना শনাক্ত করা
पहचानना সনাক্তকরণ
पहचानना স্বীকার করা
पहनना পরিধান
पहनना পরিধান করা
पहनना পরেন
पहनना বহন
पहनना ভালুক
पहनाव জামাকাপড়
पहनाव পরিধেয়
पहनाव পোশাক
पहनाव পোশাক
पहनाव স্টাইল
पहरेदार প্রহরী
पहरा देना প্রহরী
पहरा देना পাহারা
पहरा देना পাহারাদার
पहरा देना রক্ষক
पहल উদ্যোগ
पहल প্রবর্তক
पहलू উপস্থিতি
पहलू চক্ষু
पहलू চেহারা
पहलू দৃষ্টি
पहलू দৃষ্টিভঙ্গি
पहलू বায়ু
पहलू বৈশিষ্ট্য
पहले আগে
पहले আদিম
पहले আসল
पहले এগিয়ে
पहले থম
पहले প্রথম
पहले প্রথমে
पहले পরবর্তী
पहले পূর্বে
पहले মূল
पहले মূলত
पहले শুভস্য
पहले সম্মুখ
पहले से আগে
पहले से ইতিমধ্যে
पहले से এখনো
पहले से কিন্তু
पहले से পরন্তু
पहले से न सोचा আগে থেকে না सोचा
पहलवान পালোয়ান
पहला नाम প্রথম নাম
पहेली আয়োজন৷
पहेली গুপ্ত
पहेली গোপন
पहेली গোপনীয়তা
पहेली ঠাট্টা
पहेली ধাঁধা
पहेली ভেদ
पहेली রহস্য
पहेली রহস্যপূর্ণ
पहेली হেঁয়ালি
पहाडी পর্বত
पहाडी পাহাড়
पहाड़ी পর্বত
पहाड़ी পর্বতীয়
पहाड़ी পাহাড়
पहाड़ी পাহাড়ী
पहाड़ी के ऊपर পাহাড়ী উপরে
पहाडी मनुष्य পর্বতবাসী
पहाड़ों के पीछे পাহাড় পূর্ববর্তী
पहिएदार कुर्सी का চাকাত্তয়ালা চেয়ারবিশেষ
पहियेदार कुर्सी চাকাত্তয়ালা চেয়ারবিশেষ
पहियेदार कुर्सी হুইলচেয়ার
पहिया চরকা
पहिया চাকা
पहिया চাকার
पहिला প্রথম
पहिला প্রধান
पहिला প্রাথমিক
पहिला মুখ্য
पाइ পাই
पाइक পাইক
पाइक বর্শা
पाइक বানমাছ
पाइप পাইপ
पाइप लाइन পাইপ লাইন
पाइप लाइन পাইপলাইন
पाइप लाइन বংশীবাদন
पाइपलाइन পাইপলাইন
पाई পাওয়া
पाउंड পাউন্ডের
पाउडर খাবার
पाउडर চুর
पाउडर চূর্ণ
पाउडर ধরণের
पाउडर ধূলি
पाउडर ধূলিকণা
पाउडर ভোজন
पाउडर ময়দা
पाक शाला संबंधी রন্ধন शाला সংক্রান্ত
पाकशाला রান্না
पाकशाला রান্নাঘর
पाकिस्तान পাকিস্তান
पाकिस्तानी পাকিস্তানি
पाखंडी ধর্মধ্বজী
पाखण्ड কপটতা
पाखण्ड ভণ্ডামি
पागुर চর্বণ
पागुर চিবান
पागल অগ্নিমূর্তি
पागल অজ্ঞান
पागल উন্মদ
पागल উন্মাদ
पागल উন্মাদী
पागल ক্ষিপ্ত
पागल কাণ্ডজ্ঞানহীন
पागल চন্দ্রাহত
पागल প্রলাপ
पागल পাগল
पागल মূর্খ
पागल রাগ
पागल রাগাম্বিত
पागलपन অর্থহীন
पागलपन উন্মাদ
पागलपन পাগলামি
पागलपन পাগলামো
पागलपन বোকামি
पाँच জীবন
पाँच জীবিত
पाँच থাকা
पाँच প্রাণবন্ত
पाँच পাঁচ
पाँच ব্যস্ত
पाँच বসবাস করা
पाँच বাস করা
पाँच সরাসরি
पांच পাঁচ
पाचक পাচক
पाचन জারণ
पाचन পাচক
पाँचवें পঁচম
पांचवां পঁচম
पाजामा পাজামা
पाजामा পায়জামা
पाठ টেক্সট
पाठ পাঠ
पाठक পাঠক
पाठकों পাঠকদের
पाठ्यक्रम কদম
पाठ्यक्रम কর্মক্ষেত্র
पाठ्यक्रम কোর্স
पाठ्यक्रम গতি
पाठ्यक्रम গিয়ার্
पाठ्यक्रम পদক্ষেপ
पाठ्यक्रम পাঠ্যক্রম
पाठ्यक्रम বর্গ
पाठ्यक्रम বেগ
पाठ्यक्रम মাঠ
पाठ्यक्रम মার্চ
पाठशाला স্কুল
पांडुलिपि পাণ্ডুলিপি
पांडा পান্ডা
पांडा হিমালয় অঞ্চলের ভল্লুকতুল্য প্রাণিবিশেষ
पांडित्य ছাত্রবৃত্তি
पातकी পাপী
पात्र পাত্র
पात्र যোগ্য
पादटिप्पणी পাদটীকা
पादरी ঋত্বিক
पादरी ধর্মপ্রচারক
पादरी পুরোহিত
पादरी পাদরীবর্গ
पादरी মেষপালক
पादरी যাজক
पादरी রেক্টর
पाना অর্জন করা
पाना ক্রয়
पाना করা
पाना কিনতে
पाना কেনা
पाना গ্রহণ করা
पाना দেখা
पाना নাগাল
पाना প্ররোচিত করা
पाना প্রাপ্ত
पाना পাওয়া
पाना লাভ
पाना সম্পাদন করা
पानी চাকচিক্য
पानी জল
पानी জলসেচন
पानी জলসেচন করা
पानी জলের
पानी ভিজা
पानी के खेल জলক্রিড়া
पानी की नली জলের नली
पाप অপরাধ
पाप অভিযুক্ত করা
पाप ঋণ
पाप গর্হণ
पाप দোষ
पाप পাপ
पाप कराना পাপ
पाप कराना পাপ করণ
पापिष्ठ নারকীয়
पापी পাপী
पायतावा মোজা
पायलट কর্ণধার
पायलट কাণ্ডারী
पायलट পাইলট
पायलट মাছি
पार অতিক্রম করা
पार অভিভূত
पार উত্তরণ
पार ক্রুশ
पार পটকান
पार পরাজয়
पार পার
पार বীট
पार সর্বনাশ
पार হার
पार करना ক্রুশ
पार करना ক্রুশবিদ্ধ
पार करना পার
पार करना পার করা
पार्क পার্ক
पार्क পার্কিং
पार्किंग পার্ক
पार्किंग পার্কিং
पारखी রসপণ্ডিত
पार्टी পার্টি
पार्टी পার্টির
पारदर्शिता স্বচ্ছতা
पारदर्शिता স্লাইড
पारदर्शी স্বচ্ছ
पारंपरिक रूप से ঐতিহ্যগত ভাবে
पारम्परिक ঐতিহ্যগত
पार्श्व পক্ষ
पार्श्व পৃষ্ঠ
पार्श्व পৃষ্ঠা
पार्श्व পার্শ্বিক
पार्श्व পাশ
पार्श्विक পার্শ্বিক
पारस्परिक পারস্পরিক
पारितोषिक ক্ষতিপূরণ
पारितोषिक প্রতিশোধ
पारितोषिक পুরস্কার
पारितोषिक পারিতোষিক
पारिभाषिक কারিগরী
पारिभाषिक প্রযুক্তি
पारिभाषिक প্রযুক্তিবিদ্যা
पारिभाषिक প্রায়োগিক
पारिवारिक जीवन পারিবারিক জীবন
पारिस्थितिकी বাস্তুসংস্থান
पाल পাল
पाल পালতোলা
पालक পালক
पालक লতাপাতা
पालक শাক
पालकी সেদা
पालतू পোষা
पालतू जानवर গৃহপালিত
पालतू जानवर পোষা প্রাণী
पालन অনুসরণ
पालन পালন
पालन মান্য করা
पालन শুনা
पालना দোলনা
पालना শৈশবাবস্থা
पाला তুষার
पाला তুষারপাত
पाला তুহিন
पांव আধার
पांव খুর
पांव গোড়া
पांव ডাঁটা
पांव তল
पांव থাবা
पांव পা
पांव পাদদেশ
पांव ভিত্তি
पांव মূল
पांव का পা এর
पांव का अंगूठा পা এর अंगूठा
पाव रोटी ডেলা
पाव रोटी পাউরুটি
पाश পাশ
पाषाण পাথর
पास কাছাকাছি
पास কাছে
पास ঘন
पास নিরূদ্ধ
पास পাস
पास বন্দ
पास বন্ধ
पास বন্ধ করা
पास মোটা
पास রূদ্ধ
पास শেষ করা
पास आना কাছাকাছি
पास आना কাছে আসতে
पास से কাছে
पास्ता পাস্তা
पासपोर्ट ছাড়পত্র
पासपोर्ट পাস
पासपोर्ट পাসপোর্ট
पासवर्ड পাসওয়ার্ড
पाँसा ঘন
पाँसा ঘনক্ষেত্র
पाँसा পাশা
पिकनिक পিকনিক
पिक्सेल পিক্সেল
पिक्सेल পিক্সেলের
पिघल গলা
पिघलाव গলান
पिच পিচ
पिचकारी পিচকারি
पिछले অতীত
पिछले পূর্ববর্তী
पिछले পরবর্তী
पिछले বাহিরে
पिछले বিগত
पिछला অতীত
पिछला অন্ত
पिछला অন্তিম
पिछला উদাহরণ
पिछला চূড়ান্ত
पिछला থাকা
पिछला পূর্ববর্তী
पिछला পরবর্তী
पिछला পূর্বে
पिछला প্রাক্তন
पिछला প্রাচীন
पिछला বাহিরে
पिछला বিগত
पिछला শেষ
पिछला সম্মুখ
पिछला সর্বশেষ
पिछला সীমানির্দেশক
पिछला भाग পূর্ববর্তী অংশ
पिछला हिस्सा পূর্ববর্তী অংশ
पिछवाड़ा কুঁদা
पिज़्ज़ा পিজা
पिंजरा খাঁচা
पिंड অবিচলিত
पिंड উদযাপন
पिंड কঠিন
पिंड দৃঢ়
पिंड ধারাবাহিক
पिंड নিচ্ছিদ্র
पिंड পরব
पिंड পিণ্ডীভূত
पिंड ভারী
पिंड শক্তসমর্থ
पिंड শরীর
पिंड স্থায়ী
पित्त পিত্ত
पितृत्व উত্পত্তি
पितृत्व পিতৃত্ব
पिता পিতা
पिता বাবা
पिता মা
पिताजी বাবা
पिताजी বাবার
पिन কাঁটা
पिन পিন
पिन সূচি
पियर्स অভ্যাস
पियर्स কসরত
पियर्स মুষ্ট্যাঘাত
पियर्स রহস্যভেদ করা
पियानो পিয়ানো
पियानो बाजा পিয়ানো
पियानो बाजा बजाने वाला পিয়ানোবাদক
पिरामिड পিরামিড
पिल्ला কুকুরছানা
पिशाच অধিপতি
पिशाच পামর
पिशाच পিশাচ
पिशाच শয়তান
पिस् टन পিস্টন
पिस्टल পিস্তল
पिस्टल বন্দুক
पिस्टल রাইফেল
पिस्तौल পিস্তল
पिस्तौल বন্দুক
पिस्तौल রাইফেল
पीछे অন্তরালে
पीछे উপর
पीछे এ
पीछे কো
पीछे জন্য
पीछे তারপর
पीछे দিকে
पीछे পর
पीछे প্রত্যাবর্তন
पीछे পূর্ববর্তী
पीछे পরে
पीछे পশ্চা
पीछे পিছন
पीछे পিছনে
पीछे পিঠ
पीछे ফেরত
पीछे বাড়ির পিছনের দিকের উঠোন
पीछे आना অনুসরণ করা
पीछे आना পূর্ববর্তী আসা
पीछे हटना পূর্ববর্তী हटना
पीछा অন্বেষণ করা
पीछा অনুসন্ধান
पीछा নিগ্রহ
पीछा মৃগয়া
पीछा শিকার
पीछा करना অন্বেষণ করা
पीछा करना অনুসন্ধান
पीछा करना অনুসরণ
पीछा करना মৃগয়া
पीछा करना শিকার
पीटना আঘাত
पीटना গাট্টা
पीटना তাল
पीटना ধর্মঘট
पीटना পরিমাপ
पीटना পার
पीटना বীট
पीटना মান
पीटना মাপ
पीटर পিটার
पीठ পরে
पीठ পিছনে
पीठ পিঠ
पीठ পিঠে
पीठ दर्द পিঠে ব্যথা
पीडन অনুসন্ধান
पीडन নিগ্রহ
पीडन মৃগয়া
पीड़ा অন্তর্বেদনা
पीड़ा কষ্ট
पीड़ा কায়ক্লেশ
पीड़ा দুঃখ
पीड़ा পীড়ন
पीड़ा ব্যথা
पीड़ा ব্যাথা
पीड़ा ভুগছে
पीड़ा ভয়
पीड़ा শোক
पीड़ा শোক
पीड़ा সন্তাপ
पीडाकर অসুখকর
पीडाकर কঠিন
पीडाकर কঠোর
पीडाकर ব্যথা
पीडाकर বেদনাদায়ক
पीड़ित আক্রান্ত
पीड़ित পীড়িত
पीड़ित ভোগা
पीड़ित ভোগ করা
पीड़ित সত্তয়া
पीड़ित সহ্য করা
पीढ़ी উত্পাদন
पीढ़ी প্রজন্মের
पीढ़ी যুগের
पीतल টাকাপয়সা
पीतल তামাটে রঙ
पीतल ধৃষ্টতা
पीतल পিতল
पीतवर्ण হলুদ
पीना খাওয়ার
पीना পান
पीना পানীয়
पीना সুরাপান
पीला বিবর্ণ
पीला ম্লান
पीला হলুদ
पीला হলদে
पीला करना হলুদ
पीला करना হলুদ করা
पीला रंग হলুদ
पीला रंग হলুদ রঙ
पीली হলুদ
पीसना কল
पीसना পাওয়া
पीसना ভানা
पॉट আধার
पॉट কুঁজা
पॉट কলস
पॉट ঘট
पॉट ঘড়া
पॉट ধারক
पॉट পাত্র
पॉट বয়াম
पॉट মুচি
पॉप পপ
पॉपकॉर्न ভুট্টার খই
पॉलिएस्टर পলিয়েস্টার
पोखरा নিধি
पोखरिया নিধি
पोटेशियम রাসায়নিক ক্ষারজ শ্বেতবর্ণ ধাতুবিশেষ
पोत জাহাজ
पोत নৌকা
पोत পরিবহন
पोत বদনা
पोत বয়াম
पोत বহিত্র
पोतलदान চালান
पोती নাতনী
पोप ধর্মযাজক
पोप পাদ্রি
पोप পোপ
पोर्च দেউড়ি
पोर्ट পোর্ট
पोर्टेबल ব্যবহারযোগ্য
पोर्टेबल সুবহ
पोर्टल উদ্দেশ্য
पोर्टल গেট
पोर्टल দ্বার
पोर्टल দরজা
पोर्टल পোর্টাল
पोर्टल লক্ষ্য
पोल् যাযাবর - জাতির নৃত্যবিশেষ বা ঐ নাচের সুর
पोलैंड পোল্যান্ড
पोलियो শিশু - ব্যাধিবিশেষ
पोलिश পরিষ্কার
पोलिश পালিশ
पोलो পোলো
पोलो পোলো
पोशाक অলঙ্করণ করা
पोशाक গাউন
पोशाक পরান
पोशाक পরিচ্ছদ
पोशाक পরিধান
पोशाक পোশাক
पोशाक পোশাক
पोशाक ভোল
पोशाक সাজ
पोशाक সাজা
पोषक পুষ্টিকর
पोषक রাখাল
पोषण খাদ্য
पोषण পুষ্টি
पोषण পুষ্টিসাধন
पोषण ভোজন
पोस्ट পোস্ট
पोस्टकार्ड পোষ্টকার্ড
पोस्टकार्ड পোস্টকার্ড
पोस्टर ঘোষণা
पोस्टर নোট
पोस्टर প্রাচীরপত্র
पोस्टर পোষ্টার
पोस्टर বিজ্ঞপ্তি
पौंड খোঁয়াড়
पौंड পাউন্ড
पौंड মাড়া
पौत्र নাতি
पौर নাগরিক
फेंक ঝাঁপা
फेंक ঢালাই
फेंक নিক্ষেপ
फेंक নিক্ষেপ করা
फेंक প্রক্ষেপ করা
फेंक পিচ
फेंक ফেলে
फेंकना আরম্ভ
फेंकना কুনো
फेंकना ঝাঁপা
फेंकना ঢালাই
फेंकना নিক্ষেপ
फेंकना নিক্ষেপ করা
फेंकना প্রক্ষেপ করা
फेंकना পিচ
फैक्स ফ্যাক্স
फंगी মরিচা
फुट का ফুট এর
फटकार অপরাধ
फटकार অভিযুক্ত করা
फटकार ঋণ
फटकार গর্হণ
फटकार ঠোকর
फटकार তর্জন
फटकार দোষ
फटकार পাপ
फटकार বিবাচন
फटनेवाला বিস্ফোরক
फटना আঁখিজল
फटना ছেঁদা
फटना ফুটা
फटना ফাটল
फटना বিদার
फटना বিরতি
फटना বিশ্রাম
फटना বিস্ফোরণ
फटना বিস্ফোরিত করা
फटना বিস্ফোরিত
फटना সহজ কাজ
फूटना বিস্ফোরণ
फूटना বিস্ফোরিত করা
फूटना বিস্ফোরিত
फुटबॉल ফুটবল
फुटबॉल ফুটবল খেলা
फडफडिया তর্জন - গর্জন করিয়া কর্তৃত্ব জাহির করা
फंतासी কল্পনা
फंतासी খেয়ালখুশি
फुंदना জেস
फेन গাদ
फेन ধাতুমল
फेन ফেনা
फुफकार হিস্হিস
फेफड़े ফুসফুস
फेफड़े ফুস্ফুসগত
फेफड़ों ফুসফুস
फ्यूज দ্রব করা
फ्यूज ফিউজ্
फ्यूज মিশা
फर খাল
फर ছাল
फर ত্বক
फर পশম
फर লুকান
फुर्ती से দ্রুত
फर्न পর্ণাঙ্গ
फर्नीचर আসবাবপত্র
फ़्रेम ফ্রেম
फरवरी ফেব্রুয়ারী
फर्श আধার
फर्श এলাকা
फर्श ক্ষেত্র
फर्श কারণ
फर्श গল্প
फर्श জমি
फर्श তল
फर्श দেশ
फर्श দেহাত
फर्श ফুটপাথ
फर्श বিশ্ব
फर्श ভূখণ্ড
फर्श মাটি
फर्श মেঝে
फर्श স্থল
फुर्सत অবসর
फ्रांस ফ্রান্স
फ्राँसीसी ফরাসি
फ्राँसीसी ফরাসী
फ्रांसीसी ফরাসি
फ्रिज ফ্রিজ
फ्रिज রেফ্রিজারেটর
फरिश्ता দেবদূত
फ्रीज জমা
फ्रीज তুষার
फ्रीज তুষারপাত
फ्रीज তুহিন
फ्रीज স্তব্ধ
फ्रीज হিমায়িত করা
फ्रीजर ফ্রীজার
फ्रोजन জমাট
फ्रोजन জমান
फल উত্পন্ন
फल উত্পাদ
फल উত্পাদন
फल উত্পাদন করা
फल উপজা
फल উপসংহার
फल উৎপাদন
फल করা
फल নির্মাণ
फल পণ্য
फल প্রস্থান
फल পরিণাম
फल ফল
फल ফলাফল
फल লাভ
फूल ঝঙ্কার
फूल পুষ্প
फूल ফুল
फूल বউল
फ्लू ফ্লু
फल फूल ফল ফুল
फूलगोभी ফুলকপি
फ्लैट ফ্ল্যাট
फलतः অতএব
फलतः সুতরাং
फलना ঝঙ্কার
फलना পুষ্প
फलना ফুল
फलना বউল
फूलना ঝঙ্কার
फूलना পুষ্প
फूलना ফুল
फूलना বউল
फ्लेमिंग ফ্লেমিং
फूलवाला মালী
फ़्लैश টর্চলাইট
फ़्लैश ফ্ল্যাশ
फ़्लैश বাজ
फ़्लैश बैक ফ্ল্যাশ ব্যাক
फलस्वरूप প্রভাব
फलस्वरूप ফল
फलस्वरूप ফলাফল
फलस्वरूप ফলে
फैला हुआ প্রসারিত
फैलाना বিকীর্ণ
फैलाना বিস্তার
फुलाव ফোলা
फैलाव ছিটান
फैलाव টানাটানি
फैलाव ঠিকরান
फैलाव প্রচারের
फैलाव প্রসার
फैलाव প্রসারিত করা
फैलाव পরিসর
फैलाव বৃদ্ধি
फैलाव বিস্তৃত করা
फैलाव বিস্তার
फैलाव বিস্তীর্ণ করা
फैलाव লাভ
फैलाव সম্প্রসার
फलियां মটরশুটি
फली শুঁটি
फ्लोट ভাসা
फ़्लोटिंग নির্দলীয়
फ्लोरेंस ফ্লোরেন্স
फ्लोराइड ফ্লুরাইড
फ्लोरिडा ফ্লোরিদা
फ्लोरिडा ফ্লোরিডা
फव्वारा ঝরনা
फैशन আকৃতি
फैशन আকার
फैशन কেতাদুরস্ত
फैशन পথ
फैशन ফ্যাশন
फैशन ফ্যাশান
फैशन ফর্ম
फैशन মোড
फैशन রাস্তা
फैशन শৈলী
फैशन डिजाइन ফ্যাশান ডিজাইন
फुसफुसा খাস্তা
फुसफुसाना ফিস্ ফিস্
फुसफुसाना ফিস্ ফিস্ শব্দ
फुसफुसाहट ফিস্ ফিস্
फुसफुसाहट ফিস্ ফিস্ শব্দ
फसल কাটা
फसल ছাঁটা
फसल ফসল
फसल বাছাই
फसल শস্য
फसल সংগ্রহ করা
फैसले সিদ্ধান্ত
फैसला নির্ধারণ
फैसला রায়
फैसला সঙ্কল্প
फैसला সমাধান
फैसला সিদ্ধান্ত
फुसलाना আকৃষ্ট
फुसलाना টানা
फुसलाना টোপ
फुसलाना পটান
फुसलाना প্রলুব্ধ করা
फंसाव চোরাবালি
फुहार ঝাপটা
फुहार স্প্রে
फ़ाइल নথিপত্র
फ़ाइल ফাইল
फ़ाइल সারি
फाउंडेशन আধার
फाउंडेशन তল
फाउंडेशन ফাউন্ডেশনের
फाउंडेशन ভিত
फाउंडेशन ভিত্তি
फाउंडेशन মূল
फाउंडेशन মূলসূত্র
फाटक উদ্দেশ্য
फाटक গেট
फाटक দ্বার
फाटक দরজা
फाटक বাধা
फाटक লক্ষ্য
फार्म ফর্ম
फार्मेसी ঔষধালয়
फार्मेसी ঔষধের দোকান
फार्मासिस्ट কম্পউণ্ডার
फार्मासिस्ट ফার্মাসিস্ট
फारस পারস্য
फारसी পারশ্যর
फारसी পারসিক
फारसी ফারসি
फ़ारसी ফারসি
फाल्कन বাজপাখি
फासिस्ट ফ্যাসিস্ট
फाँसी ফাঁসিকাঠ
फासीवाद ফ্যাসিবাদ
फिजियोलॉजी দেহতত্ব
फिट যথাযথ
फिनलैंड ফিনল্যাণ্ড
फिनलैंड ফিনল্যান্ড
फिनिश ফিনিশ
फिर আবার
फिर এখনো
फिर কিন্তু
फिर পুনর্বার
फिर পুনরায়
फिर প্রত্যুত্তরে
फिर পরন্তু
फिर শান্ত
फिर आना আবার আসতে
फिर आना প্রত্যাবর্তন
फिर आना ফেরত
फिर बनाना পুনরায় নির্মাণ
फिर भी আবার
फिर भी এখনো
फिर भी কিন্তু
फिर भी তত্রাচ
फिर भी তবু
फिर भी পরন্তু
फिर भी যদ্যপি
फिर भी যদিও
फिर भी শান্ত
फिर भी সত্ত্বেও
फिर मिलना পুনরায় দেখা
फिर विवाह करना পুনর্বিবাহ করা
फिर से प्रकट होना পুনরায় প্রদর্শিত হওয়া
फिर से बनाना या निर्माण करना পুনর্গঠন করা
फिर से बनाना या निर्माण करना পুনর্গণনা করা
फिर से बनाना या निर्माण करना পুনর্নির্মাণ
फिरौती প্রায়শ্চিত্ত
फिल्टर ফিল্টার
फिल्म চলচ্চিত্র
फिल्म ফিল্ম
फिल्म সিনেমা
फिलाडेल्फिया ফিলাডেলফিয়া
फिलिस्तीन ফিলিস্তিন
फिसल পত্রী
फिसलन পিছলাইয়া পড়া
फिसलन হড়হড়ে
फिसलना পিছলান
फिसलना স্বচ্ছতা
फिसलना স্লাইড
फ़ीड ফিড
फीता জরি
फ़ीनिक्स রূপকথার পক্ষি বিশেষ
फीस কর
फीस পারিশ্রমিক
फीस ফি
फॉर्क কাঁটাচামচ
फोकस নাভি
फोकस ফোকাস
फोटो ছবি
फ़ोटो আলোকচিত্র
फ़ोटो আলোকচিত্ৰবিদ্যা
फ़ोटो ছবি
फ़ोटो ছবিসমূহ
फ़ोटो ফটো
फ़ोटो ফোটোগ্রাফি
फोटोग्राफ আলোকচিত্র
फोटोग्राफ আলোকচিত্ৰবিদ্যা
फोटोग्राफ ছবি
फोटोग्राफ ফটো
फोटोग्राफ ফোটোগ্রাফি
फोटोग्राफर আলোকচিত্রী
फोटोग्राफर আলোকচিত্ৰকর
फोटोग्राफी আলোকচিত্ৰবিদ্যা
फोटोग्राफी ফটো
फोटोग्राफी ফোটোগ্রাফি
फ़ोटोग्राफ़ी আলোকচিত্র
फ़ोटोग्राफ़ी আলোকচিত্ৰবিদ্যা
फ़ोटोग्राफ़ी ছবি
फ़ोटोग्राफ़ी ফটো
फ़ोटोग्राफ़ी ফোটোগ্রাফি
फोड़ा ঘাত
फोड़ा ফোড়া
फोड़ा বহুমূত্র রোগ
फोन কল
फोन টেলিফোন
फोन ফোন
फोम গাদ
फोम ফেনা
फोर्ड হাঁটুজল
फोरम ফোরাম
फोरमैन জমাদার
फोरमैन মোড়ল
फ़ोल्डर ফোল্ডার
फौज সৈন্যবাহিনী
फौरन অবিলম্বে
बे উপসাগর
बेआराम অস্বস্তিকর
बेईमान অনার্য
बेईमान অসাধু
बेईमानी অসাধুতা
बैंक কিনারা
बैंक ঠেকনা
बैंक ব্যাংক
बैंक ব্যাঙ্কিং
बैंक বিচারসভা
बैंक মার্জিন
बैंक সৈকত
बैकअप ব্যাক
बेकन বেকন
बंकर বাধা
बेकर রুটিওয়ালা
बैंकर ব্যাঙ্কার
बैंकर মহাজন
बकरा ছাগল
बकरा বলির পাঁঠা
बकरी ছাগল
बकरी ভেড়া
बेकरी বেকারি
बकवादी বাচাল
बकवास অস্বীকার করা
बकवास আবর্জনা
बकवास জঞ্জাল
बकवास প্রত্যাখ্যান
बकवास পাথরকুচি
बकवास বাজে কথা
बकवास রাবিশ
बकवासी বাচাল
बकसुआ বক্ল
बकाया অসম্পন্ন
बेकार নষ্ট
बुकिंग বুকিং
बैंकिंग ব্যাঙ্কিং
बखरा অংশ
बखरा অঙ্গ
बखरा অনেক
बखरा আলাদা
बखरा খেলা
बखरा ঘর
बखरा ছে
बखरा টুকরা
बखरा টুকরো
बखरा ভাগ
बखरा ভাগ্য
बखरा ভেদ
बखरा মারামারি
बखरा স্থান
बुखार জ্বর
बग বাগ
बंग ঠুং
बंग ঠক্ঠক্ শব্দ
बंग ধড়াস্
बैग ব্যাগ
बैंगनी বেগুনী
बेगम কাউন্টেস
बेगम বেগম
बगल পাশে
बगली পক্ষ
बगली পৃষ্ঠ
बगली পৃষ্ঠা
बगली পার্শ্বিক
बगली পাশ
बगावत দ্রোহ
बगावत বিদ্রোহ
बेघर গৃহহীন
बच পরিত্যাগ করা
बेंच আসন
बेंच বিচারসভা
बैंच ব্যাংক
बैंच বিচারসভা
बच्चे ইস্কুলের ছাত্র
बच्चे ছেলেপুলে
बच्चे শিশু
बच्चे শিশুদের
बच्चे সন্তানসন্ততি
बच्चा কিশোরী
बच्चा কৈশোরপ্রাপ্ত
बच्चा ছাগলছানা
बच्चा নবীন
बच्चा বাচ্চা
बच्चा বালক
बच्चा শিশু
बच्चा শিশুসুলভ
बच्चों के बिना সন্তান ছাড়া
बच्चों के लिए শিশুদের জন্য
बच्चों जैसा শিশুদের মত
बचत জমা
बचत সঞ্চয়
बेचैन অশান্ত
बेचैन অস্থির
बेचैन উত্কণ্ঠিত
बेचैन চিন্তিত
बेचैन ধৈর্যহীন
बेचैन বিশ্রামহীন
बेचने वाला বিক্রেতা
बचना অব্যাহতি
बचना এড়ানো
बचना চলা
बचना ছল
बचना টালা
बेचना চালু
बेचना বিক্রয়
बेचना বিক্রয় করা
बेचना বিক্রী
बेचना বিতরণ
बचपन শৈশব
बेचा বিক্রীত
बचा जाना এড়ানো
बचा जाना ছল
बचा जाना টালা
बचा जाना রক্ষা করা
बचाना অপবর্গ
बचाना উদ্ধার
बचाना ছাড়া
बचाना ঢাল
बचाना মোক্ষ
बचाना রক্ষক
बचाना রক্ষা
बचाना রক্ষা করা
बचाना রক্ষাকবচ
बचाना সংরক্ষণের
बचाव অপবর্গ
बचाव আত্মরক্ষামূলক
बचाव উদ্ধার
बचाव উদ্ধার করা
बचाव প্রতিরক্ষা
बचाव মোক্ষ
बचाव রক্ষা
बचाव রক্ষা করা
बचाव का रास्ता উদ্ধার পথ
बछडे का मांस বাছুর
बछडे का मांस বাছুরের মাংস
बछड़ा বকনা বাছুর
बछड़ा বাছুর
बछड़ा বাছুরের মাংস
बछड़ों বাছুরের
बज বজ
बजट বাজেট
बजर ভেঁপু
बंजर অনুর্বর
बंजर অফলা
बंजर পতিত
बंजर বাঁজা
बेजर ব্যাজার
बजरा বজরা
बजरी কাঁকর
बजरी নুড়ি
बेजान অচেতন
बजाय পরিবর্তে
बझन চোরাবালি
बुझा हुआ पत्थर का कोयला কোকাকোলা
बूट বুট
बैट টোপ
बैट পটান
बैट ফাঁদ
बटुआ জেব
बटुआ ব্যাগ
बटुआ বস্তা
बटुआ হ্যান্ডব্যাগ
बट्टा ডিসকাউন্ট
बटन বাটন
बटन বোতাম
बटन মূল
बटेर ভয়ে পিছাইয়া পড়া
बैटरी গাদা
बैटरी ব্যাটারি
बैटरी ব্যাটারী
बैटरी ভর
बैटरी ভিড়
बैटरी মেরু
बैटरी স্তবক
बटलर খানসামা
बटलर বাটলার
बेटा খোকা
बेटा ছেলে
बेटा দেহজ
बेटा পুত্র
बटालियन ব্যাটেলিয়ন
बेटी কন্যা
बेटी খুকি
बेटी দারিকা
बेटी মেয়ে
बुटीक দোকান
बुटीक ব্যাপার
बुटीक বাণিজ্য
बुटीक ভাণ্ডার
बुटीक মামলা
बैठक অধিবেশন
बैठक দেখা
बैठक নিষণ্ণ
बैठक পুনর্মিলন
बैठक বৈঠক
बैठक মিটিং
बैठक সভা
बैठक সমাবেশ
बैठक সাক্ষাৎ
बैठना বসা
बैठना বেঁটে
बैठा অধিবেশন
बैठा নিষণ্ণ
बैठा বসে
बैठा বৈঠক
बैंड দল
बैंड ফালা
बैंड ফিতা
बैंड ব্যান্ড
बैडमिंटन ব্যাডমিন্টন
बंडल আটি
बंडल কিতা
बंडल গ্রুপ
बंडल দল
बंडल প্যাকেজ
बंडल পাঁজা
बंडल পোঁটলা
बंडल মোড়ক
बैंडविड्थ ব্যান্ডউইর্দ
बडा প্রধান
बडा বড়
बडा মহান
बड़ा অক্ষাংশ
बड़ा অগ্রজ
बड़ा অত্যন্ত
बड़ा উচ্চ
बड़ा খুব
बड़ा দূরবর্তী
बड़ा দূরে
बड़ा প্রচুর
बड़ा প্রধান
बड़ा প্রশস্ত
बड़ा প্রস্থ
बड़ा বড়
बड़ा বড়া
बड़ा বড়ো
बड़ा ব্যাপকভাবে
बड़ा বিশাল
बड़ा মুখ্য
बड़ा মহান
बड़ा মেজর
बड़ा যথেষ্ট
बड़ा লম্বা
बेड़ा দ্রুতগামী
बेड़ा নেভি
बेड़ा নৌশক্তি
बेड़ा বেড়া
बडा गिरजा ক্যাথেড্রাল
बडा गिरजा বড় गिरजा
बड़ी लहर বড় लहर
बडी सडक অনেক বড় সড়ক
बडी सडक রাহা
बढ के বেড়ে জন্য
बढ़ई ছুতার
बढ़ई সূত্রধার
बढ़ते বাড়ন্ত
बढती উন্নত করা
बढती প্রসারিত করা
बढती বৃদ্ধি
बढती লাভ
बढती হত্তয়া
बढ़ने ঝঙ্কার
बढ़ने পুষ্প
बढ़ने যাওয়ার
बढ़ना উন্নত করা
बढ़ना বৃদ্ধি
बढ़ना বাড়া
बढ़ना লাভ
बढ़ना হত্তয়া
बढ़ाना আয়
बढ़ाना উন্নত করা
बढ़ाना উন্নতি করা
बढ़ाना তোলা
बढ़ाना প্রসারিত করা
बढ़ाना বৃদ্ধি
बढ़ाना বৃহত্তরীকরণ
बढ़ाना বিস্তৃত করা
बढ़ाना বিস্তীর্ণ করা
बढ़ाना মাহিনা
बढ़ाना লাভ
बढ़ाना সুবিধা
बढ़ाना হত্তয়া
बढ़िया জরিমানা
बढ़िया দারুণ
बढ़िया নর্ম
बढ़िया নিগূঢ়
बढ़िया প্রশংসনীয়
बढ़िया পরিষ্কার
बढ़िया পাতলা
बढ़िया মেলা
बढ़िया সংবেদনশীল
बढ़िया সূক্ষ্ম
बढ़िया সুদর্শন
बढ़िया সুন্দর
बढ़िया স্নেহপূর্ণ
बेंत আঠা
बेंत খাগড়া
बेंत দণ্ড
बेंत বেত
बेंत রূল
बेंत লাঠি
बेंत সুইচ
बेंत সোঁটা
बेतुका কিম্ভুতকিমাকার
बतख পাতিহাঁস
बतख হংসী
बत्तख পাতিহাঁস
बत्तख হাঁস
बतलाना বলা
बतलाना সংক্রমিত করা
बताना জানাতে
बताना বলা
बताया অবগত
बताया বলা
बंद অন্ত
बंद অন্তিম
बंद উদ্দেশ্য
बंद কাছাকাছি
बंद ঘন
बंद নিবর্তন
बंद নিমীলিত
बंद বন্দ
बंद বন্ধ
बंद বন্ধ করা
बंद মোটা
बंद শেষ
बंद শেষ করা
बूँद গেঁটেবাত
बूँद ঝরা
बूँद পড়া
बूँद বিন্দু
बूँद শরৎ
बूँद শরত্কাল
बूँद হত্তয়া
बूंद গেঁটেবাত
बूंद ঝরা
बूंद পড়া
बूंद ফোঁটার
बूंद বিন্দু
बूंद শরত্কাল
बूंद হত্তয়া
बंद करना অন্তরঙ্গ
बंद करना আসন্ন
बंद करना এ
बंद करना কাছাকাছি
बंद करना কো
बंद करना ঘন
बंद करना পরবর্তী
बंद करना বন্দ
बंद करना বন্ধ
बंद करना বন্ধ করা
बंद करना মোটা
बंद करना শেষ করা
बंद गली কানাগলি
बंद गली বন্ধ गली
बंदूक का घोड़ा ঘোড়া
बंदूक का घोड़ा স্ফুলিঙ্গ
बंदगोभी ঔষধি
बंदगोभी ঘাস
बंदगोभी বাঁধাকপি
बुद्ध বুদ্ধ
बुद्धि আই কিউ
बुद्धि আত্মজ্ঞান
बुद्धि জ্ঞান
बुद्धि বুদ্ধি
बुद्धि বিজ্ঞতা
बुद्धिमान উচিত
बुद्धिमान চতুর
बुद्धिमान জ্ঞানময়
बुद्धिमान বুদ্ধিমান
बुद्धिमान যুক্তিযুক্ত
बदन বদন
बदनाम কুখ্যাত
बदनाम কুত্সা
बदनामी অখ্যাতি
बदनामी কুত্সা
बदनामी কলঙ্ক
बदनामी পরনিন্দা
बदमाश দুর্জন
बदमाश বদমাশ
बंदर উল্লুক
बंदर কপি
बंदर বন্দর
बंदर বানর
बंदरगाह পোতাশ্রয়
बंदरगाह বন্দর
बदलने के अयोग्य অপরিবর্তনীয়
बदलने के अयोग्य পরিবর্তন অবৈধ
बदलना একান্তর
बदलना নড়া
बदलना পরিবর্তন
बदलना পরিবর্তন করা
बदलना বিনিময়
बदलना বিনিময় করা
बदलना শোধরানো
बदलना সংশোধন
बदलना সঠিক
बदलना সারান
बदला প্রতিফল
बदला প্রতিশোধ
बदला প্রতিহিংসা
बदला পরিবর্তন
बदला देना পরিবর্তন দেওয়া
बदला देना বেতন
बदला लेना পরিবর্তন নেওয়া
बदली মেঘলা
बदली হালনাগাদ
बदहजमी বদহজম
बुध পারদ
बुध বুধ
बंधक কৃষক
बंधक চাষী
बंधक দপ্তরী
बंधक প্রতিভূ
बंधक বন্ধক
बंधक রেহান
बंधक रखना বন্ধক
बंधक रखना রেহান
बंधन ঋণপত্র
बंधन কবজ
बंधन কোন
बंधन বন্ধন
बंधन বাঁধাই
बुधवार বুধবার
बुधवार বুধবারে
बुधवार বিবাহ
बुधवार বিবাহ করা
बधाई অভিনন্দন
बधाई অভিবাদন
बधाई প্রশংসা করা
बधाई শংসা
बधाई সংবর্ধিত করা
बधाई दी অভিনন্দন দেওয়া
बधाई दी নন্দিত
बधिर কালা
बन বান
बन जाना পরিণত করা
बनता हुआ উপর
बनता हुआ এ
बनता हुआ কাছাকাছি
बनता हुआ কো
बनता हुआ জন্য
बनता हुआ থেকে
बनता हुआ দিকে
बनता हुआ পর
बनता हुआ প্রায়
बनता हुआ বনাম
बनता हुआ বিরুদ্ধে
बनता हुआ স্তব্ধ হয়েছে
बनता हुआ সম্পর্কে
बन्द বন্ধ
बन्द বন্ধ করা
बन्द करना অন্ত
बन्द करना উদ্দেশ্য
बन्द करना কাছাকাছি
बन्द करना ঘন
बन्द करना থামান
बन्द करना প্রতিরোধ
बन्द करना বন্দ
बन्द करना বন্ধ
बन्द करना বন্ধ করা
बन्द करना বিরতি
बन्द करना মোটা
बन्द करना শেষ
बन्द करना শেষ করা
बन्दूक বন্দুক
बन्दूक की गोली গোলাগুলি
बन्दी কয়েদী
बन्दी বন্দী
बन्दीगृह অন্ধকূপ
बन्दीगृह কারাগার
बन्दीगृह জেল
बन्दीगृह প্রায়শ্চিত্তসংক্রান্ত
बन्ध বন্ধ
बन्धुआ কয়েদী
बन्धुआ বন্দী
बन्धक অঙ্গীকার
बन्धक প্রতিভূ
बन्धक বন্ধক
बन्धक রেহান
बुनना বয়নকার্য
बैनर নিশান
बैनर পতাকা
बैनर ব্যানার
बनैला गधा জেবরা
बनैला गधा জেব্রা
बेनसी অবজ্ঞেয়
बेनसी কমবখত
बना উত্পন্ন
बना উত্পাদ
बना উত্পাদন
बना উত্পাদন করা
बना উপজা
बना নির্মাণ
बना বিনিয়োগ
बना সৃষ্টি
बना সৃষ্টি করা
बना ठना বুদ্ধিমান
बना ठना মার্জিত
बना रहना তৈরী থাকা
बुनाई বুনা
बुनाई বয়নকার্য
बनाएँ তৈরি করুন
बनाता है তোলে
बनाता है নির্মাণ
बनाना উত্পন্ন
बनाना উত্পাদ
बनाना উত্পাদন
बनाना উত্পাদন করা
बनाना উপজা
बनाना করনা
बनाना করা
बनाना খাড়া
बनाना গঠন
बनाना চিহ্ন
बनाना তরবার
बनाना দাগ
बनाना নির্মাণ
बनाना নিশান
बनाना পাওয়া
बनाना পাওয়া গেছে
बनाना বিনিয়োগ
बनाना মার্কা
बनाना মিলা
बनाना লক্ষণ
बनाना লেবেল
बनाना স্থাপন করা
बनाना সৃষ্টি
बनाना সৃষ্টি করা
बनाम বনাম
बेनाम নামহীন
बेनाम বেনামী
बनावट জমিন
बनावट টেক্সচার
बनावट প্রশিক্ষণ
बनावट শিক্ষা
बनावट শিক্ষাপ্রাপ্তি
बनावट সৃজন
बुनावट জমিন
बुनियादी जानकारी মৌলিক তথ্য
बुनियादी सुविधा পরিকাঠামো
बुनियादी सुविधा মৌলিক অধিকার
बनिस्बत এই
बनिस्बत কি
बनिस्बत কে
बनिस्बत চেয়ে
बनिस्बत যদি
बनिस्बत যে
बनिस्बत যেটি
बनिस्बत হিসাবে
बपतिस्मा খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদানোত্সব
बपतिस्मा বাপ্তাইজ
बेपरवाह উদ্বেগহীন
बेपरवाह ফাঁকিবাজ
बेपरवाह মনোযোগশীল
बुफे ঘুসি
बफर অপদার্থ লোক
बफर বাফার
बफालो মোষ
बम বোমা
बम বোমা
बम শেল
बम गिराना বোমা
बम गिराना বোমা गिराना
बम गिराना শেল
बम्पर বাম্পার
बेमेल দ্বন্দ্বের
बमुश्किल কষ্টসহকারে
बमुश्किल টায়টোয়
बमुश्किल সবে
बेमिसाल অনুপ
बेयर আদুড়
बेयर উলঙ্গ
बेयर নগ্ন
बेयर পালকহীন
बेयर বেয়ার
ब्याज উত্সাহের
ब्याज গা
ब्याज ব্যাজ
ब्याज সুদ
बयान জবানবন্দি
बयान বিবৃতি
बयान करना বিবৃতি করা
बयाना আন্তরিক
बयाना কঠিন
बयाना কঠোর
बयाना কবর
बयाना গম্ভীর
बयाना গম্ভীরতা
बयाना গম্ভীরভাবে
बयाना সমাধি
बेर বরই
बेर বেরি
बैर ঘৃণা
ब्रेक ব্রেক
ब्रेक বিরতি
बरकरार অক্ষত
बरकरार বজায়
बैरकों ব্যারাকে
बरखास्तगी পদচ্যুতি
बर्खास्तगी পদচ্যুতি
बरछी भाला বর্শা
बरतन পাত্র
बर्तन জাহাজ
बर्तन থালা - বাসন
बर्तन পাত্র
बर्तन বদনা
बर्ताव আচরণ
बर्ताव আচার
बर्ताव দৃষ্টিকোণ
बर्ताव দিক
बर्ताव নেতৃত্ব
बर्ताव প্রবন্ধ
बर्ताव পরিচালনা করা
बर्ताव মনোভাব
बर्ताव শাসন
बर्ताव সীসা
बैरन ব্যারন
बर्नर দহনকারী
बर्नर বার্নার
बरफ বরফ
बर्फ তুষার
बर्फ তুষারময়
बर्फ তুষারাবৃত
बर्फ তুহিন
बर्फ বরফ
बर्फ বরফতুল্য
बर्फ বরফপূর্ণ
बर्फ पर चलने वाली गाडी হাতুড়িবিশেষ
बर्फ सा বরফ কোন
बर्फीले হিমবাহ
बर्फ़ीला तूफ़ान তুষারঝড়
बर्बरता বর্বরতা
बर्बरतापूर्ण অভদ্র
बर्बरतापूर्ण আদিম
बर्बाद करना অস্বীকার করা
बर्बाद करना আবর্জনা
बर्बाद करना উড়ান
बर्बाद करना ক্ষতি
बर्बाद करना প্রত্যাখ্যান
बर्बाद करना পাথরকুচি
बर्बाद करना রাবিশ
बरमूडा বারমুডা
बर्मा বর্মা
बैरल ছোট পিপা
बैरल পিপা
बैरल ব্যারেল
ब्रेल ব্রেইল
बर्लिन বার্লিন
ब्रश ঝাড়ু
ब्रश বুরূশ
ब्रश ব্রাশ
ब्रेसलेट ব্রেসলেট
ब्रुसेल्स ব্রাসেলস
बरसी বার্ষিকী
ब्रह्मांड নিসর্গ
ब्रह्मांड মহাবিশ্ব
बुरा অশুভ
बुरा অসুস্থ
बुरा কু
बुरा খারাপ
बुरा খারাপভাবে
बुरा ত্রুটিপূর্ণ
बुरा দুষ্ট
बुरा পাপাত্মা
बुरा বাজে
बुरा व्यवहार करना খারাপ আচরণ করতে
बुराई অশুভ
बुराई অসূয়া
बुराई অসুস্থ
बुराई আঘাত
बुराई ক্ষত
बुराई ক্ষতি
बुराई কুসংস্কার
बुराई খারাপ
बुराई খারাপভাবে
बुराई দুষ্ট
बुराई পক্ষপাত
बुराई পাপা
बुराई পাপাত্মা
ब्राउज़ करें ব্রাউজ করুন
ब्राउज़र নাবিক
ब्राउज़र ব্রাউজার
ब्राउज़िंग ব্রাউজিং
ब्राजील ব্রাজিল
ब्राजील ব্রেজিল - দেশীয়
ब्राजील ব্রেজিল অধিবাসী
ब्राज़ील ব্রাজিল
ब्राज़ील ব্রেজিল
ब्रांड ব্র্যান্ড
ब्रांड মার্কা
बुरादा কাঠের মিহি গুঁড়ো
बराबर অধিকার
बराबर অনুভূমিক
बराबर অনুরূপ
बराबर অপ্রখর
बराबर একই
बराबर কি
बराबर কিভাবে
बराबर কে
बराबर নরম
बराबर পরিকল্পনা
बराबर বরাবর
बराबर বিমান
बराबर মত
बराबर মসৃণ
बराबर মানচিত্র
बराबर যদি
बराबर সঠিক
बराबर সত্য
बराबर স্তর
बराबर সম
बराबर সমকক্ষ
बराबर সমতল
बराबर সমমূল্য
बराबर সমান
बराबर সরাসরি
बराबर সোজা
बराबर হিসাবে
बराबरी মিলে
बराबरी সমতা
बरामदा দেউড়ি
ब्रिटेन ব্রিটেন
ब्रिटिश গ্রেট ব্রিটেন
ब्रिटिश ব্রিটিশ
बरी বেকসুর খালাস
ब्रीफिंग নির্দেশ উপদেশ সম্বাদাদি
ब्रॉडबैंड ব্রডব্যান্ড
ब्रॉण्ड করা
ब्रॉण्ड চিহ্ন
ब्रॉण्ड চিহ্নিত
ब्रॉण्ड টীকা
ब्रॉण्ड টোকেন
ब्रॉण्ड তরবার
ब्रॉण्ड দাগ
ब्रॉण्ड ধ্যান
ब्रॉण्ड নিশান
ब्रॉण्ड নোট
ब्रॉण्ड বিজ্ঞপ্তি
ब्रॉण्ड মার্কা
ब्रॉण्ड লক্ষণ
ब्रॉण्ड লেবেল
ब्रॉण्ड সংকেত
ब्रॉण्ड সঙ্কেত
ब्रोकोली ব্রোকলি
बेरोजगार বেকার
बेरोजगारी বেকারত্ব
ब्रोशर ইস্তাহার
ब्रोशर পুস্তিকা
बल উচ্চনিনাদে
बल করনা
बल জোর
बल নিগৃহীত করা
बल বল
बल বলপূর্বক
बल বাধিত করা
बल শক্তি
बल হিংস্রতা
बेल নাসপাতির আকারের হলদেটে শক্ত ফল
बेल বেল
बैल বলদ
बैल বৃষ
बैल ষণ্ড
बैल ষাঁড়
बैले নাচ
बैले ব্যালে
बलुआ বেলে
बलुआ पत्थर বেলে পাথর
बलुआ पांक চোরাবালি
ब्लैकबेरी কালজামজাতীয় ফল
ब्लैकमेल দোহন
ब्लैकमेल ব্ল্যাকমেল
बल्कि বরং
बलगम আম
बलगम পাঁক
बुल्गारिया বুলগেরিয়া
बेलगाव আলাদা
बेलचा কোদাল
बेलचा বেলচা
बेल्जियम বেলজিয়মবাসী
बेल्जियम বেলজিয়াম
बुलेट বুলেট
बेल्ट কটিবন্ধ
बेल्ट ক্ষেত্র
बेल्ट বেল্ট
बेल्ट মণ্ডল
बुलेटिन বুলেটিন
बुलेटिन রিপোর্ট
बुलेटिन রিপোর্ট
बुलडोजर ট্র্যাক্টর
बलूत ত্তক্
बेलन নল
बेलन বেলন
बेलन ভূমিকা
बेलन রোল
बेलनाकार জলাধার
बल्ब কন্দ
बल्ब পিয়াজ
बल्ब পেঁয়াজ
बल्ब বাল্ব
बुलबुल পাপিয়া
बुलबुला ফোস্কা
बुलबुला বুদবুদ
बुलबुला বুদ্বুদ
बल्लेबाज ব্যাটসম্যান
बल्लेबाजी ব্যাটিং
बल्लेबाजी বাদুড়
बलवा কোলাহল
बलवा কোলাহল
बलवा গোলমাল
बलवा দ্রোহ
बलवा দাঙ্গা
बलवा বিদ্রোহ
बलवा হৈচৈ
बलविन्यास কার্যপদ্ধতি
बलविन्यास সামরিক
ब्लाउज ব্লাউজ
बलात्कार অপরাধ
बलात्कार ঝকমারি
बलात्कार দোষ
बलात्कार ধর্মনাশ
बलात्कार ধর্ষণ
बलात्कार ধর্ষনের
बलात्कार বলাত্কার
बलात्कार ভঙ্গ
बलात्कार লঙ্ঘন
बुलाने ডাকতে
बुलाने সমবেত হওয়া
बुलाना আকর্ষণ
बुलाना আঘাত
बुलाना আচমকা
बुलाना আপীল
बुलाना কল
बुलाना কান্নাকাটি
बुलाना কোপ
बुलाना খ্যাতি
बुलाना চড়
बुलाना চীত্কার
बुलाना জীবিকা
बुलाना টক্কর
बुलाना ডাকা
बुलाना ধর্মঘট
बुलाना পিটা
बुलाना ফোন
बुलाना বীট
बुलाना মর্যাদা
बलि বলি
बलि का बकरा বলির পাঁঠা
बलिदान বলিদান
बलिदान শিকার
बलिदान किया हुआ पशु বলিদান
बलिदान किया हुआ पशु শিকার
ब्लीच ব্লিচ
बेलीज़ বেলিজ
ब्लॉग ব্লগ
ब्लोइंग ফুঁ
बवंडर আবর্ত
बवंडर ঘূর্ণাবর্ত
बवंडर ঘূর্ণিবায়ু
बवासीर অর্শ্বরোগ
बशर्ते कि দেওয়া
बेशर्म ঢীট
बेशर्म দাম্ভিক
बेशर्म ধৃষ্ট
बेशर्म বেহায়া
बस বাস
बस সরল
बस সহজ
बस সহজভাবে
बेसुध বিকারগ্র্রস্ত
बेसब्र অধীর
बेसबॉल আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খেলা
बेसमझ অমূলদ
बेसमझ অযৌক্তিক
बेसमझ যুক্তিহীন
बेस्वाद বিস্বাদ
बैसाखी খঁজের যষ্টি
बेसिन অববাহিকা
बेसिन গামলা
बह মোটামুটি
बह সময়ই বয়ে গিয়ে নষ্ট
बहकाना পটান
बहुत অত্যধিক
बहुत অত্যন্ত
बहुत অতীব
बहुत অনেক
बहुत অসাধারণ
बहुत আরো
बहुत উচ্চ
बहुत এছাড়াও
बहुत ক্ষম
बहुत ক্ষমতাবান
बहुत খুব
बहुत চণ্ড
बहुत দূরবর্তী
बहुत দূরে
बहुत দৈত্য
बहुत প্রকাণ্ড
बहुत প্রচুর
बहुत প্রধান
बहुत প্রশস্ত
बहुत বড়
बहुत বড়া
बहुत ব্যাপকভাবে
बहुत বহু
बहुत বিশাল
बहुत মহান
बहुत যথেষ্ট
बहुत লম্বা
बहुत শক্তিশালী
बहुत সব
बहुत সাহসী
बहुत छोटा খুব ছোট
बहुत जटिल খুবই জটিল
बहुत दूर খুব দূরে
बहुत दूर দূরবর্তী
बहुत दूर দূরে
बहुत बडा খুব বড়
बहुत बडा বিশাল
बहुत बुरा খুব খারাপ
बहुत लोग অনেক
बहुत लोग খুব
बहुत लोग খুব ভালো
बहुत से অনেক
बेहतर উত্তম
बेहतर উন্নতি
बेहतर উপস্থাপনযোগ্য
बेहतर ভাল
बेहतर সেরা
बहता हुआ সমুদ্রে
बहुतायत জাস্তি
बहुतायत ধন
बहुतायत প্রাচুর্য
बहुतायत সম্পদ
बहुधा ঘনঘন
बहुधा ধারাবাহিক
बहुधा প্রায়ই
बहुधा বহুধা
बहन বহন
बहन বোন
बहन সহোদরা
बहन সহোদরা
बहना ঢালা
बहना প্রবাহ
बहना বহান
बहना ভাসা
बहुभाषी বহুভাষািভি
बहुभाषी বহুভাষী
बहुमत সংখ্যাগুরু
बहुमूत्ररोग ডায়াবেটিস
बहुमूल्य অগ্নিমূল্য
बहुमूल्य দয়িত
बहुमूल्य দুর্মূল্য
बहुमूल्य দামি
बहुमूल्य দামী
बहुमूल्य প্রিয়তম
बहुमूल्य ব্যয়বহুল
बहुमूल्य ব্যয়সাধ্য
बहुमूल्य মস্ত
बहरा কালা
बहरा বধির
बहरीन বাহরিন
बहस আলোচনা
बहस চর্চা
बहस ঝগড়া
बहस তকরার
बहस তর্ক
बहस তর্ক করা
बहस বিতর্ক
बहस करना আলোচনা
बहस करना তর্ক করা
बहस करना বিতর্ক
बृहस्पति বৃহস্পতি গ্রহ
बहादुर বীর
बहादुर সাহসী
बहादुरी পরাক্রম
बहादुरी সাহস
बहाने অজুহাত দেখান
बहाना ক্ষমা
बहाना জাহির করা
बहाना মাফ করা
बहाना মার্জনা
बहाली পুনর্বাসন
बहाली রেনেসাঁ
बहाव চালন
बहिन সহোদরা
बहिष्कार বয়কট
बहिष्कार करना বয়কট
बेहोश অচেতন
बेहोश অচৈতন্য
बेहोश অজ্ঞান
बेहोश উন্মদ
बेहोश উন্মাদ
बेहोश উন্মাদী
बेहोश পাগল
बेहोश বিকারগ্র্রস্ত
बेहोश মূর্খ
बाइट বাইট
बाइबिल বাইবেল
बाकायदा নিয়মিত
बाकी रहना থাকা
बाकी रहना বাকি থাকা
बाग ফলবাগিচা
बाग ফলের বাগান
बाग বগ
बाग বাগ
बाग বাগান
बागवानी উদ্যানপালন
बागवानी বাগান
बाघ বাঘ
बाजू অঙ্গ
बाजू কুঠরি
बाजू চ্যুতি
बाजू দরিদ্র
बाजू বিভাগ
बाजू ভুজ
बाजू ভাগ
बाजू শাখা
बाजरा খাদ্যে
बाजरा বাজরা
बाजार আড়ত
बाजार ক্রয়বিক্রয়
बाजार কেনাবেচা
बाजार পসার
बाजार বড়বাজার
बाजार বাজার
बाँझ অফলা
बांझ অনুর্বর
बांझ অফলা
बांझ বাঁজা
बांटना অংশ
बांटना অঙ্গ
बांटना অনেক
बांटना আরও বা পুনরায় বিভক্ত করা বা হওয়া
बांटना আলাদা
बांटना কুঠরি
बांटना খুদ
बांटना খেলা
बांटना ঘর
बांटना চ্যুতি
बांटना ছে
बांटना টুকরা
बांटना টুকরো
बांटना প্রয়োগ করা
बांटना বিতরণ করা
बांटना বিভাগ
बांटना বেলন
बांटना ভূমিকা
बांटना ভাগ
बांटना ভাগ্য
बांटना ভেদ
बांटना মারামারি
बांटना শাখা
बांटना স্থান
बाड़ लगाना পরিবেষ্টনী
बाड़ लगाना বেড়াসমূহ
बाढ বন্যা
बाढ़ বন্যা
बाण তীর
बाण বাণ
बात আপত্তি
बात উদ্দেশ্য
बात উপলক্ষ
बात উপাদান
बात কাজ
बात কাপড়
बात কেস
बात ঘটনা
बात জিজ্ঞাসাবাদ
बात জিনিস
बात পদার্থ
बात প্রশ্ন
बात ফ্যাব্রিক
बात ব্যবসায়
बात ব্যাপার
बात বাণিজ্য
बात বাত
बात বিষয়
बात বিষয়বস্তু
बात মামলা
बात মাল
बात লক্ষ্য
बात লেনদেন
बात শারীরিক
बात সুযোগ
बात সামগ্রী
बात करना আলাপ
बात करना আলোচনা
बात करना কথা বলা
बात करना কথোপকথন
बात करना গালগল্প
बात करना চ্যাট
बात करना পরচর্চা
बात करना ব্যাপার করা
बात करना বলা
बात करना ভাষী
बात करना সংলাপ
बात करना সম্ভাষণ
बातचीत আলাপ
बातचीत আলাপ - আলোচনা
बातचीत আলাপালোচনা
बातचीत আলোচনা
बातचीत কথা বলা
बातचीत কথোপকথন
बातचीत গালগল্প
बातचीत চ্যাট
बातचीत জিহ্বা
बातचीत পরচর্চা
बातचीत বক্তৃতা
बातचीत বন্দোবস্ত করা
बातचीत বলা
बातचीत ভাষণ
बातचीत ভাষা
बातचीत শব্দ
बातचीत সংলাপ
बातचीत সম্বন্ধ করা
बातचीत সম্ভাষণ
बातचीत সম্মেলন
बातूनी বাচাল
बाथरूम বাথরুমে
बाद সুতরাং
बाद का পরে
बाद का পরে এর
बाद मे পরে মে
बाद में ইদানীং
बाद में উপর
बाद में এ
बाद में কো
बाद में জন্য
बाद में তারপর
बाद में দিকে
बाद में পর
बाद में পরবর্তী
बाद में পরে
बाद में পশ্চাৎ
बाद में পিছনে
बाद में পিঠ
बादल মেঘ
बादाम কাজুবাদাম
बादाम বাদাম
बादामी বাদামী
बादामी বালিঘড়ি
बांध কিনারা
बांध ঠেকনা
बांध ব্যাংক
बांध বাঁধ
बांध বিচারসভা
बांध মার্জিন
बांध সৈকত
बांधना কষা
बांधना গিঁট
बांधना টাই
बांधना নোড
बांधना বন্ধন
बांधना যোগাযোগ
बांधना লিংক
बांधना সংযোগ
बांधना সম্পর্ক
बांधना সম্বন্ধ
बाधा আগড়
बाधा আটকা
बाधा গেট
बाधा দণ্ড
बाधा দরজা
बाधा বাধা
बाधा বার
बाधा বিঘ্ন
बाधा মেরু
बाधा যষ্টি
बाधित বিঘ্নিত
बानगी মডেল
बाप প্রণাম
बाप পিতা
बाप বাবা
बाम বাম
बाम সান্তনা
बाम मछली পাঁকাল
बार দণ্ড
बार বার
बार মেরু
बार যষ্টি
बार बार বার বার
बार बार বারংবার
बार बार বারবার
बारे में সম্পর্কে
बारूद খাবার
बारूद চূর্ণ
बारूद ধূলি
बारूद ধূলিকণা
बारूद ভোজন
बारूद ময়দা
बारबार কিছু সাধারণ
बारबार বারবার
बारह ডজন
बारह দ্বাদশ
बारह বারো
बारहवें দ্বাদশ
बारहवें দ্বাদশতম
बारहवां দ্বাদশ
बारहवां দ্বাদশতম
बारहवां বারই
बारहसिंगा পুংহরিণ
बारहसिंगा হরিণ
बारहसिंहा বল্গাহরিণ
बारिश বৃষ্টি
बारी একান্তর
बारी পরিবর্তন
बारी পালা
बारीक পাতলা
बाल কেশ
बाल খাল
बाल গাদা
बाल চুল
बाल ছাল
बाल ত্বক
बाल পশম
बाल লুকান
बाल শিশু
बाल হেয়ার
बाल चिकित्सा বালরোগচিকিত্সা
बालक চাকর
बालक ছোট
बालक তুচ্ছ
बालक দাস
बालक নাবালক
बालक বাচ্চা
बालक বালক
बालक ভৃত্য
बालक শিশু
बालक সামান্য
बाल्टिक বাল্টিক
बाल्टी বালতি
बालदार কেশিক
बालदार লোমব
बालदार লোমশ
बालवाड़ी শিশুবিদ্যালয়
बालों চুল
बावजूद হলেও
बास বাস
बांस বাঁশ
बास्क বাস্ক
बास्केटबॉल বহিরঙ্গন ক্রীড়াবিশেষ
बांसुरी বাঁশি
बाह्य আউট
बाह्य বহিরাগত
बाह्य বহিস্থিত
बाह्य বাহ্য
बाह्य বাহিরের
बाहर আউট
बाहर উপর
बाहर এ
बाहर এর
बाहर কা
बाहर থেকে
बाहर দ্বারা
बाहर পর
बाहर বহিরঙ্গন
बाहर বহিরাগত
बाहर বাইরে
बाहर বাহ্য
बाहर বাহিরে
बाहर বাহিরের
बाहर মধ্যে
बाहर সে
बाहर निकलें প্রস্থান
बाहर निकलें ফল
बाहरी আউট
बाहरी বহিরঙ্গ
बाहरी বহিরাগত
बाहरी বাইরের
बाहरी বাহ্য
बाहरी বাহিরে
बाहरी বাহিরের
बाहरी বিদেশী
बिकनी বিকিনি
बिक्री চালু
बिक्री বিক্রয়
बिक्री বিক্রী
बिक्री বিতরণ
बिक्री कर বিক্রয় করতে
बिच्छू বৃশ্চিক
बिच्छू বৃশ্চিকরাশি
बिछाने ডিম্বপ্রসর
बिजली ফ্ল্যাশ
बिजली বাজ
बिजली বিদ্যুৎ
बिजली বিদ্যুত
बिजली বৈদ্যুতিক
बिजली শক্তি
बिजली के झटके বিদ্যুতের झटके
बिजली का বিদ্যুত
बिजली का বৈদ্যুতিক
बिंदु কাল
बिंदु পয়েন্ট
बिंदु বিন্দু
बिंदु সময়
बिना ছাড়া
बिना বিনা
बिना देखे অন্ধবৎ
बिना देखे বিনা দেখুন
बिना शर्त বিনা শর্ত
बिना शर्त শর্তহীন
बिब নালপোষ
बिंब ইমেজ
बियर বিয়ার
बियर বীয়ার
बिरले কদাচি
बिरले কদাপি
बिरले দুর্লভ
बिरले বিরল
बिरादरी ভ্রাতৃত্ব
बिरादरी সমধর্মিতা
बिल কর্মসূচী
बिल খাতা
बिल গণনা
बिल চালান
बिल জায়
बिल বিল
बिल হিসাব
बिलकुल একদম
बिल्कुल একেবারে
बिल्कुल কুল
बिल्कुल খুব
बिल्कुल নিছক
बिल्कुल প্রত্যেক
बिल्कुल প্রতি
बिल्कुल প্রশংসনীয়
बिल्कुल পুরোপুরি
बिल्कुल যথেষ্ট
बिल्कुल সব
बिल्कुल সমগ্র
बिल्कुल সম্পূর্ণ
बिल्डर রচয়িতা
बिल्ली বিড়াল
बिल्ली বিড়ালজাতীয়
बिल्ली का बच्चा বিড়াল বাচ্চা
बिल्ली का बच्चा বিড়ালছানা
बिला जाना অন্তর্হিত হওয়া
बिला जाना উবা
बिलिंग পোলিং
बिलिंग বিলিং
बिलियर्ड्स বিলিয়ার্ডস
बिशप গজ
बिशप বিশপ
बिस्कुट বিসকুট
बिस्कुट বিস্কুট
बिस्तर খাট
बिस्तर বিছানা
बिस्तर বিছানাপত্র
बिस्तर শয্যা
बी বি
बीच মধ্যে
बीच का মধ্যে এর
बीच में মধ্যে
बीज অন্তস্তল
बीज বীজ
बीज বীর্য
बीज ভূট্টা
बीज শস্য
बीज कोष বীজ তহবিল
बीजक খাতা
बीजक গণনা
बीजक চালান
बीजक জায়
बीजक বিল
बीजक হিসাব
बीजगणित বীজগণিত
बीजाश्व ঘোটক
बीजिंग বেইজিং
बीम আটি
बीम কিতা
बीम গ্রুপ
बीम জেট
बीम তোড়া
बीम দল
बीम প্যাকেজ
बीम পাঁজা
बीम ফিনকি
बीम মরীচি
बीम মোড়ক
बीम রশ্মি
बीमा বীমা
बीमा करना অভেদ্য
बीमा करना নির্ধারিত
बीमा करना নিরাপদ
बीमा करना নিশ্চিত
बीमा करना নিশ্চিত করা
बीमा करना নিশ্চিতরূপে বলা
बीमा करना বিমা করা
बीमा करना বীমা করা
बीमा करना সুরক্ষিত
बीमा पत्र বীমা পত্র
बीमार অমঙ্গল
बीमार অশুভ
बीमार অসুস্থ
बीमार খারাপ
बीमार খারাপভাবে
बीमार দুষ্ট
बीमार পাপাত্মা
बीमार পীড়িত
बीमार বমনেচ্ছুক
बीमार বিরক্তিকর
बीस কুড়ি
बीस বিশ
बीसवां বিংশ
बॉक्स কেস
बॉक्स ট্রাঙ্ক
बॉक्स বুক
बॉक्स ব্যাপার
बॉक्स বাক্স
बॉक्स বিন
बॉक्स স্তন
बॉक्सर মুষ্টিযোদ্ধা
बॉब ঝিঁকা
बोंगो অধরা
बोंगो বংগো
बोझ অভিযোগ
बोझ ওজন
बोझ চাপান
बोझ জাঁতান
बोझ ধ্রুবা
बोझ পণ্যসম্ভার
बोझ বোঝা
बोझ ভাড়া করা
बोझ ভার
बोझ মান
बोझ মাল
बोझ उतारना অগ্নিবৃষ্টি
बोझ उतारना বোঝা उतारना
बोझ उतारना ভারমুক্ত করা
बोतल বোতল
बोतल বোতল
बोतल বোতলের
बोतलबंद বোতলজাত
बोत्सवाना বতসোয়ানা
बोध অনুভূতি
बोध অর্থ
बोधगम्य বোধগম্য
बोनस অধিবৃত্তি
बोनस বোনাস
बोना বোনা
बोर গর্ত
बोर ছেদ
बोर বিঁধ
बोर्ड তক্তা
बोर्ड পট্ট
बोर्ड বোর্ড
बोरसी অগ্নিকুণ্ড
बोरसी চুলা
बोरसी তন্দুর
बोल्ट বল্টু
बोल्ड গ্রীস
बोल्ड চর্বি
बोल्ड তেলচিটে
बोल्ड তৈলাক্ত
बोल्ड বীর
बोल्ड বোল্ড
बोल्ड মেদবহুল
बोल्ड মোটা
बोल्ड সাহস
बोल्ड সাহসী
बोल्डर নুড়ি
बोलती ভাষী
बोलना আলাপ
बोलना আলোচনা
बोलना কথা বলা
बोलना গালা
बोलना চ্যাট
बोलना বলতে
बोलना বলা
बोलना ভাষী
बोलिविया বলিভিয়া
बोली অপভাষা
बोली উত্সর্গ
बोली উপভাষা
बोली নর্ম
बोली নৈবেদ্য
बोली প্রদান
बोली প্রস্তাব
बोली ठोली লৌহনর্মিত
बोस्टन ত্তয়াল্জ্বিশেষ
बोस्टन বোস্টন
बौछार ঝরনা
बौद्ध অদ্বয়বাদী
बौद्धिक বুদ্ধিজীবী
बौना বামন
भेक বেঙ
भक्तिन ভিক্ষুণী
भक्तिन মঠবাসিনী
भूकंप কম্পন
भूकंप কাম্পুনি
भूकंप কাম্পান
भूकंप ভূমিকম্প
भूकंप ভূমিকম্পে
भूकंप শিহরণ
भूकम्प ভূমিকম্প
भूख অকাল
भूख ক্ষুধা
भूख দুর্ভিক্ষ
भूखे रहना অনাহারে থাকা
भूखा ক্ষুধাকাতর
भूखा ক্ষুধার্ত
भूखा ক্ষুধিত
भूखा বুভুক্ষিত
भंग অপরাধ
भंग গুলা
भंग ঝকমারি
भंग দ্রবীভূত
भंग দ্রবীভূত করা
भंग দোষ
भंग ফাঁক
भंग বলাত্কার
भंग ভঙ্গ
भंग ভাঙ্গন
भंग লঙ্ঘন
भंग সমাধান
भुगतान দত্ত
भुगतान প্রদান
भुगतान পেমেন্ট
भगदड़ ছত্রভঙ্গ
भंगुर অসতী
भंगुर ক্ষীণ
भंगुर খাস্তা
भंगुर তুচ্ছ
भंगुर দুর্বল
भंगुर নির্বল
भंगुर পলকা
भंगुर পাতলা
भंगुर ভঙ্গুর
भंगुर ভীরু
भंगुर শক্তিহীন
भगवान ঈশ্বর
भगवान দেবতা
भगवान ভগবান
भगोड़ा ক্ষণজীবী
भगोड़ा পলাতক
भगोड़ा পলান
भगोड़ा পলায়নপর
भूगोल ভূগোল
भेजें পাঠান
भजन উদ্গাতা
भजन গান
भजन গাহা
भजन গীত
भजन गाने वालों का समूह গায়কদল
भेजना আগুয়ান
भेजना আগে
भेजना করা
भेजना জাহাজ
भेजना পরবর্তী
भेजना পরিবহন
भेजना পাঠান
भेजना পাঠানো
भेजना সমর্পণ করা
भेंट উত্সর্গ
भेंट উপহার
भेंट দেখুন
भेंट নিরীক্ষণ
भेंट নৈবেদ্য
भेंट প্রদান
भेंट প্রস্তাব
भेंट পরিদর্শন করা
भेंट যাত্রা
भेंट সভা
भटकटैया কাঁটাগাছ
भटका हुआ উন্মার্গগামী
भुट्टे आदि के बाल দাড়ি
भट्ठी অগ্নিকুণ্ড
भट्ठी চুলা
भट्ठी তন্দুর
भट्ठी হাপর
भूटान ভুটান
भेड ভেড়া
भेड মটন
भेड़ ভেড়া
भेड़ মটন
भेड़ মেষ
भंडार দোকান
भंडार ব্যাপার
भंडार বাণিজ্য
भंडार ভাণ্ডার
भंडार মামলা
भंडार সংগ্রহস্থলে
भंडार সঞ্চয়
भंडार স্টক
भंडारण সংগ্রহস্থল
भंडारण স্টোরেজ
भेड़िया নেকড়ে
भण्डार ভাণ্ডার
भण्डारा ভাঁড়ারঘর
भूत অপদেবতা
भूत আত্মা
भूत এলকোহল
भूत ঘিলু
भूत দিল
भूत প্রতিভা
भूत প্রেত
भूत প্রেতাত্মা
भूत বিগত
भूत ভূত
भूत মন
भूत মস্তিষ্ক
भूतकाल অতীত
भूतकाल পরবর্তী
भूतकाल বাহিরে
भूतकाल বিগত
भतीजा ভাগিনেয়
भतीजी ভাইঝি
भेद অনুপ্রবেশ
भेद গুপ্ত
भेद গোপন
भेद গোপনীয়তা
भेद ধাঁধা
भेद প্রভেদ
भेद ভেদ
भेद রহস্য
भेद রহস্যপূর্ণ
भेद হেঁয়ালি
भेद करना অনুপ্রবেশ করতে
भेद करना বৈষম্য
भद्दा অরুপ
भद्दा কুশ্রী
भेदभाव বৈষম্য
भूनना কাবাব
भूनना চড়ুইভাতি
भूनना টোস্ট
भूनना মাংসের কাবাব
भनभनाना গুঁজন
भूमध्य ভূমধ্যসাগর
भूमि আধার
भूमि এলাকা
भूमि ক্ষেত্র
भूमि কারণ
भूमि জমি
भूमि তল
भूमि দুনিয়া
भूमि দেশ
भूमि দেহাত
भूमि বিশ্ব
भूमि ভূখণ্ড
भूमि মাটি
भूमि মেঝে
भूमि স্থল
भूमि के नीचे জমি নীচে
भूमि के नीचे ভূগর্ভস্থ
भूमि के नीचे का জমির নীচের
भूमि के नीचे का ভূগর্ভস্থ
भूमिका অংশ
भूमिका অঙ্গ
भूमिका কাজ
भूमिका বেলন
भूमिका ভূমিকা
भूमिका ভাগ
भूमिगत পাতাল
भूमिगत ভূগর্ভস্থ
भूमिगत মাটির
भय আতঙ্কিত
भय ঘৃণা
भय ডর
भय বিতৃষ্ণা
भय ভয়
भय ভয়প্রাপ্তি
भय ভীতি
भय সন্ত্রাস
भयंकर চণ্ড
भयप्रद ভীতিপ্রদ
भयभीत কাঁচুমাচু
भयभीत ডর
भयभीत ত্রস্ত
भयभीत ত্রাসজনক
भयभीत ভীত
भयानक উগ্র
भयानक খর
भयानक জাহাঁবাজ
भयानक দুর্দান্ত
भयानक বিকট
भयानक ভয়ানক
भयानक ভয়াবহ
भयानक ভীম
भर ভর
भर সারা
भरण পূর
भ्रूण ভ্রূণ
भ्रूण ভ্রূণের
भ्रूण হাইপোথাইরয়েড
भर्त्सना গর্হণ
भर्त्सना দোষ
भर्त्सना পাপ
भर्ती রংরুট
भर्ती রিক্রুটিং
भर्ती সাগর
भरती करना প্রবিষ্ট করা
भरने পূর
भरना পূরণ
भरना পূরণ করা
भरना ভর্তি করা
भरना লিখতে
भ्रम অপূর্ণতা
भ्रम অপরাধ
भ्रम কল্পনা
भ्रम খেয়ালখুশি
भ्रम গড়বড়
भ्रम গুনা
भ्रम ছল
भ्रम ছলন
भ्रम ত্রুটি
भ्रम দোষ
भ्रम বিভ্রম
भ्रम বিভ্রান্তি
भ्रम ভুল
भ्रम ভেবাচেকা
भ्रम মৃগতৃষ্ণা
भ्रम মায়া
भ्रम মোহ
भ्रमण আবর্তন
भ्रमण ঘূর্ণন
भ्रमण চক্কর
भ्रमण জলযাত্রা
भ्रमण ঠোকর
भ्रमण পদস্খলন
भ्रमण পরিভ্রমন
भ्रमण বহির্গমন
भ्रमण বিপ্লব
भ्रमण ভ্রমণ
भ्रमण যাত্রা
भ्रमण সফর
भ्रमित বিভ্রান্ত
भ्रष्ट খারাপ
भ्रष्ट দুর্নীতিগ্রস্ত
भ्रष्ट দূষিত
भ्रष्ट ভ্রষ্ট
भ्रष्टता অপচার
भ्रष्टता ভ্রষ্টতা
भ्रष्टाचार অপচার
भ्रष्टाचार উত্কোচ গ্রহণ
भ्रष्टाचार দুর্নীতি
भ्रष्टाचार পচন
भूरा বাদামী
भूरा रंग বাদামী
भूरा रंग বাদামী রঙ
भरा हुआ কুল
भरा हुआ পুঙ্খানুপুঙ্খ
भरा हुआ পূর্ণ
भरा हुआ ভর্তি
भरा हुआ ভরা
भरा हुआ সব
भरा हुआ সমগ্র
भरा हुआ সম্পূর্ণ
भ्रामक ঠকানে
भरोसा আস্থা
भरोसा গচ্ছিত রাখা
भरोसा বিশ্বাস
भरोसा বিশ্বাস করা
भूल ভুলে
भूल करना ভুল করা
भूल करना ভুলে করা
भूल जाना ভুলে যাওয়া
भूल में ভুল
भूल में ভুলে এ
भुलक्कड़ বিস্মরণশীল
भुलक्कड़ ভুলো
भूलना অনুপস্থিতি
भूलना অভাব
भूलना দোষ
भूलना ভুলে যাওয়া
भूलना মিস্
भूलभुलैया গোলকধাঁধা
भूलभुलैया ধাঁধা
भला আচ্ছা
भला জরিমানা
भला ঠিক আছে
भला প্রশংসনীয়
भला পরিষ্কার
भला ভাল
भला মেলা
भला সুদর্শন
भला সুন্দর
भवन গঠন
भवन জমিদারের বাড়ি
भवन নির্মাণ
भवन ফ্যাব্রিক
भवन ভবন
भंवर আবর্ত
भंवर ঘূর্ণাবর্ত
भूविज्ञान ভূবিদ্যা
भूविज्ञानी ভূবিজ্ঞানী
भविष्य ফিউচার
भविष्य ভবিষ্য
भविष्य ভবিষ্যতে
भविष्य ভাবী
भविष्यवाणी পূর্বাভাস
भविष्यवाणी ভবিষ্যদ্বাণী
भविष्यवाणी ভাববাণী
भेष ছদ্ম
भेष ছদ্মবেশ
भूषण সাজপোশাক
भाई গুরুভাই
भाई ভাই
भाग অংশ
भाग অংশগ্রহণ করা
भाग অঙ্গ
भाग অনেক
भाग আলাদা
भाग উত্তরাধিকার
भाग উপকার
भाग উপাদান
भाग ঐতিহ্য
भाग কুঠরি
भाग খুদ
भाग খেলা
भाग গ্রুপ
भाग গাদা
भाग ঘর
भाग চ্যুতি
भाग ছে
भाग টুকরা
भाग টুকরো
भाग দেখুন
भाग নিরীক্ষণ
भाग পৃথক
भाग পরিদর্শন করা
भाग পরিমাণ
भाग বিভাগ
भाग বেলন
भाग ভবিতব্য
भाग ভূমিকা
भाग ভাগ
भाग ভাগ্য
भाग ভিড়
भाग ভেদ
भाग মনোনিবেশ করা
भाग মাত্রা
भाग মারামারি
भाग যাত্রা
भाग যোগ
भाग যোগ
भाग শাখা
भाग সংখ্যা
भाग স্থান
भाग সহায়ক
भाग সহায়তা
भाग সাহায্য
भाग সাহায্য করা
भांग ভাং
भाग लेना অংশ নেওয়া
भागना অধ্যায়
भागना অব্যাহতি
भागना উড়ান
भागना ফুটা করা
भागना ফ্লাইট
भाग्य অংশ
भाग्य অঙ্গ
भाग्य অনিষ্টপাত
भाग्य অনেক
भाग्य আনন্দ
भाग्य খেলা
भाग्य গ্রুপ
भाग्य ঝুঁকি
भाग्य টুকরা
भाग्य টুকরো
भाग्य দক্ষতা
भाग्य ধন
भाग्य নসিব
भाग्य নিয়তি
भाग्य বিপত্তি
भाग्य ভগ
भाग्य ভবিতব্য
भाग्य ভাগ
भाग्य ভাগ্য
भाग्य সুখ
भाग्य সুযোগ
भाग्य से ভাগ্য থেকে
भाग्यवान আনন্দ
भाग्यवान খুশি
भाग्यवान ভাগ্যবান
भाग्यवान সুখী
भाग्यवान সৌভাগ্যবান
भाग्यशाली আনন্দ
भाग्यशाली খুশি
भाग्यशाली ভাগ্যবান
भाग्यशाली ভাগ্যশালী
भाग्यशाली সুখী
भाग्यशाली সৌভাগ্যবান
भागीदारी অংশগ্রহণ
भागीदारी অংশগ্রহন
भागीदारी সম্পৃক্ততা
भाड़े বেতনভোগী
भाड़ में जाओ যৌনসঙ্গম
भाप বাষ্প
भार অভিযোগ
भार চাপান
भार চাপের
भार বোঝা
भार ভার
भार লোড
भारत ভারত
भारत ভারতীয়
भारतीय ভারত
भारतीय ভারতীয়
भारी অন্ধকারাচ্ছন্ন
भारी অনুভূতিহীন
भारी কঠিন
भारी কঠোর
भारी কষ্টকর
भारी গবা
भारी নিচ্ছিদ্র
भारी পেষণকারী
भारी ভারি
भारी ভারী
भारी काम ভারি কাজ
भारी कोट ভারি কোট
भारी हथौडा হাতুড়িবিশেষ
भारीपन গম্ভীরতা
भारीपन মহাকর্ষ
भारीपन মাধ্যাকর্ষণ
भालू পরিধান
भालू বহন
भालू ভালুক
भालू সহ্য করা
भावुक আবেগপূর্ণ
भावुक ভাবপ্রবণ
भावुकता ভাবপ্রবণতা
भावना অনুভূতি
भावना আবেগ
भावनाओं के बिना অনুভূতি ছাড়াই
भावनात्मक रूप से মানসিক রূপে
भाषण জিহ্বা
भाषण বক্তৃতা
भाषण বদন
भाषण ভাষণ
भाषण ভাষা
भाषण ভাষী
भाषण শব্দ
भाष्य ভাষ্য
भाष्य মন্তব্য
भाषा উপভাষা
भाषा জিহ্বা
भाषा বক্তৃতা
भाषा ভাষণ
भाषा ভাষা
भाषा শব্দ
भाषा के दायरे से बाहर ভাষা আওতায় বাইরে
भिटनी জাউ
भिन्न অনেক
भिन्न অসদৃশ
भिन्न আলাদা
भिन्न চর
भिन्न পৃথক
भिन्न পরিবর্তনশীল
भिन्न বিবিধ
भिन्न বিভিন্ন
भिन्न ভিন্ন
भिन्न স্পষ্ট
भिन्न স্বতন্ত্র
भिन्नता পৃথক
भिन्नता পার্থক্য
भी অত্যধিক
भी আরো
भी এছাড়াও
भी ওপরও
भी কিছু
भीख ভিক্ষা
भीग जाना শোষণ
भीड ভিড়
भीड সৈন্যবাহিনী
भीड़ গাদা
भीड़ জনতার
भीड़ জ্যাম
भीड़ ঝাঁক
भीड़ পরিমাণ
भीड़ ভর
भीड़ ভাগ
भीड़ ভিড়
भीड़ মুছা
भीड़ মাত্রা
भीड़ যোগ
भीड़ যোগ
भीड़ সংখ্যা
भीड़ স্তবক
भीड़ से डर लगना ভিড় থেকে ভয় लगना
भीत প্রাচীর
भीत ভীত
भीतर অন্তর্মুখ
भीतर অন্তরস্থ
भीतर অভ্যন্তরীণ
भीतर আউট
भीतर আন্তরিক
भीतर আপ
भीतर উপর
भीतर এ
भीतर এর
भीतर কা
भीतर কারণ
भीतर কো
भीतर জন্য
भीतर থেকে
भीतर দ্বারা
भीतर দিকে
भीतर পর
भीतर ভিতরে
भीतर ভিতরের
भीतर ভেতরের
भीतर মধ্যে
भीतर সঙ্গে
भीतर সম্মুখের দিকে
भीतर সময়
भीतर সে
भीतर का অন্তর্মুখ
भीतर का অন্তরস্থ
भीतर का অভ্যন্তরীণ
भीतर का আন্তরিক
भीतर का এ
भीतर का ভিতরে
भीतर का ভিতরে এর
भीतर का ভিতরের
भीतर का ভেতরের
भीतर का মধ্যে
भीतर जाना প্রবেশ করান
भीतरी অন্তর্মুখ
भीतरी অন্তরস্থ
भीतरी অভ্যন্তরীণ
भीतरी আন্তরিক
भीतरी এ
भीतरी ভিতরে
भीतरी ভিতরের
भीतरी ভেতরের
भीतरी মধ্যে
भोंक ছুরিকাঘাত
भोंकना ছুরিকাঘাত
भोग আনন্দ
भोग পরমানন্দ
भोग পরিতোষ
भोग ভোগ
भोग সুখ
भोज অবিচলিত
भोज উত্সব
भोज উদযাপন
भोज কঠিন
भोज খাওয়া
भोज খাদ্য
भोज খানা
भोज খাবার
भोज ডিনার
भोज দৃঢ়
भोज দল
भोज ধারাবাহিক
भोज নৈশভোজ
भोज পরব
भोज ভোজ
भोज ভোজন
भोज ভোজ
भोज মধ্যাহ্নভোজ
भोज লাঞ্চ
भोज শক্তসমর্থ
भोज স্থায়ী
भोजन অদন
भोजन অল্পাহার
भोजन আদালত
भोजन আহার্য
भोजन খাওয়া
भोजन খাদ্য
भोजन খানা
भोजन খাবার
भोजन চূর্ণ
भोजन ডিনার
भोजन থালা
भोजन পুষ্টি
भोजन পুষ্টিসাধন
भोजन পুষা
भोजन বাটি
भोजन ভুক্তি
भोजन ভোজ
भोजन ভোজন
भोजन ভোজ্য
भोजन ময়দা
भोजन রন্ধনপ্রণালী
भोजन লাঞ্চ
भोजन শস্যপূর্ণ
भोजन শাসন
भोजनालय গড়বড়
भोजनालय জগাখিচুড়ি
भोजनालय ব্যাধি
भोजनालय ভেবাচেকা
भोर আগামীকাল
भोर কল
भोर গতকাল
भोर প্রভাত
भोर সকাল
भोर সুবহ
भौगोलिक ভৌগোলিক
भौगोलिक ভৌগলিক
भौतिक উপাদান
भौतिक কলা
भौतिक কাপড়
भौतिक পদার্থ
भौतिक প্রকৃত
भौतिक প্রশ্ন
भौतिक ফ্যাব্রিক
भौतिक ব্যাপার
भौतिक বাত
भौतिक বিষয়বস্তু
भौतिक মামলা
भौतिक মাল
भौतिक শারীরিক
भौतिक সামগ্রী
भौतिक चिकित्सा প্রকৃত মেডিকেল
भौतिक विज्ञानी প্রকৃত विज्ञानी
भौतिक विज्ञानी প্রকৃতিবিজ্ঞানী
में অন্তর্গত
में অন্তর্ভুক্ত করা
में অন্তরস্থ
में অভ্যন্তরীণ
में আউট
में আড়াআড়ি
में আন্তরিক
में আপ
में ইন
में উপর
में উপরে
में এ
में এর
में কা
में কাছাকাছি
में কারণ
में কো
में গোল
में ঘিরা
में জন্য
में থেকে
में দ্বারা
में দিকে
में দেখুন
में ধারণ করা
में পর
में প্রায়
में পরে
में বুঝতে পারা
में বৃত্তাকার
में বনাম
में বিরুদ্ধে
में বোঝা
में বোঝা
में ভিতরে
में ভিতরের
में মধ্যে
में সঙ্গে
में সম্পর্কে
में সম্মুখের দিকে
में সময়
में সে
मैं আমাকে
मैं আমি
मैं আসার
मैं আহা
मैं কারো
मैं কেউ
मैं জানতাম
मैं ঝ
मैं দর্শন
मैं বুঝতে
मैं বলতে
मैं বলার
मैं বিয়ে
मैं ভেতরে
मैं মনে
मैं মেয়ের
मैं যাক
मैं লাগে
मैं स्वयं আমি স্বয়ং
मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं আমি सौभाग्यशाली বোধ করছে পারি
मुआवजा ক্ষতিপূরণ
मुआवजा পারিতোষিক
मई মে
मूक অনুচ্চারিত
मूक নির্বাক
मूक বোবা
मूक মূক
मूक শব্দহীন
मूक শান্ত
मुक्केबाजी মুষ্টিযুদ্ধ্
मक्खन মাখন
मक्खी ধাবন
मक्खी মাছি
मुकुट জয়মাল্য
मुकुट মুকুট
मकड़ी মাকড়সা
मुक्त অনর্গল
मुक्त অনিরুদ্ধ
मुक्त অব্যাহত
मुक्त অব্যাহতিপ্রাপ্ত
मुक्त ধৃষ্ট
मुक्त পরিষ্কার
मुक्त বিনামূল্যে
मुक्त বিমুক্ত
मुक्त মুক্ত
मुक्त মুক্ত করা
मुक्त মুক্তি
मुक्त স্পষ্ট
मुकदमा কারণ
मुकदमा কেস
मुकदमा চেষ্টা
मुकदमा প্রক্রিয়া
मुकदमा পরিচ্ছদ
मुकदमा পরীক্ষা
मुकदमा পোশাক
मुकदमा পোশাক
मुकदमा ভোল
मुकदमा মকদ্দমা
मुकदमा যুক্তি
मुकदमा স্পর্ধা করা
मकबरा দরগা
मकबरा সমাধি
मकर মকর
मैक्सिकन মেক্সিকান
मैक्सिकन মেক্সিকোর অধিবাসী
मेक्सिको মক্সিকো
मकान কুটুম্ব
मकान ঘর
मकान পরিবার
मकान বাড়িওয়ালা
मकान বাসা
मकान সভা
मकान मालकिन বাড়িওয়ালী
मकान मालिक বাড়িওয়ালা
मकान मालिक বাড়িওয়ালার
मूकाभिनय পুতুলনাচ
मुख्तसर সংক্ষিপ্ত
मुखपत्र মুখপাত্র
मुखबिर সন্ধানদাতা
मखमल মখমল
मखमली মখমল
मुख्य নেতা
मुख्य প্রথম
मुख्य প্রধান
मुख्य প্রাথমিক
मुख्य মুখ্য
मुख्य মনিব
मुख्य মূল
मुख्य মাথা
मुख्य মালিক
मुख्य न्यायाधीश প্রধান বিচারপতি
मुख्य भाग দেহমাত্র
मुख्य भाग মড়া
मुख्य भाग মৃতদেহ
मुख्य भाग মূল অংশ
मुख्य भाग শরীর
मुख्य रूप से প্রধান হিসাবে
मुख्यत প্রধানত
मुख्यालय কেন্দ্রস্থান
मुख्यालय দপ্তরে
मुखौटा সদর
मृग কৃষ্ণসার
मृग পুংহরিণ
मृग সারং
मृग হরিণ
मृगजल মৃগতৃষ্ণা
मृगजल মরীচিকা
मृगतृष्णा ছল
मृगतृष्णा ছলন
मृगतृष्णा দোষ
मृगतृष्णा বিভ্রম
मृगतृष्णा ভুল
मृगतृष्णा মৃগতৃষ্ণা
मृगतृष्णा মরীচিকা
मेगनेटिक চুম্বকীয়
मैग्नेशियम ম্যাগ্নেজিঅ্যাম্
मंगनी কেতন
मैगनीशियम ম্যাগ্নেজিঅ্যাম্
मूँगफली চিনাবাদাম
मूंगफली চিনাবাদাম
मूंगफली চিনেবাদাম
मगरमच्छ কুম্ভীর
मगरमच्छ কুমির
मगरमच्छ গ্রাহ
मुंगरी ঘন
मंगल মঙ্গল
मंगल মঙ্গলগ্রহ
मंगल মার্চ
मंगलवार মঙ্গলবার
मेगाबाइट মেগাবাইটে
मंगोलिया মঙ্গোলিয়া
मंगोलियाई মঙ্গোল
मंगोलियाई মঙ্গোলীয়
मेघ মেঘ
मेघधनुष ইন্দ্রধনু
मेघधनुष রামধনু
मंच কর্মস্থল
मंच গ্যালারি
मंच গ্যালারী
मंच ঘাট
मंच ঘাটা
मंच দরদালান
मंच নাট্যমঞ্চ
मंच পর্যায়
मंच ফোরাম
मंच ফোরামের
मंच মঞ্চ
मंच মাচা
मंच লোকদেখান
मच्छर মশা
मूंछ গুম্ফ
मूंछ গোঁফ
मूंछें গুম্ফ
मूंछें গোঁফ
मछुआरे ধীবর
मछली ধরা
मछली পাঁকাল
मछली মাছ
मछली की दुकान মাছ দোকান
मछली पकड़ना মত্স্য - শিকার
मछलीघर অ্যাকোয়ারিয়াম
मछलीघर মাছের চৌবাচ্চা
मेज অঙ্কন
मेज ইমেজ
मेज গ্রাফিক
मेज চার্ট
मेज ছবি
मेज টেবিল
मेज তক্তা
मेज তালিকা
मेज নকশা
मेज পট্ট
मेज প্রতিবিম্ব
मजदूरी আয়
मजदूरी বেতন
मजदूरी মজুরি
मजदूरी মজুরী
मजदूरी মাহিনা
मजदूरी লাভ
मजदूरी শ্রম
मजबूत অট্ট
मजबूत অবিচলিত
मजबूत অভেদ্য করা
मजबूत উদযাপন
मजबूत কঠিন
मजबूत ক্ষম
मजबूत ক্ষমতাবান
मजबूत ক্ষমতাশালী
मजबूत চণ্ড
मजबूत জবরদস্ত
मजबूत জোরতম
मजबूत জোরালো
मजबूत তাগড়াই
मजबूत দৃঢ়
मजबूत ধারাবাহিক
मजबूत পরব
मजबूत বিশাল
मजबूत বীর্যবান
मजबूत মহান
मजबूत শক্তসমর্থ
मजबूत শক্তিশালী
मजबूत শব্দ
मजबूत সংঘ
मजबूत সংস্থা
मजबूत সঙ্ঘ
मजबूत স্থায়ী
मजबूत সমাজ
मजबूत সশব্দে
मजबूत সাহচর্য্য
मजबूत সাহসী
मजबूर কষ্টকল্পিত
मजबूर বাধ্য
मेज़बान অতিথি
मेज़बान হোস্ট
मेजर মেজর
मेजर जनरल মেজর জেনারেল
मुजरिम দোষী
मजहब ধর্ম
मजहबी ধর্মীয়
मजहबी ধার্মিক
मजा মজা
मजाक কৌতুক
मजाक ঢামালি
मजाक তামাশা
मज़ाक কমিক
मज़ाक ক্ষোভ
मज़ाक কৌতুকাভিনেতা
मज़ाक চ্যুতি
मज़ाक প্রফুল্ল
मज़ाक প্রমোদ
मज़ाक বাঁক
मज़ाक বিনোদ
मज़ाक মজা
मज़ाक মজাদার
मज़ाक মজার
मज़ाक মোড়
मज़ाक রসাল
मज़ाकिया কমিক
मज़ाकिया কৌতুকাভিনেতা
मज़ाकिया জিজ্ঞাসু
मज़ाकिया প্রফুল্ল
मज़ाकिया মজাদার
मज़ाकिया মজার
मज़ाकिया রসাল
मुझे আমাকে
मुझे আমি
मुझे विश्वास है আমাকে বিশ্বাস
मुझको আমাকে
मुझको আমি
मुट्ठी কিল
मुट्ठी মুষ্টি
मटर ডাল
मटर মটর
मैट्रिक्स গর্ভ
मैट्रिक्स জরায়ু
मैट्रिक्स বৈশিষ্ট্যের
मठ আশ্রম
मठ নারীমঠ
मठ বিহার
मठ মঠ
मठ মন্দির
मूठ দামাট
मूठ হাতল
मठधारी সন্ন্যাসী
मुठभेड़ আবিষ্কার করা
मुठभेड़ খুঁজে পাওয়া
मुठभेड़ দেখা
मुठभेड़ বৈঠক
मुठभेड़ সংঘর্ষ
मुठभेड़ সভা
मुठभेड़ সাক্ষাৎ
मुठभेड़ সাক্ষাৎ করা
मेंड পরিপার্শ্ব
मंडप তাম্বু
मैडम নারী
मैडम ভদ্রমহিলা
मैडम মহিলা
मैड्रिड মাদ্রি
मेढक বেঙ
मेंढक ব্যাঙ
मेंढक বেঙ
मत না
मत ভোট
मत মত
मृत অচেতন
मृत উপরত
मृत পরমভাবে
मृत মৃত
मृत মৃত্যু
मृत মরা
मृत शरीर দেহমাত্র
मृत शरीर মড়া
मृत शरीर মৃত শরীর
मृत शरीर মৃতদেহ
मृत शरीर শরীর
मृतक মৃত
मत्त মাতাল
मतदाता নির্বাচনী
मतदाता ভোটার
मतदान ভোটদান
मतदान ভোটদান
मतभेद মতভেদ
मतभेद মতানৈক্য
मृत्यु নশ্বরতা
मृत्यु মৃত
मृत्यु মৃত্যু
मृत्यु মৃতু্য
मृत्यु মরণ
मृत्यु शय्या মৃত্যুশয্য
मूत्र প্রস্রাব
मंत्रालय মন্ত্রক
मंत्रालय মন্ত্রণালয়
मूत्राशय ফোস্কা
मूत्राशय বস্তি
मंत्रिमंडल মন্ত্রিসভা
मंत्री মন্ত্রী
मतलहा বমনেচ্ছুক
मतली বমি বমি ভাব
मतली বিরক্তি
मृतशरीर দেহমাত্র
मृतशरीर মড়া
मृतशरीर মৃতদেহ
मृतशरीर শরীর
मत्स्य ধরা
मत्स्य মাছ
मत्स्य লিঙ্গ
मत्स्य पालन মত্স্য - শিকার
मत्स्य पालन মাছধরা
मत्स्यकन्या মৎসকন্যা
मताधिकार কণ্ঠস্বর
मताधिकार দ্রুতগামী
मताधिकार ভোট
मताधिकार ভোটাধিকার
मतिभ्रम অমূলপ্রত্যক্ষ
मृतोत्थान পুনরুত্থান
मथना মথন করা
मद আইটেম
मद প্রবন্ধ
मद বস্তু
मद মদ
मदद উপকার
मदद উপশম
मदद ভাগ
मदद সহায়ক
मदद সহায়তা
मदद সাহায্য
मदद সাহায্য করা
मदद करना উপকার
मदद करना উপশম
मदद करना ভাগ
मदद करना সহায়ক
मदद करना সহায়তা
मदद करना সাহায্য
मदद करना সাহায্য করা
मदद देना উপকার
मदद देना উপশম
मदद देना ভাগ
मदद देना সহায়ক
मदद देना সহায়তা
मदद देना সাহায্য
मदद देना সাহায্য করা
मदद देना সাহায্য প্রদান
मददगार উপকার
मददगार উপশম
मददगार ভাগ
मददगार সহায়ক
मददगार সহায়তা
मददगार সাহায্য
मददगार সাহায্য করা
मुद्दा আপত্তি
मुद्दा উদ্দেশ্য
मुद्दा উপাদান
मुद्दा কাজ
मुद्दा কাপড়
मुद्दा কেস
मुद्दा জিজ্ঞাসাবাদ
मुद्दा জিনিস
मुद्दा পদার্থ
मुद्दा প্রচার করা
मुद्दा প্রশ্ন
मुद्दा প্রেরণ
मुद्दा ফ্যাব্রিক
मुद्दा ব্যবসায়
मुद्दा ব্যাপার
मुद्दा বাণিজ্য
मुद्दा বাত
मुद्दा বিষয়
मुद्दा বিষয়বস্তু
मुद्दा মামলা
मुद्दा মাল
मुद्दा লক্ষ্য
मुद्दा লেনদেন
मुद्दा শারীরিক
मुद्दा সংস্করণ
मुद्दा সমস্যা
मुद्दा সামগ্রী
मुद्रक প্রিন্টার
मुद्रक মুদ্রাকর
मुद्रक মুদ্রাযন্ত্র
मुद्रण চাপ
मुद्रण ছাপা
मुद्रण মুদ্রণ
मुद्रण মুদ্রাক্ষর
मुद्रण সংস্করণ
मदरसा শিক্ষালয়
मुद्रा অর্থ
मुद्रा আর্থিক
मुद्रा টাকা
मुद्रा ধন
मुद्रा মুদ্রা
मुद्रांकन চাপ
मुद्रांकन ছাপা
मुद्रांकन মুদ্রণ
मुद्रांकन মুদ্রাক্ষর
मुद्रांकन সংস্করণ
मुद्रास्फीति মুদ্রাস্ফীতি
मैदान অঞ্চল
मैदान আধার
मैदान এলাকা
मैदान কটিবন্ধ
मैदान ক্ষেত্র
मैदान কারণ
मैदान জমি
मैदान তল
मैदान দেশ
मैदान দেহাত
मैदान পৃষ্ঠ
मैदान বিমান
मैदान বিশ্ব
मैदान বেল্ট
मैदान ভূখণ্ড
मैदान মণ্ডল
मैदान মাটি
मैदान মাঠ
मैदान মেঝে
मैदान স্থল
मैदान সমতল
मैदान সমভূমি
मैदान সরল
मैदान সহজ
मैदान সহজভাবে
मंदिर গির্জা
मंदिर মঠ
मंदिर মন্দির
मदिरा ওয়াইন
मदिरा নেশা
मधु মধু
मधुकोष মধুচক্র
मधुमक्खी মৌমাছি
मधुमेह ডায়াবিটিস
मधुमेह ডায়াবেটিস
मध्य মধ্য
मध्य पूर्व মধ্যপ্রাচ্য
मध्य युग মধ্য যুগ
मध्यम অঙ্গ
मध्यम উপকরণ
मध्यम গড়
मध्यम মধ্যম
मध्यम মাঝারি
मध्यम শরীর
मध्यम শান্ত
मध्यमता মধ্যম অবস্থা
मध्यरात्री নিশীথ
मध्यस्थ বিচারক
मध्यस्थ রেফারি
मध्यस्थ সূত্র
मध्यस्थ সালিস
मध्यस्थता মধ্যস্থতা
मध्यस्थता মধ্যস্থতা করা
मध्यस्थता সালিশি
मधुर অপ্রখর
मधुर ঢিমা
मधुर নরম
मधुर পূর্ণকালপ্রাপ্ত
मधुर মসৃণ
मधुर মিষ্টি
मन মন
मेनू কার্ড
मेनू টিকেট
मेनू মানচিত্র
मेनू মেনু
मनका মুক্তা
मैनचेस्टर ম্যানচেস্টার
मैनेजर অধীক্ষক
मैनेजर পথপ্রদর্শক
मैनेजर পরিচালক
मैनेजर ব্যবস্থাপক
मैनेजर ম্যানেজার
मन्त्री সচিব
मन्द মন্থর
मन्दिर মন্দির
मनबहलाव আহ্লাদ
मनभावना প্রীতিজনক
मनमाना অবাধ
मनमाना স্বৈর
मनश्चिकित्सा মনোরোগবিদ্যা
मनुष्य দয়ালু
मनुष्य পুরুষ
मनुष्य ব্যক্তি
मनुष्य ব্যক্তিগত
मनुष्य মানব
मनुष्य মানবিক
मनुष्य মানুষ
मनुष्य স্বামী
मनुष्य का দয়ালু
मनुष्य का পুরুষ
मनुष्य का মানব
मनुष्य का মানবিক
मनुष्य का মানুষ
मनुष्य का মানুষ এর
मनुष्य जाति মনুষ্যজাতি
मनुष्य जाति মানবতা
मनुष्य जाति का विज्ञान নৃতত্ব
मनुष्य जाति का विज्ञान মানুষের বর্ণ এর বিজ্ঞান
मना নিষিদ্ধ
मना करना নিষেধাজ্ঞা
मना करना বারণ করা
मना करना মানা করা
मनाना উদযাপন করা
मनाना তুষ্ট করা
मनाना স্মৃতিরক্ষা করা
मनाया অনুষ্ঠিত
मनाया উদ্যাপিত
मनाया প্রতিপালিত
मनाया লক্ষিত
मुनीम হিসাবরক্ষক
मनोचिकित्सक মনোরোগ
मनोचिकित्सक মানসিক রোগের চিকিত্সক
मनोदशा কমেডি
मनोदशा খেয়ালখুশি
मनोदशा ধাত
मनोदशा বাতিক
मनोदशा মুড
मनोदशा মেজাজ
मनोदशा হাস্য
मनोभ्रंश অর্থহীন
मनोभ्रंश উন্মাদ
मनोभ्रंश পাগলামি
मनोभ्रंश পাগলামো
मनोभ्रंश বোকামি
मनोरंजक কমিক
मनोरंजक কৌতুকাভিনেতা
मनोरंजक প্রফুল্ল
मनोरंजक মজাদার
मनोरंजक মজার
मनोरंजक রসাল
मनोरंजन অবসর
मनोरंजन আপ্যয়ন করা
मनोरंजन আহ্লাদ
मनोरंजन ক্ষোভ
मनोरंजन প্রমোদ
मनोरंजन পোষণ করা
मनोरंजन বিনোদন
मनोरंजन মজা
मनोरंजन মনোরঞ্জন
मनोरंजन মোড়
मनोरंजन রাখা
मनोरंजन হাসানো
मनोवैज्ञानिक মনস্তত্ত্বিক
मनोवैज्ञानिक মনস্তাত্ত্বিক
मनोवैज्ञानिक মনস্তাত্বিক
मनोवैज्ञानिकों মনস্তত্ত্বিক
मनोविज्ञान মনোবিজ্ঞান
मनोविज्ञान মনোবিদ্যা
मनोहर মনোহর
मैप्ले বৃক্ষবিশেষ
मुफ्त বিনামূল্যে
मुफ्त মুক্ত
मुफ्त মুক্তি
मुफ्त में বিনামূল্যে
मुमकिन যতগুলি সম্ভব ভাষাতে
मुमकिन সম্ভব
मुमकिन সম্ভাব্য
मेमना ভেড়ার ছানা
मेमना মেষশাবক
मम्मी মমি
मम्मी মা
म्युचुअल পারস্পরিক
म्युचुअल মিউচুয়াল
म्यूनिख মিউনিখ
मयूर ময়ুর
मेयर মেয়র
म्यान ভগ
मेरे दिमाग আমার মস্তিষ্কের
मेरे भगवान আমার ঈশ্বর
मेरे हस्ताक्षर আমার স্বাক্ষর
मूरख সংবেদনহীন
मूर्ख অজ্ঞান
मूर्ख অনবগত
मूर्ख অনভিজ্ঞ
मूर्ख অবিজ্ঞ
मूर्ख অর্থহীন
मूर्ख আহাম্মক
मूर्ख উদো
मूर्ख উন্মদ
मूर्ख উন্মাদ
मूर्ख উন্মাদী
मूर्ख গবা
मूर्ख গাধা
मूर्ख জ্ঞানহীন
मूर्ख নির্বোধ
मूर्ख পাগল
मूर्ख পাগলামি
मूर्ख পাগলামো
मूर्ख বোকামি
मूर्ख মূঢ়
मूर्ख মূঢ়তা
मूर्ख মূর্খ
मूर्ख হাবা
मूर्ख হাস্যকর
मूर्खता অর্থহীন
मूर्खता উন্মাদ
मूर्खता পাগলামি
मूर्खता পাগলামো
मूर्खता বোকামি
मूर्खता মূঢ়তা
मूर्खता মূর্খ
मुर्गा কুক্কুট
मुर्गा কল
मुर्गा গৃহপালিত মোরগ
मुर्गा টোকা
मुर्गा নল
मुर्गा পাখি
मुर्गा মুরগি
मुर्गा মুরগির মাংস
मुर्गा মুরগীর মাংস
मुर्गा মোরগ
मुर्गी কুক্কুট
मुर्गी পাখি
मुर्गी মুরগি
मुर्गी মুরগির মাংস
मुर्गी মুরগী
मुर्गी মুরগীর মাংস
मुरझाना কটান
मुरझाना ফেইড
मरण মৃত্যু
मरण মৃতু্য
मरण মরণ
मूर्त শরীরী
मर्तबान কুঁজা
मर्तबान কলস
मर्तबान ঘড়া
मर्तबान জাহাজ
मर्तबान পরিবহন
मर्तबान পাত্র
मर्तबान বদনা
मर्तबान বয়াম
मूर्ति অর্চা
मूर्ति প্রতিমা
मूर्ति স্ট্যাচু
मूर्तिकला খোদাই
मूर्तिकला ভাস্কর্য
मूर्तिकार ভাস্কর
मुर्दाघर শবাগার
मर्दाना পুংলিঙ্গ
मर्दाना পুরুষ
मरने মারা
मरना মৃত্যু
मरना মৃতু্য
मरना মরণ
मरना মরা
मुरब्बा জ্যাম
मर्म গুপ্ত
मर्म গোপন
मर्म গোপনীয়তা
मर्म ভেদ
मर्म রহস্য
मर्म রহস্যপূর্ণ
मरम्मत মেরামত
मरम्मत মেরামত করা
मरम्मत মেরামতের
मरम्मत রিপেয়ারিং
मर्यादा গরিমা
मर्यादा মর্যাদা
मर्यादित উচিত
मर्यादित উপযুক্ত
मर्यादित শালীন
मर्यादित সঠিক
मरुस्थल জঙ্গল
मरुस्थल মরুভূমি
मरहम মলম
मरहम সুগন্ধ সৌরভ
मरहम সান্তনা
मरा মৃত্যুবরণ
मरा মরা
मेरा আমার
मेरा খনি
मेरा মাইন
मेरा সুরঙ্গ
मेरा अनुमान আমার আনুমানিক
मेरा खाता আমার একাউন্ট
मरा हुआ মৃত
मरा हुआ মৃত্যু
मरा हुआ মৃত্যুবরণ হয়েছে
मैराथन সহ্যশক্তির পরীক্ষা
मराल রাজহংস
मैरीगोल्ड গাঁদা ফুল
मेरीलैंड মেরিল্যান্ড
मल গোবর
मल পুরীষ
मल বিষ্ঠা
मल মল
मल মলত্যাগ করা
मूल আদিম
मूल আধার
मूल আরম্ভ
मूल আসল
मूल উত্পত্তি
मूल উস
मूल কুঁচকি
मूल গোড়া
मूल ডাঁটা
मूल তত্ত্ব
मूल তল
मूल থাবা
मूल নীতি
मूल প্রস্থান
मूल প্রাথমিক
मूल পা
मूल পাদদেশ
मूल বসন্ত
मूल ভিত্তি
मूल ভিত্তিস্বরূপ
मूल মূল
मूल মূলত
मूल মূলসূত্র
मूल মৌলিক
मूल শুরু
मेल চুক্তি
मेल চিঠিপত্র
मेल দূত
मेल বার্তাবহ
मेल মেইল
मेल সন্ধি
मेल সন্ধিপত্র
मेल সমকক্ষ
मैल অশ্লীলতা
मैल গর্দা
मैल গাদ
मैल ধাতুমল
मैल ফেনা
मूल कारण মূল কারণ
मूल भूमि মূল জমি
मूल सामग्री মূল বিষয়বস্তু
मुल्क জমি
मुल्क দেশ
मल्टीमीडिया মাল্টিমিডিয়া
मूलत মূলত
मूलतः মূলত
मूलतत्त्व আধার
मूलतत्त्व প্রাথমিক
मूलतत्त्व ভিত্তিস্বরূপ
मूलतत्त्व মূল
मूलतत्त्व মৌলিক
मूलधन প্রধান
मेलन তরমুজ
मलबे অংশ
मलबे অঙ্গ
मलबे আবর্জনা
मलबे খুদ
मलबे খেলা
मलबे ঘর
मलबे জাহাজডুবি
मलबे টুকরা
मलबे পাথরকুচি
मलबे বিনাশ
मलबे ভাগ
मलबे মারামারি
मलबे রাবিশ
मलबे স্থান
मलबे সর্বনাশ
मलबा রাবিশ
मेलबॉक्स ডাকবাক্স
मेलबॉक्स মেইল
मूलभूत ডিফল্ট
मलय মালে
मूल्य অন্য
मूल्य অভিযোগ
मूल्य অর্থব্যয়
मूल्य খরচ
मूल्य খরচপত্র
मूल्य দান
मूल्य দাম
मूल्य পুরস্কার
मूल्य পারিতোষিক
मूल्य ব্যয়
मूल्य মূল্য
मूल्य মান
मूल्य যোগ্য
मूल्य স্বাদ
मूल्य হার
मूल्य निर्धारण অন্য মূল্যায়ন
मूल्य बढ़ जाता है অন্য বেড়ে যায়
मूल्यवान অগ্নিমূল্য
मूल्यवान দয়িত
मूल्यवान দুর্মূল্য
मूल्यवान দামি
मूल्यवान দামী
मूल्यवान প্রিয়তম
मूल्यवान ব্যয়বহুল
मूल्यवान ব্যয়সাধ্য
मूल्यवान মূল্যবান
मूल्यवान মস্ত
मूल्यांकन অনুমান
मूल्यांकन অভিমত
मूल्यांकन আদর
मूल्यांकन একই
मूल्यांकन কর
मूल्यांकन খতান
मूल्यांकन গুণগ্রাহিতা
मूल्यांकन গণনা
मूल्यांकन তারিফ করা
मूल्यांकन ধ্যান
मूल्यांकन নিরীক্ষণ
मूल्यांकन বরাবর
मूल्यांकन মত
मूल्यांकन মূল্যদান
मूल्यांकन মূল্যবিচার
मूल्यांकन মূল্যায়ন
मूल्यांकन যদি
मूल्यांकन সম্মান
मूल्यांकन সমান
मूल्यांकन হার
मलेरिया ম্যালেরিয়া
मल्लाह নাবিক
मलेशिया মালয়েশিয়া
मलहम মলম
मलाईदार সরসদৃশ
मुलाकात অধিবেশন
मुलाकात দেখা
मुलाकात পুনর্মিলন
मुलाकात বৈঠক
मुलाकात সভা
मुलाकात সাক্ষাৎ
मुलाकात সাক্ষাত
मुलाकात সাক্ষাত্কার
मुलायम নরম
मलाशय মলদ্বার
मूली মূলা
मूली মূলী
मुवक्किल ক্রেতা
मुवक्किल ক্লায়েন্ট
मुवक्किल গ্রাহক
मुवक्किल মক্কেল
मवेशी গবাদি পশু
मवेशी পশু
मवेशी পশুসম্পত্তি
मवाद পূঁয
मश्क কস্তুরী
मुश्किल কঠিন
मुश्किल से কঠিন থেকে
मुश्किल से কষ্টসহকারে
मुश्किल से টায়টোয়
मुश्किल से সবে
मशहूर বিখ্যাত
मशहूर যশস্বী
मशहूर সুপ্রসিদ্ধ
मशाल উল্কা
मशाल টাই
मशाल বন্ধন
मशाल যোগাযোগ
मशाल লিংক
मशाल সংযোগ
मशाल সম্পর্ক
मशाल সম্বন্ধ
मशीन ইঞ্জিন
मशीन চারী
मशीन মেশিন
मशीन মোটর
मशीन মোটর
मशीन যন্ত্র
मशीनरी যন্ত্রপাতি
मेष জাল
मेष মেষ
मेषलोम উল
मेषलोम পশম
मुस्कुराते স্মিত
मुस्कान মৃদুহাস্য
मुस्कान হাসা
मस्जिद আঙ্গুর
मस्जिद মসজিদ
मस्तक নেতা
मस्तक প্রধান
मस्तक মুখ্য
मस्तक মনিব
मस्तक মাথা
मस्तक মালিক
मस्तूल গাদা
मस्तूल বার
मस्तूल মাস্তুল
मस्तूल মেরু
मस्तिष्क আত্মা
मस्तिष्क ঘিলু
मस्तिष्क দিল
मस्तिष्क ভূত
मस्तिष्क মন
मस्तिष्क মস্তিষ্ক
मस्तिष्क মস্তিষ্ক - সংক্রান্ত
मेसन রাজমিস্ত্রি
मसलना স্কোয়াশ
मुस्लिम মুসলিম
मस्सा আঁচিল
मस्सा গড়ু
मसहरी পরদা
मसहरी পর্দা
मसहरी যবনিকা
मूसा মূসা
मूसा মোশি
मसाले আবহাওয়া
मसाले ঋতু
मसाले মসলা
मसालेदार মসলাদার
मसाला আবহাওয়া
मसाला ঋতু
मसाला মশলা
मसाला মসলা
मसाला সস
मुसीबत কষ্ট
मुसीबत শত্রুতা
मसीह খ্রীষ্ট
मसीह যিশুখ্রিস্ট
मसीह যীশুখ্রীষ্ট
मसौदा খসড়া
मसौदा চুমুক
मसौदा নকশা
मसौदा পরিকল্পনা
मसौदा রূপরেখা
मसौदा স্কেচ
मुँह মুখ
मुँह মুখবন্ধ করা
मुंह তুণ্ড
मुंह মুখ
मुंह মুখবন্ধ করা
मुंह মুখভঙ্গি
महक ধূপ
महक সুগন্ধি
महक সৌরভ
महँगा অগ্নিমূল্য
महँगा দয়িত
महँगा দুর্মূল্য
महँगा দামি
महँगा দামী
महँगा প্রিয়তম
महँगा ব্যয়বহুল
महँगा ব্যয়সাধ্য
महँगा মস্ত
महंगा অগ্নিমূল্য
महंगा দয়িত
महंगा দুর্মূল্য
महंगा দামি
महंगा দামী
महंगा প্রিয়তম
महंगा ব্যয়বহুল
महंगा ব্যয়সাধ্য
महत्तम সর্বাধিক
महत्तम সর্বোচ্চ
महत्त्व গুরত্ব
महत्व অনুভূতি
महत्व অর্থ
महत्व আকার
महत्व ইন্দ্রিয়
महत्व গুরুত্ব
महत्व তাত্পর্য
महत्व দিল
महत्व পরিমাণ
महत्व বিশালতা
महत्व মন
महत्व মস্তিষ্ক
महत्वपूर्ण অত্যাবশ্যক
महत्वपूर्ण অপরিহার্য
महत्वपूर्ण অর্থপূর্ণ
महत्वपूर्ण আলোচনা
महत्वपूर्ण আলোচনা
महत्वपूर्ण গণ্যমান্য
महत्वपूर्ण গুরুত্বপূর্ণ
महत्वपूर्ण পর্যালোচনা
महत्वपूर्ण বিলক্ষণ
महत्वपूर्ण সমালোচক
महत्वपूर्ण সমালোচনা
महत्वपूर्ण সমালোচক
महत्वपूर्ण সমালোচনা
महत्वपूर्ण সমালোচনামূলক
महत्वपूर्ण राशि গুরুত্বপূর্ণ রাশি
महत्वहीन গুরুত্বহীন
महत्वाकांक्षा উচ্চাকাঙ্ক্ষা
महत्वाकांक्षी উচ্চাভিলাষী
मेंहदी মেদিগাছ
महन्त সন্ন্যাসী
मेहनत চেষ্টা
मेहनत পরিশ্রম
मेहनत শ্রম
मेहनती অধ্যবসায়
मेहनती ব্যস্ত
मुँहफट ভোঁতা
मेहमान অতিথি
मुहर সীল
महल অট্টালিকা
महल দুর্গ
महल প্রাসাদ
महल প্রাসাদের
महल মহল
मुहल्ले का पादरी ভিকার
महसूल অরিত্র
महसूल কর
महसूल খাজনা
महसूल পারিশ্রমিক
महसूल ফি
महसूल হার
महसूस অনুভূত
महसूस বোধ
महाकाव्य মহাকাব্য
महाजन মহাজন
महाजाल মাছ ধরার বেড়াজাল
महाद्वीप মূল ভূখণ্ড
महाद्वीप মহাদেশ
महाधमनी মহাধমনী
महान উচ্চ
महान উজ্জ্বল
महान উত্পত্তি
महान খুব
महान দূরবর্তী
महान দূরে
महान প্রচুর
महान প্রধান
महान প্রশংসনীয়
महान প্রশস্ত
महान বড়
महान বড়া
महान ব্যাপকভাবে
महान বিস্ময়কর
महान মহ
महान মহান
महान যথেষ্ট
महान লম্বা
महान সুন্দর
महामनस्क উদার
महामनस्क মহানুভব
महामारी মহামারী
महावर লালিমাচূর্ণ
मुँहासा ব্রণ
महासागर মহাসাগর
महासागर সমুদ্র
मुहिम ধর্মযুদ্ধ
महिमा গরিমা
महिमा প্রশংসা
महिमा মহিমা
महिमा স্তুতি
महिमा সুনাম
महिला নারী
महिला পত্নী
महिला ভদ্রমহিলা
महिला মহিলা
महिला মাগী
महिला মেয়েমানুষ
महिला রানী
महिला স্ত্রী
महिलाओं के लिए मंत्री মহিলাদের জন্য মন্ত্রী
महीन জরিমানা
महीन প্রশংসনীয়
महीन পরিষ্কার
महीन পাতলা
महीन মেলা
महीन সূক্ষ্ম
महीन সুদর্শন
महीन সুন্দর
महीना মাস
महीनों में মাস
महीनों में মাসে
महोगनी মেহগনিবৃক্ষ
माँ মমি
माँ মা
मां মা
मां মাতা
माइक মাইক
माइक्रोफोन মাইক
माइक्रोफोन মাইক্রোফোনগুলি
माइकल মাইকেল
माइग्रेन মাইগ্রেন
माइम পুতুলনাচ
माइल মাইল
माउस মাউস
मांग অনুরোধ
मांग ইচ্ছা
मांग চাহিদা
मांग জিজ্ঞাসা করা
मांग দাবি
मांग দাবী
मांग প্রয়োজন
मांग প্রার্থনা
मांगना অনুগ্রহ
मांगना অনুরোধ
मांगना ইচ্ছা
मांगना চাহিদা
मांगना জিজ্ঞাসা করা
मांगना দয়া
मांगना দয়া করে
मांगना দাবি
मांगना দাবী
मांगना প্রয়োজন
मांगना প্রশ্ন
मांगना প্রার্থনা
मांगना প্রার্থনা করা
मांगना মাগা
माचिस দেশলাই
माचिस ম্যাচ
मातृ মাতৃ
मातृ মাতৃক
मातृक মাতৃক
मातृत्व মাতৃত্ব
मातृभाव মাতৃত্ব
मातम শোক
मात्रा গাদা
मात्रा পরিমাণ
मात्रा ভাগ
मात्रा ভিড়
मात्रा মাত্রা
मात्रा যোগ
मात्रा যোগ
मात्रा সংখ্যা
मात्रा সমষ্টি
माता বাবা
माता মা
माता মাতা
माता पिता মা
माता पिता মাতাপিতা
माँद গুহা
माँद ডেরা
मांद গহ্বর
मांद গুহা
मांद ছেদ
मांद ডেরা
मादा মহিলা
मादा স্ত্রী
मादा স্ত্রীলিঙ্গ
माध्यमिक মাধ্যমিক
माधुर्य সুর
मान ওজন
मान তাল
मान পরিমাপ
मान বীট
मान মই
मान মান
मान মাপ
मान স্কেল
मान সিঁড়ি
मान সোপান
मान लेना গ্রহণ করা
मान लेना ঠাউর
मान लेना মান নেওয়া
मानक নিয়ম
मानक নির্ণায়ক
मानक প্রবিধান
मानक প্রমিত
मानक মান
मानक শাসন
मानचित्र অপ্রখর
मानचित्र কার্ড
मानचित्र খসড়া
मानचित्र টিকেট
मानचित्र নকশা
मानचित्र নরম
मानचित्र প্রকল্প
मानचित्र পরিকল্পনা
मानचित्र বরাবর
मानचित्र বিমান
मानचित्र মসৃণ
मानचित्र মানচিত্র
मानचित्र মেনু
मानचित्र স্তর
मानचित्र সম
मानचित्र সমতল
मानचित्र সমান
मानद অবৈতনিক
मानदंड নিয়ম
मानदंड প্রবিধান
मानदंड পরিমাপ
मानदंड মান
मानदंड শাসন
मानना বিশ্বাস
मानना বিশ্বাস করা
मानना মনে
माननीय ন্যায়পরায়ণ
माननीय সম্মানপূর্ণ
मान्यता অঙ্গীকার
मान्यता অনুমতি
मान्यता অনুমোদন
मान्यता কবুল করা
मान्यता গৃহীত
मान्यता চিনতে পারা
मान्यता চেনা
मान्यता মানা
मान्यता সত্তয়া
मान्यता স্বীকৃত
मान्यता স্বীকৃতি
मान्यता স্বীকার
मान्यता স্বীকার করা
मानव দয়ালু
मानव পুরুষ
मानव মানব
मानव মানবিক
मानव মানুষ
मानव जाति মনুষ্যজাতি
मानव जाति মানবতা
मानव विज्ञानी নৃতত্ববিদ
मानव शास्त्र নৃতত্ব
मानव शास्त्र নৃবিদ্যা
मानव शास्त्र মানব শাস্ত্র
मानवकृत হ্যান্ডবুকে
मानवकृत হস্তকৃত
मानवता মানবতা
मानववध নরহত্যা
मानववध নরহত্যাকারী
मानववध প্রাণনাশ
मानववध হত্যা
मानवीय দয়ালু
मानवीय পুরুষ
मानवीय পরহিতব্রতী
मानवीय মানব
मानवीय মানবিক
मानवीय মানুষ
मानस মানস
मानसून মৌসুমি বায়ু
मानसिक আধ্যাত্মিক
मानसिक আধিদৈবিক
मानसिक মানস
मानसिक মানসিক
मानसिक बीमारी মানসিক রোগ
मानसिक रूप से মানসিক
मानसिकता মানসতা
मानहानि কুত্সা
मानहानि মানহানি
मानहानिकारक মানহানিকর
मानीटर চেক
मानीटर নিয়ন্ত্রণ
मानीटर মনিটর
मानीटर যাচাই
माप পরিমাপ
माप মান
माप মাপ
मापन পরিমাপ
मापा মাপা
माफ ক্ষমা
माफ দুঃখিত
माफ মাফ করা
माफ মার্জনা
माफिया মাফিয়া
माफी বাগদান
मामले মামলা
मामला আদর্শ
मामला আপত্তি
मामला উদ্দেশ্য
मामला উদাহরণ
मामला উপাদান
मामला কাজ
मामला কাপড়
मामला কেস
मामला খাপ
मामला জিজ্ঞাসাবাদ
मामला জিনিস
मामला দোকান
मामला পদার্থ
मामला প্রশ্ন
मामला ফ্যাব্রিক
मामला ব্যবসায়
मामला ব্যাপার
मामला বাণিজ্য
मामला বাত
मामला বিষয়বস্তু
मामला মামলা
मामला মাল
मामला লক্ষ্য
मामला লেনদেন
मामला শারীরিক
मामला সামগ্রী
मामूली একটুখানি
मामूली কম
मामूली নাবালক
मामूली বাচ্চা
मामूली বালক
मामूली বিনীত
मामूली শালীন
मामूली শিশু
मामूली সতী
मार হত্যা
मार डालना বধ
मार डालना মেরে যোগান
मार्ग অতিক্রান্ত দূরত্ব
मार्ग অন্যদিকে চালিত করা
मार्ग উপায়
मार्ग কদম
मार्ग কর্মক্ষেত্র
मार्ग কোর্স
मार्ग খাল
मार्ग গতি
मार्ग গমন
मार्ग গলি
मार्ग গিয়ার্
मार्ग চ্যানেল
मार्ग চালান
मार्ग চালিত করা
मार्ग দূরত্ব
मार्ग দূরে
मार्ग পথ
मार्ग পদক্ষেপ
मार्ग পদব্রজে ভ্রমণ
मार्ग পাঠ্যক্রম
मार्ग ফ্যাশন
मार्ग বীথিকা
मार्ग বেগ
मार्ग মার্চ
मार्ग মোড
मार्ग যাওয়া
मार्ग রুট
मार्ग রান করা
मार्ग রাস্তা
मार्ग লেজ
मार्ग শৈলী
मार्ग সফর
मार्ग के आर पार का फाटक কুঁতদ্বার
मार्गदर्शन আচরণ
मार्गदर्शन আচার
मार्गदर्शन নির্দেশনা
मार्गदर्शन নেতৃত্ব
मार्गदर्शन প্রবন্ধ
मार्गदर्शन পরিচালনা করা
मार्गदर्शन সীসা
मार्च অতিক্রান্ত দূরত্ব
मार्च কদম
मार्च কর্মক্ষেত্র
मार्च কোর্স
मार्च গতি
मार्च গিয়ার্
मार्च চালান
मार्च পদক্ষেপ
मार्च পাঠ্যক্রম
मार्च বেগ
मार्च মঙ্গল
मार्च মার্চ
मार्च যাওয়া
मार्जारीय বিড়ালজাতীয়
मार्जिन উম্ম্
मार्जिन কিনারা
मार्जिन ঠেকনা
मार्जिन ব্যাংক
मार्जिन মার্জিন
मार्जिन সীমা
मार्जिन সীমান্ত
मार्जिन সৈকত
मार्टिन মার্টিন
मारना অভিভূত
मारना আঘাত
मारना আঘাত করা
मारना আচমকা
मारना কোপ
मारना চড়
मारना টক্কর
मारना ধর্মঘট
मारना পরাজয়
मारना পার
मारना পিটা
मारना বধ
मारना বীট
मारना মারা
मारना হার
मार्श জলা
मार्श জলাভূমি
मार्शल - सैनिक पद মার্শাল - সৈন্য শব্দ
माल উপাদান
माल কলা
माल কাপড়
माल জিন্স
माल পণ্য
माल পণ্যদ্রব্য
माल পণ্যসম্ভার
माल পদার্থ
माल প্রশ্ন
माल ফ্যাব্রিক
माल ব্যাপার
माल বাত
माल বিষয়বস্তু
माल ভাড়া করা
माल মামলা
माल মাল
माल শারীরিক
माल সম্পত্তি
माल সামগ্রী
माल्टा মালটা
माल्टा মাল্টা
मालदार ধনী
मालदीव মালদ্বীপ
माला মাল্য
माला মালা
मालामाल ধনী
मालामाल প্রচুর
मालामाल সমৃদ্ধ
मालामाल সাম্রাজ্য
मालिक অধিকারী
मालिक কর্তৃত্ব করা
मालिक ধারক
मालिक নিয়োগকর্তা
मालिक নেতা
मालिक প্রধান
मालिक মুখ্য
मालिक মনিব
मालिक মাথা
मालिक মালিক
मालिक মালিকের
मालिश ম্যাসেজ
मालिश মালিশ
माली উদ্যানপালক
माली মালি
माली মালী
मांस মজ্জা
मांस মাংস
मांस শাঁস
मांस का रस মাংস रस
मांस पेशी পেশী
मांस पेशी মাংস पेशी
मास्को মস্কো
मास्टर মাস্টার
मासिक মাসিক
मासिक धर्म মাসিক ধর্ম
मासिक वेतन মাসিক বেতন
मिट्टी আধার
मिट्टी কর্দম
मिट्टी কাদা
मिट्टी গাদ
मिट्टी তল
मिट्टी বিশ্ব
मिट्टी মৃত্তিকা
मिट्टी মাটি
मिट्टी মাটির
मिट्टी মেঝে
मिट्टी স্থল
मिट्टी के बर्तनों আধার
मिट्टी के बर्तनों কুঁজা
मिट्टी के बर्तनों কলস
मिट्टी के बर्तनों ঘড়া
मिट्टी के बर्तनों ধারক
मिट्टी के बर्तनों পাত্র
मिट्टी के बर्तनों বয়াম
मिट्टी के बर्तनों মৃত্শিল্প
मिट्टी के बर्तनों মাটির बर्तनों
मिट्टी का तेल কেরোসির্নতৈল
मिट्टी का तेल কেরোসিন তেল
मिट्टी का तेल মাটির তেল
मिट्ठी देने নিবিষ্ট করা
मिट्ठी देने পুঁতা
मिठाई ডেজার্ট
मिठाई মিষ্টান্ন
मित्र জানাশোনা
मित्र বন্ধু
मित्र বন্ধুদের
मित्र বান্ধবী
मित्र মিত্র
मित्र মিতা
मित्र সখী
मित्र সহচর
मित्र সহযোগী
मित्र সহযোগী
मित्रवत অনুকূল
मित्रवत কল্যাণকামী
मित्रवत বন্ধুত্বপূর্ণ
मित्रवत বন্ধুভাবাপন্ন
मित्रवत বন্ধুসুলভ
मितव्ययी অর্থনৈতিক
मितव्ययी আর্থিক
मिथक পৌরাণিক
मिथक শ্রুতি
मिथुन মিথুন
मिथुन মিথুনরাশি
मिथुन राशि মিথুন রাশি
मिथ्या জাল
मिथ्या নকল
मिथ्या ভুল
मिथ्या মিথ্যা
मिथ्याबोध ভুল বুঝা
मिथ्याबोध ভুল বোঝা
मिनट প্রোটোকল
मिनट মুসাবিদা
मिनट মিনিট
मिनेसोटा মিনেসোটা
मियान ভগ
मियान যোনি
मियामी মিয়ামি
मिरगी মৃগীরোগ
मिरगी মৃগীরোগী
मिरगी মৃগীরোগ
मिर्च লঙ্কা
मिराज মৃগতৃষ্ণা
मिराज মরীচিকা
मिराज মিরাজ
मिल কল
मिल পাওয়া
मिल মিল
मिलजुल कर একসঙ্গে
मिलनसार মিশুক
मिलनसार সামাজিক
मिलना অনুমতি
मिलना আবিষ্কার করা
मिलना কষা
मिलना খুঁজে পাওয়া
मिलना টাই
मिलना দেখা
मिलना পাওয়া
मिलना বৈঠক
मिलना মিশা
मिलना যুক্ত করা
मिलना রাজি
मिलना লিংক
मिलना শান্ত
मिलना সন্তুষ্ট করা
मिलना সভা
मिलना সাক্ষা
मिलना সাক্ষাৎ করা
मिलेनियम সহস্রক
मिलर জাঁতাত্তআলা
मिलर মিলার
मिला গঠন
मिला নি
मिला নির্মাণ
मिला পাওয়া
मिला পাওয়া গেছে
मिला মিলা
मिला স্থাপন করা
मिला हुआ মিশ্র
मिला हुआ মিশ্রণ
मिला हुआ যায়নি হয়েছে
मिलान মিল
मिलान মিলান
मिलीमीटर এক মিটারের এক সহস্রাংশ
मिशन জীবনের উদ্দেশ্য
मिशन প্রেরণ
मिशन মিশন
मिशनरी ধর্মপ্রচারক
मिश्र धातु খাদ
मिश्र धातु মিশ্র ধাতু
मिश्रण নড়া
मिश्रण মিশ
मिश्रण মিশ্র
मिश्रण মিশ্রণ
मिश्रण মিশ্রিত করা
मिश्रण মিশান
मिश्रित মিশ্র
मिश्रित মিশ্রণ
मिश्रित রকমারি
मिशीगन মিশিগান
मिशीगन মিসিগান
मिस মিস
मिस्र মিশর
मिस्र মিশরদেশীয়
मिस्र মিশরের
मिस्र में মিশর এ
मिसाइल ক্ষেপণাস্ত্র
मिसाइल মিসাইল
मिसाइल রকেট
मिसाल উদাহরণ
मिसाल দৃষ্টান্ত
मिसाल পূর্ববর্তী
मिसाल প্রাক্তন
मिसिल ফাইল
मिसिल সারি
मिसिसिपी মিসিসিপি
मीटर মিটার
मीठा অপ্রখর
मीठा ক্যান্ডি
मीठा নরম
मीठा বুড়ি
मीठा মসৃণ
मीठा মিছরি
मीठा মিঠাই
मीठा মিষ্টি
मीठा সুগন্ধী
मीडिया মিডিয়া
मीथेन এক প্রকারের বর্ণহীন, গন্ধহীন ও দাহ্য গ্যাস
मीनार টাওয়ার
मीनार দুর্গ
मीरास উত্তরাধিকার
मीरास উত্তরাধিকারী
मीरास ঐতিহ্য
मीरास ভাগ
मील মাইল
मील का पत्थर মাইল এর পাথর
मील का पत्थर মাইলস্টোন
मॉड्यूल মডিউল
मॉडल আদর্শ
मॉडल উদাহরণ
मॉडल নমুনা
मॉडल প্যাটার্ন
मॉडल প্রতিমান
मॉडल মডেল
मॉर्फीन মর্ফিন
मॉस শৈবাল
मोक्ष অপবর্গ
मोक्ष উদ্ধার
मोक्ष মোক্ষ
मोगरी পোকা
मोचन দায়মোচন
मोचन মোচন
मोचनी সন্না
मोची শুমেকার
मोजा মোজা
मोटे तौर पर বিশালভাবে
मोटर ইঞ্জিন
मोटर মোটর
मोटर মোটর
मोटरसाइकिल মোটরসাইকেল
मोटल মোটরবিহারীদের হোটেল
मोटा কাছাকাছি
मोटा গ্রীস
मोटा ঘন
मोटा চর্বি
मोटा তেল
मोटा তেলচিটে
मोटा তৈলাক্ত
मोटा থলথলে
मोटा দ্বিধাহীনভাবে
मोटा পুরু
मोटा পুরূ
मोटा পিচ্ছিল করা
मोटा বন্দ
मोटा বন্ধ
मोटा বন্ধ করা
मोटा মেদবহুল
मोटा মোটা
मोटापा স্থূলতা
मोड़ আবর্তিত করা
मोड़ চ্যুতি
मोड़ টার্ন
मोड़ প্রমোদ
मोड़ পাকান
मोड़ ফেরা
मोड़ বাঁক
मोड़ বিনোদ
मोड़ ভাজ
मोड़ মজা
मोड़ মোড়
मोती का মুক্তা
मोती का মুক্তো এর
मोबाइल চলন্ত
मोबाइल মোবাইল
मोबाइल সচল
मोम পালিশ
मोम মোম
मोम মোম
मोमबत्ती মোমবাতি
मोर ময়ুর
मोरक्को মরক্কো
मोरचा মরিচা
मोल लेना অর্জন
मोल लेना ক্রয়
मोल लेना কিনতে
मोल लेना কেনা
मोल लेना কেনাকাটা
मोल लेना লাভ
मोह চটুলতা
मोह মোহ
मोह करना জাদুকরী
मोह लेना আয় করা
मोह लेना জয়
मोह लेना যোগ্য
मोह लेना যোগ্য হত্তয়া
मोह लेना যোগ্যতা
मोह लेना যোগ্যতা
मोह लेना লাভ
मोह लेना সদ্গুণ
मोहक কমনীয়
मोहक মোহন
मोहक সুতনু
मोहक সদয়
मोहक সুন্দর
मोहक সুশোভিত
मोहक সুস্বাদু
मोहन মোহন
मोहनमाला নেকলেস
मोहनमाला মণ্ডল
मोहनमाला হার
मोहना আকর্ষণ
मोहना চারুতা
मोहना পরমানন্দ
मोहना পুলকিত
मोहना মজান
मोहनी কমনীয়
मोहनी মোহন
मोहनी সুতনু
मोहनी সদয়
मोहनी সুন্দর
मोहनी সুশোভিত
मोहनी সুস্বাদু
मौखिक বাচনিক
मौखिक মৌখিক
मौजूदा বর্তমান
मौत নিহত
मौत মৃত্যু
मौत के लिए নিহত জন্য
मौन অনুচ্চারিত
मौन অনুল্লেখ
मौन আবার
मौन এখনো
मौन কিন্তু
मौन তত্রাচ
मौन তথাপি
मौन নির্বাক
मौन নীরবতা
मौन পরন্তু
मौन বোবা
मौन মূক
मौन যদ্যপি
मौन যদিও
मौन শব্দহীন
मौन শান্ত
मौन শান্তিপূর্ণ
मौन সত্ত্বেও
मौलिक আধার
मौलिक প্রাথমিক
मौलिक ভিত্তিস্বরূপ
मौलिक মূল
मौलिक মৌলিক
मौलिक শব্দমূল
मौलिकता মৌলিকত্ব
मौसम অব্দ
मौसम আবহ
मौसम আবহাওয়া
मौसम আবহাত্তয়া
मौसम ঋতু
मौसम কাল
मौसम বয়স
मौसम মরশুম
मौसम মসলা
मौसम সময়
मौसम विज्ञानी আবহাওয়া विज्ञानी
मौसमी মৌসুমি
ये ইন
ये এই
ये ঐ
ये তারা
ये যে
यकृत যকৃত
यकृत লিভার
युक्तिसंगत যুক্তিসহ করা
यूक्रेन ইউক্রেইন্
युग অব্দ
युग আবহাওয়া
युग কাল
युग বয়স
युग যুগ
युग সময়
युग्मन সংযোগ
युग्मित সংযোজিত
युगल দম্পতি
यूटोपिया কল্পরাজ্য
यंत्र উপকরণ
यंत्र কলকব্জা
यंत्र যন্ত্র
यंत्र যন্ত্রপাতি
यंत्र সরঞ্জাম
यती তপস্বী
यती বনবাসী
यती সন্ন্যাসী
यतीम অনাথ
यथेष्ट উচিত
यथेष्ट উপযুক্ত
यथेष्ट খুব
यथेष्ट যথেষ্ট
यथार्थ অধিকার
यथार्थ আসল
यथार्थ আসলে
यथार्थ খাঁটি
यथार्थ প্রকৃতপক্ষে
यथार्थ প্রকৃতপ্রস্তাবে
यथार्थ প্রভুভক্ত
यथार्थ প্রামাণিক
यथार्थ বাস্তব
यथार्थ যথার্থ
यथार्थ রাজভক্ত
यथार्थ সঠিক
यथार्थ সত্য
यथार्थ সত্যবাদী
यथार्थ সত্যিই
यथार्थवाद বাস্তবতা
यथार्थवादी বাস্তববাদী
यथार्थवादी বাস্তবানুগ
यथोचित উচিত
यथोचित উপযুক্ত
यथोचित চতুর
यथोचित পরিষ্কার
यथोचित বুদ্ধিমান
यथोचित মেলা
यथोचित যুক্তিযুক্ত
यथोचित যথেষ্ট
यथोचित সুন্দর
युद्ध ঝগড়া
युद्ध দঙ্গল
युद्ध মল্লযুদ্ধ
युद्ध যুদ্ধ
युद्ध লড়াই
युद्ध সংগ্রাম
युद्ध সামরিক
युद्ध के बाद যুদ্ধের পরে
युद्धपोत রণতরী
युद्धभूमि যুদ্ধক্ষেত্র
यद्यपि এখনো
यद्यपि কিন্তু
यद्यपि তত্রাচ
यद्यपि পরন্তু
यद्यपि যদ্যপি
यद्यपि যদিও
यद्यपि শান্ত
यद्यपि সত্ত্বেও
यदि অনুমান
यदि অনুরূপ
यदि এই
यदि এইভাবে
यदि একই
यदि এখানে
यदि কখন
यदि কারণ
यदि কি
यदि কিনা
यदि কিভাবে
यदि কে
यदि খতান
यदि গণনা
यदि চেয়ে
यदि থেকে
यदि বরাবর
यदि মত
यदि যখন
यदि যদি
यदि যে
यदि যেটি
यदि যেহেতু
यदि সুতরাং
यदि সম
यदि সমান
यदि সে
यदि সেখানে
यदि হিসাবে
येन ইয়েন
यूनानी গ্রিক
यूनानी গ্রীক
यूनियन ইউনিয়নের
यूनियन সংঘ
यूनियन সঙ্ঘ
यमन ইমেন
यमलोक জাহান্নাম
यूरेनस গ্রহবিশেষ
यूरेनियम ইউরেনিয়াম
यूरिया ইউরিয়া
यूरो ইউরো
यूरोप ইউরোপ
यूरोप के यहूदियों की भाषा ইউরোপ জন্য ইহুদীদের ভাষা
यूरोपीय ইউরোপীয়
यूरोपीय ইউরোপীয়
यूरोपीय ইওরোপীয়
युवा কৈশোর
युवा যুব
युवा যৌবন
युवा मछली যুব মাছ
यह আপ
यह আপনার
यह আপনি
यह ইন
यह এ
यह এই
यह এখানে
यह এটা
यह এটি
यह এর
यह ঐ
यह কারণ
यह কি
यह কে
यह কেবা
यह চেয়ে
यह জাফর
यह জো
यह তাকে
यह তাদের
यह তার
यह তারা
यह তিনি
यह থেকে
यह দী
यह যদি
यह যে
यह যেটি
यह যেহেতু
यह রইল
यह সে
यह সেখানে
यह হিসাবে
यह वा वह स्त्री আপ
यह वा वह स्त्री আপনার
यह वा वह स्त्री আপনি
यह वा वह स्त्री এই
यह वा वह स्त्री এই वा সে মহিলা
यह वा वह स्त्री এটা
यह वा वह स्त्री এর
यह वा वह स्त्री কে
यह वा वह स्त्री তাকে
यह वा वह स्त्री তাদের
यह वा वह स्त्री তার
यह वा वह स्त्री সে
यह स्पष्ट है এই স্পষ্ট হয়
यहूदी ইহুদি
यहूदी ইহুদিতুল্য
यहूदी ইহুদী
यहूदी কৃপণ
यहाँ এখানে
यहां অত্র
यहां এই
यहां এখানে
यहां গেছেন
यहां যদি
यहां যে
यहां সেখানে
यहां হিসাবে
या অথবা
या কিনা
या বা
यांग ইয়াং
याचिका অনুনয় করা
याचिका অনুরোধ
याचिका ইচ্ছা
याचिका প্রশ্ন
याचिका প্রার্থনা
याचिका প্রার্থনা করা
यातना অন্তর্বেদনা
यातना কষ্ট
यातना নির্যাতন
यातना ভয়
यातना শোক
यातना শোক
यात्रा আদর
यात्रा ঘড়ি
यात्रा দেখুন
यात्रा দেখা
यात्रा ধ্যান
यात्रा নিরীক্ষণ
यात्रा পর্যটন
यात्रा পরিদর্শন করা
यात्रा বিবেচনা করা
यात्रा ভ্রমণ
यात्रा যাত্রা
यात्रा करना উপায়
यात्रा करना কোর্স
यात्रा करना গলি
यात्रा करना জলযাত্রা
यात्रा करना দূরত্ব
यात्रा करना পথ
यात्रा करना পর্যটন করা
यात्रा करना পাঠ্যক্রম
यात्रा करना ভ্রমণ
यात्रा करना যাত্রা
यात्रा करना রাস্তা
यात्रा करना সফর
यांत्रिकी ব্যবস্থা
यांत्रिकी বলবিজ্ঞান
यांत्रिकी যান্ত্রিক
यात्री অতিবাহন
यात्री যাত্রী
याद অনুচিন্তা
याद মনে
याद মনে করা
याद মনে রাখা
याद স্মৃতি
याद স্মরণ
याद স্মরণ করা
याद স্মারকগ্রন্থ
यादें অনুচিন্তা
यादें স্মৃতি
यादें স্মরণ
यादें স্মারকগ্রন্থ
याद करना প্রত্যাহার
याद करना মুখস্থ করা
याद करना মনে করা
याद करना মনে রাখা
याद करना স্মরণ
यादगार স্বদেশে ফেরার আকুলতা
यादगार স্মৃতিবেদনা
यादगार স্মৃতিসৌধ
यादगार স্মরণীয়
यादगार সহজে মনে
यार्ड আঙ্গিনা
यार्ड আদালত
यार्ड গজ
यार्ड প্রাঙ্গণ
यिन মাধ্যাহ্নিক
यीशु যীশু
यीशु मसीह যীশু খ্রীষ্ট
योग গাদা
योग পরিমাণ
योग ভাগ
योग ভিড়
योग মাত্রা
योग যোগ
योग যোগ
योग যোগফল
योग যোগব্যায়াম
योग সংখ্যা
योग সমষ্টি
योगदान অবদান
योग्य অনুমান
योग्य আয় করা
योग्य উচিত
योग्य উপযুক্ত
योग्य উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন
योग्य কর
योग्य খতান
योग्य গণনা
योग्य চতুর
योग्य জয়
योग्य তারিফ করা
योग्य দাম
योग्य নিপুণ
योग्य পরিষ্কার
योग्य পারক
योग्य মূল্য
योग्य মান
योग्य মেলা
योग्य যুক্তিযুক্ত
योग्य যথেষ্ট
योग्य যোগ্য
योग्य যোগ্য হত্তয়া
योग्य যোগ্যতা
योग्य যোগ্য
योग्य যোগ্যতা
योग्य শালীন
योग्य সক্ষম
योग्य সঙ্গত
योग्य সঠিক
योग्य সদ্গুণ
योग्य সুন্দর
योग्य সুযোগ্য
योग्य হার
योग्य होना পরিচ্ছদ
योग्य होना পোশাক
योग्य होना পোশাক
योग्य होना ভোল
योग्य होना যোগ্য হওয়া
योग्यता আয় করা
योग्यता উপস্থিত
योग्यता উপহার
योग्यता ক্ষমতা
योग्यता জয়
योग्यता দান
योग्यता ধারণক্ষমতা
योग्यता প্রতিভা
योग्यता বর্তমান
योग्यता মূল্য
योग्यता যোগ্য
योग्यता যোগ্য হত্তয়া
योग्यता যোগ্যতা
योग्यता যোগ্যতা
योग्यता সদ্গুণ
योग्यता সামর্থ্য
योगिन ভিক্ষুণী
योगिन মঠবাসিনী
योजना অপ্রখর
योजना কার্ড
योजना খসড়া
योजना টিকেট
योजना তফসিল
योजना নকশা
योजना নরম
योजना প্রকল্প
योजना পরিকল্পনা
योजना পরিকল্পনা করা
योजना বরাবর
योजना বিমান
योजना মসৃণ
योजना মানচিত্র
योजना মেনু
योजना রূপরেখা
योजना স্কিম
योजना স্তর
योजना সম
योजना সমতল
योजना সমান
योजनाबद्ध পরিকল্পনা
योजनाबद्ध পরিকল্পিত
योनि ভগ
योनि যোনি
योनि স্ত্রীযোনিক
यौगिक মিশ্র
यौगिक মিশ্রণ
यौगिक যৌগিক
यौन যৌন
यौन যৌন বিচারে
यौन गतिविधि अवैध या संदिग्ध व्यवहार है যৌন কার্যকলাপ অবৈধ বা সন্দেহভাজন আচরণ হয়
यौवन কৈশোর
यौवन বয়ঃসন্ধি
यौवन যৌবন
रैक তাক
रैकेट কোলাহল
रक्त রক্ত
रक्त রক্তপাত
रक्त রক্তের
रक्त प्रवाह রক্তের প্রবাহ
रक्त बहन রক্তের বোন
रक्त से भरा हुआ রক্তের থেকে ভর্তি
रक्तपात রক্তপাত
रक्तबहाव রক্তপাত
रक्तमणि তামড়ি
रक्तस्राव যুদ্ধপীড়িত
रक्तस्राव রক্তপাত
रक्तस्राव রক্তস্রাব
रक्ताल्पता রক্তাল্পতা
रुकना অন্ত
रुकना আটক
रुकना উদ্দেশ্য
रुकना কারাবাস
रुकना থামা
रुकना থামান
रुकना ধরপাকড়
रुकना নিরোধ
रुकना পদ
रुकना প্রতিরোধ
रुकना বন্ধ
रुकना বন্ধ করা
रुकना বিরতি
रुकना বিশ্রাম
रुकना শেষ
रुकना স্টেশন
रुकना স্থান
रुकना সাময়িক বিরতি
रक्षक অনুগ্রহকারী
रक्षक অভিভাবক
रक्षक আইনজীবী
रक्षक উকিল
रक्षक প্রতিরক্ষামূলক
रक्षक প্রহরী
रक्षक পরামর্শ
रक्षक পাহারা
रक्षक পাহারাদার
रक्षक রক্ষক
रक्षा ডিফেন্স
रक्षा ঢাল
रक्षा প্রতিরক্ষা
रक्षा রক্ষক
रक्षा রক্ষা
रक्षा রক্ষা করা
रक्षा রক্ষাকবচ
रक्षा সংরক্ষণ
रक्षा স্ক্রীনিং
रक्षा मंत्रालय প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
रक्षा साइट প্রতিরক্ষা সাইট
रक्षात्मक আত্মরক্ষামূলক
रक्षात्मक উদ্ধার
रक्षात्मक প্রতিরক্ষামূলক
रुकावट বাধা
रखना অবস্থান
रखना আছে
रखना আপ্যয়ন করা
रखना আসন
रखना গ্রহণ
रखना জায়গা
रखना ধারণ করা
रखना নিজের
रखना প্রাপ্ত
रखना পাওয়া
रखना পোষণ করা
रखना বজায় রাখা
रखना বাকি
रखना বাঁচাইয়া রাখা
रखना বিন্দু
रखना বিশ্রাম
रखना রাখা
रखना রাখার
रखना স্থান
रखना স্থাপন করা
रखना স্থায়ী
रखना স্থিতি
रखना সাইট
रखना সেট
रखना হাসানো
रखवाला অভিভাবক
रखवाला প্রহরী
रखवाला রক্ষক
रखवाली करने वाला कुत्ता রক্ষী কুকুর
रेखा পংক্তি
रेखा রেখা
रेखा লাইন
रेखांकन অঙ্কন
रेखांकित খসড়া
रेखांकित নকশা
रेखांकित নিম্নরেখাঙ্কিত
रेखांकित প্রকল্প
रेखांकित পরিকল্পনা
रेखांकित বিমান
रेखांकित মানচিত্র
रेखांकित রূপরেখা
रेखांकित স্কেচ
रेखांकित সমতল
रेखागणित জ্যামিতি
रेखाचित्र খসড়া
रेखाचित्र নকশা
रेखाचित्र নক্সা
रेखाचित्र পরিকল্পনা
रेखाचित्र রূপরেখা
रेखाचित्र স্কেচ
रग শিরা
रंग ছায়া
रंग টোন
रंग রং
रंग রঙ
रंग রঙ্গ
रंग রঙে
रंग রুপ
रंग স্বন
रंग হিউ
रंग मिलाने की मेज রঙ मिलाने এর मेज
रगड পরিধান
रगड পরিধান করা
रगड বহন
रगड ভালুক
रुग्ण অসুস্থ
रुग्णता অসুখ
रुग्णता অসুস্থতা
रुग्णता রোগ
रेंगनेवाला সরীসৃপ
रंगना রং
रंगना রঙ
रंगना রঙ্গ
रंगना রঙ্গনা
रेंगना ধামা ধরা
रेंगना হামাগুড়ি
रग्बी রাগবি
रंगमंच কালবিভাগ
रंगमंच থিয়েটার
रंगमंच দৃশ্য
रंगमंच দেখেছে
रंगमंच পর্যায়
रंगमंच মঞ্চ
रंगमंच স্টেডিয়াম
रंगरूट রংরুট
रंगशाला থিয়েটার
रेगिस्तान মরুভূমি
रंगीन রঙিন
रेचक জোলাপ
रचना অক্ষরবিন্যাস
रचना কম্পোজ করা
रचना নির্মাণ
रचना লেখা
रचना সৃজন
रचना সৃষ্টি
रचनात्मक গঠনমূলক
रचनात्मक সৃষ্টিশীল
रचनात्मकता সৃজনশীলতা
रचयिता স্রষ্টা
रंजक ছায়া
रंजक টোন
रंजक রং
रंजक রঙ
रंजक রঙ্গ
रंजक স্বন
रजत রূপা
रजाई রেজাই
रेजिमेंट রেজিমেন্ট
रजिस्टर খাতা
रजिस्टर নথি
रजिस्टर রেজিস্ট্রি
रजिस्टर রেজিস্টার
रजिस्ट्री রেজিস্ট্রি
रजिस्ट्री রেজিস্ট্রিতে
रजोनिवृत्ति রজোবন্ধ
रूट আরম্ভ
रूट উত্পত্তি
रूट প্রস্থান
रूट মূল
रूट রুট
रूट শুরু
रट लेना ভাণ্ডার
रट लेना মুখস্থ করা
रटना ঠুসা
रेटिना অক্ষিপট
रेटिना রেটিনা
रडार রাডার
रेडियेटर রেইডিয়াটার
रेडियो বেতার
रेडियो রেডিও
रेडियो वायरलेस রেডিও ওয়ারলেস
रेडियोधर्मी তেজস্ক্রিয়
रूढ़िवादी গোঁড়া
रूढ़िवादी রক্ষণশীল
रणनीति কৌশল
रेत নুড়ি
रेत বালি
रेत বালির
रेत রঙ্গভূমি
रतालू রাঙা আলু
रेतीले বালুকাময়
रेतीले বেলে
रथ রথ
रद्द প্রত্যাখ্যান
रद्द বাতিল
रद्द বাতিল করা
रद्द মুছে ফেলা
रद्द রদ
रद्द রদ করা
रद्द करना বাতিল
रद्द करना বাতিল করা
रद्द करना মুছে ফেলা
रद्द करना রদ করা
रद्दी স্প্যাম
रन्दा অপ্রখর
रन्दा খসড়া
रन्दा নরম
रन्दा প্রকল্প
रन्दा পরিকল্পনা
रन्दा বরাবর
रन्दा বিমান
रन्दा মসৃণ
रन्दा মানচিত্র
रन्दा স্তর
रन्दा সম
रन्दा সমতল
रन्दा সমভূমি
रन्दा সমান
रन्दा সরল
रन्दा সহজ
रनवे রানওয়ে
रूप আকৃতি
रूप আকার
रूप ছাঁচ
रूप পথ
रूप ফ্যাশন
रूप ফর্ম
रूप ফাঁকা
रूप ব্যক্তিত্ব
रूप মোড
रूप রাস্তা
रूप শৈলী
रूप হিসাবে
रैंप पर जाएँ তর্জন - গর্জন
रूपक রূপক
रपट करना বলা
रपट करना বুলেটিন
रपट करना রিপোর্ট
रपट करना রিপোর্ট
रपट करना রিপোর্ট করা
रुपया অর্থ
रुपया রুপি
रूपरेखा নকশা
रूपरेखा প্রোফাইল
रूपरेखा ফ্রেম
रूपरेखा রূপরেখা
रूपांतर অভিযোজন
रूपांतर সুসমন্বয়
रूपांतरण পরিবর্তন
रूपांतरण রূপান্তর
रूपान्तर পরিসংখ্যান
रूपान्तर রূপান্তর
रबड़ আঠা
रबड़ গম
रबड़ রবার
रब्बी ইহুদি আইনজ্ঞ
रब्बी ইহুদি শিক্ষক
रबर আঠা
रबर গম
रबर রবার
रबर রাবার
रूबी চুনি
रूबी রক্তরাগ
रेबीज জলাতঙ্ক
रेबीज প্রকোপ
रेबीज রাগ
रेबीज রোষ
रूममेट একই ঘরে বাসিন্দা
रुमाल রুমাল
रूमाल গুপ্ত কলা
रूमाल রুমাল
रूमाल রূমাল
रेल বার
रेल রেল
रेल রেলপথ
रेलमार्ग রেল
रेलमार्ग রেলপথ
रेलवे রেলওয়ে
रेलिंग গরাদ
रेलिंग রেল
रेलिंग রেলিং
रवैया অঙ্গবিন্যাস
रवैया অবস্থান
रवैया আচরণ
रवैया আচার
रवैया দৃষ্টিকোণ
रवैया প্রবন্ধ
रवैया ভঙ্গি
रवैया মনোভাব
रवैया স্থান
रविवार রবিবার
रेशम কৌশিক
रेशम সিল্ক
रेशमी কৌশিক
रस অর্ক
रस জুস
रस রস
रूस রাশিয়া
रेस्तराँ রেস্টুরেন্ট
रसद রসদ
रसद সৈন্য, রসদ, যুদ্ধের বিভিন্ন বিদ্যা
रसदार সরস
रसभरी ফলবিশেষ
रस्म অনুষ্ঠান
रस्म অভ্যাস
रस्म আনুষ্ঠানিকতা
रस्म প্রথা
रस्म সংস্কার
रस्सी কুণ্ডলী
रस्सी কাছি
रस्सी জ্যা
रस्सी তন্ত্রী
रस्सी তার
रस्सी দড়া
रस्सी দড়ি
रस्सी নীহার
रस्सी শিকল
रस्सी স্ট্রিং
रसा রসা
रसायन রাসায়নিক
रसायन রাসায়নিক পদার্থসমূহ
रसायन शास्त्र রসায়ন
रसायन शास्त्र রসায়ন শাস্ত্রের
रसायनज्ञ রসায়নবিদ
रसायनिक রাসায়নিক
रसायनी রসায়নবিদ
रसिक আনন্দিত
रसिक খুশি
रसिक প্রফুল্ল
रसिक মজাদার
रसिक মজার
रसिक রসাল
रेसिंग ধাবমান
रूसी খুশকি
रूसी রুশ
रूसी রুশী
रूसी রাশিয়ান
रूसी अंतरिक्ष यात्री রুশ अंतरिक्ष यात्री
रसीद প্রাপ্তি
रसीद রসিদ
रसीला সরস
रसोइया পাচক
रसोइया ফোঁড়া
रसोइया রান্না করা
रसोई রান্নাঘর
रसोईघर রান্না
रसोईघर রান্নাঘর
रहने वाला বাস ধুম্রপান
रहना জীবন
रहना জীবিত
रहना থাকা
रहना পাঁচ
रहना বসবাস করা
रहना বাস করা
रहना সরাসরি
रहम সমব্যথা
रहस्य গুপ্ত
रहस्य গোপন
रहस्य গোপন
रहस्य গোপনীয়তা
रहस्य ধাঁধা
रहस्य ভেদ
रहस्य রহস্য
रहस्य রহস্যপূর্ণ
रहस्य সাসপেন্স
रहस्य হেঁয়ালি
रहस्यमय গুপ্ত
रहस्यमय নিগূঢ়
रहस्यमय রহস্যময়
रहस्यमय সাসপেন্স
रहस्यवादी গুপ্ত
रहित ছাড়া
राइनो গণ্ডার
राइफल পিস্তল
राइफल বন্দুক
राइफल রাইফেল
राइफल রিভলবার
राइफल রিভলভর
राक्षस রাক্ষস
राक्षसी বিকট
राख খাক
राख ছাই
राग সুর
राज রাজ
राजकुमार রাজকুমার
राजकुमारी তখন
राजकुमारी রাজকুমারী
राजकोष খাজাঞ্চিখানা
राजकोष রাজকোষ
राजत्व নিয়ম
राजत्व পরপার
राजत्व পরিচালনা করা
राजत्व শাসন
राजदण्ड রাজদণ্ড
राजदूत রাষ্ট্রদূত
राजद्रोह বিশ্বাসঘাতকতা
राजधानी প্রধান
राजधानी মুখ্য
राजधानी মূলধন
राजधानी রাজধানী
राजधानी का মহানাগরিক
राजनैतिक রাজনৈতিক
राजनैतिक রাজনৈতিকভাবে
राजनयिक কূটনৈতিক
राजनयिक খেলোয়াড়
राजनीति রাজনীতি
राजनीति शास्त्र নীতি
राजनीति शास्त्र নীতিমালা
राजनीति शास्त्र রাজনীতি
राजनीति शास्त्र রাজনীতি শাস্ত্র
राजनीतिक রাজনৈতিক
राजनीतिक सिद्धांत রাজনৈতিক তত্ত্ব
राजनीतिज्ञ রাজনীতিজ্ঞ
राजपण्डित আচার্য
राजभवन অট্টালিকা
राजभवन দুর্গ
राजभवन প্রাসাদ
राजभवन মহল
राजमन्दिर অট্টালিকা
राजमन्दिर দুর্গ
राजमन्दिर প্রাসাদ
राजमन्दिर মহল
राजमहल का बडा अफसर গৃহাধ্যক্ষ
राजमार्ग জাঙ্গাল
राजमार्ग ফ্রিওয়ে
राजमार्ग রাজপথ
राजमार्ग রাহা
राज्य অবস্থা
राज्य পরপার
राज्य বসবাসের
राज्य রাজতন্ত্র
राज्य রাষ্ট্র
राज्य রাষ্ট্রপ্রধান
राज्य শর্ত
राज्य স্থিতি
राज्य সরকার
राज्यपाल অধিষ্ঠাতা
राज्यपाल রাজ্যপাল
राज्यपाल লাট
राज्याभिषेक রাজ্যাভিষেক
राजवंश রাজবংশ
राजवंश সাম্রাজ্যের
राजशाही রাজতন্ত্র
राजसभा আদালত
राजस्व আয়
राजस्व রাজস্ব
राजस्व লাভ
राजसी অত্যুন্নত
राजहंस রাজহংস
राजहंस রাজহাঁস
राजहंस হংস
राजा রাজা
राजोचित রাজকীয়
रांड বিধবা
रात রাত
रात রাত্রি
रात রাতে
रात का নিশাচর
रात का भोजन রাতে এর রন্ধনপ্রণালী
रात्रि রাত
रात्रि রাত্রি
रात्रि সন্ধ্যা
रात्रि সান্ধ্য
रात्रिभोज খাওয়া
रात्रिभोज খাদ্য
रात्रिभोज খানা
रात्रिभोज খাবার
रात्रिभोज ডিনার
रात्रिभोज নৈশভোজ
रात्रिभोज ভোজ
रात्रिभोज ভোজন
रात्रिभोज মধ্যাহ্নভোজ
रात्रिभोज লাঞ্চ
रानी কুইন
रानी জাঁদরেল মহিলা
रानी ঠাকরূণ
रानी নারী
रानी ভদ্রমহিলা
रानी মহিলা
रानी রাজ্ঞী
रानी রাণী
रानी রানি
रानी রানী
राम राम রাম রাম
राय মতামত
राय देना ভোট
राय देना মতামত দিতে
राल আলকাতরা
राल ধূপ
राल রজন
राशन অংশ
राशन ভাগ
राशन রেশন
राशि পরিমাণ
राशि রাশি
राष्ट्र জাতি
राष्ट्र জাতীয়
राष्ट्र মানুষ
राष्ट्र রাষ্ট্র
राष्ट्रपति অধ্যক্ষ
राष्ट्रपति চেয়ারম্যান
राष्ट्रपति প্রেসিডেন্ট
राष्ट्रपति রাষ্ট্রপতি
राष्ट्रपति সভাপতি
राष्ट्रपति সভাপতিত্বসংক্রান্ত
राष्ट्रीय জাতীয়
राष्ट्रीय शिक्षा জাতীয় শিক্ষা
राष्ट्रीय स्तर पर জাতীয় স্তরে
राष्ट्रीयता জাতীয়তা
रास অন্তরীপ
रास কোট
रास গাত্রাবরণ
रास्ता উপায়
रास्ता কোর্স
रास्ता গলি
रास्ता চাল
रास्ता দূরত্ব
रास्ता দূরে
रास्ता পথ
रास्ता পন্থা
रास्ता পাঠ্যক্রম
रास्ता ফ্যাশন
रास्ता বীথিকা
रास्ता মোড
रास्ता রুট
रास्ता রাস্তা
रास्ता লেজ
रास्ता শৈলী
रास्ता সফর
रास्ता সরু গলি
रासायनिक রসায়ন
रासायनिक রাসায়নিক
रासायनिक রাসায়নিকভাবে
राह পথ
राह देखना অপেক্ষা করুন
राहत উপকার
राहत উপশম
राहत উপশম করা
राहत কম
राहत ভাগ
राहत সহায়ক
राहत সহায়তা
राहत সাহায্য
राहत সাহায্য করা
रिएक्टर পারমাণবিক চুল্লী
रिएक्टर রিঅ্যাকটার
रिक्त খালি
रिक्त চিন্তাহীন
रिक्त ফাঁকা
रिक्त শূন্য
रिक्ति কর্মখালি
रिक्ति স্পেস
रिकॉर्ड খাতা
रिकॉर्ड নথি
रिकॉर्ड নথিভুক্ত
रिकॉर्ड বলা
रिकॉर्ड বুলেটিন
रिकॉर्ड রিপোর্ট
रिकॉर्ड রিপোর্ট
रिकॉर्ड রেকর্ড
रिकॉर्ड রেজিস্টার
रिकॉर्डर রেকর্ডার
रिकॉर्डिंग রেকর্ডিং
रिज़र्व রিজার্ভ
रिज़र्व সংচিতি
रिपब्लिकन প্রজাতন্ত্রী
रिपब्लिकन রিপাবলিকান
रिपोर्ट জনশ্রুতি
रिपोर्ट বলা
रिपोर्ट বুলেটিন
रिपोर्ट রিপোর্ট
रिपोर्ट রিপোর্ট
रिपोर्टर প্রতিবেদক
रिपोर्टर রিপোর্টার
रिफाइनरी শোধনাগার
रिबन ফিতামত
रिमोट कंट्रोल রিমোট কন্ট্রোল
रियल অধিকার
रियल আসল
रियल খাঁটি
रियल প্রামাণিক
रियल বাস্তব
रियल যথার্থ
रियल রিড
रियल সঠিক
रियल সত্য
रियल সত্যবাদী
रियल एस्टेट রিড এস্টেট
रिले রিলেই
रिवरेंट ভক্তিভাজন
रिवर्स বিপরীত
रिवाज অভ্যাস
रिवाज প্রথা
रिवाज সংস্কার
रिवाल्वर বন্দুক
रिवाल्वर রিভলবার
रिवाल्वर রিভলভর
रिश्तेदार আত্মীয়
रिश्वतखोरी অপচার
रिश्वतखोरी উত্কোচ গ্রহণ
रिश्वतखोरी ঘুষ
रिश्वतखोरी ঘুস
रिसेप्शन অভ্যর্থনা
रिसेप्शनिस्ट অভ্যর্থক
रिसीवर গ্রাহক
रीछ পরিধান
रीछ বহন
रीछ ভালুক
रीछ সহ্য করা
रीढ़ কাঁটা
रीसेट রিসেট
रॉक পাহাড়ী
रॉक শিলা
रॉक শিলাময়
रॉकेट ক্ষেপণাস্ত্র
रॉकेट রকেট
रॉबिन রবিন
रॉयल রয়েল
रॉयल রাজকীয়
रोंआर কেশিক
रोंआर লোমব
रोंआर লোমশ
रोइंग নৌকাবিলাস
रोक অন্ত
रोक উদ্দেশ্য
रोक থামা
रोक থামান
रोक পদ
रोक প্রতিরোধ
रोक বন্ধ
रोक বন্ধ করা
रोक বিরতি
रोक শেষ
रोक স্টপ
रोक স্টেশন
रोक স্থান
रोकना অন্ত
रोकना আটক
रोकना উদ্দেশ্য
रोकना কারাবাস
रोकना খড়ম
रोकना থামা
रोकना থামান
रोकना ধরপাকড়
रोकना নিরোধ
रोकना পদ
रोकना প্রতিরোধ করা
रोकना প্রতিরোধ
रोकना বড় ঝুড়ি
रोकना বন্ধ
रोकना বন্ধ করা
रोकना ব্লক
रोकना ব্লক করা
रोकना বিরতি
रोकना শেষ
रोकना স্টেশন
रोकना স্থান
रोकना সাময়িক বিরতি
रोग অভিযোগ
रोग অসুখ
रोग অসুস্থতা
रोग ঠিক
रोग প্রেম
रोग ব্যাধি
रोग রোগ
रोग সপ্রেম
रोग সোহাগ
रोगग्रस्त অশুভ
रोगग्रस्त অসুস্থ
रोगग्रस्त খারাপ
रोगग्रस्त খারাপভাবে
रोगग्रस्त দুষ্ট
रोगनिदान রোগনিদান
रोगनिदान রোগ নির্ণয়
रोगविज्ञानी রোগবিদ্যাবিৎ
रोगाणुनाशक বীজঘ্ন
रोगी ধৈর্যবান
रोगी ধৈর্যশীল
रोगी রোগীর
रोचक আকর্ষণীয়
रोचक জবর
रोजगार অফিস
रोजगार উপযোগ
रोजगार কর্মসংস্থান
रोजगार কাজ
रोजगार চাকরী
रोजगार পদ
रोजगार ব্যবহার
रोजगार अनुबंध কর্মসংস্থান চুক্তি
रोटी জীবিকা
रोटी ডেলা
रोटी পাউরুটি
रोटी রুটি
रोटी की टोकरी রুটি এর ঝুড়ি
रोटीघर বেকারি
रोता ক্রন্দিত
रोधन অন্তরণ
रोधन বিচ্ছিন্নতা
रोना কল
रोना কান্নাকাটি
रोना খ্যাতি
रोना চিত্কার
रोना চিল্লান
रोना চীত্কার
रोना বিলাপ করা
रोना মর্যাদা
रोपण আবাদ
रोपण লাগানো
रोपना অন্যত্র স্থাপন করা
रोबोट রোবট
रोम রোম
रोम রোমান সাম্রাজ্য
रोमन রোমান
रोमन कैथोलिक लोगों का एक उत्सव ভ্রাম্যমাণ আনন্দমেলা
रोमन कैथोलिक लोगों का एक उत्सव রোমান ক্যাথলিক লোকদের একটি উত্সব
रोमवासी রোমান
रोमांच আকম্প
रोमांचक উত্তেজক
रोमांचक উত্তেজনাপূর্ণ
रोमांचक থ্রিলার
रोमांचक লোমহর্ষক
रोमांचकारी উত্তেজক
रोमांचकारी উত্তেজনাপূর্ণ
रोमांचकारी লোমহর্ষক
रोमांटिक রোমান্টিক
रोमानिया রুমানিয়া
रोमानिया রোমানিয়া
रोमानियाई রোমানিয়ন
रोमानियाई রোমানিয়ান
रोमांस প্রণয়
रोमांस রমন্যাস
रोमांस রোমান্স
रोमीय রোমান
रोलिंग গড়ানে
रोलिंग ঘূর্ণায়মান
रोशनदान আকাশের আলো
रोशनी আলো
रोशनी উজ্জ্বল
रोशनी চকচকে
रोशनी প্রকাশ
रोशनी পরিষ্কার
रोशनी স্পষ্ট
रोशनी সূর্যালোক
रोशनी সাফ
रोष অপমানবোধ
रोष জলাতঙ্ক
रोष তর্জন - গর্জন
रोष ধিক্কার
रोष প্রকোপ
रोष বলাত্কার
रोष বিরক্তিভাব
रोष রাগ
रोष রোষ
ले आना আনা
ले आना নিয়ে আসা
ले जाना আনা
ले जाना নিয়ে যেতে
ले जाना পরিধান
ले जाना বহন
ले जाना ভালুক
ले जाना সহ্য করা
लेआउट নিষ্পত্তি
लेआउट বিন্যাস
लेआउट লেআউট
लक्ज़मबर्ग লুক্সেমবার্গ
लकड़बग्घा হায়না
लकडी অরণ্য
लकडी কাঠ
लकडी জঙ্গল
लकडी বন
लकड़ी অরণ্য
लकड़ी কাঠ
लकड़ी জঙ্গল
लकड़ी জ্বাল
लकड़ी বন
लकड़ी पर पैटर्न কাঠ উপর पैटर्न
लेकर নিয়ে
लकवा পক্ষাঘাত
लक्षण অক্ষর
लक्षण ইঙ্গিত
लक्षण ইশারা
लक्षण উপসর্গ
लक्षण উল্লেখ
लक्षण করা
लक्षण চরিত্রগত
लक्षण চিহ্ন
लक्षण চিহ্নিত
लक्षण টান
लक्षण টীকা
लक्षण টোকেন
लक्षण তরবার
लक्षण দাগ
लक्षण ধ্যান
लक्षण নিশান
लक्षण নোট
लक्षण প্রকৃতি
लक्षण প্রতীক
लक्षण বিজ্ঞপ্তি
लक्षण বৈশিষ্ট্য
लक्षण মার্কা
लक्षण মেজাজ
लक्षण লক্ষণ
लक्षण লেবেল
लक्षण সংকেত
लक्षण সঙ্কেত
लक्ष्य অন্ত
लक्ष्य অভিপ্রায়
लक्ष्य আপত্তি
लक्ष्य উদ্দেশ্য
लक्ष्य গেট
लक्ष्य তাগ
लक्ष्य দ্বার
लक्ष्य দরজা
लक्ष्य নিশানা
लक्ष्य লক্ষ্য
लक्ष्य লক্ষ্যবস্তু
लक्ष्य লক্ষ্যমাত্রা
लक्ष्य লেন্স
लक्ष्य শেষ
लेकिन কিন্তু
लकीर কষ
लकीर ডোরা
लकीर লাইন
लकीर স্কেট
लेख অবদান
लेख আইটেম
लेख দান
लेख নিবন্ধ
लेख নিবন্ধন
लेख নিয়মাবলী
लेख প্রবন্ধ
लेख প্রবেশ
लेख মদ
लेख লিপি
लेख লেখা
लेखक রচয়িতা
लेखक লেখক
लेखन লিখন
लेखन লেখন
लेखन লেখা
लेखनी কলম
लेखनी পর
लेखनी পালক
लेखा একাউন্টস
लेखा লেখা
लेखा হিসাবরক্ষণ
लेखा परीक्षा নিরীক্ষা
लेखाकार অ্যাকাউন্ট্যান্টস
लेखाकार একাউন্টেন্ট
लेखाकार হিসাবরক্ষক
लेग আধার
लेग খুর
लेग গোড়া
लेग ডাঁটা
लेग তল
लेग থাবা
लेग পা
लेग পাদদেশ
लेग ভিত্তি
लेग মূল
लेग লেগ
लंगूचा সসেজ
लंगड़ा খুঁতেল
लंगड़ा পঙ্গু
लंगड़ा ল্যাংচা
लंगडाना নিস্তেজ
लैगून উপহ্রদ
लगभग আনুমানিক
लगभग আপ
लगभग আসন্ন
लगभग উপর
लगभग এ
लगभग এর
लगभग কা
लगभग কাছাকাছি
लगभग কার্যকরীভাবে
लगभग কো
लगभग গোল
लगभग ঘনিষ্ঠভাবে
लगभग জন্য
लगभग থেকে
लगभग দ্বারা
लगभग দিকে
लगभग পর
लगभग পরবর্তী
लगभग প্রায়
लगभग ফলত
लगभग বৃত্তাকার
लगभग বন্দ
लगभग বন্ধ
लगभग বন্ধ করা
लगभग বিরুদ্ধে
लगभग মধ্যে
लगभग মোটামুটিভাবে
लगभग সঙ্গে
लगभग সম্পর্কে
लगभग সম্মুখের দিকে
लगभग गैलरी প্রায় গ্যালারি
लगभग शुद्ध প্রায় বিশুদ্ধ
लंगर নঙ্গর
लंगर প্রভুভক্ত
लंगूर উল্লুক
लंगूर বেবুন
लगा খুব
लगातार অবিরত
लगातार অবিরাম
लगातार কড়চা
लगातार ঘন
लगातार ঘনঘন
लगातार চিরতরে
लगातार দীর্ঘস্থায়ী
लगातार ধারাবাহিক
लगातार ধারাবিবরণী
लगातार নিত্য
लगातार প্রায়ই
लगातार বহুধা
लगातार সবসময়
लगातार সর্বদা
लगाना অবস্থান
लगाना বিন্দু
लगाना রাখা
लगाना স্থান
लगाना স্থাপন করা
लगाना সাইট
लगाना সেট
लगाया লাগানো
लघु অর্থহীন
लघु কম
लघु ছোট
लघु তুচ্ছ
लघु নাবালক
लघु নির্বল
लघु পুঁচকে
लघु বাচ্চা
लघु বালক
लघु শিশু
लघु সংক্ষিপ্ত
लघु সামান্য
लघु হাফপ্যান্ট
लचक নমনীয়তা
लचकदार নমনীয়
लचकदार স্থিতিস্থাপক
लुचपन অমিতাচার
लचीला নমনীয়
लचीला স্থিতিস্থাপক
लचीलापन নমনীয়তা
लचीलापन নমনীয়তার
लज्जा অপমান
लज्जा অপমান করা
लज्जाशील এড়ানো
लज्जाशील কুনো
लज्जित লজ্জিত
लेजर লেজার
लूट অপহরণ
लूट ক্ষত
लूट ক্ষতি
लूट দোহন
लूट লুঠ
लूट লুঠতরাজ
लूट লুণ্ঠন
लूट শিকার
लूट সর্বস্বান্ত
लटकन দুল
लटकन রেশমী ঝাপ্পা
लटकाना ঝোলা
लटकाना হ্যাং
लट्टू শীর্ষ
लूटना অপহরণ
लूटना মারা
लूटना লুঠ
लूटना লুঠতরাজ
लूटना শিকার
लूटना হরণ করা
लेटना গুল
लेटना থাকা
लेटना মিথ্যা
लैटिन ল্যাটিন
लैटिन भाषा ল্যাটিন ভাষা
लड़का কুমার
लड़का চাকর
लड़का ছেলে
लड़का ছোট
लड़का টাইপ
लड़का তুচ্ছ
लड़का দাস
लड़का পলায়ন
लड़का বালক
लड़का ভৃত্য
लड़का লিঙ্গ
लड़का লোক
लड़का শ্রেণী
लड़का সদয়
लड़का সামান্য
लडकी মেয়ে
लड़की কন্যা
लड़की কুমারী
लड़की বালিকা
लड़की মেয়ে
लड़कों ছেলেদের
लड़ाई এক্সন
लड़ाई ঝগড়া
लड़ाई দঙ্গল
लड़ाई মল্লযুদ্ধ
लड़ाई মারামারি
लड़ाई যুদ্ধ
लड़ाई লড়াই
लड़ाई সংগ্রাম
लड़ाई সংগ্রাম করা
लड़ाई সংগ্রামী
लत আসক্তি
लत ঝোঁক
लतियाना পদাঘাত
लंदन লন্ডন
लेन গলি
लेन देन करनेवाला লেন देन करनेवाला
लेने वाला নেওয়ার ধুম্রপান
लेनदार ঋণদাতাদের
लेना গ্রহণ করা
लेना গিলা
लेना গেলা
लेना নেওয়া
लेना পাওয়া
लपेटें মোড়ানো
लपेटना কুণ্ডলী
लपेटना নাটাই
लैपटॉप ল্যাপটপ
लुप्तप्राय বিপন্ন
लेफ्टिनेंट বদলি
लफ्फाजी অলঙ্কৃত
लफ्फाजी অলঙ্কারশাস্ত্র
लेबनान লেবানন
लेबनान लेबनान, লেবানন লেবানন,
लेबल ট্যাগ
लेबल লেবেল
लंबा দীর্ঘ
लंबा দৈর্ঘ্য
लंबा লম্বা
लंबाई দ্রাঘিমাংশ
लंबाई দৈর্ঘ্য
लंबाई লেন্থ
लंबाई স্থিতিকাল
लंबाई সময়
लंबी यात्रा দীর্ঘ পর্যটন
लुभाव লোভ
लैम्प লণ্ঠন
लैम्प ল্যাম্প
लम्पट অসচ্চরিত্র
लम्बा দীর্ঘ
लम्बा লম্বা
लेमोनेड লেমনেড
लेमोनेड সরবৎ
लय তাল
लय পরিমাপ
लय বীট
लय মান
लय মাপ
ललकार আহ্বান
ललाट কপাল
ललाट সামনের
लैवेंडर ল্যাভেণ্ডার
लवण নোনা
लवण লবণ
लवा बटेर ভয়ে পিছাইয়া পড়া
लेश লেশ
लेंस লেন্স
लसीका লসিকা
लहू রক্ত
लहर আন্দোলিত করা
लहर উত্তাল তরঙ্গ
लहर খেয়ালখুশি
लहर ঢুলান
लहर ঢেউ
लहर তরঙ্গ
लहर বাতিক
लहर ভাসান
लहर মেজাজ
लहरें ঢেউখেলানো
लहराना ইতস্ততঃ করা
लहराना ঝাপটানি
लहराना দ্বিধা করা
लहराना দোল
लहराना শিলা
लहराव অনুনাদ
लहराव কম্পন
लहसुन রসুন
लुहार কামার
लुहार সেকরা
लाइकेन ভুঁইফোঁড়
लाइटनिंग ফ্ল্যাশ
लाइटनिंग বাজ
लाइनर রেখাঙ্কনকারী
लाइसेंस অনুমতি
लाइसेंस অনুমোদন
लाइसेंस অনুমোদন
लाइसेंस অনুমোদিত
लाइसेंस অবকাশ
लाइसेंस বাতিল
लाइसेंस বাতিল করা
लाइसेंस রদ
लाइसेंस রদ করা
लाइसेंस লাইসেন্স
लाउंज বৈঠকখানা
लाओस লাওস
लाख লাখ
लागू প্রয়োগ
लागू প্রযোজ্য
लागू ফলিত
लागू करना অনুরোধ
लागू करना আবেদন করা
लागू करना উপযোগ
लागू करना চাকরী
लागू करना প্রয়োগ
लागू करना ব্যবহার
लागत অভিযোগ
लागत অর্থব্যয়
लागत অর্হ
लागत খরচ
लागत খরচপত্র
लागत দান
लागत দাম
लागत পুরস্কার
लागत পারিতোষিক
लागत ব্যয়
लागत মূল্য
लागत স্বাদ
लाटरी সুরতি
लाँड्री লন্ড্রি
लात मारना পদাঘাত
लातविया লাটভিয়া
लान লাইন
लाना আনতে
लाना আনা
लापता অনুপস্থিত
लापरवाह অবহেলাকারী
लापरवाह অসাবধান
लापरवाह উদ্বেগহীন
लापरवाह ভাবনাহীন
लापरवाही অবহেলা
लापरवाही উপেক্ষা
लाभ আয়
लाभ উত্পন্ন
लाभ উত্পাদ
लाभ উন্নত করা
लाभ উপকার
लाभ উপযোগ
लाभ কাজে লাগা
लाभ বৃদ্ধি
लाभ বেতন
लाभ মজুরি
लाभ মাহিনা
लाभ রাজস্ব
लाभ লাভ
लाभ সুবিধা
लाभ হত্তয়া
लाभ उठाना লাভ उठाना
लाभदायक উপকারী
लाभदायक দরকারী
लाभदायक লাভজনক
लाभदायक সহায়ক
लाभप्रद উপকারী
लाभप्रद দরকারী
लाभप्रद লাভজনক
लाभप्रद সুবিধাজনক
लाभप्रद সহায়ক
लाया উপনীত
लाया লায়া
लार লালা
लार्वा শুককীট
लार्वा শূককীট
लाल রাঙা
लाल লাল
लाल লাল রঙ
लाल मिर्च লাল লঙ্কা
लाल रंग লাল
लाल रंग লাল রঙ
लाल शिमला मिर्च লাল शिमला লঙ্কা
लाल सूर्ख আরক্তিম
लाल सूर्ख কস্তা
लाल सूर्ख লাল सूर्ख
लालच ক্ষুধা
लालच খাঁই
लालच রিরংসা
लालच লোভ
लालच करना ইচ্ছা
लालच करना কামনা
लालच करना লোভ করা
लालच करना লোভ করা
लालची অভীক
लालची অর্থগৃধ্নু
लालची ক্ষুধাকাতর
लालची ক্ষুধার্ত
लालची পেটুক
लालची ব্যগ্র
लालची লুব্ধ
लालची লোলুপ
लालटेन লণ্ঠন
लालटेन ল্যাম্প
लालसा উচ্চাকাঙ্ক্ষা
लालसा রিরংসা
लालसा লিপ্সা
लालसा স্পৃহা
लाली বিকাস
लावक ছেদক
लावक মৃত্যুদূত
लावा লাভা
लांस বর্শা
लिंक লিংক
लिंक লিঙ্ক
लिंक्स লিংকসমূহ
लिखते हैं লেখেন
लिखना কম্পোজ করা
लिखना লিখা
लिखना লেখন
लिखना লেখা
लिखा है লিখেছেন
लिखावट লেখন
लिखावट লেখা
लिखावट হস্তাক্ষর
लिखावट হাত
लिंग লিঙ্গ
लिंग শ্রেণী
लिंग সদয়
लिंग भेद লিঙ্গ
लिंग भेद লিঙ্গ অনুপ্রবেশ
लिथुआनिया লিত্ভা
लिपस्टिक লিপস্টিক
लिपिक করণিক
लिफ्ट অপহরণ করা
लिफ्ट উত্তোলন
लिफ्ट তোলা
लिफ्ट লিফট
लिफ्ट লিফ্ট
लिफ्ट লিফ্ট্
लिबरल উদার
लिली নলিন
लिली পদ্মফুল
लिस्बन লিসবন
लीक উড়ান
लीक ফুটা করা
लीक ফ্লাইট
लीकेज উড়ান
लीकेज ফুটা করা
लीकेज ফ্লাইট
लीख নিকী
लीग লিগ
लीग লীগ
लीग সংঘ
लीग সঙ্ঘ
लीटर লিটার
लीद গোবর
लीद গোবর
लीबिया লিবিয়া
लीवर লিভার
लॉक তালা
लॉक লক
लॉग इन লগ ইন
लॉटरी সুরতি
लॉन লন্
लॉबी আমাদের হোটেলের লবিতে পর্যটকদের
लॉबी লবি
लोक অসামরিক
लोक লোক
लोक লোকাচারবিদ্যা
लोक লোক
लोकतंत्र গণতন্ত্র
लोकतांत्रिक तरीके से গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে
लोकप्रिय আকৃতি
लोकप्रिय আকার
लोकप्रिय জনপ্রিয়
लोकप्रिय পথ
लोकप्रिय প্রচলিত
लोकप्रिय ফ্যাশন
लोकप्रिय ফর্ম
लोकप्रिय মোড
लोकप्रिय রাস্তা
लोकप्रिय শৈলী
लोकप्रियता জনপ্রিয়তা
लोकोपकारक মানবমিত্র
लोग জনতা
लोग জনসাধারণ
लोग জাতি
लोग বসবাস করা
लोग ভালো
लोग মানুষ
लोग মানুষের
लोग রাষ্ট্র
लोगो লোগো
लोचदार নমনীয়
लोचदार স্থিতিস্থাপক
लोचन চক্ষু
लोचन চোখ
लोटस নীরজ
लोडर লোডার
लोथ দেহমাত্র
लोथ মড়া
लोथ মৃতদেহ
लोथ শরীর
लोभ ক্ষুধা
लोभ খাঁই
लोभ রিরংসা
लोभ লোভ
लोमडी শিবা
लोरी ঘুমপাড়ানি গান
लोशन লোশন
लोशन লোশন
लोहे का লোহা
लोहे का লোহার ব্যবহার
लोहदंड শাবল
लोहा লৌহনর্মিত
लोहा লোহা
लोहार কামার
लोहार লোহার
लोहार সেকরা
लौ অগ্নিশিখা
लौ রোষ
लौ শিখা
लौकिक ধর্মনিরপেক্ষ
लौकिक পার্থিব
लौकिक মহাজাগতিক
लौकिक সময়গত
लौटना আসতে
लौटना প্রত্যাবর্তন
लौटना ফেরত
लौटान প্রত্যাবর্তন
वे আপ
वे আপনার
वे আপনি
वे ইন
वे এই
वे এটা
वे এর
वे ঐ
वे কে
वे তাকে
वे তাদের
वे তার
वे তারা
वे যে
वे যেগুলি
वैकुण्ठ নন্দন
वैकुण्ठ নন্দনকানন
वक्तृता ভাষণ
वक्ता অধ্যক্ষ
वक्ता বক্তা
वक्ता স্পিকার
वक्र আনমন
वक्र তেরছা
वक्र পাকান
वक्र বক্র স্থান
वक्र বক্ররেখা
वक्र বাকানো
वक्र रेखा আনমন
वक्र रेखा বক্র স্থান
वक्र रेखा বক্ররেখা
वक्रता আনমন
वक्रता বক্র স্থান
वक्रता বক্ররেখা
वैकल्पिक একান্তর
वैकल्पिक ঐচ্ছিক
वैकल्पिक পরিবর্তন
वैकल्पिक বিকল্প
वृक्ष গাছ
वैक्सीन টীকা
वकील আইনজ্ঞ
वकील আইনজীবি
वकील আইনজীবী
वकील উকিল
वकील পরামর্শ
वकील রক্ষক
वेग গতি
वेग গিয়ার্
वेग বেগ
वेग সরঞ্জাম
वचन কণ্ঠস্বর
वचन দ্রুতগামী
वचन প্রতিশ্রুতি
वचन ভাষণ
वचन ভাষা
वचन ভোট
वचन শব্দ
वंचित বঞ্চিত
वैज्ञानिक পণ্ডিত
वैज्ञानिक বিজ্ঞানী
वैज्ञानिक বৈজ্ঞানিক
वैज्ञानिक संस्थानों বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান
वजन ওজন
वजन ঝাঁকনি
वजन তৌল করা
वजन মান
वजन মাপা
वैट ভ্যাট
वैट ভাঁটি
वेटर ওয়েটার
वेटर সার্ভার
वेटिकन পোপের শাসন
वेड কষ্টে চলা
वेडिंग পরিণয়
वेडिंग বিবাহ
वृत्त উপর
वृत्त এ
वृत्त এর
वृत्त কা
वृत्त কাছাকাছি
वृत्त কারণ
वृत्त কো
वृत्त গদা
वृत्त গোল
वृत्त চক্রাকার
वृत्त জন্য
वृत्त দ্বারা
वृत्त পর
वृत्त প্রায়
वृत्त বৃত্ত
वृत्त বৃত্তাকার
वृत्त বিজ্ঞপ্তি
वृत्त লাঠি
वृत्त সংঘ
वृत्त সংস্থা
वृत्त সঙ্ঘ
वृत्त সম্পর্কে
वृत्त সমাজ
वृत्तचित्र ডকুমেন্টারি
वृत्तचित्र তথ্যচিত্র
वृत्ताकार উপর
वृत्ताकार এ
वृत्ताकार এর
वृत्ताकार কা
वृत्ताकार কাছাকাছি
वृत्ताकार কারণ
वृत्ताकार কো
वृत्ताकार গোল
वृत्ताकार চক্রাকার
वृत्ताकार জন্য
वृत्ताकार দ্বারা
वृत्ताकार পর
वृत्ताकार প্রায়
वृत्ताकार বৃত্ত
वृत्ताकार বৃত্তাকার
वृत्ताकार বিজ্ঞপ্তি
वृत्ताकार লাঠি
वृत्ताकार সম্পর্কে
वृत्ताकार সমাজ
वृत्ति উপজ্ঞা
वृत्ति প্রেরণা
वृत्ति স্পন্দন
वृत्तीय গোল
वृत्तीय বৃত্তাকার
वृत्तीय বিজ্ঞপ্তি
वेतन আয়
वेतन বেতন
वेतन মজুরি
वेतन মাইনে
वेतन মাহিনা
वेतन লাভ
वृद्ध প্রাচীন
वृद्ध পুরাতন
वृद्ध বুড়ো
वृद्ध বৃদ্ধ
वृद्धि উন্নতি
वृद्धि বৃদ্ধি
वेदना অন্তর্বেদনা
वेदना কষ্ট
वेदना ব্যথা
वेदना ভয়
वेदना শোক
वेदना শোক
वैद्युत বৈদ্যুতিক
वेदी বেদি
वध বধ
वध বধ করা
वध সংহার
वध হত্যা
वध হত্যাকাণ্ড
वैध আইনত
वैध বৈধ
वैध বৈধ করা
वैध সঠিক
वध करना সংহার
वध करना হত্যা
वैधता বৈধতা
वेधशाला মানমন্দির
वधिक জল্লাদ
वैधीकरण বৈধতা যাচাইয়ের সময়সীমা নির্ধারণের
वन অরণ্য